KLÖSZ GYÖRGY FÉNYKÉPÉSZ, NYOMDÁSZ ÉS LAPKIADÓ

A ma Klösz Györgyként ismert Georg Kloess a németországi Darmstadtban született 1844-ben. Mint a korszak fotográfusai közül annyian, ő is gyógyszerészként kezdte pályáját, majd néhány éves bécsi fényképész-gyakorlat után, 1867-ben két társával, Dr. Heiddel és F. Ronningerrel Pestre költözött. Velük alapította első üzletét a Korona és Uri utca sarkán, melyet később több önálló műterem követett a mai Kossuth Lajos utcában, svábhegyi nyaralójában, a Barátok bazárában a Ferenciek terén, végül a Városligeti fasor 49. sz. alatt.
 

Klösz után maradt az utókorra a legnagyobb budapesti városképi hagyaték. Képei közismertté váltak, némelyik tán túlságosan is azzá, életműve szorosan összefonódott az utóbbi évtizedek nosztalgikus századelő-kultuszával. Különös, hogy ennek ellenére nagyhatású tevékenységéről mindeddig nem született átfogó feldolgozás.
 
Klösz nemcsak Budapest átalakulását, fejlődését követte nyomon, de maradt ránk sorozata a hazai főúri kastélyokról is. Az általa kiadott Budapesti Látogatók Lapja számára folyamatosan szállította felvételeit az egész történelmi Magyarország területéről. Számos kisebb és még több országos- és világkiállításon szerepelt, ahol jelentős – a műtermi képek hátlapján is jól követhető – díjakkal jutalmazták.


Kísérletező alkat volt. Fotográfusi feladatai mellett különösen az 1890-es évektől egyre nagyobb hangsúlyt fektetett nyomdászi, kiadói . Saját felvételeita legváltozatosabb formában reprodukálta, térképeket, albumokat, művészi nyomatokat adott ki, új nyomdatechnikai eljárások meghonosításán fáradozott. 1903-ban társtulajdonosként fiát, Pált is bevette nyomdai vállalkozásába, aki apja halála után továbbvitte az üzletet.

A céget 1948-ban államosították. Offset Nyomdaként működött tovább.

1906-ban vonult vissza a kiadói tevékenységtől. 1913-ban érte a halál.