Hankiss Elemér művei a FSZEK-ben - 1990-2014

1990-1999

Az ártatlanság elvesztése / Hankiss Elemér. - In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1990. - Budapest: Aula Kiadó, OMIKK, 1990. - p. 40-46.

Polgárországosodás : Kinek a parlamentje? / Hankiss Elemér. - In: Heti Világgazdaság. - 12. évf. 19. sz. (1990), p. 88-89.

Mi történik velünk, bennünk, körülöttünk? : Válaszol Hankiss Elemér. - In: A Hét. - 21. évf. 40. sz. (1990), p. 3., 8. Tófalvi Zoltán (beszélgetőpartner)

Még nem a Kánaán / Hankiss Elemér. - In: Világ : Politikai hetilap. - 2. évf. 18. sz. (1990), p. 36-38.

Tegyünk-e igazságot? : Büntetlen bűnökkel nem lehet hozzáfogni az ország felépítéséhez / Hankiss Elemér. - In: Magyar Nemzet - 53. évf. 57. sz. (1990), p. 4.

Vita . - In: Replika : Társadalomtudományi folyóirat - 1. évf. 2. /szeptember/. sz. (1990), p. 47-72. Hankiss Elemér és mások opponensi véleményének részletei Szelényi Iván doktori értekezéséről

Nem akarnak elnökként nyugdíjba menni : A rádió és a televízió új vezetői. / Gombár Csaba. - In: 168 óra - 2. évf. 31. sz. (1990), p. 14-15. Orosz József (bp.). - Hankiss Elemér (bp.)

Magyar hozomány Európának? - In: Magyar Hírlap - 23. évf. 11./Ahogy tetszik/. jan. 13. sz. (1990), p. 3.  Hanák Péter (bp.). - Kádár Béla (bp.). - Hankiss Elemér (bp.). - Kosáry Domokos (bp.). - Göncz Árpád  (bp.). Szabó István (bp.)

Modernization of value systems: /Indicators of change in cross-cultural comparisons/ / Füstös László, Hankiss Elemér Manchin Róbert, Szakolczai Árpád. - In: Sea  Modernization of value systems.../ / Füstös László [et al.]. - In: Search for American values... - Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990. - p. 13-28.

Da zdravsztvuet burzsuaznoe obscsesztvo? / Hankiss Elemér. - In: Vengerszkij Meridian : Zsurnal obscsesztvennüh nauk - 4. sz. (1990), p. 52-76.

Search for American values: Contribution of Hungarian Americans to American values : American-Hungarian bi-national symposium : December 12-14, 1983, Budapest.... - Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990. - p. 13-28.

East European alternatives / Elemér Hankiss. - Oxford : Clarendon Press, 1990. - XIV, 319 p. Egys. cím: Kelet-Európa alternatívái Bibliogr.: p. 279-303.

In search of a paradigm / Hankiss Elemér. - In: Daedalus : The Journal of the American Academy of Arts and Sciences. - 119. évf. 1. sz. (1990), p. 183-214.

Zwischen zwei Welten : Wertewandel in Ungarn / Hankiss Elemér. - In: Transit : Europäische Revue. - /1/. sz. (1990), p. 167-184. Strasmann, Ilse (ford.)

A Jancsó-filmek motívumrendszere / Hankiss Elemér. - In: Filmkultúra, 1965-1973 : Válogatás. - Budapest: Századvég Kiadó, 1991. - p. 138-148.

Hankisst is kicsapták / Hankiss Elemér; [riporter] Györffy Miklós. - In: 168 óra - 3. évf. 25. sz. (1991), p. 30-31. Ill. interjú

Nemzetvallás / Hankiss Elemér. - In: Monumentumok az első háborúból. - Budapest: Corvina Könyvkiadó, 1991. - p. 64-90.

The "second society": is there an alternative social model emerging in contemporary Hungary? / Hankiss Elemér. - In: Crisis and reform in Eastern Europe. - New Brunswick: Transaction Publishers, 1991. - 303-334.

Ki üljön a vádlottak padján? : A Nap interjúja Hankiss Elemérrel, a Magyar Televízió elnökével. - In: Magyar Hírlap - 25. évf. 88. (ápr. 13.). sz. (1992), p. 9. Bánki András (beszélgetőpartner)

Túl sokba került nekem : Magyar Televízió 1991: Hankiss Elemér. - In: Magyar Hírlap - 25. évf. 9. (jan. 11. mell.). sz. (1992), p. III. Virág F. Éva (beszélgetőpartner)

Az írástudók árulása / Hankiss Elemér. - In: Juss : Társadalomismereti és kulturális szemle. - 5. évf. 3. sz. (1992), p. 12-19.

Ott kell hagyni a bunkókat a dzsungelben : Politikai színjáték / Hankiss Elemér. - In: 168 óra - 4. évf. 25. sz. (1992), p. 7-9. Rádai Eszter (beszélgetőpartner)

Politika és morál : Hankiss Elemér szociológussal beszélget Vitézy Zsófia. - In: Magyar Hírlap - 25. évf. 233. (mell.). sz. (1992), p. I.

Grants and advice? : Thank you. But send us also a Durkheim or a Habermas / Hankiss Elemér. - In: East European Politics and Societies. - 6. évf. 3. sz. (1992), p. 359-363.

Változások a magyar társadalom értéktudatában / Hankiss Elemér. - In: Társadalom és nevelés : Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. - Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. - p. 65-73.

Médiaháború / Hankiss Elemér. - In: 2000 : Irodalmi és társadalmi havilap - 5. évf. 11. sz. (1993), p. 9-16.

"Uraim, ezért önök még felelni fognak" : Beszélgetés Hankiss Elemérrel, a Magyar Televízió elnökével. - In: Kritika - 31. évf. 9. sz. (1993), p. 13-18. Mihancsik Zsófia (beszélgetőpartner)

Die "grosse Koalition" oder die Konvertierung der Macht / Hankiss Elemér. - In: Vor der Wende : Politisches System, Gesellschaft und Reformen im Ungarn der achtziger Jahre. - Wien: Böhlau Verlag, 1993. - p. 207-235.

Die zweite Gesellschaft / Hankiss Elemér. - In: Vor der Wende : Politisches System, Gesellschaft und Reformen im Ungarn der achtziger Jahre. - Wien: Böhlau Verlag, 1993. - p. 83-104.

Der ungarische Medienkrieg / Hankiss Elemér. - In: Transit : Europäische Revue. - /6/. sz. (1993), p. 156-173. Marenzeller, Andrea (ford.)

Ezredvégi beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal. - In: 2000 : Irodalmi és társadalmi havilap - 6. évf. 2. sz. (1994), p. 3-6. Tillmann J. A. (beszélgetőpartner)

A konzervativizmus esélyei : Hankiss Elemér írása arról, hogy van-e helye egy harmadiknak a politikai táncparketten / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 52. évf. 236. sz. (1994), p. 17.,21.

Lézengő ritter? / Hankiss Elemér. - In: Magyar alakok. - Budapest: 2000 : irodalmi és társadalmi havi lap, Pénzügykutató Részvénytársaság , 1994. - p. 185-197.

Válságban az európai civilizáció? / Hankiss Elemér. - In: Mozgó Világ  - 20. évf. 9. sz. (1994), p. 49-59.

Imponderábiliák : A társadalmi tudat alakulása és a kormány / Hankiss Elemér. - In: Kormány a mérlegen 1990-1994. - Budapest: Korridor Nyomda, 1994. - p. 31- 53.

Az ördög nem alszik / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 52. évf. 147. sz. (1994), p. 31.

A konzervativizmusról és az értelmiség helyzetéről / Hankiss Elemér. - In: Respublika. - 25. sz. (1994), p. 49-53.

Agresszív stratégiák / Hankiss Elemér. - In: Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. - Veszprém: Veszprémi Egyetem Nyomdája, 1994. - p. 113-114.

Kormány a mérlegen, 1990-1994 / [szerk. Gombár Csaba et al.]. - Budapest : Korridor Politikai Kutatások Központja, 1994. - 385 p. (Korridor kötetek / Korridor Politikai Kutatások Központja)

Our recent past : Recent developments in East Central Europe in the light of various social philosophies / Hankiss Elemér. - In: East European Politics and Societies. - 8. évf. 3. sz. (1994), p. 531-542.

The Hungarian media's war of independence: a Stevenson Lecture, 1992 / Hankiss Elemér. - In: Media, Culture & Society - 16. évf. 2. sz. (1994), p. 293-312.

Holding the pass: My days as a media chairman / Hankiss Elemér. - In: Hungarian Quarterly, The - 35. évf. 3. /135/. sz. (1994), p. 84-99.

European paradigms: East and West, 1945-1994 / Hankiss Elemér. - In: Daedalus : The Journal of the American Academy of Arts and Sciences. - 123. évf. 3. sz. (1994), p. 115-126.

Imponderables : Pravitels'tvo i formirovanie obscsesztvennogo szoznania / Hankiss Elemér- In: Balansz : Pravitels'tvo Vengerszkoj Reszpubliki 1990-1994. - Budapest, 1994. - p. 37-63.

Hamlet színeváltozásai : Hamlet-értelmezések a XVIII. századtól napjainkig / Hankiss Elemér. - Szombathely : Savaria University Press, 1995. - 175 p. (Isis-könyvek : eszmetörténeti könyvtár; 1)

Társadalmi csapdák : Diagnózisok / Hankiss Elemér. - In: Művelődéselmélet : /Szöveggyűjtemény/. - Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, 1995. - p. 144-167.

Harsogó jelszavak, hiányzó ideológiák... : Kerekasztal-beszélgetés a politikai ideológiák magyarországi helyzetéről. - In: Társadalmi Szemle - 50. évf. 2. sz. (1995), p. 3-15. Gazsó Ferenc (bp). - Gyurgyák János (bp). - Hankiss Elemér (bp). - Tőkéczki László (bp). - Schlett István (bp). - Vass László (összeáll.)

Vitányi Iván. - In: Egy univerzális értelmiségi : Vitányi Ivánnak születésnapjára / Hankiss Elemér. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, 1995. - p. 66-67.

Az ördög nem alszik : Előre nem látott, torz hatások a politikában / Hankiss Elemér. - In: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995. - Budapest: Korridor Nyomda, 1995. - p. 50-72.

Kötéltánc / Hankiss Elemér. - In: Lettre. - 19. sz. (1995) Teljes szöveg

One can never be too careful : Unforeseen perverted effects in politics / Hankiss Elemér. - In: Question marks: The Hungarian government, 1994-1995. - Budapest: Korridor Nyomda, 1995. - p. 51-73. Bibliogr. lábj.

The media and the political arena / Hankiss Elemér. - In: Rights of access to the media. - Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1996. - p. 243-257.

Az európai kultúra : Válság és megújulás / Hankiss Elemér. - In: Lidérces mennyország : A kultúra szerepe a változó világban. - Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 1997. - p. 60-69.

A félelem és a társadalomtudományok / Hankiss Elemér. - In: Mozgó Világ - 23. évf. 7. sz. (1997), p. 63-80.

Lassúcska ország / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 55. évf. 9. sz. (1997), p. 17.

Korszakváltás Magyarországon? / Hankiss Elemér. - In: A tulajdon kötelez : Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. - Budapest: Figyelő Kiadó Rt, 1997. - p. 9-45.

Az európai civilizáció - problémák és kilátások / Hankiss Elemér. - In: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. - Budapest: HÉA Stratégiakutató Intézet..., 1997. - p. 163-173.

Az erkölcs szűkülő körei / Hankiss Elemér. - In: Kultúra és Közösség - III. folyam. 1. évf. 1. sz. (1997), p. 133-137.

Állam és közérdek / Hankiss Elemér. - In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20 : század végén. - Budapest, 1997. - p. 62-83.

És mi lesz, ha nem lesz? : tanulmányok az államról a 20. század végén / [szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László]. - Budapest : Korridor Politikai Kutatások Központja : Helikon Kiadó, 1997. - 380 p. (Korridor kötetek / Korridor Politikai Kutatások Központja)

Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon Kiadó, 1997. - 264, [5] p. : ill. (Helikon universitas : eszmetörténet) Bibliogr. a jegyzetekben: p. 227-264.

A tulajdon kötelez : az új tőkésosztály társadalmi szerepéről : a TÁRKI tanulmányával / Hankiss Elemér, Matkó István ; [ill. Dániel András]. - Budapest : Figyelő Kiadó Rt, 1997. - 101 p.

A világ : És velem mi lesz Uram? / Hankiss Elemér. - In: Kultúra és Közösség III. folyam. 2. évf. 1. sz. (1998), p. 5-8.

A választások tétje : Rendszerváltás, és ami utána következik / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 56. évf. máj. 15. sz. (1998), p. 15.

Proletár reneszánsz I-II : Az európai civilizáció egy újabb korszaka? / Hankiss Elemér. - In: Korunk : 3. folyam. - 9. évf. 4.,5. sz. (1998), p. 54-60.,41-50. Teljes szöveg 1, Teljes szöveg 2

Proletár renaissance : Az európai civilizáció egy újabb korszaka? / Hankiss Elemér. - In: Közép-európai változások : Társadalmi folyamatok és stratégiák. - Budapest, Szombathely: MTA Szociológiai Intézet, Savaria University Press, 1998. - p. 255-282.

Balancing the accounts : credit and debit in international relationships / Elemer Hankiss. - In: Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program ... / a program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila. - Budapest : MTA, [1998]. - p. 23-46.

Egy ország arca : 1996 / Hankiss Elemér. - In: Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program ... / a program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila. - Budapest : MTA, [1998]. - p. 3-22.

Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program ... / a program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila ; programigazgató: Kardkovács Réka. - Budapest : MTA, [1998]. - [440] p. A tanulmányok váltakozva magyar, angol és francia nyelven

Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 1998. - 264, [5] p. (Helikon universitas : eszmetörténet)

Társadalmi csapdák - Diagnózisok : Közösségek válsága és hiánya / Hankiss Elemér. - In: Közösség - közösségi kommunikáció / [összeáll. ] Tibori Tímea, T. Kiss Tamás. -  [Budapest] : OKKER, [1998]. - 2  db  : (Szöveg- és szemelvénygyűjt. a közösségelm. szakirodalmából, egyetemi, főiskolai jegyzet). - 1. köt. p. 118-130.

Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon Kiadó, 1999. - 264, [5] p. (Helikon universitas : eszmetörténet)

Iskola és minőség / Hankiss Elemér. - In: Új Katedra. - szeptember sz. (1999), p. 2-4.

A bombázás / Hankiss Elemér. - In: Kritika : társadalomelméleti és kulturális lap, 28. évf. 7. sz. (1999), p. 7-10.

A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja / Hankiss Elemér. - In: 1945- 1989/ : Válogatott tanulmányok. 2. kötet. - Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. - III/2. köt. 325-331.

Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program keretében készült tanulmányok, 1998-1999 / a program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila. - Budapest : MTA, [1999]. - 2 db  1. köt. - [107] p., [291] fol. 2. köt. - 19 p., [297] fol.

Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program : beszámoló, 1998. április 1. - 1999. március 31. / a program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila. - Budapest : MTA, [1999]. - [255] fol.

Magyarország képe Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program : a programhoz kapcsolódó cikkek és tanulmányok. - Budapest : MTA, [1999]. - [84] p., [403] fol. - A program irányítói: Frank Tibor, Hankiss Elemér, Pók Attila. 

Gondolatok a vallásosság magyarországi helyzetéről, avagy kommunikatív cselekvés stratégikus közegben / Varga Károly, Buda Béla, Hankiss Elemér. - In: Jel-Kép - Új folyam 6. évf. 4. sz. (1999), p. 3-21. Teljes szöveg

Média-ko-média avagy Elnök a pagodában / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 273- 279. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 279.

Médiaháború / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 257-272.

Korszakváltás Magyarországon / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 240- 254. Bibliogr. a jegyzetekben: p. 254.

Mi vagyunk az ország : gondolatok a millenniumról / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 230-239.

Mérleg : nemzetközi "tartozik - követel" / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 212- 229.

Farkasok Kánaánban, avagy Találjuk ki (újra) Magyarországot / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 199-211.

Majom a köszörűkövön / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 194-196.

A konzervativizmus esélyei / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 182-193.

Írástudók árulása? / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 171-181.

Az erkölcs szűkülő körei / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 164-170.

Lassúcska ország? : érdek és közérdek a mai Magyarországon / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 146-163.

A szabadság sokkja : a társadalmi tudat változásai : 1945-1999 / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 135-145.

Közelmúltjaink / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 125-134.

Magánbűnök, közerkölcsök / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 116-121.

Egy jelenkori mítosz: az autó / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 108- 115. ill., fotók

Reflexiók / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 102-107.

Kötéltánc : az európai civilizáció válsága? / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 90-101.

Félelem és civilizáció / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 46-89.

Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - In: Proletár reneszánsz / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - p. 13-45.

Proletár reneszánsz : tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 1999. - 279, [2] p. (Helikon universitas : eszmetörténet)

Abenteuer Menschheit / Elemér Hankiss ; [... Übertr. von Péter Zalán]. - [Budapest] : Helikon Kiadó, 1999. - 412 p. Egys. cím: Az emberi kaland


2000-2009

Két tanulmány : a magyar társadalom viselkedéskultúrájáról / Hankiss Elemér. - Budapest ; Kőszeg ; Szombathely : ISES Alapítvány, 2000. - 46 p. (ISES műhelytanulmányok ; 5.)

Proletár reneszánsz : tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2000. - 279, [2] p. (Helikon universitas : eszmetörténet)

Beszélgetések életről és halálról / Hankiss Elemér ; beszélgetőtársak: Blanckenstein Miklós [et al.] - [Budapest] : Helikon Kiadó, 2000. - 263 p.

Töröljük meg szemüvegünket : Hankiss Elemér a szekértábor-pszichózisról és a politikai ellenfelek ellenséggé sárkányosításáról / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 58. évf. 20. sz. (2000), p. 7.

Nem vagyok független / Hankiss Elemér. - In: 168 óra - 12. évf. 2. sz. (2000), p. 14-15.

Fontolva haladók, múltba nézők, reformerek : Hankiss Elemérrel és Romsics Ignáccal beszélget Farkas Zoltán. - In: Mozgó Világ - 26. évf. 1. sz. (2000), p. 3-16.

Trabant a kertben : A magyar társadalom habitusának alakulásáról / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 58. évf. 170 /júl. 22./. sz. (2000), p. 25., 27.

Kiveszőfélben lévő emberfajta : Vitányi Iván születésnapjára / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság - 58. évf. 153. sz. (2000), p. 9.

Élet és halál a bulvársajtóban : Szempontok a fogyasztói civilizáció elemzéséhez / Hankiss Elemér. - In: A kérdéses civilizáció. - Budapest: Helikon Kiadó; Korridor Politikai Kutatások Központja, 2000. - p. 151-212.

Társadalmi csapdák - Diagnózisok : Közösségek válsága és hiánya / Hankiss Elemér. - In: Közösségi formációk : (Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából). - Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó... 2000. - p. 90-99.

A reklám vigasza / Hankiss Elemér. - In: Egyház és kommunikáció. - Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana Fórum, 2000. - p. 73-77.

A közép-európai gondolkodás múltja, jelene és perspektívái / Hankiss Elemér. - In: A vallások és az európai integráció. - Budapest : Balassi : M. Pax Romana Fórum, 2000-. - 1. köt. p. 61-70.

A világ egy globalizálódó, individualizálódó, virtualizálódó világban / Hankiss Elemér. - In: A minőség teremtése : Tanulmányok az oktatási minőségfejlesztésről. - Budapest: Magyar Gallup Intézet, 2000. - p. 25-40.

Azóta sem sikerült / Hankiss Elemér. [Riporter:] Mihancsik Zsófia. - In: Beszélő. - 5. évf. 2. sz. (2000), p. 99-103. Teljes szöveg

Fordulópont? : 2001. szeptember 11. : kézirat gyanánt / Hankiss Elemér. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2001. - 16 p. 

Az ember és az antilop : beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról / Hankiss Elemér [et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 217 p.

Fából vaskarikák : Szempontok közgondolkodásunk történetéhez, 1975-2000 / Hankiss Elemér. - In: Magyarországi Egyesült Államok : Levelek a távolból. - Budapest: Helikon Film..., 2001. - p. 47-90.

A korrupció játékai Közép-Kelet-Európában 1945-1999 / Hankiss Elemér. - In: Korrupció Magyarországon. - Pécs: Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, PTE ÁJK, 2001. - p. 13-32.

Mozgólépcső, avagy az állatorvosi demokrata / Hankiss Elemér. - In: Magyarország politikai évkönyve 2000-ről. - Budapest, 2001. - p. 17-32.

Szempontok a globalizáció vizsgálatához / Hankiss Elemér. - In: Ezredvégi értelmezések : demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról / [szerk. Simon János] - [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegyetem Alapítvány, 2001. - 2 db (Villányi úti könyvek; 23.)   (Politikatudományi sorozat; 19.) - 1. köt. p. 97-102.

Fears and symbols : an introduction to the study of western civilization / by Elemér Hankiss. - Budapest ; New York : CEU Press, 2001. - XVI, 317 p.

Kétszög. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 2 db Közös papírborítóban [1.], Idegen világban? / Hankiss Elemér ; kérdez: Lengyel László. - 190, [1] p. - Bibliogr. a lábjegyzetekben [2.], A távol közelében / Lengyel László ; kérdez: Hankiss Elemér. - 216, [1] p.

Új diagnózisok / Hankiss Elemér ; [ill. Tettamanti Béla]. - Budapest : Osiris, 2002. - 251, [1] p. 

A Tízparancsolat ma / Hankiss Elemér ; beszélgetőtársak: Bárándy György [et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 414, [1] p. 

Az erőszak fortélyai / Hankiss Elemér. - In: Psychiatria Hungarica - 17. évf. 4. sz. (2002), p. 340-348.

2001. szeptember 11. - fordulópont? / Hankiss Elemér. - In: Magyar Tudomány - 47. évf. 6. sz. (2002), p. 775-784. Teljes szöveg

Hankiss Elemér. - In: Médiamix : A média világa  - 2. évf. 5. sz. (2002), p. 48-50.  Mátraházi Zsuzsa (beszélgető partner)

Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 264, [5] p. (Helikon universitas : eszmetörténet)

Ötven év múlva.... / Hankiss Elemér - In: A mi Budapestünk, 2020 : Városvíziók. - Budapest: Pallas Stúdió, 2002. - p. 57-62.

Közösségek: válság és hiány  / Hankiss Elemér. - In: A hetvenes évek kultúrája. - Budapest: Balassi Kiadó, 2002. - p. 109-135.

Néhány megjegyzés a tárgyak "egzisztenciális" funkciójáról / Hankiss Elemér. - In: Tárgyak és társadalom / szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. - [Budapest] : MIE, 2002-2003. - 1. köt. p. 47-56.

Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás alapfeltételei / Hankiss Elemér. - In: Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás / szerk. Máthé Hanga. - Budapest : Soros Alapítvány, 2002. - p. 58-63 Teljes szöveg

Legenda profana, avagy a világ újravarázsolása / Hankiss Elemér. - In: "Jelbeszéd az életünk" / szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. - Budapest : Osiris, [2002]- 2. köt. p. 96-123.

Mi fán teremne, ha teremne? : egy lehetséges közszolgálati televízióról / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság. 60. évf. (2002) aug. 31. p. 20-21.

Games of corruption: East Central Europe, 1945-1999 / Hankiss Elemér. - In: Political corruption in transition : A skeptic's handbook. - Budapest, New York: Central European University Press, 2002. - 243-259.

Brilliant ideas or brilliant errors? Twelve years of social science research in Eastern Europe / Hankiss, Elemér. - In: Three social science disciplines in Central and Eastern Europe... / Kaase, Max (Ed.) [et al.]. - Berlin : 2002. p. 17-24. Teljes szöveg

Európa lehetséges és lehetetlen jövői / Hankiss Elemér. - In: Magyarország politikai évkönyve 2002-ről / szerk. Kurtán Sándor [et al.].  - [Budapest] : DKMKKA, 2003. - 2 db. 2. köt. p. 859-869.

Édenkert és júdáscsók : a Big Brother-jelenségről / Hankiss Elemér. - In: Népszabadság. - (2003). február 8.

Kétszög, két könyv : beszélgetés Hankiss Elemérrel és Lengyel Lászlóval. / Hankiss Elemér, Lengyel László [Riporter] Tausz Anikó. - In: Könyvhét. - 7. évf. 5. sz. (2003), p. 7-8. Teljes szöveg

A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja / Hankiss Elemér. - In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. - Budapest: Argumentum Kiadó, 2004. - p. 751-757.

Társadalmi csapdák és diagnózisok : tanulmányok a hetvenes évekből / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2004. - 333 p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Paideia in the age of uncertainty / Hankiss Elemer. - In: Educating for Democracy : paideia in an age of uncertainty. Ed. by Alan M. Olson [et al.]. - Oxford : Rowman and Littlefield Publ., 2004. - p. 149-162. Teljes szöveg

Az ezerarcú én : emberlét a fogyasztói civilizációban / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2005. - 589, [1] p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái) Az emberi kaland 2. kötete.

Esélyek és esélytelenségek - Magyarország középhatalom? / Hankiss Elemér. - In: Figyelő. - 49. évf. 51-52. sz. (2005), p. 26-29

Democratic puzzle : has Hungary solved it? / Hankiss Elemér. - In: European Journal of Social Theory. - 8. évf. 4. sz. (2005), p. 487-502 Teljes szöveg

Félelmek és szimbólumok : egy civilizációelmélet vázlata / Hankiss Elemér. - [Új kiad.]. - Budapest : Osiris, 2006. - 414 p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Nem szeretem Magyarországot - 2005 szubjektív mérlege. / Hankiss Elemér. - In: Magyarország politikai évkönyve 2005-ről. - Budapest: DKMKKA, 2006. - p. 276-283.

Közös dolgaink - Kérdések győztesekhez és vesztesekhez / Hankiss Elemér. - In: Figyelő. - 50. évf. 17. sz. (2006), p. 16-17.

Symbols of destruction / Hankiss Elemér. - In: Central European Political Science Review. - 6. évf. 23-24. sz. (2006), p. 92-98.

Proletár reneszánsz : az európai civilizáció egy újabb korszaka? / Hankiss Elemér. - In: Közép-Európa vándora ... / szerk. Kántor Lajos. - Kolozsvár : Komp-Press, 2007. - 2. köt. p. 83-95.

Határhelyzet és átmenet : a kelet-közép-európai átalakulás lehetséges értelmezései / Hankiss Elemér. - In: 2000. - 19. évf. 2. sz. (2007), p. 3-15. Teljes szöveg

Éltanuló válságban : állam és piac a rendszerváltás utáni Magyarországon / Pogátsa Zoltán ; Hankiss Elemér előszavával. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 216 p. Bibliogr.: p. 205-211. és a lábjegyzetekben

Bill Clinton és az Anjou királyok / Hankiss Elemér. - In: Figyelő. - 51. évf. 41. sz. (2007), p. 38-39

Szilveszteri kérdések és válaszok: magunk közt szólva / Hankiss Elemér. - In: HVG. - 29. évf. 51-52. sz. (2007), p. 6-13

Transition and liminality: interpretations of the transformation processes in Eastern Europe / Elemér Hankiss. - In: From transition to globalization : new challenges for politics, the media and society / [ed. by Bayer József and Jody Jensen] - Budapest : MTA PTI, 2007. - p. 23-45.

Egy instabil társadalom : Magyarország 2008 / Hankiss Elemér. - In: Közösség és instabilitás / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Gondolat, 2008. - p. 89-96.

Magyarország, le is út - fel is út : mi lenne, ha máról holnapra eltűnne? / [szerk. Hankiss Elemér, Heltai Péter]. - Budapest : Médiavilág, cop. 2008. - 299 p.

Ikarosz bukása : lét és sors az európai civilizációban : Az emberi kaland 3. kötete / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2008. - 276, [1] p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

Átmenet - megújulás - regresszió? : a kelet-közép-európai átalakulás néhány lehetséges értelmezése / Hankiss Elemér. - In: Merre tovább, Magyarország? : reformkérdések - kérdéses reformok / Schlett István [et al.]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - p. 66-111.

A politikusok fejében kezd leesni a tantusz / Hankiss Elemér. - Forrás: 168 óra online, 2008. 05.05. Teljes szöveg

Doom and Gloom / Hankiss Elemér. - In: The Hungarian Quarterly. - 49. évf. 190. sz. (2008), p. 91-97. Teljes szöveg

Csapdák és egerek : Magyarország 2009-ben és tovább : [az Új reformkor sorozat kötete] / Hankiss Elemér. - Budapest : Manager Kvk. : Médiavilág, 2009. - 279 p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

(Vész)jelzések a kultúráról / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - [Budapest] : MTA PTI, cop. 2009. - 425 p. (Jelentés a magyar kultúra állapotáról / MTA PTI; 1.)

Münchhausen báró kerestetik : mit kezdjünk a nagy magyar válsággal? : az Új reformkor sorozat 3. kötete / [szerk.] Hankiss Elemér, Heltai Péter. - [Budapest] : Médiavilág, cop. 2009. - 415 p.

Miért? / Hankiss Elemér. - In: Münchhausen báró kerestetik / [szerk.] Hankiss Elemér, Heltai Péter. - [Budapest] : Médiavilág, cop. 2009. - p. 128-132.

Jelentés a magyar kultúra állapotáról : átfogó körkép / Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - In: Stratégiai kutatások, 2008-2009 : kutatási jelentések. - 2009. - p. 303-319. ill. Bibliogr.: p. 319.

Rendszerváltás? Igen! Társadalmi megújulás? Nem! / Hankiss Elemér. - In: A rendszerváltás húsz éve: változások és válaszok / szerk. Bayer József, Boda Zsolt. - Budapest : L'Harmattan : MTA PTI, 2009. - p. 335-339.

Csapdák és egérutak / Hankiss Elemér ; riporter: Bán László. - In: Száz év múlva : a Titanic-állandó : 21 beszélgetés a jövőről / Bán László ; [.. . ill. Bán Sarolta]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - p. 115-123.

Társadalmi reformok / Hankiss Elemér. - In: Eredeti válságfelhalmozás : összeomlás vagy átalakulás? / [szerk. Miszlivetz Ferenc]. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; Budapest : MTA PTI, 2009. - p. 263-277.

Két arc : Hankiss Elemér, szociológus ; Geszti Péter, reklámszakember, dalszövegíró, zeneszerző / riporter: László Ágnes. - In: Erről még nem beszéltem senkinek : kivételes sorsok, történetek, 1989-2009 / László Ágnes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - p. 231-236. 


2010-2014

Mire jó a kultúra? / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - Budapest : Magna Produkció, 2010. - 322 p. (Jelentés a magyar kultúra állapotáról / MTA PTI; 2.)

Te rongyos élet... : életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon : [az Új reformkor sorozat 4. kötete] / [szerk.] Hankiss Elemér, Heltai Péter. - [Budapest] : Médiavilág, cop. 2010. - 320 p.

Csapdák és egerek : Magyarország 2009-ben és tovább / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - Budapest : Manager Kvk. : Médiavilág, 2010. - 279 p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái) (Új reformkor sorozat)

Jelentés a magyar kultúra állapotáról - átfogó körkép : Magyarország kulturális térképe / Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - In: Stratégiai kutatások, 2009-2010 : kutatási jelentések / [szerk. Szarka László, Horányi Krisztina, Horváth Csaba]. - 2010. - p. 289-323. Ill. Bibliogr.: p. 322-323.

Igazságtalan ország? / Hankiss Elemér. - In: Koinónia. - 17. évf. 1. sz. (2010), p. 1639-1642 Teljes szöveg

Magyarország kulturális térképe / Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - In: Mire jó a kultúra? / [szerk.] Antalóczy Tímea, Füstös László, Hankiss Elemér. - Budapest : Magna Produkció, 2010. - p. 15-52. ill. A "Terek" c. fejezet részeként. - Bibliogr.: p. 52.

Megindult a jégzajlás [Elektronikus dokumentum] : beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal / Hovanyecz László. - Elektronikus könyv. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, [2011] Nyomtatott formában az "Értékteremtők" c. sorozatban jelent meg. 

A bizonytalanság kora? / Hankiss Elemér. - In: A bizonyosság vége avagy Quo vadis demokrácia? / szerk. Miszlivetz Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2011. - p. 11-15.

A bizonytalanság kora? / Hankiss Elemér. - In: HVG. - 33. évf. 46. sz. (2011), p. 24-25

A Nincsből a Van felé : gondolatok az élet értelméről / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2012. - 311, [1] p. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái) 

Ha Magyarország eltűnne : válasz Hankiss Elemér körkérdésére / Bozóki András. - In: Cenzorok helyett fekvőrendőrök : politikai kultúra és kulturális politika / Bozóki András. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - p. 277-283. 

A késlekedő társadalmi szerződés / Hankiss Elemér. - In: A konszolidációról : elméleti és történeti elemzések / [szerk. Gombár Csaba és Nova Eszter] ; szerzők: Gombár Csaba et al. - Pozsony : Kalligram ; [Budapest] : Korridor, 2012. - p. 9-44.

A bizonytalanság kora? : 2012 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 483-487.

A késlekedő társadalmi szerződés : 2012 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 453-482.

Játsszuk azt, hogy játszunk megint... : 2009 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 447-452. Elhangzott "Az elkötelezett iskola" c. konferencián, 2009. novemberében.

Igazságtalan ország? : reménytelenség és remény : 2009 : részlet / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 435-446.

Magyarország: Volt? Nincs? : 2007 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 427- 432.

Új reformkor? : lehetőségek és lehetetlenségek : 2009 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 413-426.

Egérutak : az átmenet mint "liminalitás" :2009 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 403-412.

Morbus Hungaricus avagy A regresszió csapdája : 2009 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 395-402.

Az ismeretlen múlt csapdája : 2008 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 387- 394.

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország? avagy Nem szeretem Magyarországot : 2005 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 377-385.

Két tanmese : 2009 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 369-373.

A rombolás szimbólumai : szeptember 11. : 2001 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 359-368. 

Fából vaskarikák : szempontok közgondolkodásunk történetéhez, 1975-2000 : 2001 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 319-358.

Az állatorvosi demokrata : a demokrácia esélyei Magyarországon : 2001 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 293-317. 

Trabant a kertben : a magyar társadalom habitusának alakulásáról : 2000 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 275-291. 

Farkasok Kánaánban avagy Találjuk ki (újra) Magyarországot : 1999 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 259-272.

Írástudók árulása? : 1998 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 247-258.

A szabadság sokkja : a társadalmi tudat változásai, 1945-1999 : 1999 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 235-246.

Proletár reneszánsz : 1999 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 195-234.

A Nagy Koalíció : egy új uralkodó osztály kialakulása : 1989 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977- 2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 165-192. 

A második társadalom : 1986-1989 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 141- 164.

A bűntudatról mint társadalmi jelenségről : 1981 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 115-138. 

Rémképek és altatódalok : az információhiányról : 1982 : részlet / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 93-114.

Közösségek válsága és hiánya : 1981 / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 75-92. ill.

Viselkedéskultúránk torzulásai : 1982 : részlet / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 61-74. 

A társadalmi csapda fogalma : 1978 : részlet / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 43-58. 

Szentgyörgyök és sárkányok : adalékok a mindennapi tudat agresszív mítoszainak természtrajzához : 1977 : részlet / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 33-39. 

Visszatekintés / Hankiss Elemér. - In: Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - p. 13-26.

Egy ország arcai : válogatott szociológiai írások, 1977-2012 / Hankiss Elemér ; [vál. ... Hidas Zoltán]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2012. - 522 p. (Ars sociologica)

Antall óta nincs példaadó politikusunk / Hankiss Elemér ; [riporter: Ötvös Zoltán]. - Forrás: nol.hu, 2012. 04. 07. Teljes szöveg

Nyári jegyzetek a reformokról és az államrezonról / Gombár Csaba. - In: Személyes írások / Gombár Csaba. - Pozsony : Kalligram, 2013. - p. 304-356.
Beszélgetés Csányi Vilmossal, Hankiss Elemérrel, Kende Péterrel, Lengyel Lászlóval, Romsics Ignáccal és Szilágyi Ákossal.

Az élet nagyszerű kaland lehet / Hankiss Elemér ; [riporter] Rónai Egon. - In: Húzós : beszélgetések / Rónai Egon. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - p. 81-92. ill., fotó

Európa, két világ közt / Hankiss Elemér. - In: Magyar tudomány. - 174. évf.  11. sz. (2013), p. 1386-1395 Teljes szöveg

Könyvközi jegyzetek / Gombár Csaba. - In: Személyes írások / Gombár Csaba. - Pozsony : Kalligram, 2013. - p. 131-155. Beszélgetés Csányi Vilmossal, Hankiss Elemérrel, Kende Péterrel, Lengyel Lászlóval és Szilágyi Ákossal

Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 497 p.

A befejezetlen ember : gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 342 p.

Mintha újra egy zátony felé sodródnánk / Hankiss Elemér. [Riporter: Hercsel Adél]. - Forrás: hvg.hu, 2014. 08.18.  Teljes szöveg


Egyéb:

Hankiss Elemér blogja

Idegen világban – Portréfilm Hankiss Elemérről (2005. Rendezte: Csortos Szabó Sándor. 59 p.) Link

Hankiss Elemér műveinek válogatott bibliográfiája / összeáll. Pup Csilla, Szabó Judit. - In: Hankiss 8van? : találjuk ki...! : tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére / [szerk. Miszlivetz Ferenc]. - Budapest : MTA PTI ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008 p. 310-331.

Pályatársak nekrológjai a szocio.hu oldalán

Igazi reneszánsz ember volt, demokrata és patrióta - pályatársak, tanítványok a szociológus Hankiss Elemérről az MTA oldalán

"Elérhetetlen példa marad" - pályatársak, tanítványok az irodalomtudós Hankiss Elemérről az MTA oldalán

Az emberi kaland vége : Hankiss Elemér halálára / Lengyel László. - Forrás: nol.hu, 2015. 01. 11. Teljes szöveg

Véget nem érő beszélgetés :  Hankiss Elemér (1928-2015) / Szilágyi Ákos. - In: Magyar Narancs.- 27. évf. 4. sz. (2015), p. 32-33
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés