Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Digitális politikatudományi gyűjtemény

Állam, hatalom

Balázs Zoltán (2011): Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete Working Papers in Political Science MTA PTI 2011/7

Bíró Teofil (2009): A hatalom legitimációjának problematikája a két világháború közötti Köztes-Európában /p31-55  in Bene Krisztián – Sarlós István– Vitári Zsolt (szerk): Kutatási Füzetek 15. Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola

Fekete Judit - Szigeti Péter (2005):  Az állam szerepe a jólétben és a mindennapi hatalomgyakorlásban MTA PTI Műhelytanulmányok 2005/3

Kőrösi István (szerk.) (2009): A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 4. kötet: Az állam gazdaságfejlesztő és jóléti szerepe MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Ugrin Emese - Varga Csaba (2007): Új állam és demokráciaelmélet részletek Századvég Kiadó, Budapest
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés