Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Digitális politikatudományi gyűjtemény

Politikaelmélet

A. Gergely András (2003): A francia politikatudomány recepciója Magyarországon in Pesti Sándor - Szabó Máté (szerk): Jöjj el szabadság! - Bihari Mihály 60. születésnapjára Rejtjel Kiadó

Bayer József (1996): Politikai gondolkodás a huszadik században Kéziratos jegyzet Bayer József egyetemi előadásaiból ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék

Böcskei Balázs (2005): Szociáldemokrácián innen és túl in Társadalom és Politika 2005/1-2

Kiss Viktor (2005): A megvalósult Kelet-Európa, avagy miért menthetetlenül ellentmondásos a liberalizmus a rendszerváltás után régiónkban in Társadalom és politika 2005/3

Szigeti Péter (2006): Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet az alkotmányjog és a politikaelmélet köréből Széchenyi István Egyetem, MTA Politikai Tudományok Intézete
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés