Szántó Miklós (1916-2015) - életrajz, válogatott bibliográfia

Életrajz

Szántó Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia szociológiai doktora Budapesten született 1916 októberében, még az Osztrák-Magyar-Monarchia idejében, az első világháború közepén. Kisgyerek volt, amikor az országon átzúgtak az őszirózsás forradalom, majd az 1919-es proletárdiktatúra hónapjai. Azután a Horthy-rendszer következett, amely ellen lázadozott: 1940-ben katona, majd négy hosszú évig a munkaszolgálat életveszélyes helyzetei fenyegették. 1945 elején,  29 évesen  kezdte újra felnőtt életét. A Rákosi-rendszerben, „a száműzött kérdőjelek” idején volt pártmunkás, szakszervezeti vezető, minisztériumi főosztályvezető. Majd leváltották, a megyei tanácshoz került. Filozófiai aspiráns a Lenin-intézetben. 1956-ban a Köztársaság téri lincselésnél megsebesült. Pályát változtat: újságíróként dolgozik. 1960-tól 25 éven át a Magyarok Világszövetsége lapja, a Magyar Hírek főszerkesztője, az „anyanyelvi mozgalom” egyik kezdeményezője. Ugyancsak 1960 elejétől a magyar szociológia egyik újjáalapítója, kutató. Számos könyvet ír, témáit a művelődési és az emigrációs szociológia adja. Nyugdíjazása után írta meg A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas évtizedben (1998) és a Tengerentúli magyarok (2001) című könyveit. (Forrás: Szántó Miklós: Életutam hét rendszerváltáson át. - [Budapest]: Glória, 2006. hátsó borítólap)

Egy hívő eretnek [interjú] / Szántó Miklós ; [riporter] Pünkösti Árpád. - Forrás: nol.hu, 2011. 06. 06. Teljes szöveg

Nekrológ az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet honlapján

Írásai a hazai szociológiáról

Szántó Miklós: Beszámoló a szociológiai értekezletről - In: Valóság 3. évf. 1960. 4. p. 79–81. Az MTA Filozófiai Főbizottsága és a Filozófiai - Intézet rendezésében 1960. június 30.

Szántó Miklós: Hozzászólás a szociológiai vitához - In: Élet és Irodalom 5.évf. 1961. 22. p. 8. Vitainditó: Szalai Sándor: A szociológia helyzete Magyarországon - In: Élet és Irodalom 5. ávf. 1961. 15. p. 8–9., 17. sz. p. 9–10.

Szántó Miklós: A magyar szociológia 1960 és 1968 között - In: Szociológiai Szemle 5. évf. 1995. 3. sz. p. 95-122. Teljes szöveg

Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években - In: Társadalomkutatás 14. évf. 1996. 3-4. sz. p. 241-297.

Szántó Miklós: A szociológia albérletben. 1-3. rész. - In: Társadalomkutatás 15. évf. 1997. 1-2. sz. p. 101-134., 3-4. sz. p. 251-289. , 16. évf. 1998. 1-2. p. 85-113. A folyóirat 1996. 3-4. számában megjelent, A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években című írás folytatása.

Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Bp., Akad. K., 1998. 348 p.

Szántó Miklós: Hegedűs András emlékezete - In: Búcsú Hegedüs Andrástól : 1922. október 31. - 1999. október 23. Szerk. Rozgonyi Tamás, Zsille Zoltán - [Budapest] : Osiris, 2001. p. 266-271.

Szántó Miklós: Egy kudarc anatómiája: "A művészi közízlés és az életmód" című kutatás sorsa 1963-1968 között. - In: Társadalomkutatás 22. évf. 2004. 1. sz. p. 103-116. Teljes szöveg az EISZ-en keresztül az Akadémiai folyóiratokban

Szántó Miklós: Trialógus: a magyar szociológia három főszereplője: Erdei Ferenc, Szalai Sándor és Hegedűs András a hatvanas években - In: Társadalomkutatás 25. évf. 2007. 4. sz. p. 393-418. Bibliogr.: p. 417-418. Teljes szöveg az EISZ-en keresztül az Akadémiai folyóiratokban

Szántó Miklós: Ön-Interjú : 1988-2007. - In: Hatalom, politika, társadalomtudomány: - Interjúk a magyar szociológia újjászületésének körülményeiről az 1960-as években. Az interjúkat kész. Szántó Miklós, szerk. Rozgonyi Tamás, a névmutatót kész. Budai Gábor. - Budapest: MTA SZKI, 2008. (p. 155-163.) További interjúk Hegedűs Andrással, Szigeti Józseffel, Szabó Imrével, Szabady Egonnal, Mód Aladárnéval, Fukász Györggyel, Szecskő Tamással, Huszár Tiborral, Kulcsár Kálmánnal, Cseh-Szombathy Lászlóval, Márkus Máriával, Nemes Ferenccel, Rozgonyi Tamással, Heller Ágnessel, Varga Károllyal, Szesztay Andrással, Kósa Erzsébettel, Szelényi Ivánnal.

Szántó Miklós: A hazai intézményes szociológia ötven éve: Szántó Miklós visszaemlékezése. - In: Társadalomkutatás 31. évf. 2013. 4. sz. p. 326-330. Teljes szöveg az EISZ-en keresztül az Akadémiai folyóiratokban

Szántó Miklós könyvei

 Életmód, művelődés, szabadidő / Szántó Miklós. - Budapest : Akadémiai Kiadó : Zrínyi Kiadó, 1967. - 169 p.

Szántó Miklós: Magyarok a nagyvilágban. - Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1970. 189 p.

Szántó Miklós: Munkaidő-csökkentés és életmód. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 210, [2] p. (Szociológiai tanulmányok, 14.)

Ways of life: Hungarian sociological studies. Ed. by Miklós Szántó; [transl. by Peter Szente].- Budapest: Corv- Ina, 1977. 404 p.

Életmódkutatás a szocialista országokban. Szerk. Szántó Miklós. - Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978. 303 p.

Tanulmányok az életmódról. Vál. és szerk. Szántó Miklós. - Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. 285 p.

Szántó Miklós: A fejlett tengerentúli országokban élő magyarság kapcsolatai az anyaországgal és e kapcsolatrendszer néhány szociológiai problémája: [Disszertáció] - Budapest : [S.n.], 1982. [3], 339, [23] fol. Gépirat. - Bibliogr.: a jegyzetben fol. [340-357].

Szántó Miklós: Magyarok Amerikában.- Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.198 p.

Hogyan élünk?: A szocialista életmód ismérvei, feltételei, tendenciái. Szerk. Szántó Miklós. - Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1984. 246 p.

Szántó Miklós: Magyarnak lenni, Nyugaton.- Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988. - 245 p., [16] t.

Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1998. 348 p.

Szántó Miklós: Tengerentúli magyarok. - Budapest : Akad. K., 2001.151 p.

Szántó Miklós: Életutam hét rendszerváltáson át. - [Budapest]: Glória, 2006. 595 p. Visszaemlékezés

Hatalom, politika, társadalomtudomány: - Interjúk a magyar szociológia újjászületésének körülményeiről az 1960-as években. Az interjúkat kész. Szántó Miklós; szerk. Rozgonyi Tamás; a névmutatót kész. Budai Gábor; [közread. a] MTA Szociológiai Kutató- Intézet. – Budapest: MTA SZKI, 2008.187 p.

Szántó Miklós további publikációit megtalálja a katalógusban és a Magyar szociológiai irodalom bibliográfiájában
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés