• Csepel történetével kapcsolatos gyűjteményünk

  Frissítve: 2020. március 5.


  75 éves a vas- és acélöntvénygyártás Csepelen : 1911-1986 / [szerk. Rácz József] ; - Budapest : [CSVM], 1986. 230 p. : ill. ; 24 cm

  Az 1990. évi népszámlálás: Budapest XXI. kerület adatai, Központi Statisztikai Hivatal. - [S.l.] : [S.n.].

  Acélsziget : irodalmi és képzőművészeti antológia Csepelről : 1892-1977: [szerk. Csepeli Szabó Béla] - Budapest : Táncsics : CSVFM Okt. és Társadalomtud Int, 1977. - 367 p.

  Adalékok a Csepel Repülőklub történetéhez : az első negyven év, 1942-1982 / [kiad. a Repülőklub Történelmi Emlékbizottsága]. - [Budapest] : Repülőklub Tört. Emlékbiz., [2013]. - 142 p. : ill. ; 21x30 cm + 1 DVD

  Adamovics Jenő: Csepel Vas- és Fémművek 40 éve, 1945-1985 gazdaságtörténeti monográfia,[... közrem. Dusa Erzsébet] ; - [S.l.] : Udvarhelyi és Udvarhelyi BT, cop. 2005. - 164 p.

  Adamovics Jenő: „A gombostűtől a repülőgépig" a Weiss Manfréd Vas- és Fémművek és a Csepel Vas- és Fémművek termékszerkezetének alakulása, műszaki-gazdasági mutatói, 1892-1985 - [Budapest] : [s. n.], cop. 2007. - 157 p.

  Az alkotás tart életben : Csőregh Éva a tudós, művész, tanár, [riporter:] Udvarhelyi András. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 96 p.

  Báder Imre: A csepeli erőmű története1892-1995 - [S.l. ] : [s.n.], [2009?]. - 75, [2] p.

  Baksai Zoltán: Csepel művek munkásmozgalmi történetének áttekintése : a kommunista párt harca Csepelen : [kiegészítő anyag a Magyar Szocialista Munkáspárt Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága által szervezett politikai tömegoktatáshoz] / írta Baksai Zoltán ; [kiad. Csepel Művek Pártbizottság, Propaganda és Művelődési Osztálya] [Budapest] : Csepel Művek Pártbiz. Propaganda és Műv. Oszt., 1968.

  Bali Pálné: Dél-Pest régiója a természetvédelmi nevelés tükrében - [Budapest] : Kék Ökosuli Oktatóközp., [2000]-

  Bognár Attila László: Védett természeti értékek a fővárosban / [írta és összeáll. Bognár Attila László] ; [a szerkesztésben közrem. Ménesi László et al.] ; [kiad. Főpolgármesteri Hivatal] [Budapest] : Főpolgármesteri Hiv., [2005]

  Bognár József: Csepel : a csepeli reprint sorozat 2. kiadványa / BognárJózsef ; ... Bolla Dezső előszavával ; kiad a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület [Hasonmás kiad.] [Budapest] : CsHVE, 2013 (1843-ban a Tudománytár folyóiratban jelent meg a tanulmány)

  Bolla Dezső: Csepel 1956 : az 1956-os forradalom tiszteletére : [tények és dokumentumok] - 2. kiad.. - Budapest-Csepel : Budapest-Csepel Önkormányzatának '56-os Emlékbizottsága, 2005. - 85 p.

  Bolla Dezső: Csepel története : helytörténeti vázlat a honfoglalástól a XX. Század utolsó évtizedéig ; [kiad. a Budapest-Csepel Önkormányzata és a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület]. - 2. bőv. kiad.. - Budapest : Bp.-Csepel Önkorm. : CsHVE, 2010.

  Bolla Dezső: Csepeli monográfia - [Budapest] : XXI. ker. Tanács Műv. Közp. : Hazafias Népfront XXI. ker. Biz., 1976-

  Bolla Dezső, Gavlik István: Csepeli helytörténeti olvasókönyv : 5. osztályos tanulók részére - Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 1993. - 32 p.

  Bolla Dezső, Holczman Györgyné: Csepeli helyismereti bibliográfia - [Budapest] : Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítvány, 2009. – 136 p.

  Bolla Dezső, Kasza Sándor: Csepel : XXI. kerület - Budapest : CEBA, 2006. - 192 p. : (Az Európai Unió Fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek) )

  Bolla Dezső, Udvarhelyi András: Szent Imre tér - Budapest : [Csepel Önkorm. Polgármesteri Hiv.], 2005. - 47 p. : ill. ; 21 cm (Csepeli séták ; 1.)

  Budapest XXI. kerület, Csepel: [... szerk. Papp Gyuláné et al.] - [S.l.] : Szülőföld Kvk., 2010. – 98. p.

  Budapest XXI. kerület, Csepel / [... szerk. Papp Gyuláné et.al.] ; [képek: Bottos József et al.] [S.l.] : Szülőföld Kvk., 2010

  A budapesti XXI. kerület Csepel Jedlik Ányos Gimnázium évkönyve : fennállásának 65. évében, 2009/2010 / [szerk.: Krassói Kornélia, Zsilvölgyi Márta] ;[kiad. Jedlik Ányos Gimnázium]. - Budapest : Jedlik Ányos Gimnázium,[2010]. - 100 p. : ill. ; 24 cm

  Budapesttől délre [Kartográfiai dokumentum] : Etyeki-dombság, Csepel-sziget, Pesti-síkság : szabadidőtérkép : leisure map : Freizeitkarte : aktív térkép Budapest : Cartographia, 2017 - 1 térkép

  Csepel Vas- és Fémművek. - Bp. : Csepel Vas- és Fémművek, [1980]. - 35 p. : ill. ; 24 cm

  Csepeli Szabó Béla(1924-2013): Életszomj - csillagporos út egy vajúdó világban : Csepeli Szabó Béla versei és elbeszélései / [megj. a Művészetbarátok Egyesülete gondozásában]. - Budapest : Művészetbarátok Egyesülete, 1999. - 2 db : ill. ; 21 cm

  Mészáros István: A budapesti és csepeli bencés gimnáziumok / írta Mészáros István. -Pannonhalma : Bencés Kiadó és Terjesztó Kft., 1994. - 172 p. ; 20 cm

  Budapesti helytörténeti emlékkönyv, I-II.-VII kötet Budapesti Honismereti Társaság ; szerk. Gábriel Tibor. - Budapest : Budapesti Honismereti Társ., 2005- től

  Budapest helytörténeti kézikönyve: szerk. Gerelyes Ede - Budapest : Hazafias Népfront : Fővárosi Népművelési Tanács, 1971. - 178, p.

  Csapatjátékos vagyok, de... : Szenteczky János önkormányzati képviselő, a CSEVAK Kft. igazgatói tanácsadója, [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 61 p.

  Csepel 30 éve : jubileumi képeskönyv : [Czirfusz János, Hajtun József]. - Budapest : Zrínyi ny., 1975

  Csepel 300: fejezetek Csepel történetéből : Weiss Manfréd és a magyar hadiipar hőskora / [szerzőink: Ágoston Balázs et al.] 2012.

  A Csepel-sziget helynevei : közzéteszi Hajdú Mihály. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 332 p.,

  A Csepel-sziget és lakói : a csepeli reprint sorozat 1. kiadványa : Pápai Károly ; ... Bolla Dezső előszavával ; kiad a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, [Hasonmás kiad.] [Budapest] : CsHVE, 2010

  Csepel-sziget és vonzáskörzete : antológia : válogatások... tíz év "dióhéjban" (1994-2004): [szerk. Pető Emerencia Veronika, N. Pető Ilona, D. Nagy László]. - Szigethalom : [Magánkiad.], 2004. - 400 p., [22] t.fol.

  Csepel szikrái: sorsok, emberek a századfordulótól a felszabadulásig / [szerk. Csepeli Szabó Béla, Czakó Sarolta] ; [az összeállításban részt vettek: Mályi Vilmos, Sárdi Antal] ; [kiad. MSZMP Csepel Vas- és Fémművek Bizottsága] Budapest : Táncsics Kvk., 1970.

  Csepel kulturális élete az ezredfordulón: [szerk. Hricsovinyi Tamás et al.] - Budapest-Csepel : Önkormányzat, [2005]

  A Csepel Sport Club 75 éve, 1912-1987: [szerk. L. Kelemen Gábor, Tőzsér László] Budapest : Csepel Sport Club, 1987

  Csepel története: [Kubinyi András et al.]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. - 500 p.

  Csepel története : helytörténeti vázlat a honfoglalástól a XX. - Bolla Dezső ; [kiad. a Budapest-Csepel Önkormányzata és a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület] 2. bőv. kiad.. - Budapest : Bp.-Csepel Önkorm. : CsHVE, 2010.

  Csepel Vas- és Fémművek, [ismertetője] . - Budapest : [S.n.], [1980]

  A Csepel Vas- és Fémművek munkásai / [... összeáll. Kemény István és Kozák Gyula] ; [... közrem. Vigh Lajos et al.] ; [közread.] az MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete [Budapest] : Társadalomtud. Int., 1971.

  Csepel története / [írta Kubinyi András et al.]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. - 500 p. : ill. ; 24 cm

  A Csepel Vas- és Fémművek 90 éve : 1892-1982 : gazdaságtörténeti mongráfia , [... szerk. ... Adamovics Jenő et al.]. - [Budapest] : [CSMSZV], 1982. - 153, [2] p.,

  A csepeli fotókör 85 éve / [szerk. Varga Csaba] ; Budapest : Réti Pál Fotóklub, 2013

  Csepeli kronológia és bibliográfia : szerk. Bolla Dezső - [Budapest] : Tanácsi Közművelődési Intézmények Igazgatósága, 1975. - 56 p.

  Csepeli csevegések : a halálraítélt '56-os, Kovács Sándor dandártábornok : [üzenet a jövőnek] / Udvarhelyi András ; [fotó: Mizik Zsuzsa ...]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 73 p. : ill. ; 24 cm

  Csepeli szociális kisokos : mit kell tudni a szociális ellátásokról?, [szerk. a Csepeli Családsegítő Szolgálat munkatársai] ; - Budapest : Szociális Szakmai Szövetség, 2006. - 99 p.

  Csepeli Zeneiskola. - Budapest : Csepeli Zeneiskola, [2002]. - 28 p. : ill. ; 21 cm

  Csepeliek '56-ról : visszaemlékezések, fényképek, dokumentumok, irodalmi és képzőművészeti alkotások, pályamunkák : az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére : [szerk.] Bárány Tibor, - Budapest : Budapest-Csepel Önkormányzat '56-os Emlékbizottság, 2006. - 397 p. : ill.

  Csordulj idő : riportok, portrék, tárcák, versek : [csepeli hétköznapok] / szerk. Czirfusz János ; [grafikák ... Bálványos Huba et al. ]. - Budapest : Idegenforg. Propaganda K., 1978. - 285 p. : ill. ; 24 cm

  Drucker Tibor : A Csepeli Munkásotthon története - Budapest : [S.n.], 1964. - 91 p.

  Drucker Tibor: A Csepeli Munkásotthon története ; a Csepeli Munkásotthon Alapítvány kiadása. - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2000. - 128 p.

  Egry Artúr (1953-)Portugál gálya : válogatott versek / Egry Artúr ; [közread. az]Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irodalmi Rádió, 2012. - 93, [4] p. : ill. ;21 cm

  Én a szocializmus embere voltam : Csató László a Csepel Művek volt vezérigazgatója : [apa és fia] ; Hívő vagyok, de nem vallásos : Csató Sándor bibliakutató : [apa és fia]: [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 96, 80 p.

  Eörsi László : A csepeli fegyveres ellenállás, 1956; Pécs: Kronosz; Budapest : ÁBTL : 1956-os Int. Alapítvány, 2016 226 p.

  Étkek és páholybéli írások, [összeáll. Százdi Antal] - Csepel : Csepeli Krúdy Páholy : Petit Real, 2004. - 171 p.

  Fészekbe fogadjon közösség... : Zanati Béla a Jedlik Ányos Gimnázium volt igazgatója, [beszélgetőtárs] Udvarhelyi András ; - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2006. - 72 p.

  Fodor Veronika : A csepeli Weiss és a Chorin család : munkásjólét és szociális gondoskodás / [Fodor Veronika] : Paks : Fodor V., 2010

  Gyimesi Kornél: Lángvivők : fejezetek a KISZ Csepel- Vas és Fémművekbeli 25 éves történetéből : [1957-1982] / [írta ... Gyimesi Kornél]. - [Budapest] : KISZ Csepel Művek Bizottsága, [1982]. - 95, [1] p. : ill. ; 20 cm

  Hajtun mester és az Ingres hegedűje : nyolcvan éves Hajtun József, : [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2003. - 51 p.

  Halász Imre (1938-) (költő) Mintha a világ : ötven év verseiből - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 600 p. ; 24 cm

  Hegedűs Ernő: Ráckeve, Savoyai kastély. - Budapest : TKM Egyes., 1984 [!1985]. - [16] p. : ill. ; 17 cm

  Hérics Nándor: Csepel Vasmű / Hérics Nándor ; [... a fotókat kész. Hérics Nándor] Budapest Hérics Neon Design Kft., [2011]

  Horgászbottal a Csepel-sziget körül, [írták: Zákonyi Botond et al.] ; - Budapest : Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, 1994. - 253, [2] p. :

  Horváth György : Dél-pesti zenei mozaikok : érdekességek Pestszentlőrinc-Pestszentimre, valamint Kispest, Pesterzsébet, Soroksár és Csepel zenei életéből - Budapest : Dohnányi E. Zeneisk., 2010. - 504 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD

  Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez : szerk. Baczoni Gábor ; [kiad. a Csepel Vas- és Fémművek Oktatási és Társadalomtudományi Intézet Társadalomtudományi Osztály]. - Budapest : Táncsics, 1977. - 400 p.,

  Kertész Z. István : Az elővárosi vasút: a budapesti HÉV története Budapest : Kornétás, cop. 2017. 179 p.

  A Királyerdei Római Katolikus Egyházközség története. - 1 kötet., 1939-1955. - 2015. - 159 p. - Összeáll. Gráf Károlyné, Vihart Anna. - Bibliogr.: p. 154-158. és a lábjegyzetekben. - (Kötött)

  Kiss József : Vázlat Csepel társadalomtörténetéhez : 1919-1945, kiad. a Művelődési Min. Marxizmus-leninizmus Okt. Főoszt. , Budapest : Dabasi ny., 1984

  Kis Pál István: Rekviem: szembesítő képek és emlékképzetek a Csepel Vas- és Fémművekről versek, novellák ;. Szekszárd : Vitolla Marketing és Tanácsadó BT, [2012]

  A közművelődés házai Budapesten : szerk. Slézia Gabriella. - Budapest : BMK, 2002- Ill. ; 21 cm - 2003. - 193 p.

  Kulcsár Júlia, V : A könyv és a 10-14 éves gyermek : Felmérés a Csepel Vas- és Fémművek 444 dolgozójának családjában, [kiad. a] Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. - Budapest : [Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése], 1975. - 101 p.

  Kürti László(1953-) (antropológus): Youth and the state in Hungary : capitalism, communism and class / - London ; Sterling : Pluto Press, 2002. - XIII, 296 p. :ill. ; 22 cm

  Legát Tibor: Hévkönyv Budapest: MÁV-HÉV, 2017 285 p.

  Lengyel Géza: Egy tanár regöséneke : válogatott, új és megújított versek / - Budapest : Jordán Print BT, 2012. - 146 p. ; 21 cm

  Lengyel Géza: Reménykereső : versek - Budapest : Szerző, 2015. - 110,[2] p. ; 21 cm

  Margitay-Becht András: A Leitha monitor : az utolsó osztrák - magyar hadihajó története / [szerző ... Margitay-Becht András] ; [közread. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ... TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület] [Szekszárd] : Schöck Kft., [2010]

  Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn, [... főszerk. ... Kasza Sándor]. - [Hatvan] : CEBA-Hungary Kft., [1997]- ill.

  Minden kedden : Dokumentumok a Csepeli Olvasó Munkás Klub életéből : Egy közösség két évtizede, [szerk. Tamási Lajos] - [Budapest] : Táncsics Kiadó, 1981. - 279 p.

  Mindig hasznos akartam lenni : Sepsi Zsigmond vezérigazgató, Csepel Aduja, [riporter:] Udvarhelyi András - [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 97 p.

  Molnár Krisztián: Egy szelet Csepel; [fotók: Tóth Beáta et al.] Csepeli Városkép Kft. Budapest: Csepeli Városkép Kft., 2019 295 p.

  "Nem hazudni még magunknak sem" : Sostorics József cipész, volt önkormányzati képviselő, [riporter: Udvarhelyi András]. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2008. - 58 p. : ill.

  Ocskay Zoltán: Autózás az ötvenes években Budapest : Oldtimer Média, 2014 224 p. : ill. ; 24 cm

  Ocskay Zoltán : Csepeli motorkerékpárok: WM, Csepel, Tünde,Pannonia Budapest: Oldtimerpress 2004 304p.

  Ocskay Zoltán : Csepeli történet: A WM 250-től a P21-ig Budapest : Oldtimer Média, 2014 357 p. 24 cm

  Ocskay Zoltán: Régi szép pannóniák 2.: prototípusok, verseny- és sportmotorok; Budapest : Oldtimer Média, 2016. 224 p.

  Pálffy István: Csepel-a XXI. kerület. [Budapest] : Csepeli Városkép Kft., cop. 2012

  Papp Zoltán, P.(1949-)Érzékkövek / Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K. 2011. - 75, [3] p. ; 18 cm Versek

  Papp Zoltán, P.(1949-)Rétegrend : válogatott versek / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2014. - 172, [10] p. ; 21 cm

  Pest-budai séták : magánmesék közterekről / [szerk. Halász Csilla] ; [szerzők: Ablonczy Bálint et al.] [Budapest] : Heti Válasz K., cop. 2012

  Pesterzsébet, Soroksár : Budapest XX. kerületének múltja és jelene : tanulmányok / szerk. Lakatos Ernő [et al.] ; kiad. a Budapest XX. kerületi Tanács, 1972, Budapest.

  Rejtő László: Kilenc klub krónikája / Rejtő László ; [sajtó alá rend. Hoppe László] 1969: Budapest, Sport.

  Soroksár 1956 [ Eörsi László szerk.] [Budapest] : Táncsics M. Művel. Ház, cop. 2014. - 304 p. : ill. ; 24 cm

  Stork József: Első generációs értelmiségi vagyok : Stork József okleveles gépészmérnök / [beszélgetőtárs:] Udvarhelyi András ; [fotó: Mizik Zsuzsa ...]cop. 2005 [Budapest] : [s.n.]

  Százéves a magyar szerszámgépgyártás : 1872-1972 / [főszerk. Ulbrich Sándor] ; [közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület , [Budapest] : GTE, 1972

  Szembesítés: az Olvasó Munkás Klub antológiája / [szerk. Tamási Lajos] 1970 Budapest : [Vas- és Fémművek]

  'Szigethy leg- leg leg... és a Helena 'Szigethy-díj : kor-dokumentum sorozat-kötet : I. II. rész, [... szerk., kiad. N. Pető Szigethy Ilona] - Jav., bőv. kiad.. - Szigethalom : N. Pető 'Szigethy Ilona, [2009]. - 180 p.,

  Szigetszentmiklós / írta Pető László ; [fotók: Nagy Ferenc ...] . - Budapest : CEBA, 2001. - 187 p. : ill. ; 24 cm

  Sadovskij, Âkov Alekseevic: Csepel vörös csillaga .- Budapest : Kossuth Könyvkiadó ; Uzsgorod : Kárpáti Kiadó ;

  Száz év Isten formáló kezében, 1902-2002 : a baptista misszió története Csepelen, kezdettől napjainkig / [Budapest] : [Csepeli Baptista Gyülekezet], 2002. - 158 p. : ill. ; 23 cm

  Százdi Antal : Görgey - Tisza - Horthy . - Csepel : [Magánkiad.], 2013. -162 p. ; 26 cm

  Szombathy Viktor : A Csepel-sziget - Budapest : Pest (megye). Tanács. Idegenforgalmi Hivatal : Közlekedési Dokumentációs Rt., 1961. - 133 p.

  Tenk András : Csepel természetföldrajzi olvasókönyve - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 32 p.

  Tenk András(1976-) Csepel természeti képe / Tenk András, Merkl Ottó, Gergely Attila. - Budapest : Csepeli Városkép Kft., 2014. - 115 p. : ill. ; 25 cm

  Tenk András: Pesterzsébet és a Kis-Duna mente : a XX. kerület földrajza - [Budapest] : Pesterzsébeti Múz., 2009. - 88 p. (Pesterzsébeti Múzeumi könyvei, ISSN 1788-5523 ; 8.)

  Tenk András : A Tamariska-domb természeti értékei : [Budapest védett területei] - [Budapest] : Csepeli Zöld Kör Egy., 2007. - 72 p.

  Tótfalusi Istvánné Koncz Éva : "életemet tettem a tanításra", [az interjút kész. Udvarhelyi András] ; - [Budapest] : [s.n.], [2007?]. - 46 p. :

  Tűzőrzők : a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája, [szerk. Lengyel Géza et al.] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2007. - 222, [2] p.,

  Tűzőrzők 2008 : Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, [szerk. Lengyel Géza] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2008. - 244, [2] p.

  Tűzőrzők 2009 : Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub évkönyve, [szerk. Lengyel Géza] - Budapest : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, 2009. - 242, [2] p.

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2010.

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2011.

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2012

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2013

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2014

  Tűzőrzők 2010: a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / szerk. Lengyel Géza [et al.]. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2015.

  Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : a halálraítélt '56-os, Kovács Sándor dandártábornok : [üzenet a jövőnek], - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005. - 73 p.

  Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : XXI. század, XXI. kerület, XXI beszélgetés... és...: üzenet a jövőnek, - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 519 p.

  Udvarhelyi András:Csepeli csevegések: Az alkotás tart életben : Csőregh Éva a tudós, művész, tanár / [riporter:] [Budapest] : [s.n.], cop. 2005. - 96 p. : ill. ; 24 cm

  Udvarhelyi András: Csepeli csevegések : Soha ne feledjük honnan indultunk: Mundruczó Kornél a Postás Szakszervezet elnöke / [riporter:] Udvarhelyi András; [fotó: Fodor Zsolt, Kis László, Mizik Zsuzsa ...] [Budapest]: Udvarhelyi BT, cop. 2005.

  Udvarhelyi András: Én a szocializmus embere voltam : Csató László a Csepel Művek volt vezérigazgatója : [apa és fia] Budapest: Magánkiadás,cop 2006.

  Varga László : A csepeli csoda: Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában ; Budapest: BFL, 2016. 366 p.

  Varga László : A csepeli gyáróriás kialakulásának története : kézirat ; [közread. a] Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete. - Budapest : BME TI, 1981

  Varsányi Erika - Budapest városrészei = Stadtteile von Budapest = Quarters of Budapest / ... főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA-Hungary Kft., [1997]- 21

  Weisz Mária(1912-): Mária néni ifjúkori emlékei / lejegyezte és szerk. Sági Mária. - Budapest : Sági M., 2015. - 76 p. : ill. ; 21 cm

  Zachár László : Csepel története - [Budapest] : Fővárosi Művelődési Ház, 1974. - 68, [12] p.

  Vastükör : antológia / [szerk. Csepeli Szabó Béla] ; [kiad. a Csepel Vas- és Fémművek Társadalomtudományi Osztály] Budapest : Táncsics, 1975. - 423, [1] p. : ill. ; 24 cm

  Vörös Csepel : gyilkosság, visszaélések, mutyivilág a XXI. kerületben / [szerk. Ábel Attila] ; [kiad. a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata] 2011.
Lapozás:
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés