Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Digitális politikatudományi gyűjtemény

Szakpolitika

Boda Zsolt - Kovách Imre- Szoboszlai György (2007): Hatalom-közbeszéd-fejlesztéspolitika MTA PTI Műhelytanulmányok 2007/4

Kern Tamás: Vázlat 10 pontban a rendszerváltás utáni védelem és katonapolitikáról /p 121-139 in Bene Krisztián – Sarlós István– Vitári Zsolt (szerk.): Kutatási Füzetek 15. Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola

Orosz Éva (2001): Félúton vagy tévúton? Egészséges Magyarországért Egyesület

Radácsi Imre (2003): Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon Oktatáskutató Intézet

Szemerkényi Réka (2007): Energia- és biztonságpolitika a hidegháború idején : szénhidrogén- és biztonságpolitikai kölcsönhatások Európa és a KGST kapcsolataiban, 1945-1990 Doktori Disszertáció, PPKE BTK
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés