Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Digitális politikatudományi gyűjtemény

Politikai antropológia

A. Gergely András (1996): Politikai antropológia (interdiszciplináris közelítések) MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont

A. Gergely András (szerk.) (2000): Politikai antropológiai források ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék

A. Gergely András (2001): Tér, idő, határ és átmenet: Politikai antropológiai esettanulmányok MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont

A Gergely András (2006): A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig MTA PTI Műhelytanulmányok 2006/3

A Gergely András (2010): Zene és/vagy politika (Zeneantropológiai megközelítések) MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont Munkafüzetek 112. 

Csepeli György: Politikai antropológiai előadások Elektronikus tananyag
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés