Főmenü » Könyvtáraink » Dagály u. 9. » Szolgáltatások
 • Szolgáltatásaink

  A FSZEK nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A könyvtári dokumentumok kölcsönzésének feltétele a könyvtári tagság, a beiratkozás.

  Látogatóink a könyvtár használatára, a beiratkozásra és a kölcsönzésre vonatkozó részleteket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár old.fszek.hu/hasznalat Használati Szabályzata és az annak függelékében található részletes díjtételekből ismerhetik meg.

  Állományunk a FSZEK saman.fszek.hu katalógusában lekereshető.

  A könyvtár helyben használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció adminisztrációs díja 200/12 hónap.

  A könyvtárba beiratkozhat:

  - a cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár;
  - a 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett;
  - a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;
  - a magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
  - más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett;
  - a magyarországi/uniós telephellyel rendelkező jogi személy, amely létezését és a képviseletére jogosultak nevét

  gazdasági társaság esetében:
  - az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonattal,
  - alapítvány, társadalmi szervezet esetében az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozatával,
  - intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirattal igazolta.

  A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

  a természetes személy esetében:

  - név, születési családi és utónév;
  - anyja születési családi és utóneve;
  - születési hely és idő;
  - állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;

  a jogi személy esetében:

  - a hivatalos okirat szerinti megnevezése;
  - a székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám);
  - levelezési címe, telefonszáma;
  - a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása;
  - a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím);
  - aláírási címpéldány hitelesített másolata.

  50%-os beiratkozási kedvezmény jár:

  – az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet),
  – a nyugdíjasoknak,
  – akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak,
  - akik gyermekgondozási díjat (GYED) kapnak,
  - akik gyermekgondozási segélyben (GYES), illetve
  gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülnek.

  A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

  – a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
  – a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
  – a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal (15/1990 (IV.23. SZEM r.) rendelkezők;
  – a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet); – a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet).

  A felsorolt kedvezmények vonatkoznak a "Magyar igazolvánnyal" vagy a "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" rendelkezőkre is (319/2001. Korm. sz. rendelet).A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell.

  2020. jan. 1-től a FSZEK Dagály utcai könyvtárában (könyvtár I.) az alábbi beiratkozási díjak érvényesek:

  A. Felnőtt, aktív dolgozó olvasók,
  a. akik csak a Dagály utcai könyvtárat szándékoznak használni:

  4.600,- Ft /12 hó
  3.500,- Ft / 6 hó
  2.500,- Ft / 3 hó


  b. akik több tagkönyvtárból szeretnének kölcsönözni:

  9.500,- Ft /12 hó
  6.600,- Ft / 6 hó


  B. 50%-os beiratkozási kedvezményben részesülők:

  a. akik csak a Dagály utcai könyvtárat szándékoznak használni:

  2.300,- Ft / 12 hó
  1.750,- Ft / 6 hó
  1250,- Ft / 3 hó


  b. akik több tagkönyvtárból szeretnének kölcsönözni

  4.750,- Ft / 12 hó
  3.300,- Ft / 6 hó


  Dokumentumkölcsönzés

  Az egy alkalommal az egész hálózatból kölcsönözhető dokumentumok maximális száma: 18 db. Az olvasó a kölcsönzött dokumentumainak jegyzékét és azok lejárati határidejét nyomtatott formában megkapja, és azt aláírásával hitelesíti.

  A késedelmesen visszahozott dokumentumokért a könyvtár dokumentumtípusonként más - más késedelmi díjat számít fel. old.fszek.hu/hasznalat

  Hang-kép-tár

  A földszinten elhelyezett audiovizuális állományt kezelési költség ellenében kölcsönözhetik olvasóink.
  A kezelési költségeket a FSZEK Használati Szabályzatának függeléke tartalmazza.

  Az e-mail-címmel rendelkező olvasóinknak, kérésre elküldjük könyv és az audiovizuális dokumentumok gyarapodási listáit ill. értesítést kaphatnak rendezvényeinkről is.

  Olvasóterem

  Könyvtárunk kb. 4800 kötet helyben használható könyvvel és 20 férőhellyel várja a tanulni, kutatni vágyókat, az érdeklődő olvasókat.

  Folyóiratok

  Könyvtárunk 2018-ban 47 féle folyóiratra, magazinra, napilapra fizetett elő. A folyóiratok a legfrissebb szám kivételével 2 hetes határidővel kölcsönözhetőek.
  Hosszabbítás

  A könyveket - igény esetén - két alkalommal tudjuk meghosszabbítani, akkor, ha az adott műre nincs előjegyzés, vagy nem kell más okból visszakérnünk. A hosszabbítást olvasóinknak kell kezdeményezniük. Hosszabbítás kérhető telefonon, és a fszek1308@fszek.hu e-mail címen is. (Az olvasónak az olvasójegyén található vonalkódját kell megadnia. Telefonszámunk és a nyitvatartási idő szerepel a kölcsönzőjegyeken.) Olvasóink saját maguk is hosszabbíthatnak a FSZEK honlapjának nyitóoldalán a távhasználat menüpont alatt (Szükséges hozzá: az olvasó vonalkódjának száma, születési időpontja és az adott könyvár kiválasztása.)

  Előjegyzés

  Az éppen kölcsönzött művekre előjegyzést veszünk fel. Az előjegyzés díja: 300,- Ft / mű.
  Az előjegyzett könyveket az előjegyzéstől számított 120 napig figyeljük. A beérkezett könyvet az értesítéstől számított 8. napig, az AV-dokumentumokat az 5. napig őrizzük.

  Könyvtárközi kölcsönzés

  Könyvtárunk az állományában nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzés keretein belül megkérheti olvasói számára. Az átkölcsönzés térítési díja 1500,-Ft / csomag.

  A tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés térítési díja 500,-Ft / mű.
  A könyvtárközi kölcsönzés feltételei a kölcsönadó könyvtár belső szabályozásától függenek.

  Fénymásoltatás

  Jelenleg fekete-fehér fénymásolatokat tudunk készíteni A/4 és A/3 méretekben.

  2016-ban két új szolgáltatást vezettünk be Nyitott iroda néven. Laminálás 200 Ft/lap
  Spirálozás 500 Ft/darab

  Számítógéphasználat

  Könyvtárunk olvasói jelenleg 4 számítógépen kereshetnek a FSZEK katalógusában. Ezek használata ingyenes.

  WiFi használat saját eszközzel, beiratkozott és regisztrált olvasóknak, nyitvatartási időben ingyenes.

  Könyvtárunkból olvasóinknak ingyenesen van rá lehetőségük, hogy elérjék a FSZEK által előfizetett online elérésű folyóiratokat és adatbázisokat.

  Internethasználat

  Beiratkozott és regisztrált olvasóink ingyen használhatják az internetet a helyi szabályzat betartásával.

  11 fős oktató termünkben számítógépes tanfolyamokkal várjuk az érdeklődőket.

  Hangoskönyvek

  Egészségkárosodással élő olvasóinknak a Központi Könyvtár állományából – kéthetente - külön kérésre, címlista alapján választott hangoskönyveket kölcsönzünk. Egy olvasó egyszerre maximum 6 művet kölcsönözhet.
  HANGOSKÖNYVEK KAZETTÁN

  Folyamatosan gyarapítjuk a CD - lemezen megjelent hangoskönyveket is, melyek a helyi állomány részei és lekereshetők a katalógusból.
  TELJES HANGOSKÖNYV LISTA


  Könyvet házhoz

  Könyvtárunk is csatlakozott a KÖNYVET HÁZHOZ szolgáltatáshoz, amelynek keretein belül lakáshoz kötött olvasóinknak havonta egy alkalommal házhoz szállítjuk a könyveket. Az újabb igényeket Asztalosné Szuromi Évánál lehet jelezni.

  Gyerekrészleg

  A könyvtár földszintjén található a kb. 9 000 kötetes, gyerekek számára kialakított állományrész. A kerület iskoláiból, óvodáiból sűrűn látogatják csoportosan is a gyerekrészleget. A csoportos látogatáshoz időpontot Vári Ildikó kollégánkkal kell egyeztetni. A foglalkozásokról bővebb információk találhatók a Gyerekkönyvtár menüpont alatt.
Lapozás:
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés