Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » A Szociális Szakma Digitális Archívuma
Hegyesi Gábor

Válogatott bibliográfia

2012
Hegyesi Gábor összefoglalója a szekció munkájáról = Esély, 2012. 23. 3. sz., 102-108. p. Teljes szöveg Kulcskérdések a mai magyar szociálpolitikában és a változtatás lehetőségei. Zárókonferencia az ELTE Társadadalomtudományi Kar,a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, a Gyere Egyesület és a CARe Europe szervezésében. 4. szekció: Új eszközök, módszerek és megközelítések a segítő szakmákban.

A szociális munka oktatása. Szerk. Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes – Talyigás Katalin; [közread. az] ELTE TáTK, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata. [Budapest]: ELTE TáTK: XIII. Ker. Önkorm., 2012. 228 p. (A szociális munka elmélete és gyakorlata ; 6.)

Hegyesi Gábor: Az elmélet és gyakorlat integrációjának és dezintegrációjának problematikája és megoldási kísérletei a szociális munkások képzésében. (p. 15-30.) In: A szociális munka oktatása. Szerk. Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes – Talyigás Katalin; [közread. az] ELTE TáTK, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata. [Budapest] : ELTE TáTK : XIII. Ker. Önkorm., 2012. 228 p. (A szociális munka elmélete és gyakorlata ; 6.)

B. Talyigás Katalin – Feuer Mária – Háberman Zoltán – Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes: Az elmélettel való integráció elősegítése a terepgyakorlat során (p. 124-184.) In: A szociális munka oktatása. Szerk. Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes – Talyigás Katalin; [közread. az] ELTE TáTK, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata. [Budapest] : ELTE TáTK : XIII. Ker. Önkorm., 2012. 228 p. (A szociális munka elmélete és gyakorlata ; 6.)

Hegyesi Gábor Emlékkönyv. Szerk. Kövér Ágnes. Budapest: ELTE TÁTK Szociálismunkás-képző Tanszék, 2012.

Nagy Krisztina – Feuer Mária – Hegyesi Gábor: Segítség a segítővé váláshoz – szociális szakosok szakmai szocializációja. (p. 20-31.)  In: Hegyesi Gábor Emlékkönyv. Szerk. Kövér Ágnes.

2011
Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes: Szélsőjobboldali értékek megközelítésének pedagógiai dilemmái a szociális munkás képzésben - magyar és európai tapasztalatok alapján = Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 2011. 17. 7-8. p. 13-15. Teljes szöveg Ua. angolul: Hegyesi, Gabor – Agnes Kover:

The extreme right values’ pedagogical dilemmas in the social worker education. [Elektronikus dokumentum] Teljes szöveg

Hegyesi, Gábor – Talyigás, Katalin – Fekete, Orsolya: An Attempt to Find New Concepts of Social Work in the Context of Changes in Social Policy in Hungary and in the European Union =  Social Work Review / Revista de Asistenta Sociala; 2011, Issue 3. p. 175-184. Teljes szöveg (EBSCO)

Van Til, William: A Duna átfolyik a fasizmuson: kilencszáz mérföld egy összehajtható csónakban: (részletek). Ford. Hegyesi Andrea – Hegyesi Gábor – Kövér Ágnes – Reisinger Géza = Esély 2011. 22. 4. p. 93-107. Teljes szöveg Részletek William Van Til: The Danube Flows Through Fascism. Nine hundred miles in a fold-boat, Charles Scribner’s Sons, New York – London 1938. c. könyvéből.

2009 
Hegyesi Gábor: "Az elmélet és gyakorlat integrációjának kérdései, különös tekintettel a leendő magyar szociálismunkás-képzésre" = Aspects of the integration of theory and practice in social work education for the prospective establishment of a social work course in Hungary : mester-dolgozat: részletek: Monash Egyetem, Melbourne, 1987. "A szociális munka elméleti forrásai": kandidátusi értekezés: MTA, 1995. Budapest, Szociális Innováció Alapítvány, 277 p. Bibliogr.: p. 97-110., p. 181-191. (Szociális innovációs füzetek: szociális szakmai fejlesztések. [Sorozatszerk. Hegyesi Gábor] / Szociális Innováció Alapítvány 2.)

A szociális munka elmélete és gyakorlata: a szociális munka adminisztrációja: szolgáltatásszervezés, minőségbiztosítás. [Szerk.] Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin. Budapest, Wesley János Kiadó, 2009. 258, [2] p. (Wesley könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak)
 
2008
Festschrift: Gábor Hegyesi '60. [Szerk.] Kelen András – Van Til, Jon. Budapest, ÁVF. 2008. 231 p.

Hegyesi Gábor – Kozma Judit: A szociális munka – áttekintés. 128 p. [Elektronikus dokumentum]. Teljes szöveg Utolsó letöltés: 2013.11.28.

A szociális munka elmélete és gyakorlata. Budapest, Wesley János Lelkészképző főiskola 2008- 1. köt. Általános szociális munka: Szöveggyűjtemény. [Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin]. 4. kiad. utánny. 2008. 193, [2] p
 
2007
Gondos Anna emlékére. [Szerk.] Hegyesi Gábor. [Előszó Buda Béla]. Budapest, Sík Kiadó, 2007. 169, [2] p (Társadalomtudományi füzetek, 1.)

Gondos Anna – Hegyesi Gábor: Egy nem állami szolgáltató intézmény a szociális ellátás rendszerében. (p. 74-91.) In: Gondos Anna emlékére. [Szerk.] Hegyesi Gábor. Budapest: Sík K., 2007.

Gondos Anna – Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás. (p. 32-47.) In: Gondos Anna emlékére. [Szerk.] Hegyesi Gábor. Budapest: Sík K., 2007. 

Van Til, Jon – Hegyesi, Gabor – Eschweiler, Jennifer: Grassroots Social Movements and the Shaping of History (p 362-377.) In: Handbook of Community Movements and Local Organizations. Ed. by Cnaan, Ram A.- Milofsky, Carl. New York, Springer, 2007.
 
2006
A szociális munka elmélete és gyakorlata. Budapest, Wesley János Lelkészképző főiskola 2006- 1. köt. Általános szociális munka: Szöveggyűjtemény. [Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin]. 4. kiad. 2006. 193, [2] p 4. köt. Szociális munka csoportokkal. Szerk. Hegyesi Gábor - Bánlaky Pál. 2006. 288, [1] p. (Wesley könyvek szociális munkásoknak, 8.)

Hegyesi, Gábor – Kozma, Judit: A szociális munka – áttekintés. (p. 15-39.) In: Kézikönyv szociális munkásoknak [Szerk. Kozma Judit] 3. (jav.) kiad. Budapest : Szociális Szakmai Szövetség, 2006. 335 p.

Hegyesi Gábor – Talyigás, Katalin: A szociális munka adminisztrációja (285-295.) In: Kézikönyv szociális munkásoknak [Szerk. Kozma Judit] ; [Szerzők Hegyesi Gábor et al.] 3. (jav.) kiad. Budapest : Szociális Szakmai Szövetség, 2006. 335 p.

Hegyesi Gábor – Fekete Orsolya: Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a társadalmi igazságosság index segítségével = Civil Szle. 3. 2006. 1. p. 5-33.
 
2005
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin – Fekete Orsolya: A "Társadalmi Igazságosság Index": pénzosztók és adományozók figyelmébe. Budapest, Szociális Innováció Alapítvány. 60 p. (Szociális innovációs füzetek: innovatív fejlesztések / Szociális Innováció Alapítvány; 1.)

Hegyesi Gábor: Kedves Csehák Judit! Boldog születésnapot! = Szociális munka 2005. 17. 4. sz., p. 74-77.

Révész Magda – Hegyesi Gábor: Kordokumentum = Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 2005. 11. 11. p. 2.

2004
Gyenes Zsuzsa: A perifériára szorult társadalmi csoportok tanulási lehetősége: A művelődés hete - a tanulás ünnepe kerekasztal-beszélgetése: Résztvevők: Berki Judit, Brüll Edit, Dr. Hegyesi Gábor, Sas Lajos, Dr. Tausz Katalin = Szín 2004. 9. 2. p. 47-52. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor: A „minőség” értelme a szociálpolitikában”. Záródolgozat. Budapest. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Minőségmenedzsment szakirányú továbbképzési szak, 2004.

Hegyesi, Gábor: Od socijalne države do socijalnog društva: model partnerstva = Revija za Socijalnu Politiku/Journal of Social Policy, Vol. 11. 2004. 2. p. p.141-158. Teljes szöveg

A szociális munka elmélete és gyakorlata. [Kiad. a. ]Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2004- 1. köt. Általános szociális munka. Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin. 208 p.

2003
Darvas Ágnes – Hegyesi Gábor: Hungary: The  historical, social, and demographic context (p. 125-141.) In: Professional ideologies and preferences in social work: A global study. Ed. by Weiss, Idit - Gal John - Dixon John. Westport: Praeger Publishers., 2003. 234 p.

Hegyesi Gábor: From „welfare state” to „welfare society”: the partnership model. Inauguration lecture. Maastricht, 22. May 2003. CSSRT, Hogeschool Zuyd, 2003, p. 1-42. Teljes szöveg

2002
Hegyesi Gábor: Az általános szociális munka szakmai koncepciója (p. 9-28.) In: Kézikönyv szociális munkásoknak. [Szerk.]: Kozma Judit. 2. kiad. Bp. Szociális Szakmai Szöv., 2002. 

2001
A szociális munka elmélete és gyakorlata. [Közread. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet] [Budapest] : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., [2001-] 1. köt. Általános szociális munka: Szöveggyűjtemény. Szerk. Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin. 208 p.

Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin: Akciókutatás a minőségről, a helyes gyakorlat standardjairól és etikájáról = Szociális munka 13. 2001. 4. p. 247-257.

Hegyesi, Gábor – Talyigás, Katalin: Action Research on Quality and Standards of Good Practice and Ethics. 3. (p. 32-45.) In: Contributions to the enhancement of social services. Ed. by Gáthy,Vera – Lévai, Katalin. Budapest, Social Innovation Foundation, 2001.

Hegyesi, Gábor: Quality standards of good practice and ethics in social services. 2. (p. 100-118.) In: Fighting poverty together : inter-disciplinary and inter-sectoral co-operation for the improvement of the quality of social services : the Budapest international workshop, September 14-16. 2001. Ed. by Talyigás, Katalin – Vajdovich Visy, Erzsébet. [Budapest]: Social Innovation Foundation, 2001. 145 p.

Hegyesi Gábor – Nagy Krisztina: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1994 és 1998 között végzett szociális munkások szakmai felkészültsége és beválása vezetőik, klienseik és saját megítélésük alapján = Szociális munka 13. 2001. 1. p. 1-49.

Hegyesi Gábor: Létezik-e közjó, és mit tegyünk érte?  (p. 88-90.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001. 272. p.
 
2000
Szakmai sztenderdek kialakítása a humán szolgáltatások területén: Kutatási zárókötet és országtanulmányok. [Szerk. Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin] ; [kiadja: Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége] Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Orsz. Szövets., 2000. [2], 353 p.

Hegyesi, Gábor – Talyigás, Katalin: Action Research on Quality and Standards of Good Practice and Ethics. 1. ( p. 22-36.) In: Future Models of Elderly Care. Ed by. Lévai, Katalin. Budapest, Social Innovation Foundation, 2000.

Davidkov, T. – Hegyesie [!sic], Gabor – Ledic, J. - Randma, T. – Behr, G. – Kessler, D. – Payton, R.: Research Note: The Future of Third-Sector Teaching and Research in Central and Eastern Europe = Voluntas Vol. 11. 2000. 2. p. p. 181-190. Teljes szöveg Ten years after: The Third Sector and Civil Society in Central and Eastern Europe tematikus szám

A szociális munka elmélete és gyakorlata. [kiad. a] Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2. utánny.  Budapest, Wesley János Lelkészképző főiskola, 2000- 1. köt. Általános szociális munka : Szöveggyűjtemény. Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin. 208 p. (Wesley könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak, 1.)

1999
Hegyesi Gábor: Az elmélet és gyakorlat integrációja a szociális munkában = Szociális Munka 11. 1999. 2-3. (83-99.)

A szociális munka elmélete és gyakorlata: Szöveggyűjtemény. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, [1999] 1. köt. Általános szociális munka: Szöveggyűjtemény. [Szerk. Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin]. 193, [2] p. 4. köt. Szociális munka csoportokkal: Szöveggyűjtemény. Szerzők: Hegyesi Gábor – Kozma Judit – Szilvási Léna – Talyigás Katalin – Nagy Nóra-Gál István.

1998
A szociális munka elmélete és gyakorlata.[Budapest] 1. köt. Általános szociális munka. Szerk. Talyigás Katalin – Hegyesi Gábor. [Semmelweis], [1998.] 208 p.

Hegyesi Gábor: A szociális munka a megváltozott szociálpolitika rendszerében = Gyógypedagógiai szemle 26. 1998. Klsz. p. 84-94.

Hegyesi Gábor: A szociális munka a megváltozott szociálpolitika rendszerében = Szociális munka 10. 1998. 2. p. 101-110.

Hegyesi Gábor: Az általános szociális munka szakmai koncepciója (p. 9-28.) In: Kézikönyv szociális munkásoknak. [Szerk.]: Kozma Judit. Bp. Szociális Szakmai Szöv., 1998. 

Gosztonyi Géza – Pik Katalin: A szociális munka szótára. [közread. a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete] Budapest, Grafit, 1998. 200 p. A szócikkek megírásában közreműk: Hegyesi Gábor et al. Teljes szöveg

1997
A szociális munka elmélete és gyakorlata.[Budapest] 4. köt. Szociális munka csoportokkal. Szerk. Hegyesi Gábor [et al.] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. 1997. 353 p. 

Talyigás Katalin – Hegyesi Gábor – Fekete Judit: Időskorúak szociális ellátórendszere Budapest XIII. kerületében = Esély 8. 1997. 4. p. 68-86. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor: A szociális kizáródás. Beszélgetés Hegyesi Gáborral. [Riporter] Pogány Ira = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1997. nov. 22. (21.)

Hegyesi Gábor: Mentálhigiéne, szociálpolitika, humánszolgáltatások (p. 86-96.) In: Közösségi mentálhigiéne. [Szerk.]: Gerevich József. Bp. 2. kiad. Bp., Animula Egyesület, 1997. 133 p.
 
1996
A nonprofit szervezetek nyilvánossága és átláthatósága. Körinterjú = Mozgó világ 22. 1996. 9. p. 54-59. A válaszolók: Hegyesi Gábor, Kuti Éva, Marschall Miklós, Bíró András

Az AIDS egészségügyi, prevenciós, kulturális és társadalomtudományi megközelítése. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Szilágyi Erzsébet. [Vál.]: Szilágyi Erzsébet. Bevezető: Hegyesi Gábor. [Közread. a] NEVI Szexuális felvilágosító és AIDS megelőzési Csoport - Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Ált. Szociálismunkás-képző tsz. Bp., 1996. 211 p.

A szociális munka elmélete és gyakorlata: Szöveggyűjtemény. 2. kiad. Budapest, Semmelweis Kiadó, 1996. 1. köt. Általános szociális munka. Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin. 208 p.
 
1995
Hegyesi Gábor: Az első magyar általános szociális munkás képzési modell. /A "soproni norma": 1988-1990 (p. 60-76.) In: Kötet Ferge Zsuzsának, születésnapjára. [Szerk.]: Lévai Katalin – Straussman, Jeffrey D. Budapest, Helyi Társ. Kut. Csop., 1995.

Hegyesi Gábor: Az "általános szociális munka" modelljei. A magyar képzés születése és elméleti forrásai. Kandidátusi értekezés. (Gépirat) Bp., 1994. 174, [1], 96 lev. Bibliogr. lev. 162-173. [Mellékletben dokumentumok]

Hegyesi, Gabor – Sebesteny, Istvan: Hungary (p. 19-20.) Druzboslovne razprave, 11. 1995. 19-20.( Special Issue Voluntary sector in CEE countries) p. 45-63. Teljes szöveg

A Népjóléti Minisztérium és a civil szervezetek. Szerzők: Ádám Aurél, Csató Zsuzsa, Hegyesi Gábor, Kirschner Péter, dr. Takács György, Talyigás Katalin, Könczei György, Molnár Péter. Budapest, Népjóléti Min., 1995. 32 p.
 
1994
Talyigás Katalin, B. – Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 15-29.) In: A szociális segítő nyitánya. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1994.

Hegyesi Gábor: Az "Általános szociális munka" modelljei : A magyar képzés születése és elméleti forrásai. Budapest : [S.n.], 1994. [Ism. f. sz. 272] Gépirat. Bibliogr.: f. 162-173

Hegyesi Gábor – Orsós Éva: Bevezetés a helyi szükségletek és források megismerésének módszertanába: Segédanyag a szociális programok megalapozásához. [közread. a] Népjóléti Minisztérium. 2. mód. kiad. [Budapest]: Népjóléti Min.1994. 78 p.

Hegyesi Gábor-Kaposvári Anikó: Ismertető a Non-Profit Humán Szolgáltatók Kamarájáról (p. 141-142.) In: Nonprofit vállalkozásokkal a munkanélküliség ellen. [Szerk.]: Gayer Gyuláné. Bp., Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, 1994. 326 p.

A szociális munka elmélete és gyakorlata. Budapest: Semmelweis Kiadó 1. köt. Általános szociális munka: Szöveggyűjtemény. Szerk. Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin. 208 p. 1994
 
1993
Orsós Éva – Hegyesi Gábor: Válogatás a helyi szociális ellátási technikák magyar és nemzetközi szakirodalmából: Segédanyag a "szociális munka elmélete és gyakorlata" c. tárgyhoz. Változatlan kiad. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 75 p.

Hegyesi Gábor: Szociálpedagógia és a szociális munka = Iskolakultúra 3. 1993. 10. (59-62.)

Talyigás Katalin, B. – Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 128-145.) In: Családpedagógiai segédanyagok: Szemelvénygyűjtemény. Szerk. Csizmadia Ferencné – Kiss Józsefné. Szerzők: Hegyesi Gábor et al. Budapest, Budapesti Tanítóképző Főiskola Szabadművelődési és Továbbképzési Központja. 1993. 216 p.

Talyigás Katalin, B. – Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 37-47.) In: Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához: Oktatási segédanyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. Medicina Kvk., 1993.

Hegyesi Gábor – Orsós Éva: A "helyi szükségletek és források" tartalma, jelentése (p. 65-69.) In: Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához: Oktatási segédanyag középfokú szociális képzéshez. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. Medicina Kvk., 1993.
 
1992
Hegyesi Gábor – Orsós Éva: Bevezetés a helyi szükségletek és források megismerésének módszertanába: Segédanyag a szociális programok megalapozásához. [közread. a] Népjóléti Minisztérium.[Budapest]: Népjóléti Min., 1992. 84 p.

Gayer Gyuláné – Gondos Anna – Hegyesi Gábor – Síklaky István – Szirmai Gábor: Lares Humán Szolgáltató Kisszövetkezet, majd alapítvány: Tíz év az emberek és egy szociálpolitikai paradigmaváltás szolgálatában (p. 161-180.) In: A nonprofit szektor Magyarországon. Tanulmányok. [Szerk.] Kuti Éva. [Közread. a ] Nonprofit Kutatócsoport. Bp. MEDIANT, 1992. (Nonprofit kutatások, 3.)

Hegyesi Gábor – Gondos Anna – Orsós Éva: Hungary (p. 98-130.) In: Social welfare in socialist countries. Ed. By Dixon, John – Macarov, David. London - New York. Routledge, 1992. XI, 260 p. (Comparative social welfare series)

Hegyesi, Gabor: The Revival of the Nonprofit Sector in Hungary (p. 309-322.) In: The Nonprofit Sector in the Global Community. Ed. by Kathleen D. McCarthy – Virginia A. Hodkingson – Russy D. Sumariwalla and Associates. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 1992.

Talyigás, Katalin – Hegyesi, Gábor: Social Work in Hungary: New Possibilities in a Changing Society (pp. 59-.) In: Profiles in International Social Work. Ed. by Hokenstad, M. C. – Khinduka , S. K. – Midgley, J. Washington, D.C., NASW Press.1992.
 
1991
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin: Az Erzsébetvárosi Családsegítő Szolgálat (Egyetemi Szociálpolitikai Gyakorlóintézet) szakmai programja = Esély 3. 1991. 2. p. 106-108. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor: Integrációs modellek és nonprofit szektor = Esély 3. 1991. 1. p. 4-10. Teljes szöveg

Orsós Éva – Hegyesi Gábor: Válogatás a helyi szociális ellátási technikák magyar és nemzetközi szakirodalmából: Segédanyag a "Szociális munka elmélete és gyakorlata" című tárgyhoz. [Közread. a] ELTE Szoc. Int. Bp., Tankvk., 1991. 75,[1] p.

Talyigás Katalin, B. – Hegyesi Gábor: A szociális munka (p. 15-30.) In: Szociális segítő. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Akadémiai K., 1991.

Hegyesi Gábor: Esély a Csikágó peremén. [Riporter] L. Z. S. = Magyar hírlap 24. 110. 1991. p. 5.

1990
Hegyesi Gábor: Egy szociálpolitikus életműve. (Dr. Hilscher Rezső 1890-1957) = Esély 2. 1990. 3. p. 21-30. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin – Visy Erzsébet: Szociális Kollégium alakult Budapest hetedik kerületében = Esély 2. 1990. 1. p. 103-106. Teljes szöveg

Talyigás Katalin – Hegyesi Gábor: Alapkő-letétel (Az 1990-es soproni konferencia) = Esély 2. 1990. 4. p. 59-61. Teljes szöveg

Bognár Mária – Pőcze Gábor – Somorjai Ildikó: Szociálisasszisztens-képzés OPI projekt 1989-1994 - projektleírás és kutatási terv. [Összeáll.]: Pőcze Gábor = Neveléselmélet és Iskolakutatás 8. 1989-1990. 3. p. 25-43.

Orsós Éva – Hegyesi Gábor: A legkisebb egység: A mai magyar család: jellegzetességei, társadalmi-szociálpolitikai környezete, szakirodalmi válogatás. [Megj. a Magyar Vöröskereszt Budapesti Vezetősége gondozásában] [Budapest]: M. Vöröskereszt, 1990. 46 p.

Orsós Éva – Hegyesi Gábor: A mai magyar család legfőbb jellegzetességei (p. 8-22.) In: A legkisebb egység: a mai magyar család: jellegzetességei, társadalmi-szociálpolitikai környezete: szakirodalmi válogatás. Budapest: [M. Vöröskereszt], 1990.

Orsós Éva – Hegyesi Gábor: Az állami (etatista) szociálpolitikai modell válsága: a vegyes típúsú szociálpolitikai rendszerre való áttérés első jelei a 80-as években: a válság hatása a családok létfeltételeire (p. 23-31.) In.: A legkisebb egység: a mai magyar család: jellegzetességei, társadalmi-szociálpolitikai környezete: szakirodalmi válogatás. Budapest: [M. Vöröskereszt], 1990.

Orsós Éva – Hegyesi Gábor: Válogatás a családi problémák keletkezésére és kezelésére vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból. (p. 32-46.) In: A legkisebb egység: a mai magyar család: jellegzetességei, társadalmi-szociálpolitikai környezete: szakirodalmi válogatás. Budapest: [M. Vöröskereszt], 1990.
 
1989
Gosztonyi, Géza – Hegyesi, Gábor: Értékek és attitűdök a szociális munkában = Esély 1. 1989. 2. p. 103-106. Teljes szöveg. Beszámoló az International Federation of Social Workers  1988. évi, svédországi konferenciájáról

Hegyesi, Gábor: Dr. Hilscher Rezső (1890-1957) : személyes vázlat egy tudósról = Esély 1. 1989. 1. p. 50-52. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor: A jóléti pluralizmus első jelei Magyarországon = Esély 1. 1989. 1. p. 39-49. Teljes szöveg

Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin, B.: A szociális munkásképzés rendszere = Szociális Gondoskodás 1989. 1. p. 6-30. Ua: Felsőokt. Szle 37. 1988. 7-8. p. 385-394.

Hegyesi Gábor: Mentálhigiéne, szociálpolitika, humánszolgáltatások (p. 137-153.) In: Közösségi mentálhigiéne. [Szerk.]: Gerevich József. Bp. Gondolat Kvk., 1989.

A szociális, egészségügyi és kulturális intézményrendszer működéséről. [Összeáll.]: Talyigás Katalin, B. – Visy Erzsébet, Vajdovichné – Hegyesi Gábor (p. 18-40.) In: Kutatási zárójelentés Erzsébetváros szociális és kulturális intézményeinek vizsgálatáról. Bp., Épgép. és Vill. Terv. Váll. Soksz., 1989. 1. köt.

Talyigás Katalin – Gondos Anna – Hegyesi Gábor – Orsós Éva: A szociális asszisztens képzés középiskolákban. Budapest, Nemzeti Pedagógiai Intézet, 1989.

Gondos, Anna – Hegyesi, Gábor – Herczog, Mária: Introducing a Model of Mixed Service Provision. (p. 145-172.)  In: Clients or co-producers? The Changing role of Citizens in Social Services. Helsinki, National Board of Social Welfare in Finland 1989. 234 p.
 
1988
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin, B.: A szociális munkásképzés rendszere = Felsőokt. Szle 37. 1988. 7-8. p. 385-394.

Hegyesi Gábor: Szociális munkás-képzés külföldi tapasztalatai. In: Családgondozói Műhely. 7. Továbbképzési segédanyag: Kézirat gyanánt. Szerk. Ohly Éva – Romhányi Lászlóné. Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1988.
 
1987
Hegyesi Gábor: Problémamegoldó közművelődés (p. 24-25.) In: Közművelődés, mentálhigiéne, pszichokultúra. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Fodor Katalin, Sz. Bp. Orsz. Közműv. Közp. háziny., 1987.

Hegyesi Gábor – Sik Endre: Vésztő szociálpolitikája = Szociálpolitikai Értesítő 5. 1987. 1. (170-185.)

Gondos, Anna – Hegyesi, Gábor: LARES – A Hungarian Experience in Cooperatives = Community Quarterly /Melbourne/ 1987. 9.
 
1986
Hegyesi Gábor – Talyigás Katalin: Javaslat a szociális munkások képzésének megindítására = Szociálpolitikai Értesítő 1986. 1. p. 173-185.
 
1985
Hegyesi, Gábor: Humán Szolgáltató Központ, Jóléti Tanács. /Gondolatkísérlet/ = Kultúra és Közösség 12. 1985. 1. p. 55-70.

B. Talyigás Katalin – F. Vankó Ildikó - Hegyesi Gábor: Szempontváltási javaslatok az iskolai nevelésben = Pedagógiai szemle 35. 1985. 5. p. 469-475.

Gondos Anna – Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás = Szociálpolitikai Értesítő 1985. 1. p. 54-74.
 
1984
Gondos Anna – Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás = Kultúra és közösség 11. 1984. 2. p. 29-40.

B. Talyigás Katalin – Hegyesi Gábor: Tervezet a social worker képzésről = Kultúra és közösség 11. 1984. 2. p. 41-55.

Talyigás Katalin, B. – Hegyesi Gábor: Tervezet a szociális gondozó képzésről = Alkohológia 15. 1984. 3-4. (49-56.)

Hegyesi Gábor – Prugberger Tamás: Humán Szolgáltató Társulások - 1983 = Alkohológia 15. 1984. 3-4. (34-41.)
 
1983
Hegyesi Gábor: Szociálpolitika - a szociológus szemével: Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok = Világosság 24. 1983. 4. p. 252-253. Könyvismertetés.

Gere Ilona – Hegyesi Gábor: Foglalkozási rehabilitáció: rokkantak érve = HVG 5 (22.) 1983. 208. sz. p. 51-52. p.
 
1982
Hegyesi Gábor: A "MENTA", a III. kerületi Nevelési Tanácsadó és a III. kerületi Tanács Egészségügyi Osztálya Közös Alkoholmentes Klubja (p. 108-114.) In: Előadások a nevelési tanácsadók tevékenységéről. [Szerk. Hoffmann Gertrud] [Kiad. az] Országos Pedagógiai Intézet. Budapest, OPI, 1982.

Hegyesi Gábor: Beavatkozás a család belső világába (p. 67-78.)  In: A gyermek- és ifjúságvédelmi családgondozói tevékenység : a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szakosztálya 1980. november 25-i ülésének anyaga. [Szerk. Kádár Józsefné – Dér Mária] ; [Kiad. az Országos Pedagógiai Intézet Gyermek- és Ifjúságvédelmi és Felügyeleti Osztálya] [Budapest] OPI, 1982. 160 p.
 
1981
Zöld Bálint – Gerevich József – Tóth Tibor – Hegyesi Gábor: Szociometriai adatok egy alkoholizmus elleni klub működéséről = Alkohológia 12. 1981. 4. p. 251-252.

1980
H. G.: Hír = Szociológia 1980. 2. (305-306.) Hegyesi Gábor beszámolója a Családpolitikai Fórum üléséről

Hegyesi Gábor: Egy szociálpolitikus életműve.  (Dr. Hilscher Rezső 1890-1957.) = Szociológia 1980. 3-4. p. 395-412.
 
1977
Hegyesi Gábor: Indul az üzemház... Az eszközhatékonyság gazdasági és társadalmi összefüggései egy új üzemházba költözött ipari szövetkezetben (p. 169-228.) In: A Szövetkezeti Kutatóintézet évkönyve, 1977. [Szerk.]: Gyenes Antal. Bp. Közgazd. és Jogi Kvk., 1977.

Hegyesi Gábor – Gondos Anna: Családgondozás a III. kerületi Tanácsadóban (p. 133-139.) In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből 18. 1977.

Szövetkezeti Kutató Intézet Évkönyve 1977. Szerk. Gyenes Antal. Szerzők Hegyesi Gábor et al. Budapest. Közgazdasági és Jogi Kvk., 1977. 855 p.

1973
Nemes Ferenc: A nem intézményesített vállalati tartalékok szociológiai vizsgálata. [A kutatásban közrem.:] Bóday Pál – Hegyesi Gábor. Szerk. Herédi István; [közread. a] Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságszociológiai Kutató Csoport. Budapest: MKKE,  [1973] 77 fol.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés