Pataki Ferenc - válogatott bibliográfia (1955-1989)

PATAKI F. (1989): Identity models and identity construction. In: Hofer T.-Niedermüller P. (eds.) Life history as cultural construction/performance. Proceedings of the 3rd. American-Hungarian Folklore Conference. The Ethnographic Institute of the HAS, Budapest, p. 357-378.

PATAKI F. (1989): Identitás - személyiség - társadalom. In: Váriné Szilágyi I. et al. (szerk.) Az identitás kettős tükörben. TIT, Budapest, p. 17-38.

PATAKI F. (1989): A társadalmi identitás stabilitása és helyzeti aktualizálódása. In: A Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája. Előadáskivonatok. MPT, Budapest, p. 228.

PATAKI F. (1989): Társadalmi szerkezet, érték, beilleszkedés; Zárszó. Társadalomtudományi Közlemények, 2. sz. p. 200-205 és p. 221-224.

PATAKI F. (1989): The study of deviant behavior in Hungary. In: Stohe-Heikanen V. (ed.): Sociology in the context of social change: Finland and Hungary. University of Tampere, Tampere, p. 225-236. és In: Münnich I. - Kolozsi B. (eds.) The complex analysis of deviant behavior in Hungary. Institute for Social Sciences, Budapest, p. 9-15.

PATAKI F. (1989): Nekotorye problemy otklonausegosa (deviantnogo) povedenia. In: Abulhanova, K.A. (red.) Psihologia licnosti v socialisticeskom obsestve. Aktivnost'i razvitie licnosti. Nauka, Moszkva, p. 145-157.

PATAKI F. (1989): Makarenkos Sozialismusbild. In: Makarenko-Discussionen International. Protokolle des 2. Marburger Gesprächs. Hillig. G. - Weitz S. (Hrsg.). Minerva Publicationen, Marburg, p. 15-32.

PATAKI F. (1989): Makarenko als Psychologue. In: Hillig G. - Weitz S. (eds.): Internationales Makarenko Symposion: Der Stand und Perspektiven der Forschung. Makarenko-Referat, Marburg, p. 73-75.

PATAKI F. (1989): Family orientation and parental models in the life of secondary school students. In: Abstracts of the Fenno-Hungarian workshop on recentfamily types. Helsinki University, Lahti, p. 2.

PATAKI F. (1989): Az MTA Pszichológiai Intézete. In: Vass H. (szerk.): Történelmi múlt - társadalmi jelen. Kossuth Kiadó, Budapest, p. 129-141

PATAKI F. (1989): Alkalmi töprengések a reformvoluntarizmusról. In: Mozgó Világ, 1. sz. p. 85-89.

PATAKI F. (1989): Emlékezés a Petőfi körre. In: Mozgó Világ, 9. sz. p. 85-88.

PATAKI F. (1989): Közhangulat-jelentés: Interjú. In: Magyar Hírlap, III. 4. p. 5.

PATAKI F. (1989): Elnöki megnyitó. In: Mérei Ferenc emlékkönyv. MPT Animula Egyesület, Budapest, p. 20-23.

PATAKI F. (1989): Értelmiség, mentalitás, legitimáció. Hozzászólás a vitában. In: Simon János et al. (szerk.): A modellváltás anatómiája. (Műhelytanulmányok) Társadalomtudományi Intézet, Budapest, p. 235-239.

PATAKI F. (1989): Egyén és közösség a mai magyar társadalomban. In: A személyiség és a társadalmi tudat formálásának filozófiai kérdései napjainkban : Szöveggyűjtemény. Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolájának házinyomdája, Budapest, p. 267-282.

PATAKI F. (1988): Közösségi társadalom: Eszmény és valóság. Kossuth, Budapest, 257 p.

PATAKI F. (1988): Makarenko élete és pedagógiája. 2., átdolg. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 659 p.

PATAKI F. (szerk.) (1988): Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kossuth, Budapest, 193 p. (újranyomás)

PATAKI F. (1988): Social'no-psihologiceskie voprosy smeny pokolenij. In: E. V. Sorohova (red.) Social'no-psihologiceskie i nravstvennye aspekty izucenia licnosti. Moskva: AN SSSR Institut Psihologii, p. 11-17.

PATAKI F. (1988): Politikai konszenzus és ideológia : Interjú Pataki Ferenc akadémikussal. In: Szakszervezeti Szemle. 17. 5. sz. p. 3-9.

PATAKI F. (1988): Az MTA Pszichológiai Intézete. In: Propagandista, 12. 3. sz. p. 114-120.

PATAKI F. (1988): A marxizmus emberképe és a szocialista humanizmus. In: Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban : Országos elméleti tanácskozás. Békéscsaba, 1988. február 25-27. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 11-24.

PATAKI F. (1988): Egyén és közösség a mai magyar társadalomban. In: Közös gondolkodás a szocializmusról : A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánkban : Országos elméleti tanácskozás : Szeged, 1987. február 19-21. / [...szerk. Szigeti Györgyné]. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2. köt. p. 453-465.

PATAKI F. (1987): Identitás, személyiség, társadalom: Az identitáselmélet vitatott kérdései: Akadémiai székfoglaló. Akadémiai Kiadó, Budapest, 95 p.

PATAKI F. (1987): Nekotorye problemy otklonyausegosa (deviantnogo) povedenia. In: Psihologiceskij Zurnal, 8. 4. sz. p. 92-102.

PATAKI F. (1987): A. S. Makarenko. Pataki F. Ob obraze socalizma v trudah. In: A. S. Makarenko. Pataki F., Hillig, G. (red.) Samoutverzdenie ili konformizm? K voprosu idejno-politiceskogo stanovlenia. Makarenko-Referat, Marburg, p. 1-21. (Opuscula Makarenkiana; 6.)

PATAKI F. (1987): A csoportkutatás közérzete. In: Pszichológia, 7. 4. sz. p. 551-565.

PATAKI F. (1987): Egyén és közösség a mai magyar társadalomban. In: Társadalmi Szemle, 42. 3. sz. p. 11-18.

PATAKI F. (1987): A NÉKOSZ pedagógiai öröksége. In: Magyar Pedagógia, 1. sz. p. 28-36.

PATAKI F. (1987): A kutatások néhány tapasztalata. In: Info-Társadalomtudomány. 2. sz. p. 9-16. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1987): A deviáns viselkedés egyes problémái. In: Szegedi Nyári Egyetem 1986. TIT, Szeged, p. 25-52.

PATAKI F. (1987): Nehéz hűség a változó világban. In: Társadalomtudományi Közlemények, 4. sz. p. 565-570.

PATAKI F. (1987): A személyiség fejlesztése és az életmód: Tézisek. In: Életmód - művelődés - gazdagság. TIT, Budapest, p. 7-9.

PATAKI, F. (1987): Unanimity: one instead of all, all for the sake of one: Interview with F. Pataki. In: Sofia News, IX. 2. sz. p. 11.

PATAKI F. (1987): Az ember és a munka. In: Népszabadság, dec. 5. p. 13.

PATAKI, F. (1987): A marxista szociálpszichológia tájékozódási irányai. In: Szociálpszichológia / vál. és szerk. Pataki Ferenc. Tankvk., Budapest, 1. köt. p. 217-237.

PATAKI, F. (1987): A TBZ-program tematikája. In: Kutatási Tájékozódó : Ts-3. A Koordináló Tanács kiadványa. 1. 1. sz. p. 185-188.

PATAKI F. et. al. (szerk.) (1986): Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kossuth, Budapest, 193 p.

PATAKI F. (1986): Tömegviselkedés - viselkedés tömeghelyzetben. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 29 p.

PATAKI, F. (1986): Social'no-psihologiceskie aspekty modeli obraza zizni. In: Obraz zizni v socialisticeskih stranah. AN SSSR, Moskva, p. 237-243.

PATAKI F. (1986): A nemzedékváltás néhány szociálpszichológiai kérdése. Ifjúság - társadalom - ideológia. Budapest: MSZMP Társadalomtudományi Főosztálya, p. 69-78.

PATAKI F. (1986): Szociálpszichológiai megfontolások a népesedési magatartás befolyásolásáról. In: S. Molnár E. (szerk.): A népesedési folyamatokat befolyásoló kulturális-tudati tényezők vizsgálatának lehetőségei. KSH, Budapest, Népességtudományi Kutató Intézet, p. 67-73.

PATAKI F. (1986): Szocializmuskép és pedagógia: Makarenko pedagógiájának szocializmusképéről. In: Illyés S. et al. (szerk.): A társadalom, az iskola és a pedagógia, s.n., Budapest, p. 44-60. (másodközlés)

PATAKI F. (1986): Érték, norma, viselkedés. In: Illyés S. et al. (szerk.): A társadalom, az iskola és a pedagógia, s.n., Budapest, p. 93-98. (másodközlés)

PATAKI, F. (1986): Modeli identicnosti kak kognitivnye struktury. In: Studia Psychologica, 28. 3-4. sz. p. 204-210.

PATAKI F. (1986): Identitásviták nyomában. In: Valóság, 29. 6. sz. p. 46-63.

ILLYÉS S. - PATAKI F. -PERCZEL T. (1986): Popper P.: A pszichológia társadalmi hasznosításának lehetőségei és korlátai. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 43. 5. sz. p. 415-426.

PATAKI F. (1986): Az újszerű emberi viszonyok ígérete: Pataki Ferenccel, az MTA levelező tagjával, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatójával beszélget Horváth György. In: Társadalmi Szemle, 41. 7. sz. p. 61-69 és Látóhatár, 10. sz. p. 124-139.

PATAKI F. (1986): Vezércsillaga volt a politikum és a pedagogikum: Emlékezés Kardos Lászlóra. In: Életünk, 9-10. sz. p. 922-926. (másodközlés)

PATAKI F. (1986): Prescription and sanction in the normative regulation behavior: A socialpsychological approach. European Association of Experimental Social Psychology: 7th East-West Meeting: Values, norms, expectations and their violation: Abstracts. - Graz.

PATAKI F. (1986): A társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának néhány tapasztalata. In: A Magyar Pszichiátriai Társaság II. Kongresszusa. 1. kötet. Budapest, p. 28-32.

PATAKI F. (1986): Tematikus számunk elé. In: Szakképzési Szemle, 4. sz. p. 7.

PATAKI F. (1986): Reform és kultúra. Hozzászólás. In: Új Tükör, 18. p. 6.

PATAKI F. (1986): A tárgyak fogságában. Interjú. In: Magyar Nemzet, VIII. 20., p. 6.

PATAKI F. (1986): Közhangulat - közérzet. Interjú. In: Népszabadság, IX. 13., p. 13.

PATAKI F. (1986): Tanárszerep és diákszerep az iskolában. In: Pedagógia : szöveggyűjtemény : egységes jegyzet : kézirat / összeáll. és szerk. Gácser József [et al.] Tankönyvkiadó, Budapest, 2. köt. p. 166-175.

PATAKI F. (1986): Az értékszocializáció kérdései 10-18 éves korban. In: Pedagógia : szöveggyűjtemény : egységes jegyzet : kézirat / összeáll. és szerk. Gácser József [et al.] Tankönyvkiadó, Budapest, 2. köt. p. 145-165.

PATAKI F. (1986): Társadalom, ifjúság, nevelés. In: Pedagógia : szöveggyűjtemény : egységes jegyzet : kézirat / összeáll. és szerk. Gácser József [et al.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1. köt. p. 43-53.

PATAKI F. (1986): Az ifjúkori bűnözés alakulása a középfokú iskolák tanulóinak körében. In: Szakképzési Szemle, 2. 4. sz. p. 54-61.

PATAKI F. (1986): Az alkoholfogyasztás és a drogfüggés alakulása a gimnazisták, a szakközépiskolások és a szakmunkástanulók körében - egy összehasonlító vizsgálat alapján. In: Szakképzési Szemle 2. 4. sz. p. 46-53.

PATAKI F. (1986): A testi nevelés értékei a szakképzés pedagógusainak és tanulóinak értékrendjében. In: Szakképzési Szemle, 2. 4. sz. p. 38-45.

PATAKI F. (1986): Lemorzsolódás a szakmunkásképző iskolákból és a kimaradt tanulók életútja. In: Szakképzési Szemle, 2. 4. sz. p. 32-37.

PATAKI F. (1986): A szakmunkássá válás folyamata mint a szocializáció egyik konkrét útja : Néhány sajátosság és főbb zavarok. In: Szakképzési Szemle, 2. 4. sz. p. 22-30.

PATAKI F. (1986): Előzetes adatok a középfokú oktatási intézmények tanulóinak biológiai fejlődéséhez a társadalmi tényezők függvényében. In: Szakképzési Szemle, 2. 4. sz. p. 8-21.

PATAKI F. (1986): A deviáns viselkedés egyes problémái. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : Gyűjtemény a TIT szegedi XV. művelődéselméleti nyári egyetemének előadásaiból.  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nyomdája, Szeged, p. 25-51.

PATAKI F. (1985): Cognition and personality: What does „and" mean here? Discussion. D. Kovac, J. Plichtová, K. Obuchowski, F. Pataki, J. Hoffman, A. Kosakowski, A. N. Kharitonov, F. Genov, J. Rembowski. In: Studia Psychologica, 27. 4. sz. p. 307-313.

PATAKI F. (1985): Identitás-modellek a századelőn: Balázs Béla választásai. In: Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája. 2., Tematikus vitaanyagok. MPT, Budapest, p. 401-403.

PATAKI F. (1985): Szocializmuskép és pedagógia: Makarenko pedagógiájának szocializmusképéről. In: Világosság, 26. 4. melléklete: p. 3-21.

PATAKI F. (1985): Vezércsillaga volt a politikum és a pedagogikum. In: Köznevelés, 41. 36. sz. p. 6-8.

PATAKI F. (1985): Kardos Lajos: 1899-1985. In: Magyar Tudomány, 92. 12. sz. p. 944-947. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1985): A társadalmi beilleszkedés zavarairól: Beszélgetés Pataki Ferenccel. In: Társadalmi Szemle, 40. 2. sz. p. 69-76.

PATAKI F. (1985): Az értelem műhelyei: Pszichológiai Intézet: Interjú Pataki Ferenccel. In: Új Tükör, IV. 21., p. 18-19.

PATAKI F. (közrem.) (1985): Negatív lenyomat. In: Ifjúsági Szemle, 5. 5. sz. p. 19-36.

PATAKI F. (1985): Szocial'no-pszihologicseszkie aszpektü i modeli obraza zsizni. In: Obraz zsizni v szocialiszticseszkih sztranah : /Iz opüta VNR i SZSZSZR. Real'noszt', problemü/. Moszkva, p. 237-243.

PATAKI F. (1984): Psychologie aus Ungarn: Forschungen aus dem Psychologischen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Barth, Leipzig, 117 p. (Zeitschrift für Psychologie; Supplement 6.) Vorwort, p. 5-8.

PATAKI F. (szerk.) (1984): Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Budapest: Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság. I. kötet. Helyzetelemzés és javaslatok. 263 p. II. kötet. Háttéranyagok. 181 p.

PATAKI F. (1984): A társas alakzatok fejlődéstendenciái és a szocialista életmód. In: Hogyan élünk? Szántó M. (szerk.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, p. 53-75.

PATAKI F. (1984): Szociálpszichológiai megfontolások az életmódról és az életmódmintákról. In: Hoppal M. - Szecskő T. (szerk.) Életmód: Modellek és minták. TK, Budapest, p. 75-91.

PATAKI F. (1984): A nemzedékváltás és a szocialista fejlődés fontossága. In: A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Kossuth, Budapest, p. 44-60. - Újraközlés.

PATAKI F. (1984): Beköszöntő. In: Társadalmi Beilleszkedési Zavarok: Tájékoztató Bulletin, 1. p. 4-7.

PATAKI F. (1984): Identity models and identity construction. European Association of Experimentál Social Psychology: General Meeting. Tilburg University, 49. p. - Abstract.

PATAKI F. (1984): A pszichológus esélyei: Interjú. In: Magyar Nemzet, XII. 21., p. 9.

PATAKI F. (1984): Kollektivizmus és szocialista életmód. In: Az életmódról : Válogatás a KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, p. 249-276.

PATAKI F. (1984): A politikai pedagógia alapjai : jegyzetek, szemelvények. Kossuth, Budapest, 172 p.

D. KOVACS - B. F. LOMOV - F. PATAKI (red.) (1983): Pszichologicseszkie iszszledovanija poznavatel'nüh proceszszov I licsnoszti. Nauka, Moszkva, 215 p.

PATAKI F. (1983): Nekotorüe kognitivnüe aszpektü Ja-obraza. In: D. Kovács (red.) Pszichologicseszkie iszszledovanija poznavatel'nüh proceszszov I licsnoszti. Nauka, Moszkva, p. 45-51.

PATAKI F. (1983): Some aspects of the relationship between teacher and pupil. In: Psychological and pedagogical aspects of youth education. University of Jyväskylä. Finland, p. 18-29.

PATAKI F. (1983): The way of life of young people. In: Psychological and pedagogical aspects of youth education. University of Jyväskylä. Finland, p. 131-149.

PATAKI F. (1982): Az én és a társadalmi azonosságtudat. Kossuth, Budapest, 330 p.

PATAKI F. (1982): Nevelés és társadalom: Válogatott tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest, 351 p.

PATAKI F. (1982): Some considerations concerning normative regulation of behaviour in groups. In: Hungarian Sociology Today. Hungarian Sociological Association, Budapest, p. 209-223.

PATAKI F. (1982): Vannak-e paradigmák a jelenkori szociálpszichológiában? In: Pszichológia, 2. 4. sz. p. 569-580.

PATAKI F. (1982): A nemzedékváltás és a szocialista fejlődés folytonossága. In: Társadalmi Szemle, 37. 10. sz. p. 27-36. Lásd még: Köznevelés, 38. 38. sz. p. 9-12. Társadalomtudományi Közlemények, 4. sz. p. 590-601.

PATAKI F. (1982): Approaches to the study of social identity in social psychology: Abstract. In: Studia Psychologica, 24. 3-4. sz. p. 310.

PATAKI F. (1982): Dinamikus stabilitásra van szükség az iskolában: Beszélgetés Pataki Ferenccel, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatójával. In: Köznevelés, 38. 22. sz. p. 4-7.

PATAKI F. (1982): Pszichológiáról - misztifikáció nélkül: Interjú Pataki Ferenccel, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatójával. Gál R. In: Szakszervezeti Szemle, 3. sz. p. 59-64.

PATAKI F. (1982): Társadalmi közhangulat - társadalmi közérzet. In: Szöveggyűjtemény az információs munkáról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 186-192.

PATAKI F. (1982): A kiscsoportkutatás elméleti problémái : Bevezető. In: Szöveggyűjtemény az általános szociológiához : Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 241-248.

PATAKI F. (1981): Données pour l'interpretation de l'identité sociale. XXII. International Congress of Psychology: Proceedings. Leipzig, p. 165-174.

PATAKI F. (1981): Aktualnüe voproszü pszihologicseszkoj nauki v engrii. In: Lomov, B. F. (red.) Pszihologicseszkaja nauka v szocialiszticseszkih sztranah. Moszkva, Nauka, p. 21-38.

PATAKI F. (1981): Are there paradigms in current social psychology? Paper presented at the Plenary Meeting ofthe EASP. 19 p.

PATAKI F. (1981): Miről is vitatkozunk? Válasz Erős Ferenc észrevételeire. In: Pszichológia, 1. 2. sz. p. 302-313.

PATAKI F. (1981): A hátrányos helyzetűek Magyarországon: Konferencia a többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vizsgálatáról: Szekcióelnöki beszámoló. In: Társadalmi Szemle, 36. 6. sz. p. 107-108.

PATAKI F. (1981): A szociális identitás kognitív szerveződése. In: Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája: Előadáskivonatok. MPT, Budapest, p. 231.

PATAKI F. (1981): Innováció - sokszemközt: Interjú. In: Magyar Tudomány, 88. 4. sz. p. 291-292. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1981): Kollektivizmus és szocialista életmód. In: Politikai szociológia : Szöveggyűjtemény. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 178-202.

PATAKI F. (közrem.) (1981): A társadalmi beilleszkedési zavarok és nehézségek összefüggése a halmozottan hátrányos helyzetekkel. In: Szociológia. 3-4. sz. p. 319-325.

PATAKI F. (1981): A társadalmi csoportok. In: Szöveggyűjtemény : Válogatás a szociológia alapjai témaköréből /társadalmi struktúra, érték/ népművelő továbbképzéshez. /Oktatási segédanyag/. 2. köt. p. 148-170.

PATAKI F. (1981): Diákéletmód Budapesten In: Pedagógiai szöveggyűjtemény / [...vál. és szerk. Bernáth József]. Pécsi Tempo soksz., Pécs, p. 87-100.

PATAKI F. (szerk.) (1980): Csoportlélektan. (2. bőv., átdolg. kiad.) Gondolat, Budapest, 734 p.

PATAKI, F. (1980): Zur etappenweisen Entwicklung von Gruppen. In: Psychologie im Sozialismus. Hrsg. Von A. Kossakowski. VEB Deutscher Verl. Der Wissenschaften, Berlin, p. 200-206.

PATAKI, F. (1980): Some considerations concerning normative regulation of behaviour in groups. In: L. Kardos et al. (eds.) Problems of the regulation of activity. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 403-429.

PATAKI F. (1980): Core groups and their integratedness. In: Attitudes, interaction and personality. L. Kardos et al. (eds.) Akadémia Kiadó, Budapest, p. 11-34.

PATAKI F. (1980): Some actual lessons of the historical development of psychology in Hungary. In: Gy. Reök (ed.): Hungarian Psychological Association. MPT, Budapest, p. 12-28. - Published in Germany and in Russian.

PATAKI F. (1980): Új fejlemények a csoportkutatásban. In: Pataki F. (szerk.): Csoportlélektan. (2. bőv. átdolg. kiad.) Gondolat, Budapest, p. 5-30.

PATAKI F. (1980): Az én és a társadalmi identitás. I—II. In: Világosság, 21. 7. sz. p. 401-409 és 1980. 21. 10. sz. p. 603-611.

GAZSÓ F. - PATAKI F. (1980): Elvek és javaslatok a közoktatás fejlesztéséhez. In: Szociológia, 2. sz. p. 179-203.

PATAKI F. (1980): Szocializáció és nevelés. In: Óvodai Nevelés, 33. 2. sz. p. 44-58.

PATAKI F. (1980): Társadalmi közhangulat - társadalmi közérzet. In: Propagandista, V. 5. sz. p. 54-63.

PATAKI F. (1980): Egyén és közösség a 70-es években. In: Magyar Hírlap, V. 11., p. 2.

PATAKI F. (1980): Expériences d'auto-gouvernement dans un mouvement autonome d'étudiants: Analyse historico-sociopsychologique. European Association of Experimental Social Psychology: East-West Meeting. Abstracts of the papers, Bologna, p. 34-35.

PATAKI F. (1980): Az identitás-alakulás kérdései a 70-es évtizedben. In: Az 1970-es évtized a magyar történelemben. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 111-142.

PATAKI F. (1980): Az identitás-alakulás kérdései a 70-es évtizedben. In: Az 1970-es évtized a magyar történelemben : A magyar tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok, Filozófiai és Történettudományok, Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának közgyűlési együttes tudományos ülése. Budapest, 1980. május 7. MTA KESZ, Budapest, p. 42-51.

PATAKI F. (1980): A csoportkohézió : Összefoglaló értelmezés és tanulságok. In: Általános pszichológia. 1. köt. p. 148-153.

PATAKI F. (1980): A kortárscsoportokról. In: Az önkormányzat rendszere, a demokratikus vezetés eszköze : Válogatás megjelent cikkekből. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, p. 90-94.

PATAKI F. (1980): A kiscsoport pozíciója a tágabb társas rendszerben. In: Az önkormányzat rendszere, a demokratikus vezetés eszköze : Válogatás megjelent cikkekből. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, p. 80-89.

PATAKI F. (1980): Attitudes, interaction and personality [ed. Lajos Kardos] Akad. K., Budapest, 149 p.

PATAKI F. (1979): A szocialista életmód pszichológiája. Pszichológiai előadások. 5. TIT, Budapest, 40 p.

PATAKI F. (1979): Szocializáció és nevelés. In: Óvodapedagógiai Nyári Egyetem, Kecskemét, p. 17-43.

PATAKI F. (1979): Teljesítményelv az iskolában és a társadalomban. In: Köznevelés, 35. 43. sz. p. 3-6.

PATAKI F. (1979): A makarenkói modell és a nevelőotthoni nevelés pszichológiai alaphelyzete. In: Az intézeti nevelés pszichológiai kérdései. Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, p. 13-14.

PATAKI F. (1979): A társadalmi csoportok. In: Szociológia : Szöveggyűjtemény a szakosító hallgatói részére. 1. köt. p. 29-50.

PATAKI F. (1979): Szociálpszichológia. In: Szociológia : Szöveggyűjtemény a szakosító hallgatói részére. 1. köt. p. 5-28.

PATAKI F. (1979): A "valóság" pedagógiájáról. In: Pedagógiai látókör. Tankvk., Budapest, 1. köt. p. 24-38.

PATAKI F. (1978): Kollektivizm I szocialiszticseszkij obraz zsizni. In: Étjudü o Vengrii, 13. Corvina, Budapest, p. 16-30.

PATAKI F. (1978): Aktual'nüe voproszü polozsenija pszihologicseszkoj nauki v Vengrii. In: Studia Psychologica, 20. p. 234-239.

PATAKI F. (1978): Érték, norma, viselkedés. Normatív viselkedésszabályozás a társadalmi kiscsoportokban. In: Világosság, 19. 5. sz. p. 272-276.

PATAKI F. (1978): Új fejlemények a csoportkutatásban. In: Valóság, 21. 9. sz. p. 80-92.

PATAKI F. (1978): A 75 év néhány időszerű tanulsága. In: MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei, 27. 1-3. sz. p. 75-86.

PATAKI F. (1978): A tudományos teljesítmény értékelésének kérdései. In: Magyar Tudomány, 23. 3. sz. p. 172-179. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1978): A „valóság pedagógiájá"-ról. In: Pedagógiai Szemle, 28. 5. sz. p. 435-443.

PATAKI F. (1978): Az egyensúly zavarairól. In: Köznevelés, 34. 34. sz. p. 6-9.

PATAKI F. (1978): Ember a társadalomban. In: Ifjú Kommunista, 6. sz. 49-52. és Látóhatár, 1978. 8. sz. p. 78-81.

PATAKI F. (1978): Az elosztás és az ösztönzés szociálpszichológiai kérdései. In: A bánásmód pszichológiája : szöveggyűjtemény speciális kollégium hallgatói részére / [összeáll.] Tunkli László. Kossuth, Budapest, p. 569-587.

PATAKI F. (1978): Kollektivizmus és szocialista életmód. In: A bánásmód pszichológiája : szöveggyűjtemény speciális kollégium hallgatói részére / [összeáll.] Tunkli László. Kossuth, Budapest, p. 547-568.

PATAKI F. (1978): A marxizmus "antipszichologizmusa". In: A bánásmód pszichológiája : szöveggyűjtemény speciális kollégium hallgatói részére / [összeáll.] Tunkli László. Kossuth, Budapest, p. 160-171.

PATAKI F. - HUNYADI GY - VÁRI-SZILÁGYI I. (eds.) (1978): Research on social psychology in Hungary. [Abstract]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 384 p. In: T. Szecskő et al. (eds.) An overview of sociological research in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 121-125.

PATAKI F. (1978): Roads and crossroads in contemporary social psychology. [Abstract]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 135 o. In: T. Szecskő et al. (eds.) An overview of sociological research in Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 151-154.

PATAKI F. (1977): Társadalomlélektan és társadalmi valóság. Kossuth, Budapest, 363 p.

PATAKI F. (1977): A magyar pszichológia történeti útjának néhány időszerű tanulsága. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 34. 6. sz. p. 563-586.

PATAKIF. (1977): Valóság, cselekvés, felelősség. In: Köznevelés, 33. 5. sz. p. 5-7.

PATAKI F. (1977): Gondolatok egy könyv ürügyén. Lóránd Ferenc: A Kertész utcaiak. In: Köznevelés, 33. 12. sz. p. 5-6.

PATAKI F. (1977): A mindig időszerű Makarenko. In: Élet és Tudomány, 32. 48. sz. p. 1510-1513.

PATAKI F. (1977): A kertész utcaiak. In: Köznevelés. 12. sz. p. 5-6.

PATAKI F. (1977): A fővárosi középiskolások társas világa. In: Társadalomlélektan és társadalmi valóság. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, p. 226-250.

PATAKI F. (szerk. biz.) (1977): Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják... : népi kollégiumok, 1939-1949. [főszerk. és bev. Kardos László]. Akad. K., Budapest, 1977. 507p.

PATAKI F. (1976): Utak és válaszutak a mai szociálpszichológiába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 134 p.

PATAKI F. (szerk.) (1976): Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat, Budapest, 728 p.

PATAKI F. (1976): Mi a pedagógiai szociálpszichológia. In: Pataki (szerk.) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat, Budapest, p. 5-30.

HUNYADI GY. - PATAKI F. - VÁRINÉ SZILÁGYI I. (szerk.) (1976): Szociálpszichológiai kutatások Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 385 p.

PATAKI F. (1976): A kiscsoportkutatás dilemmái. In: Hunyadi Gy. et al. (szerk.) Szociálpszichológiai kutatások Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 191-217.

PATAKI F. (1976): A szocialista országok pszichológusainak moszkvai tanácskozása. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 33. 5. sz. p. 495-496.

PATAKI F. (1976): Kollektivizmus és szocialista életmód. In: Valóság, 19. 6. sz. p. 7-19.

PATAKI F. (1976): "Mindinkább az embercentrikus társadalomkutatás komplex feladatai nyomulnak előtérbe". In: Magyar Tudomány, 21. 4-5. sz. p. 262-265. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1976): A pszichológia a nevelésben. In: Köznevelés, 32. 18. sz. p. 13-14.

PATAKI F. (1975): A nagycsoportok szociálpszichológiai kérdései. TIT, Budapest, 22 p.

PATAKI F. (1975): A társadalmi csoportok. In: Kulcsár K. (szerk.): A szociológia ágazatai. Kossuth, Budapest, p. 136-154.

PATAKI F. (1975): Szociálpszichológia. In: Kulcsár K. (szerk.): A szociológia ágazatai. Kossuth, Budapest, p. 293-312.

PATAKI F. (1975): A fiatalok társulási módjainak alakváltozásai. In: Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai Tanulmányok, 14. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 337-347.

PATAKI F. (1975): A kortárs-csoportokról. In: Valóság, 18. 7. sz. p. 20-32.

PATAKI F. (1975): Történelmi, társadalmi és politikai nevelés. In: Magyar Tudomány, 3. sz. p. 151-157. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1975): Csoport vagy közösség? In: Köznevelés, 31. 17. sz. p. 23-26.

PATAKI F. (1975): Adatok a csoportfejlődés szakaszosságának kérdéséhez. Abstract. In: A Magyar Pszichológiai Társaság IV. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése, nov. 17-18. Magyar Pszichológiai Társaság Budapest, p. 148-151.

PATAKI F. (1974): Előszó. In: Pataki F. (szerk): A valóság pedagógiája. Nevelés a népi kollégiumokban. Tankönyvkiadó, p. 9-17.

PATAKI F. (1974): Die soziale Welt Budapester Oberschüler. In: B. Balla (Hrsg.) Soziologie und Gesellschaft in Ungarn. Bd. 3. Familie, Jugend und Bildungssystem. Enke Verl., Stuttgart, p. 88-107.

PATAKI F. - GAZSÓ GY. – VÁRHEGYI GY. (1974): Die Lebensweise Budapester Schüler. In: B. Balla (Hrsg.): Soziologie und Gesellschaft in Ungarn. Bd. 3. Familie, Jugend und Bildungssystem. Enke Verl., Stuttgart, p. 108-115.

PATAKI F. (1974): A munkaerkölcs néhány szociálpszichológiai vonatkozása. In: Munkaerkölcs a szocialista társadalomban. Szakszervezetek Elméleti Kut. Int., Budapest, p. 216-228.

PATAKI F. (1974): A személyiség fejlesztése a közösségben. Szegedi Nyári Egyetem, 1973. TIT, Szeged, p. 106-128.

PATAKI F. (1974): Hozzászólás az MTA Művelődéskutatási Bizottságának művelődéselméleti vitáján. In: Kultúra és Közösség, 3. sz. p. 25-28.

PATAKI F. (1974): Ifjúság, társadalom, közösségi nevelés. In: Köznevelés, 30. 17. sz. p. 2-4.

PATAKI F. (1973): "Tanárszerep" és "diákszerep" a szocialista iskolában. In: Pedagógiai szöveggyűjtemény / [összeáll. Galicza János] Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1. köt.

PATAKI F. (1973): A csoportkohézió. In: Pedagógiai szöveggyűjtemény / [összeáll.  Galicza János] Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1. köt.

PATAKI F. (1973): Izucsenie „szocial'nogo polja" molodezsi sz pomoscsju anketü. In; Metodü i tehnika iszszledovanija kollektivnogo voszpitanija. Moszkva, Pedagogicseszkoe Obscsesztvo RSzFSzR, p. 56-62.

PATAKI F. (1973): G. H. Mead és a szociálpszichológia. In: G. H. Mead: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Budapest, p. 483-531.

PATAKI F. (1973): A szükségletek, az erkölcsi ösztönzés és a munkaerkölcs szociálpszichológiai vonatkozásai. Abstract. In: A munkaerkölcs a szocialista társadalomban. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézet, Budapest, p. 26-30.

PATAKI F. - HUNYADI GY. (1972): A csoportkohézió. Akadémiai Kiadó, Budapest, 276 p.

PATAKI F. - SOLYMOSI ZS. (szerk.) (1972): Szociálpszichológiai szöveggyűjtemények, 1. A csoportjelenségek pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 311 p.

PATAKI F. - SOLYMOSI ZS. (szerk.) (1972): Szociálpszichológiai szöveggyűjtemények, 2. A kommunikáció és a kommunikációkutatás. Tankönyvkiadó, Budapest, 181 p.

PATAKI F. - SOLYMOSI ZS. (szerk.) (1972): Szociálpszichológiai szöveggyűjtemények, 3. A szociális interakció és az attitűddinamika. Tankönyvkiadó, Budapest, 316 p.

PATAKI F. (1972): K probleme genezisza pedagogicseszkoj koncepcii Makarenko. In: A. S. Makarenko und die Sowjetische Pedagogik seiner Zeit. Makarenko-Symposium, Falkenstein, 1971. Marburg, VVG Verlag, p. 141-151.

PATAKI F. (1972): Közérthetőség és történetiség. In: Szerdahelyi I. (szerk.) Művészet és közérthetőség. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 92-94.

PATAKI F. (1972): A kiscsoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben. In: Környezet és tevékenység. Pszichológiai Tanulmányok, 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 345-356.

PATAKI, F. (1972): Some aspects of relationship between teacher and pupil in socialism. In: Teachers of the World, No. 4. Suppl., p. 2-7.

PATAKI F. (1972): A kiscsoportkutatás dilemmái. In: Magyar Filozófiai Szemle, 5-6. sz. p. 625-643. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1972): A társadalmi „nagycsoportok" értékorientációi. In: Valóság, 15. 7. sz. p. 26-39.

PATAKI F. (1972): Új Makarenko-dokumentumok. In: Valóság, 15. 10. sz. p. 24-32.

PATAKI F. (1972): Tanárszerep és diákszerep a szocialista iskolában. In: Köznevelés, 28 13. sz. p. 10-18.

PATAKI F. - GAZSÓ F. - VÁRHEGYI GY. (1971): Diákéletmód Budapesten. Gondolat, Budapest, 303 p.

PATAKI F. (1971): Szociálpszichológia. Szöveggyűjtemény I. kötet. (Előszó, válogatta és szerkesztette). Tankönyvkiadó, Budapest.

PATAKI F. (1971): Az elosztás néhány szociálpszichológiai kérdése. In: MTA II. Oszt. Közl. 19., p. 289-296.

PATAKI F. (1971): Az elosztás és az ösztönzés néhány szociálpszichológiai kérdése. In: Társadalmi Szemle, 26. 3. sz., p. 43-56. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1971): A fővárosi középiskolások társas viszonyai és az iskolai közösség. (Tézisek) In: A szocialista személyiség nevelése és a közösség. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest. p. 411-413.

PATAKI F. (1971): Érdek és cselekvés. In: Népszabadság, 1971. XII. 9. Vasárnapi mell., p. 3.

PATAKI F. - GAZSÓ F. - SÁNTHA GY. - VÁRHEGYI GY. (1970): A pszichológiában alkalmazott módszerek egyes elvi kérdései és a szociálpszichológiai kutatás. In: A pszichológia módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 119-134. (Pszichológiai Tanulmányok, 12.)

PATAKI F. (1970): A fővárosi középiskolások társas világa. In: Valóság, 13. 2. sz., p. 10-22.

PATAKI F. (1970): La structure du champ social de la jeunesse estudiantine et l'urbanisation. (Social structure of student-groups and the urbanization). Lecture delivered at the Congress of Sociology, Várna. (Manuscript) 20 p.

PATAKI F. (1970): The social world of secondary school students. In: The New Hungarian Quarterly, 11. 39. sz., p. 109-134.

PATAKI F. (1970): A kiscsoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben. In: MPTTIII. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 118-119.

PATAKI F. (1970): A fővárosi középiskolások társas viszonyai és az iskolai közösség. In: A szocialista személyiség nevelése és a közösség : /Nemzetközi neveléselméleti munkaértekezlet/.  Zrínyi Nyomda, Budapest.

PATAKI F. (1969): A kiscsoportkutatás elméleti problémái. In: Csoportlélektan. Gondolat, Budapest, p. 7-44.

PATAKI F. (1969): Vitáinkról. (Szociálpszichológiai esszé). In: Társadalmi Szemle, 24. 6. sz., p. 28-39. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1969): Makarenko élete és pedagógiája. A kandidátusi disszertáció tézisei. In: Pedagógiai Szemle, 19, p. 407-422.

PATAKI F. (1969): Átmeneti korunk és az ifjúság. 5. Nevelésügyi Kongresszus tézisei. In: Kongresszusi Híradó 1969/2. Magyar Pedagógusok Társasága, Budapest, p. 74-86.

PATAKI F. (1969): Szociálpszichológiai megfontolások a csapatépítésben. In: A sport és a nevelés időszerű kérdései, 1. sz., p. 125-154.

PATAKI F. (1969): Az ifjúság nevelésének néhány lélektani és pedagógiai kérdése. Népművelési Intézet, Budapest, 30. p.

PATAKI F. (1969): Könyvfejezetek: Nevelőmunka a középiskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. A tanuló közösség kialakítása és fejlesztése a középiskolában. A nevelés folyamata. p. 45-53., A közösség fogalma. p. 53-61., A közösségi távlatok rendszere. p. 94-97., A pedagógiai ráhatás módszerei. p. 129-156.

PATAKI F. (1969): Diákéletmód Budapesten. Főv. Tanács V.B. Oktatási Főoszt., Budapest, 168 p.

PATAKI F. (vál., szerk.) (1969): Csoportlélektan. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 413 p.

PATAKI F. - VÁRHEGYI GY. (1968): Pályák vonzásában. (II. rész: Pályaválasztás és társadalmi rétegződés). In: Valóság, 11. 7. sz., p. 26-36.

GAZSÓ F. - PATAKI F. (1968): Pályák vonzásában. (III. rész: Elképzelések a sikerről és a kudarcról.) In: Valóság, 11. 9. sz., p. 21-33.

PATAKI F. (1968): Nevelésügyünk és a szociológia. In: Társadalmi Szemle, 23. 11. sz., p. 72-83. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1968): Makarenko élete és pedagógiája. Kandidátusi disszertáció. (Kézirat) 24 p.

PATAKI F. (1968): A marxista szociálpszichológia első eredményei. (Hiebsch-Vorwerg: Introduction to Marxist social psychology). In: Társadalmi Szemle, 24. 6. sz., p. 112-115.

PATAKI F. (1968): Utószó. In: G. Belih - L.A. Pantyelejev: A skid köztársaság. Móra, Budapest, p. 409-414.

PATAKI F. (1967): A marxista szociálpszichológia tájékozódási iránya. In: Társadalmi Szemle, 22. 3. sz. p. 77-96.

PATAKI F. (1967): A személyiség fejlődése eltérő kulturális feltételek között. In: A pszichológia új útjai. Gondolat, Budapest, p. 78-91.

PATAKI F. (1967): A nemzetközi munkásmozgalom pedagógiai törekvései az imperializmus korában. (1900-1917) Tankönyvkiadó, Budapest, 162. p.

PATAKI F. (1967): Jegyzetek a moszkvai pszichológiai kongresszusról. In: Valóság, 10. 4. sz. p. 83-93.

PATAKI F. (1967): Könyvfejezetek: Nevelőmunka az általános iskola 5-8. osztályaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. A nevelés folyamata., p. 71-78., A gyermek közösség fejlesztése. p. 79-118., Pedagógiai ráhatás módszerei. p. 119-149., A nevelési eredmény vizsgálata. p. 349-395., A pedagógiai folyamat tervezésének logikája. p. 399-407.

PATAKI F. (1967): A személyiség fejlesztése a közösségben. In: Fővárosi Pedagógiai Tanácskozás, Budapest, 1967. V. 29-31. Budapest Főváros Tanácsa VB. Oktatási Oszt., p. 35-59.

PATAKI F. (1967): A szovjet pedagógia első műhelyei. In: Pedagógiai Szemle, 17, p. 988-999.

PATAKI F. (1967): Teljesebb képet a szocialista pedagógia történetéről! In: Köznevelés, 23, p. 798-799.

PATAKI F. (1967): „Kis csoportok" a társadalomban. In: Népszabadság, 25. 297. sz. p. 4-5.

PATAKI F. (1966): Makarenko élete és pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 582. p.

PATAKI F. (1966): Magunk között. Szakmai „betegségeink". In: Köznevelés, 22, p. 388-391.

PATAKI F. (1966): Magunk között. A pedagógus karrierről. In: Köznevelés, 22, p. 405-406.

PATAKI F. (1966): Magunk között. A pedagógusmunka etikája. In: Köznevelés, 22, p. 573-577.

PATAKI F. (1966): Az iskola élete. A koedukációról. In: Köznevelés, 22, p. 893-896.

PATAKI F. (szerk) (1965): A. Sz. Makarenko neveléselméleti művei. Tankönyvkiadó, Budapest, 2 db

PATAKI F. (ford.) (1964): Makarenko és a mai iskola. Tankönyvkiadó, Budapest, 63 p.

PATAKI F. (ford.) (1964): A felnőttoktatás lélektani problémái. Tankönyvkiadó, Budapest, 41 p.

PATAKI F. (1962): Az orosz forradalmi demokraták pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 96 p.

PATAKI F. (1961): Az utópista szocializmus pedagógiája : a marxizmus pedagógiájának előtörténetéhez. Tankönyvkiadó, Budapest, 268 p.

PATAKI F. (1956): A szocialista nevelés és a népi kollégiumi mozgalom. In: Társadalmi szemle, 11. 9. sz. p. 56-77. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1955): Makarenko műveinek jelentősége pedagógiai tudományunk s nevelési gyakorlatunk fejlődése számára. Akad. Kiadó, Budapest p. 305-346.


Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés