Hiripi Lajosné Vágh Mária

Hiripiné Lajosné Vágh Mária 40 éves könyvtárosi pályafutását mindvégig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban töltötte. 18 évesen kezdett el dolgozni a FSZEK egyik kerületi könyvtárában. Az egyetemet munka mellett végezte el. 1962-től került a Központi Könyvtár Olvasószolgálati osztályára, ahol elsősorban társadalomtudományi és művelődési témájú szakbibliográfiákat állított össze.

1973-ban a Szociológiai dokumentációs osztály – ma Szociológiai Gyűjtemény – alapító tagja lett, ahol 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

Alapító főszerkesztője volt a Szociológiai Információ című magyar szociológiai szakirodalmi bibliográfiának, melynek anyaga több mint 10 éven keresztül alapjául szolgált az UNESCO International Bibliography of the Social Sciences című világbibliográfiában a magyarországi szociológia dokumentálásának. Aktív részese volt a bibliográfia számítógépes adatbázissá alakításának. Nyugdíjazása után folyamatosan részt vett a magyar szociológiai irodalom bibliográfiájával kapcsolatos nagyszabású projektekben.

Széleskörű ismeretei, határtalan érdeklődése, nyitottsága valamint kiváló nyelvtudása alapozta meg, hogy több témakörben készítsen tematikus és ajánló bibliográfiákat a hazai és a külföldi szakirodalom alapján.

Közéleti érdeklődése terelte két olyan szociológiai témához, amely akkoriban még a szociológusok körében is tabunak számított. Az egyik a cigányság helyzete, a másik a szegénység kérdésköre volt. A könyvtár által az 1970-1980-as években megjelentetett bibliográfiai összeállításai a cigány kérdésről mind a mai napig a legfontosabb korabeli források összefoglalói.

Kiemelkedő bibliográfusi tevékenységéért 1990-ben Szabó Ervin-emlékérmet kapott.

Kiváló kapcsolatépítő volt, hatalmas ismeretségi kört szerzett nemcsak a hazai és a nemzetközi szociológusi, kutatói körökben, hanem a hazai könyvtáros szakmában is. Vágh Mária FSZEK-es kortársai körében fogalomnak számított. Szaktudása, kollegialitása, s olykor – a fontos ügyekben – debatter kiállása miatt. Szeretetteljes odafordulással segítette a rábízott kezdő könyvtárosokat, s mindent megtett, hogy jól érezzék magukat nálunk. Bárki, akivel kapcsolatba került, sokat köszönhet neki, és sokat tanulhatott tőle.

Mind a mai napig információkkal, tanácsokkal, sőt dokumentumokkal is segíti a könyvtár munkáját. Ízig-vérig „szabóervines” könyvtáros, akivel megtisztelő volt együtt dolgozni.


Karbach Erika osztályvezető
FSZEK Szociológiai gyűjtemény
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés