Főmenü » Használat

Használati Szabályzat 2014 - 3. sz. melléklet

Ez egy archív cikk, a benne szereplő információk a megjelenés idején
pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.


A muzeális dokumentumok használatának rendje

1.) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának 22/2005 (VII. 18.) NKÖM-rendelet alapján védettnek minősülő dokumentumai és különgyűjteményei a következők:

- az 1801 előtt keletkezett dokumentumok
- az 1851 előtt Magyarországon megjelent dokumentumok
- az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikumok
- keletkezési idejüktől függetlenül a 09, q09, f09, 091, q091, f091, valamint a B, Ball, H, R, Sz, T jelzetkezdetű különgyűjteményi dokumentumok
- a plakátok és a kisnyomtatványok
- a fotótár anyaga.

2.) A védett dokumentumok csak beiratkozott vagy regisztrált olvasók által, és csak a Budapest Gyűjtemény olvasótermében használhatók.

3.) A használó a védett kiadványokat aláírt tanúsítvánnyal veheti át. A könyvek kiadásáról számítógépes nyilvántartás is készül.

4.) A dokumentumokról másolat csak a könyvtáros jóváhagyásával készíthető. Szerzői jogi és állományvédelmi okok miatt a másolás megtagadható, illetve egyéb feltételekhez köthető.

5.) Az 1801 előtt keletkezett dokumentumok fokozott védelem alá esnek. Olvasásukhoz kutatói kérőlapot kell kitölteni.

Ennek rovatai:
- az olvasó neve
- olvasójegyének száma
- a dokumentum szerzője
- a dokumentum címe
- a dokumentum kiadási éve
- a dokumentum raktári és leltári száma
- a kutatás témája
- az engedélyező aláírása
- a használatba adás időpontja
- az olvasó aláírása az átvétel igazolására
- a könyvtáros aláírása a kiadás és a visszavétel igazolására.

6.) 1701 előtti dokumentum csak előzetes egyeztetés után, a Budapest Gyűjtemény vezetőjének, távollétében az általa megbízott személynek az engedélyével adható kézbe.

7.) Fokozottan védett kiadvány tanulmányozására az arra a célra kijelölt asztalnál van mód. A használatról a teremben lévő megfigyelő kamerák segítségével videofelvétel készül. A visszavétel során az olvasó jelenlétében sor kerül a dokumentum állapotának ellenőrzésére; erre előzetesen fel kell hívni az olvasó figyelmét, és a használat idejét ehhez kell szabni. A dokumentumok védelmében egyéb elővigyázatossági intézkedésekre (cérnakesztyű viselete, toll helyett ceruza használata, hosszabb várakozási idő) is sor kerülhet.

8.) Az egyidejűleg használható muzeális dokumentumok száma:
- 1801 előtti dokumentum: egyedi elbírálás szerint
- egyéb védett könyv: egyszerre legfeljebb öt darab.

9.) Könyvekről, térképekről és időszaki kiadványokról kizárólag kutatás, tanulás, információgyűjtés céljából saját eszközzel is készíthető reprodukció.
Csak a dokumentum felületével nem érintkező reprodukciós eszköz (pl. fényképezőgép) használható az adott fény mellett, állvány, közvetlen megvilágítás és egyéb segédeszközök nélkül a Budapest Gyűjtemény olvasótermében. Digitális felvételeknél a kép minősége max. 800 x 1024 pont méretben, vagy 100 DPI felbontásban korlátozott.
A másolás engedélyköteles, azt az olvasóterem tájékoztató könyvtárosánál lehet kezdeményezni űrlap kitöltésével (5. sz. függelék). Az engedélyezés szabályai azonosak a kutatási feltételekben megfogalmazottakkal.
A másolási engedély díjköteles. A díjakat a 2. sz. függelék VI. fejezetének K. pontja tartalmazza.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés