Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Digitális politikatudományi gyűjtemény

Nemzeti kisebbségek

Bakó Boglárka (szerk.) (2003): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében MTA Társadalomkutató Központ

Bárdi Nándor - Fedinec Csilla (szerk.) (2003): Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Kelet-Európában. Teleki László Alapítvány

Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.) (2004): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004)
Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest,  402 o.

Dobos, Balázs (2010): A magyarországi kisebbségpolitika szakpolitikai elemzése a kisebbségi törvény példájánDoktori Disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Kovács Nóra-Szarka László (szerk): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve II. Akadémiai Kiadó, Budapest

Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László (szerk.) (2005): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet évkönyve 4. Budapest, 417 p.

Nagy Mihály Zoltán (2011): Kisebbségi érdekképviselet vagy pártpolitika? A Romániai Magyar Népi Szövetség története, 1944-1953 Doktori Disszertáció Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola

Szarka László - Vizi Balázs - Majtényi Balázs - Kántor Zoltán (2007): Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában. Gondolat Kiadó, Budapest, 422 o.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés