• A muzeális dokumentumok használatának rendje

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára védettnek minősülő dokumentumaira és különgyűjteményeire vonatkozó használati rend.

  1.) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának 22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján védettnek minősülő dokumentumai és különgyűjteményei a következők:
  • az 1801 előtt keletkezett dokumentumok
  • az 1851 előtt Magyarországon megjelent dokumentumok
  • az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikumok
  • keletkezési idejüktől függetlenül a 09, q09, f09, 091, q091, f091 valamint a B, Ball, H, R, Sz, T jelzetkezdetű különgyűjteményi dokumentumok
  • a plakátok – és a kisnyomtatványok
  • a fotótár anyaga.

  2.) A védett dokumentumok csak beiratkozott vagy regisztrált olvasók által, és csak a Budapest Gyűjtemény olvasótermében használhatók.

  3.) A használó a védett kiadványokat aláírt tanúsítvánnyal veheti át. A könyvek kiadásáról számítógépes nyilvántartás is készül.

  4.) A dokumentumokról másolat csak a könyvtáros jóváhagyásával készíthető. Szerzői jogi és állományvédelmi okok miatt a másolás megtagadható, illetve egyéb feltételekhez köthető.

  5.) Az 1801 előtt keletkezett dokumentumok fokozott védelem alá esnek. Olvasásukhoz kutatói kérőlapot kell kitölteni. Ennek rovatai:
  • az olvasó neve
  • olvasójegyének száma
  • a dokumentum szerzője
  • a dokumentum címe
  • a dokumentum kiadási éve
  • a dokumentum raktári és leltári száma
  • a kutatás témája
  • az engedélyező aláírása
  • a használatba adás időpontja
  • az olvasó aláírása az átvétel igazolására
  • a könyvtáros aláírása a kiadás és a visszavétel igazolására

  6.) 1701 előtti dokumentum csak előzetes egyeztetés után, a Budapest Gyűjtemény vezetőjének, távollétében az általa megbízott személynek az engedélyével adható kézbe.

  7.) Fokozottan védett kiadvány tanulmányozására az arra a célra kijelölt asztalnál van mód. A használatról a teremben lévő megfigyelő kamerák segítségével videofelvétel készül. A visszavétel során az olvasó jelenlétében sor kerül a dokumentum állapotának ellenőrzésére; erre előzetesen fel kell hívni az olvasó figyelmét, és a használat idejét ehhez kell szabni. A dokumentumok védelmében egyéb elővigyázatossági intézkedésekre (cérnakesztyű viselete, toll helyett ceruza használata, hosszabb várakozási idő) is sor kerülhet.

  8.) Az egyidejűleg használható muzeális dokumentumok száma:
  • 1801 előtti dokumentum: egyedi elbírálás szerint
  • egyéb védett könyv: egyszerre legfeljebb öt darab

  9.) Könyvekről, térképekről és időszaki kiadványokról kizárólag kutatás, tanulás, információgyűjtés céljából saját eszközzel is készíthető reprodukció. Csak a dokumentum felületével nem érintkező reprodukciós eszköz (pl. fényképezőgép) használható az adott fény mellett, állvány, közvetlen megvilágítás és egyéb segédeszközök nélkül, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében. A másolás engedélyköteles, azt az olvasóterem tájékoztató könyvtárosánál lehet kezdeményezni űrlap kitöltésével. Az engedélyezés szabályai azonosak a kutatási feltételekben megfogalmazottakkal. A másolási engedély díjköteles.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés