Főmenü » Gyakran ismételt kérdések

A könyvtárak használatával kapcsolatos leggyakoribb kérdések

Milyen szolgáltatásokat vehetek igénybe az egyes könyvtárakban?


Könyvtárainkban számos szolgáltatás vehető igénybe, ezek a tagkönyvtárak adottságaitól függően eltérőek lehetnek.

Szolgáltatásaink részletes listája a Szolgáltatások menüpont alatt tekinthető meg.Hogyan iratkozhatok be az általam kiválasztott könyvtárba és milyen kedvezményeket vehetek igénybe?


A könyvtárba lépve a szükséges okmányok felmutatásával a beiratkozási pultnál személyesen válthat regisztrációs kártyát vagy olvasójegyet a beiratkozási díj kifizetésével. A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell! Az olvasójegy másra át nem ruházható! A regisztrációs kártya ingyenes, adminisztrációs díja 200 Ft, váltásához nem szükséges kezes.

A beiratkozási díjból 50%-os kedvezmény jár az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak, a nyugdíjasoknak, akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak és akik gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesülnek vagy gyermekgondozási díjat kapnak.

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek a 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, a könyvtári dolgozók és a muzeális intézmények, levéltárak dolgozói és mindazok, akik rendelkeznek a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolvánnyal vagy súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással.

A regisztráció adminisztrációs díjának megfizetése alól mentesülnek azok, akik a könyvtárba ingyen iratkozhatnak be.

A 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett iratkozhat be.

Uniós külföldi állampolgárok magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel, más országok állampolgárai érvényes tartózkodási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy magyar állampolgár készfizető kezessége mellett iratkozhatnak be.

Igény szerint lehetősége van csak arra az egy adott könyvtárra, illetve több könyvtárra érvényes olvasójegyet váltani egy éves, fél éves vagy három hónapos időtartamra. A napijegy ára 1100 Ft/nap és a váltás napján záróráig érvényes.

A könyvtár egyes szolgáltatásainak igénybevételét regisztrációhoz kötheti. A Központi Könyvtár olvasói tereibe a regisztráció kötelező.

Könyvtárainkba 2007. május 1-jétől jogi személyek beiratkozására is van lehetőség.

További információkért forduljon kollégáinkhoz vagy tekintse meg érvényes Használati Szabályzatunkat!Milyen okmányokra van szükségem a beiratkozáshoz?


A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához magyar és uniós állampolgárok számára a következő személyes okmányok szükségesek:
  • személyi igazolvány, esetleg útlevél vagy jogosítvány,
  • lakcímet igazoló hatósági kártya,
  • kedvezményre jogosító okmány (pl. diákigazolvány).
18 éven aluliak kezessel iratkozhatnak be. Kezes csak a beiratkozó törvényes képviselője lehet. Regisztrációs kártya váltásához nem szükséges kezes.

A 14 év alatti beiratkozottak adatainak igazolásához lakcím-kártya szükséges.

Más országok állampolgárai érvényes tartózkodási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy magyar állampolgár készfizető kezessége mellett iratkozhatnak be.

Magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgárok a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel iratkozhatnak be.

Magyarországi/uniós telephellyel rendelkező jogi személyek beiratkozásához szükséges okiratok:
  • gazdasági társaság esetében az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonat,
  • alapítvány, társadalmi szervezet esetében az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozata,
  • intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirat.
Tagság hosszabbításakor a lakcímkártyát az olvasónak be kell mutatnia.

Használati SzabályzatMi szerepel az olvasójegyemen?


Könyvtáraink egy egységes olvasójegyet használnak.

Az olvasójegyen található az olvasói vonalkód, valamint feltüntetjük az olvasó nevét és olvasójegyének számát. Az olvasójegy másik oldalán vagy a betétlapon közérdekű információkat talál a könyvtár nyitva tartására és elérhetőségére vonatkozóan.

Az olvasójegy másra át nem ruházható, elvesztését be kell jelenteni.

A személyi adatok változásáról a könyvtárat értesíteni kell.

Amennyiben valamelyik tagkönyvtárunkban már kapott vonalkódos olvasójegyet, kérjük, hozza magával a beiratkozáshoz!Mi a teendő, ha elveszítettem az olvasójegyemet?


Az olvasójegy elvesztését a visszaélések elkerülése érdekében haladéktalanul be kell jelenteni telefonon vagy személyesen a könyvtárban.

Egyéb esetben a könyvtár visszaélés esetén a károkért nem vállal felelősséget!

Az érvényes olvasójegyet személyesen, fényképes igazolvány felmutatásával lehet pótoltatni, ennek ára 600 Ft.Jogi személyek (gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet stb.) beiratkozhatnak-e a könyvtárba?


Könyvtárainkba 2007. május 1-jétől jogi személyek (gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyéb intézmény, egyéni vállalkozók) beiratkozására is van lehetőség.

A beiratkozási díj a jogi személyeknek a használat tényleges időtartamától függetlenül a tagkönyvtárra érvényes díj háromszorosa.

A beiratkozáshoz a jogi személy köteles helyben kitölteni „A könyvtárhasználó (jogi személy) nyilatkozata” nyomtatványt.

Az intézmény olvasójegyét legfeljebb három megbízott személy használhatja. Nevük bevezetésre kerül az adatlapon.

A beiratkozáshoz szükséges okmányokat a Használati Szabályzat részletezi.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés