• Fórum

 • Témák » Olvasói észrevételek »

  Hozzászólás: 356 db

 • (admin)  Ezt a fórumot azért hoztuk létre, hogy olvasóink megtehessék észrevételeiket, javaslataikat a könyvtárra vonatkozólag.

 • 0210001873347 2020. 07. 16 - 22:22:40
  1009

  T.
  Informatikai osztály!

  A hibát nem sikerült kijavítani!
  Miért nem?
  Tegnap kaptam ezt a levelet, rosszabb mint a másik volt. Jó munkát. Joanovits Miklós

  Tisztelt Joanovits Mikl??s!????r??mmel t??j??koztatjuk, hogy a F??v??rosi Szab?? Ervin K??nyvt??r ??jranyit??s??nak m??sodik ??tem??vel imm??r valamennyi tagk??nyvt??runk szolg??ltat??sai ig??nybe vehet??k lesznek.??Az ??n ??ltal l??togatott Bor??ros t??ri K??nyvt??r (IX. Bor??ros t??r 2.), 2020. j??lius 22-t??l v??rja haszn??l??it. Az ??jranyit??st k??vet??en a ny??r folyam??n nem tartunk sz??netet.??Ideiglenes nyitvatart??s:?H??tf??: 14:00-18:00?Kedd: 10:00-14:00?Szerda: 14:00-18:00?Cs??t??rt??k: 14:00-18:00?P??ntek: 10:00-14:00??Mivel sz??munkra Olvas??ink biztons??ga a legfontosabb, kedden ??s p??nteken a d??lel??tti id??s??vot (10:00-12:00 ??ra) els??sorban 65 ??v feletti l??togat??inknak aj??nljuk, de valamennyi koroszt??ly a teljes nyitvatart??si id??ben felkeresheti a k??nyvt??rat. Felh??vjuk figyelm??t ??jranyit??st k??vet?? kezdeti id??szakban megn??vekedett forgalom v??rhat??, hosszabb v??rakoz??si id??vel.??A k??nyvt??r l??togat??sakor az arc eltakar??sa (sz??jmaszk, s??l) k??telez??. ??A k??nyvt??rban a k??vetkez?? szolg??ltat??sok ig??nybe v??tel??re lesz lehet??s??ge:?- ??j beiratkoz??s, ??s a z??rvatart??s el??tt, ill. nyit??s ut??n lej??rt tags??gok hosszabb??t??sa.?- dokumentumok visszaad??sa?- dokumentumok k??lcs??nz??se, bele??rtve a polcokr??l t??rt??n?? k??zvetlen v??logat??st ?- online el??jegyz??si fel??leten, e-mailben vagy szem??lyesen t??rt??n?? el??jegyz??s?- helyben haszn??lat?- kijel??lt katal??gusg??pek ??s a szabad internet haszn??latot biztos??t?? munka??llom??sok haszn??lata?- wifi haszn??lat, f??nym??sol??s, szkennel??s, nyomtat??s azokban a tagk??nyvt??rakban, ahol ez a szolg??ltat??s szok??sosan el??rhet????A k??nyvt??r a j??rv??nyhelyzet alakul??sa ??s a tapasztalatok alapj??n d??nt arr??l, hogy mikor ??s milyen m??rt??kben tudja majd tov??bb b??v??teni az el??rhet?? szolg??ltat??sok k??r??t.??T??j??koztatjuk, hogy automatikusan meghosszabb??tottuk a z??rvatart??s alatti tags??g-lej??ratokat, mindenkinek annyi nappal, amennyi neki a z??rvatart??s miatt kiesett. Az ??j lej??ratok ellen??rizhet??ek olvas??i bejelentkez??st k??vet??en adatain??l: http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWebSecure?action=patrondata??A z??rvatart??s alatt lej??rt dokumentumokat k??sedelmi d??j fizet??se n??lk??l lehet a nyit??st k??vet?? 30 napt??ri napon bel??l, 2020. augusztus 24-ig visszahozni. Ez lehet??s??get ad ??nnek arra, hogy elker??lje az ??jranyit??st k??vet?? kezdeti id??szakban v??rhat?? megn??vekedett forgalmat. A t??relmi id?? lej??rta el??tti napon egy utols?? eml??keztet?? e-mailt k??ld??nk. Ezt k??vet??en a Haszn??lati Szab??lyzat alapj??n sz??moljuk a k??sedelmi d??jat, ??s eszerint k??ldj??k ki a felsz??l??t?? leveleket is. ??Felh??vjuk sz??ves figyelm??t, hogy a k??sedelmi d??j fizet??s??re sz??l?? mentess??g a kor??bbi, a bez??r??s el??tt lej??rt k??lcs??nz??sekre ??s az ann??l kor??bban keletkezett tartoz??sokra nem vonatkozik. K??rj??k, a tartoz??sok rendez??s??n??l r??szes??tse el??nyben a t??vfizet??si szolg??ltat??sunkat.?Port??lunk olvas??i fel??let??n ellen??rizni tudja k??lcs??nz??seit ??s rendezni tudja kor??bban keletkezett tartoz??sait.??2020. szeptember 6-ig ??tmenetileg ingyenes lehet??s??get biztos??tunk az el??jegyz??sre. Az el??jegyz??sre level??nk kik??ld??s??t??l m??r lehet??s??ge van. Egyszerre maximum 8 p??ld??ny k??rhet??. Ig??ny??t leggyorsabban a katal??gusban megtal??lt c??mekn??l l??that?? ???El??jegyz??s??? ikonra kattintva tudja jelezni. Az el??jegyz??st elk??ldheti munkat??rsainknak e-mailben is a fszek0902@fszek.hu c??men, vagy leadhatja szem??lyesen. ?Koll??g??ink minden esetben visszajelz??st k??ldenek a be??rkezett k??r??sek teljes??thet??s??g??vel kapcsolatban.??Az ??jranyit??s tov??bbi r??szleteir??l honlapunkon t??j??koz??dhat: http://old.fszek.hu?K??rd??seivel forduljon bizalommal munkat??rsainkhoz! V??rjuk vissza szeretettel. ??F??v??rosi Szab?? Ervin K??nyvt??r?
  >> >> T.
  >> >> Szabó Ervin Könyvtár!
  >> >>
  >> >> Csütörtökön kaptam Önöktől egy levelet, melyben a nyitási információk voltak OLVASHATATLANUL.
  >> >> Ide másolom a levél egy sorát:
  >> >>
  >> Köszönjük a visszajelzést, következő levélnél reméljük már nem lesz ilyen probléma, javítják a hibát a fejlesztők.
  >> Üdv. Informatikai osztály

  beni 2020. 07. 08 - 12:29:34
  1008

  >> T.
  >> Szabó Ervin Könyvtár!
  >>
  >> Csütörtökön kaptam Önöktől egy levelet, melyben a nyitási információk voltak OLVASHATATLANUL.
  >> Ide másolom a levél egy sorát:
  >>
  Köszönjük a visszajelzést, következő levélnél reméljük már nem lesz ilyen probléma, javítják a hibát a fejlesztők.
  Üdv. Informatikai osztály

  0210001873347 2020. 06. 30 - 10:08:03
  1007

  T.
  Szabó Ervin Könyvtár!

  Csütörtökön kaptam Önöktől egy levelet, melyben a nyitási információk voltak OLVASHATATLANUL.
  Ide másolom a levél egy sorát:

  Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárainak újranyitására 2020 júliusában két ütemben sor kerül.
  Az Ön által látogatott Kertész utcai Könyvtár (Budapest VII. Kertész u. 15.), 2020. július 1-től várja használóit. Az újranyitást követően a nyár folyamán nem tartunk szünetet.
  Ideiglenes nyitvatartĂĄs:

  Nem tudom Önöknek milyen program áll rendelkezésre és az is mellékes, hogy nálam milyen levelező rendszer fut, mert vannak olyan lehetőségek amelyek ezt kiküszöbölik. Például a levél képe.

  Ezt a levelet jobbító szándékkal írtam.

  Üdvözlettel:
  Joanovits Miklós

  ks 2019. 10. 04 - 14:02:24
  1006

  Tisztelt Kordics Márta!

  Köszönjük megkereső levelét. Igyekszünk a közeljövőben orvosolni a problémát.

  Tisztelettel: Haszonné Kiss Katalin
  régióigazgató

  ks 2019. 10. 04 - 14:00:32
  1005

  >> Tisztelt Vezetőség!
  >>
  >> Tegnap este a FSZEK Zsókavár utcai könyvtárába siettem, hogy ott a Dragomán György felolvasóesten vegyek részt. Sajnálatos módon elkéstem, mert egyszerűen nem találtam meg a bejáratot. Pedig előtte alaposan felkészültem a google térképén, hogy kevés időm lévén, ne kóvályogjak majd. Azonban semmilyen eligazító tábla vagy figyelemfelkeltő jel nem volt segítségemre, így szinte körbejártam az épülettömböt. Végül két járókelőt kellett megkérdeznem, hogy vajon hol tudok bemenni a könyvtárba. Így sajnos jó 10 percet elkéstem.
  >> Gondoltam hazafelé menet több időm lesz, jobban körülnézek, biztosan csak a nagy sietségben én nem találtam meg. Így a végén már tudatosan kerestem az eligazítást jelző táblát, de akkor sem találtam. Mikor átmentem a villamos síneken, a szemben lévő virágbolttól visszafordulva láttam csak meg a kivilágított könyvtárat és a könyvespolcokat. Rájöttem, hogy ezek kivilágítás nélkül egyáltalán nem látszanak, mert takarják őket a fák, tehát ezért nem találtam meg a bejáratot.
  >> Kérem, hogy az ilyen esetek elkerülése végett, legyenek szívesek figyelemfelhívó eligazító táblákkal jelölni a bejáratot.
  >>
  >> köszönettel: Kordics Márta

  kordics.marta@gmail.com 2019. 10. 03 - 16:30:44
  1004

  Tisztelt Vezetőség!

  Tegnap este a FSZEK Zsókavár utcai könyvtárába siettem, hogy ott a Dragomán György felolvasóesten vegyek részt. Sajnálatos módon elkéstem, mert egyszerűen nem találtam meg a bejáratot. Pedig előtte alaposan felkészültem a google térképén, hogy kevés időm lévén, ne kóvályogjak majd. Azonban semmilyen eligazító tábla vagy figyelemfelkeltő jel nem volt segítségemre, így szinte körbejártam az épülettömböt. Végül két járókelőt kellett megkérdeznem, hogy vajon hol tudok bemenni a könyvtárba. Így sajnos jó 10 percet elkéstem.
  Gondoltam hazafelé menet több időm lesz, jobban körülnézek, biztosan csak a nagy sietségben én nem találtam meg. Így a végén már tudatosan kerestem az eligazítást jelző táblát, de akkor sem találtam. Mikor átmentem a villamos síneken, a szemben lévő virágbolttól visszafordulva láttam csak meg a kivilágított könyvtárat és a könyvespolcokat. Rájöttem, hogy ezek kivilágítás nélkül egyáltalán nem látszanak, mert takarják őket a fák, tehát ezért nem találtam meg a bejáratot.
  Kérem, hogy az ilyen esetek elkerülése végett, legyenek szívesek figyelemfelhívó eligazító táblákkal jelölni a bejáratot.

  köszönettel: Kordics Márta

  beni 2019. 01. 21 - 18:01:38
  1003

  >> én bérletes olvasó vagyok. Természetesen személyesen hosszabbítom meg a tagságom, ott ahol azt szoktam. De mi indokolja azt, hogy minden egyes tagkönyvtárban ezt újra és újra megtegyem?

  Tisztelt Uram!
  Az Ön kérdése teljesen jogos, és már kértük a fejlesztőket, hogy oldják meg a "bérletes olvasók" számára az automatikus hosszabbítást, amely fejlesztés folyamatban van. Amíg nincs rá automatizmus, könyvtárosaink meg tudják Önnek hosszabbítani azon helyeken a tagságot, amelyeket használni szokott, ezt általában a könyvtárvezetők tudják megtenni.
  Üdvözlettel: Béniné Virág Mária
  Informatikai osztály

  0210001873347 2019. 01. 21 - 11:26:44
  1002

  hajoacs 2018.12.04. levelében azt kérdezte Önöktől, hogy miért nem lehet online hosszabbítani a tagságot.
  Ő erre kapott választ. nekem ugyanez a kérdésem, de én bérletes olvasó vagyok. Természetesen személyesen hosszabbítom meg a tagságom, ott ahol azt szoktam. De mi indokolja azt, hogy minden egyes tagkönyvtárban ezt újra és újra megtegyem? Ha már egyszer befizettem a tárgy évre a díjat, a jogosultságom ellenőrizte nagyon helyesen az önök munkatársa, meghosszabbította a tagságom egy évvel és ez a számítógéppel is közölve lett, akkor miért kell minden tagkönyvtárban egy másik ügyintézőnek kikeresni ugyancsak a számítógépen keresztül, a már megtörtént hosszabbítás tényét? Nem lehetséges ezt akár automatikussá tenni ugyancsak a számítógépen keresztül, hogy az minden tagkönyvtárban egyből látható legyen?
  Joanovits Miklós

  beni 2018. 12. 17 - 10:38:02
  1001

  Köszönjük észrevételeit, a vezetésnek továbbítottuk, mert szabályozási kérdéseket is tartalmaz. Informatikai szempontokra alább reagálok.
  >> 1) Teszteltem, hogy különböző vonalkodót felismerő mobil appok használatával betudom-e olvastatni az olvasójegyemet a KK-ban, de nem jártam sikerrel. Tudnak-e olyan appot ajánlani, amivel ez megoldható, illetve várható-e ilyen fejlesztés?
  Válasz: Ez már többször felmerült, de nem találtunk olyan alkalmazást, amellyel sikeres beolvasás történhet.

  >> 2) Nagyon örülök neki, hogy a késedelmi díjat már lehet online fizetni, tervezik-e, hogy az olvasójegy meghosszabbítását is, és a beiratkozási díj befizetését is elérhetővé tenni ezen a felületen?
  Válasz: a tagság hosszabbítására adategyeztetési kötelezettséget ír elő a Használati szabályzat, mely alkalommal kötelező bemutatni az érvényes igazolványokat, kedvezményes tagságnál pedig az arra jogosító igazolásokat, ezért azt csak személyesen tudják megtenni. Emiatt a fejlesztést nem igényeltük.
  Elvileg minden tartozás fizethető online, azonban amíg tartozása van az olvasónak, addig nem tud kölcsönözni. Néhány tagkönyvtárban rendelkezésre áll banki tranzakció indítására alkalmas - tehát az adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon elhelyezett, - számítógép, így ott minden tartozástípus rendezhető.
  Üdvözlettel:
  Béniné Virág Mária,
  könyvtári szakinformatikus

  hajoacs 2018. 12. 04 - 17:52:08
  1000

  Kedves Informatikusok!

  1) Teszteltem, hogy különböző vonalkodót felismerő mobil appok használatával betudom-e olvastatni az olvasójegyemet a KK-ban, de nem jártam sikerrel. Tudnak-e olyan appot ajánlani, amivel ez megoldható, illetve várható-e ilyen fejlesztés?
  2) Nagyon örülök neki, hogy a késedelmi díjat már lehet online fizetni, tervezik-e, hogy az olvasójegy meghosszabbítását is, és a beiratkozási díj befizetését is elérhetővé tenni ezen a felületen?
  Válaszukat köszönöm!

  Oldalak: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés