Pataki Ferenc - válogatott bibliográfia (1990-2015)

PATAKI F. (2015): Nemzet és baloldal. Noran Libro, Budapest, 298 p.

PATAKI F. (2013): Hosszú menetelés : a Fidesz-jelenség : társadalom-lélektani vázlat. Noran Libro, Budapest, 199 p. Teljes szöveg

PATAKI F. (2013): Az önismeret pszichológiájáról. In: Magyar pszichológiai szemle, 68. 2. sz. p. 301-327. Teljes szöveg a FSZEK-ben 

PATAKI F. (2011): Jog és pszichológia. In: Magyar tudomány, 172. 5. sz. p. 541-547. Teljes szöveg

PATAKI F. (2011): Stabilitás és változás az én-rendszerben. In: Magyar pszichológiai szemle, 66. 2. sz. p. 229-268. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (közrem.) (2011): Gazdátlan ország [elektronikus dok.] : beszélgetés Pataki Ferenc társadalompszichológussal / Hovanyecz László. Szöveg (epub : 463 KB). Kossuth, Budapest.

PATAKI F. (2011): Az elit a tömeg magányos hérosza. [riporter:] Kovács Lajos Péter. In: Válság és apokalipszis / Czelnai Rudolf [et al.]. Éghajlat Kvk., Budapest, p. 105-132.

PATAKI F. (2011): A tudomány diszciplináris tagolódásáról. In: Akadémia, a nemzet tanácsadója : tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára / [szerk. Burucs Kornélia] MTA TKK, Budapest, p. 629-633.

PATAKI F. (2011): A varázsát vesztett jövő. Noran Libro, Budapest, 331 p.

PATAKI F. (2011): A varázsát vesztett jövő. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 295-331. Megjelent a Forrás 2010/7-8. számában.

PATAKI F. (2011): Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika In: A varázsát vesztett jövő. Noran Libro, Budapest, p. 221-294. Megjelent a Magyar tudomány 2010/7. számában.

PATAKI F. (2011): A rendszerváltás fénye és árnyéka. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 190-220. Megjelent a Forrás 2009/7-8. számában

PATAKI F. (2011): Érzelmek a politikában. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 148-189. Megjelent a Mozgó világ 2009/3. számában.

PATAKI F. (2011): Visszapillantás 2006 őszére : az események társadalomlélektani tényezői. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 101-147. Megjelent a Demos Magyarország 2008. áprilisi számában

PATAKI F. (2011): Bibó és a "moralizált demokrácia". In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 88-100. Megjelent a Mozgó világ 2007/1. számában.

PATAKI F. (2011): A politika stílusáról : társadalom-lélektani kísérlet. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 44-87. Megjelent a Mozgó világ 2006/12. számában.

PATAKI F. (2011): Történelem és élettörténet. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 32-43. Megjelent a Pszichológia 2004/3. számában.

PATAKI F. (2011): Tézisek a bizalomról : bizalom és társadalmi integráció. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 24-31.

PATAKI F. (2011): Az európai identitás kérdőjelei. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 17-23. Megjelent a Mozgó világ 2004/5. számában

PATAKI F. (2011): Nemzeti tudat - nemzeti érzület. In: A varázsát vesztett jövő / Pataki Ferenc. Noran Libro, Budapest, p. 9-16. Az MTA 2002. évi Közgyűlésének "Állami lét és nemzettudat" c. tudományos ülésének bevezető előadása

PATAKI F. (2011): A magyar lelkiállapot. In: Mi a magyar most? / [összeáll. és szerk. Sándor Iván]. Kalligram, Budapest, p. 100-129.

PATAKI F. (2010): Kollektív emlékezet és emlékezetpolitika. In: Magyar tudomány. 171. 7. sz. p. 778-798. Teljes szöveg

PATAKI F. (2010): Válasz : Várkonyi [!Vásárhelyi] Boldizsár professzornak. In: Magyar tudomány. 171. 9. sz. p. 1098-1099. Teljes szöveg

PATAKI F. (2010): A "felejtsd el!" parancsa. In: Mozgó Világ. 36. 8. sz. p. 75-82. Teljes szöveg

PATAKI F. (2010): Az emlékeztetés műveletei. In: Mozgó Világ. 36. 6. sz. p. 27-41. Teljes szöveg

PATAKI F. (2010): Erdei és a népi művelődés : parasztkollégium, népfőiskola, népi kollégium. In: Erdei Ferenc emlékezete : válogatott írások, tanulmányok és visszaemlékezések / szerk. Varga Gyula. Bába, Budapest, 2010. p. 210-224.

PATAKI F. (2010): Az önéletírás pszichológiájáról. In: A cselekvő értelmiségi : tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára / [szerk. Kiss László] Argumentum : ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, p. 267-287.

PATAKI F. (2009): A rendszerváltás fénye és árnyéka. In: Forrás 41. 7-8. sz. p. 190-208. Teljes szöveg

PATAKI F. (2009): Változó én a változó világban. Stabilitás és/vagy változás. In: Pszichológia, 29. 4. sz. p. 299-325.

PATAKI F. (2009): Érzelmek a politikában. In: Mozgó világ, 2009. 35. 3. sz., p. 3-18.

PATAKI F. (2008): Az "eltűnt én" nyomában. In: Magyar pszichológiai szemle, 63. 3. sz., p. 409-470. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2008): Visszapillantás 2006 őszére : az események társadalom-lélektani tényezői. Demos Mo., Budapest, 50 p.

PATAKI F. (2007): A politika stílusáról. In: A párizsi toronyőr : Kende Péter 80. születésnapjára / [szerk. Gábor György et al.]. Pallas, Budapest, p. 451-467.

PATAKI F. (2007): Az önéletírás pszichológiája. In: Pszichológia. 27. 1. sz. p. 3-68.

PATAKI F. (2007): Bibó és a "moralizáló demokrácia". In: Mozgó világ, 33. 1. sz., p. 107-114. Teljes szöveg

PATAKI F. (2006): A nevelésügy időszerű kérdéseiről. In: Társadalom és Gazdaság - Society and Economic. 28. 1. sz. p. 123-136. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2006): Önéletrajzi emlékezet - emlékezet - önismeret - önéletírás. In: Pszichológia, 26. 2. sz. p. 97-150.

PATAKI F. (2006): A politika stílusáról (Társadalom-lélektani kísérlet). In: Mozgó világ, 32. 12. sz. p. 37-53. Teljes szöveg

PATAKI F. (2005): "Az igazi dráma a szovjet valósággal való szembesülés volt". In: Educatio. 14. 2. sz. p. 385-394. Teljes szöveg

PATAKI F. (2005): A Nékosz-legenda. Osiris, Budapest, 515 p.

PATAKI F. (2004): Történelem és élettörténet. In: Pszichológia. 25. 3. sz. p. 223-232. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2004): Bizalom és társadalmi integráció : tézisek. In: Nádasdy Akadémia : szimpóziumok 2004-ben : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei = Nádasdy Academy : symposia in 2004 : organised by the Nádasdy Foundation / [szerk. ... Gáthy Vera]. Nádasdy Alapítvány, Budapest, 2. köt. p. 45-48.

PATAKI F. (2004): Az európai identitás kérdőjelei. In: Mozgó világ, 30. 5. sz. p. 14-18. Teljes szöveg

PATAKI F. (2004): Érzelem és identitás. Új Mandátum, Budapest, 224 p.

PATAKI F. (2003): Érzelem és identitás. In: Pszichológia, 23. 1. sz. p. 3-55. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2003): Együttes élmény - kollektív emlékezet. In: Magyar Tudomány, 48. 1. sz. p. 26-35. Teljes szöveg

PATAKI F. (közrem.) (2003): Információ és tudás a társadalomban : Kerekasztal-beszélgetés. In: Új Pedagógiai Szemle. 53. 6. sz. p. 45-58. Teljes szöveg

PATAKI F. (2003): Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói. In: Iskola és társadalom : Szöveggyűjtemény. Dialóg Campus, Pécs, Budapest, p. 275-288.

PATAKI F. (2003): Kollektív narráció és azonosságtudat. In: Könyv és nevelés, 5. 4. sz. p. 72-81. Teljes szöveg

PATAKI F. (közrem.) (2003): Harminc év távlatából - beszámoló a Mannheim előadások keretei között megrendezett évfordulóról. / Nagy Kalamász Ildikó. In: Szociológiai Szemle. 13. 2. sz. p. 146-152. Teljes szöveg

PATAKI F. (2003): Társadalomlélektan és társadalmi valóság mai szemmel. In: Harminc év : Mannheim-előadások / [Kornai János et al.] ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Int. és Továbbképző Közp., Budapest, p. 183-192.

PATAKI F. (2003): "Hallgat a mély". In: A rendszerváltozás a Magyar Szemlében : válogatás 1992-2002 / [szerk. Gróh Gáspár és Kodolányi Gyula] Válasz, Budapest, p. 172-179.

PATAKI F. (2003): Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások. Aula, Budapest, 203 p.

PATAKI F. (2003): Nemzeti tudat - nemzeti érzület. In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, 2003. p. 165-172.

PATAKI F. (2003): Előítélet, idegengyűlölet, tolerancia. - In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 153-164.

PATAKI F. (2003): Deviáns magatartásformák a társadalomban. In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 133-152.

PATAKI F. (2003): Együttes élmény, kollektív emlékezet. In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 117-130.

PATAKI F. (2003): Valóságorientáció a nevelésben. In: Nevelés-ügyek :társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 107-116.

PATAKI F. (2003): Közösség: remény vagy illúzió. In: Nevelés-ügyek :társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 78-106.

PATAKI F. (2003): Mi marad Makarenkóból? In: Nevelés-ügyek :társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 41-77.

PATAKI F. (közrem.) (2003): Semleges iskola? : Pataki Ferenccel beszélget Schüttler Tamás. In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 23-40.

PATAKI F. (2003): Nyitott jövő - nyitott kérdések a nevelésügyben. In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 13-22.

PATAKI F. (2003): Alkalmi tűnődések a "bunkóságról". In: Nevelés-ügyek : társadalompedagógiai írások / Pataki Ferenc. Aula, Budapest, p. 173-181.

PATAKI F. (2002): Az „affektív forradalom" dilemmái. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 57. 4. sz. p. 605-631. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2002): Egy évszázad árnyékában. Adalékok a Pszichológiai Intézet történetéhez. In: Czigler I. - Halász L. - Marton M. (szerk.): Az általánostól a különösig. Gondolat - MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, p. 15-40.

PATAKI F. (2002): Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói. In: Perjés I. - Kovács Z. (szerk.): Életvilágok találkozása. Aula, Budapest, p. 93-108. (másodközlés)

PATAKI F. (2002): Megfontolások a tudomány és a társadalom kapcsolatáról. In: Magyar Tudomány, 68. 4. sz. p. 507-514. Teljes szöveg

PATAKI F. (2002): Egy évszázad küszöbén. In: Budapesti Nevelő, 83. 2. sz. p. 5-9.

PATAKI F. (2001): Élettörténet és identitás. Osiris, Budapest, 425 p.

PATAKI F. (2001): Közösség: remény vagy illúzió? In: Liget, 14., 1. sz. p. 156-175.

PATAKI F. (2001): Tömeg és bűnözés. In: Belügyi Szemle, 7-8. sz. p. 21-31.

PATAKI F. (2001): Kényszerpályák és alternatívák. In: Glatz F. (szerk.): Közgyűlési előadások 2000. 1. k. MTA, Budapest, p. 137-141.

PATAKI F. (2001): Valóságorientáció a nevelésben. In: Educatio, 4. sz. p. 670-677. Teljes szöveg

PATAKI F. (2000): Rendszerváltókés bűnbakok. Osiris, Budapest, 190. p.

PATAKI F. (2000): Életünk a történelemben. In: Rendszerváltók és bűnbakok : társadalom-lélektani metszetek / Pataki Ferenc. Osiris, Budapest, p. 177-187.

PATAKI F. (2000): Társadalom-lélektani prognóziskísérlet. In: Rendszerváltók és bűnbakok : társadalom-lélektani metszetek / Pataki Ferenc. Osiris, Budapest, p. 147-176.

PATAKI F. (2000): Rosszkedvű ország? In: Rendszerváltók és bűnbakok : társadalom-lélektani metszetek / Pataki Ferenc. Osiris, Budapest, p. 112-146.

PATAKI F. (2000): A bűnbakképzés. In: Rendszerváltók és bűnbakok : társadalom-lélektani metszetek / Pataki Ferenc. Osiris, Budapest, p. 57-111.

PATAKI F. (2000): Társadalom-lélektani tényezők a rendszerváltásban. In: Rendszerváltók és bűnbakok : társadalom-lélektani metszetek / Pataki Ferenc. Osiris, Budapest, p. 11-56.

PATAKI F. (2000): Életesemények és identitásképzés. In: Pszichológia, 20. 4. sz. p. 331-336. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (2000): Mi marad Makarenkóból? In: Iványi E. - Solymosi Zs. (eds.): Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, p. 319-354.

PATAKI F. (2000): Az én-elbeszélések kettős funkciója. MPT, Budapest, 61. p.

PATAKI F. (2000): A pedagógusmunka etikája. In: Petró A. (ed.): Olvasókönyv a pedagógusról. BME, Budapest, p. 173-176. (másodközlés)

PATAKI F. (2000): Közösségi társadalom - eszmény és valóság. In: Közösségi formációk : (Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából). Új Mandátum Könyvkiadó, Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttoktatási Intézet, Budapest, p. 244-251.

PATAKI F. (1999): Magyarságkép és történeti változásai. In: Pataki F. - Ritoók Zs. (szerk.): Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmány. MTA Történettudományi Tanszék, Budapest, p. 9-15.

PATAKI F. (1999): De miért „az individuum tudtán kívül"? In: Századvég, 13. p. 145-149.

PATAKI F. (1999): Bumeránghatás. In: PR Herald, 1. sz. p. 9-11.

PATAKI F. (1999): A meggyőző közlés I-II. In: PR Herald, 9. sz. p. 24-26. és 12. sz. p. 55-57.

PATAKI F. (1999): Alkalmi tűnődések a bunkóságról. In: Dalos R. - Kiss E. (szerk.): Bunkóság. A reprimitivizáció változatai a társadalomban. F. Ebert Stiftung, Budapest, p. 31-38. Teljes szöveg

PATAKI F. (1999): Robinson és bolond Istók. [Újraközlés]. In: Fábián P.: Közelképtár. MTA Megyei Testülete, Szolnok, p. 45-52.

PATAKI F. (1999): Torkunkon akadt a múlt. [Újraközlés]. In: Fábián P.: Közelképtár. MTA Megyei Testülete, Szolnok, p. 121-128.

PATAKI F. (1999): A "társas és kollektív" kerekasztal vitája. In: Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 233-254.

PATAKI F. (1999): Kollektív narratívumok és a csoportidentitás. In: Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 181-185.

PATAKI F. (1998): A tömegek évszázada: Bevezetés a tömeglélektanba. Osiris, Budapest, 206 p.

PATAKI F. (1998): A makarenkói pedagógia antropológiai és értékelméleti alapjai. In: Embernevelés, 10. 4. sz. p. 5-21.

PATAKI F. (1998): Töredékes számvetés. In: Bodor P. - Pléh Cs. - Lányi G. (szerk.): Önarckép háttérrel. Pólya Kiadó, Budapest, p. 190-199.

PATAKI F. (1998): Kollektív narratívumok és a csoportidentitás. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 37. 5-6. sz. p. 577-581. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. közrem. (1998): A "társas és kollektív" kerekasztal vitája. - In: Magyar Pszichológiai Szemle 37. 5-6. sz. p. 629-650.

PATAKI F. (1998): Tűnődés a Nékosz öröksége felett. In: Új Pedagógiai Szemle, 48. 6. sz. p. 73-81. Teljes szöveg

PATAKI F. (1998): Emlékezés egy „mágnes emberre". In: Körösi József Emlékkönyv. Scholastica, Budapest, p. 185-191.

PATAKI F. (1998): A korrupció a szociálpszichológus szemével. In: Fogarasi J. - Galambos K. (szerk.): Közigazgatás és társadalom. Magyar Közigazgatási Kar, Budapest, p. 65-70.

PATAKI F. (1998): Közösségi társadalom - eszmény és valóság. In: Közösség - közösségi kommunikáció :  szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából : egyetemi, főiskolai jegyzet / [összeáll. ] Tibori Tímea, T. Kiss Tamás OKKER Oktatási Kereskedelmi és Szervezési Iroda, Budapest, 2. köt. p. 10-19.

PATAKI F. (1998): Magyarságkép és történeti változásai : Magyarok - a világ szemével. In: História. 20. 9-10. sz. p. 3-5. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1998): A történelem nem egy nemzedéké : Pataki Ferenc a rendszerváltás előtörténetéről és arról, mi vár ránk. In: Népszabadság. 56. jan. 24. sz. p. 25.

PATAKI F. (1998): Identitás, személyiség, társadalom : Az identitáselmélet vitatott kérdései. In: Megismerés, előítélet, identitás : Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. Új Mandátum Könyvkiadó, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, p. 360-394.

PATAKI F. (1998): A kapitalizmusért haragszom, nem ellene : Vita Soros Györggyel a kapitalista fenyegetésről. - In: 2000 : Irodalmi és társadalmi havilap. 10. 9. sz. p. 24-34.

PATAKI F. (1997): Az önéletírás „dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek. In: Pszichológia, 17. 4. sz. p. 339-390. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1997): Nemzetkarakterológia? In: Magyar Tudomány, 42. 2. sz. p. 169-179. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1997): Töredékes számvetés. In: Pszichológia, 17. 3. sz. p. 302-311. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1997): Előítélet, idegengyűlölet, tolerancia - szociálpszichológiai szempontból. In: Kisebbségszociológia : Szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára. ELTE Szociológiai Intézet. Kisebbségszociológiai Tanszék, Minoritás Alapítvány, Budapest, p. 21-30.

PATAKI F. (1997): Identitás - személyiség - társadalom. In: Szociálpszichológia : Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, p. 512-523.

PATAKI F. (1997): A társadalmi "nagycsoportok" értékorientációi. In: Szociálpszichológia : Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, p. 483-490. Teljes szöveg

PATAKI F. (1996): Élettörténet és identitás: Új törekvések az énpszichológiában 2. In: Pszichológia, 16. 1. sz. p. 3-47.

PATAKI F. (1996): Nemzetkarakterológia és/vagy nemzeti narratológia Előadás a 26. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpóziumon. Kőszeg, VII. 2.

Életünk a történelemben : Elkülönült a magánpolgár és az állampolgár. In: Magyar Nemzet. febr. 2. sz. p. 16.

PATAKI F. (1995): Élettörténet és identitás. 1. Új törekvések az énpszichológiában. In: Pszichológia, 15. 4. sz. p. 405-434.

PATAKI F. (1995): A country of discontent. In: Cs. Gombár - E. Hankiss - L. Lengyel - Gy. Várnai (eds.): Question marks: The Hungarian government 1994-1995. Centre for Political Research: Korridor, Budapest, p. 209-229.

PATAKI F. (1995): „Hallgat a mély". In: Magyar Szemle, Új folyam 4. 11. sz. p. 1197-1203.

PATAKI F. (1995): Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói. In: B. Gulyás Márta (szerk.): A nevelés társadalmi alapjai. JGYTF Kiadó, Szeged, p. 275-290. (Újraközlés) Teljes szöveg

PATAKI F. (1995): Nyitott jövő - nyitott kérdések a nevelésügyben. In Győri A. - Majzik L. (szerk.): A nevelésügy távlati fejlesztéséről. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, p. 139-147. (Újraközlés)

PATAKI F. (1995): Műveltségkép és iskola. (Kerekasztalvita). In: Új Pedagógiai Szemle, 45. 11. sz. p. 3-13.

PATAKI F. (1995): Élettörténet és identitás: Új törekvések az énpszichológiában 1. In: Pszichológia, 15. 4. sz. p. 405-434. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1995): A magyar nem konfliktuskerülő : Interjú Pataki Ferenc szociálpszichológussal a magyar társadalomról. In: Új Magyarország. - június 28. sz. p. 1.

PATAKI F. (1995): Desztalinizáció, forradalom és megtorlás. In: Értelmiség - közélet - hatalom, 1955-1995. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, p. 5-51.

PATAKI F. (1995): Rosszkedvű ország?. In: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995. Korridor Nyomda, Budapest, p. 211-232.

PATAKI F. (1994): Társadalomlélektani prognózis-kísérlet. In: Magyar Tudomány, 12. sz. p. 1459-1475. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1994): A deviáns jelenségek értelmezésének és kezelésének kulcskérdései. In: Münnich I. et al. (szerk.): Devianciák Magyarországon. Közélet Kiadó, Budapest, p. 78-100.

PATAKI F. (1994): Makarenko kak psiholog. In: Hillig, G. et al. (Hrsg.): Stand und Pespektiven der Makarenko-Forschung. Minerva, München, p. 153-168.

PATAKI F. (közrem.) (1994): Nem sokat tudok kezdeni a semleges iskola elvont jelszavával : Pataki Ferenccel beszélget Schüttler Tamás. In: Új Pedagógiai Szemle. 44. 1. sz. p. 31-42.

PATAKI F. (1994): Stand und Perspektiven der Makarenko-Forschung : Materialen des 6. internationalen Symposiums (28. April-2. Mai 1989). Minerva, München.

PATAKI F. (1994): Györffyista voltam : beszélgetés Pataki Ferenc volt Nékosz-főtitkárral / [riporter] Zétényi Zoltán. In: Új demokrata. 1. 9. sz. p. 28-29.

PATAKI F. (1993): Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban. (Értekezések és emlékezések) Akadémiai Kiadó, Budapest, 80. p.

PATAKI F. (1993): Makarenko als Psychologue. In: S.E. Weitz - A.A. Frolov (Hrsg.): Makarenko in Ost und West 1. Td Publications, Marburg, p. 199-225. (Makarenko Studien International.)

PATAKI F. (1993): „Nyitott jövő" - nyitott kérdések a nevelésügyben. In: Magyar Tudomány, 100. 10. sz. p. 1138-1189. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1993): Előítélet, idegengyűlölet, tolerancia - szociálpszichológiai szempontból. In: Info-Társadalomtudomány, 25. sz. p. 37-46. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1993): Az autonómia esélyei. Interjú. In: Beszélő, V. 22. p. 10-12. Teljes szöveg

PATAKI F. (1993): Mi van a gyerekek fejében? Interjú. In: Népszabadság, X. 1., p. 17.

PATAKI F. (1993): Koncz I. - Pataki F. Az Akadémia Pszichológiai Intézete. In: Magyar Tudomány, 1. sz. p. 99-108. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1993): Az iskolai közösség és intézményei. In: Társadalom és nevelés : Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 178-184.

PATAKI F. (1993): A kiscsoportkutatás elméleti problémái. In: Társadalom és nevelés : Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó,  Budapest, p. 131-144.

PATAKI F. (1993): Pedagógia és szociológia. - In: Társadalom és nevelés : Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 20-31.

PATAKI F. (1993): Rendszerváltás után: Társadalomlélektani terepszemle. Scientia Humana, Budapest, 222 p.

PATAKI F. (1993): Torkunkon akadt a múlt. Az interjút Fábián Péter kész. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 215-222.

PATAKI F. (1993): Robinson és Bolond Istók avagy Vértelen-e a békés forradalom. Az interjút Fábián Péter kész. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 207-214.

PATAKI F. (1993): A történelemből tényleg lehet tanulni. Az interjút Kárpáti Miklós kész. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 192-204.

PATAKI F. (1993): Történelmi fordulatok és az Akadémia. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 186-191.

PATAKI F. (1993): Kulcskérdés: a tudomány autonómiája. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 180-185.

PATAKI F. (1993): Megfontolások az Akadémia és a tudomány autonómiájáról. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 167-179.

PATAKI F. (1993): A deviáns magatartásformák hazai kutatásáról. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 149-163.

PATAKI F. (1993): A társadalmi identitás helyzeti aktualizálódása. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 127-148.

PATAKI F. (1993): Bűnbakképzési folyamatok a társadalomban. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 83-126.

PATAKI F. (1993): A rendszerváltás parlamentje : szociálpszichológiai jegyzetek. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 49-82.

PATAKI F. (1993): Társadalomlélektani tényezők a magyar rendszerváltásban. In: Rendszerváltás után : társadalomlélektani terepszemle / Pataki Ferenc. Scientia Humana, Budapest, p. 13-48.

PATAKI F. (1992): A rendszerváltás lélektana. In: Jászkunság, 38. 4. sz. p. 3-7.

PATAKI F. (1992): Történelmi fordulatok és a Magyar Tudományos Akadémia. In: Magyar Tudomány, 37. 9. sz. p. 1027-1029. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1992): Situational actualization of social identity. In: EAESP-SESP Joint Meeting, 15-18 July, Leuven: Abstracts. p. 132.

PATAKI F. (1992): Social psychological dimensions of a new parliament. In: Social pychological consequences of social and political change: East-West Meeting of the EAESP, 27 May-1 June, Münster Abstracts. p. 39.

PATAKI F. (1992): Scapegoating processes in the society. In: Socialpsychology in the year 2000: Czecho-Slovak Medium Size Meeting of the EAESP. Smolenice, Abstracts. p. 35-36.

PATAKI F. (1992): A történelemből tényleg lehet tanulni. Interjú. In: Köztársaság, 1. 5. sz. p. 64-69.

PATAKI F. (1992): Torkunkon akadt a múlt. Interjú. In: Népszabadság, november 31. p. 19.

J. LÁSZLÓ - L. HALÁSZ - F. PATAKI - J. RÁCZ - I. SÍKLAKI - I. VÁRI-SZILÁGYI - B. ZÖLD (1992): Explorations in social cognition: Activity of the research group of cognitive social psychology in the Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences. In: The British Psychological Society, Social Psychology Section NEWSLETTER, Summer, p. 6-15.

PATAKI F. (1992): Az iskola érték- és normarendje : Az iskola mint társas rendszer. In: A nevelés szociális alapjai : /Szöveggyűjtemény/. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Pécs, p. 68-77.

PATAKI F. (1992): Társadalomlélektani tényezők a magyar rendszerváltásban. In: Személyiségfejlesztés : [irányzatok, csoportmódszerek] "Közművelődés Háza" Komárom Megyei Művelődési Központ : Magyar Népművelők Egyesülete. Mentálhigiénés Szakmai Szervezet, Komárom,  4. köt., p. 111-125.

PATAKI F. (1991): A rendszerváltás parlamentje: Szociálpszichológiai jegyzetek. In: Társadalmi Szemle, 46. 1. sz. p. 11-26. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI, F. (1991): Social'no-psihologiceskie faktory izmenenij, proishodasih v Vengrii. In: Psihologiceskij Zurnal, 12. 5. sz. p. 108-119.

PATAKI F. (1991): A társadalmi identitás helyzeti aktualizálódása. In: Pszichológia, 11. 2. sz. p. 229-249. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1991): A bűnbak jelenség. In: Magyar Tudomány, 36. 10. sz. p. 1209-1222. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1991): Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói. In: Új Pedagógiai Szemle, 41. 9. sz. p. 22-32.

PATAKI F. (1991): „.. .nem elegendő, hogy kitessék..." A deviáns magatartásformák hazai kutatásáról. In: Kortárs, 35. 8. sz. p. 60-67.

PATAKI F. (1991): Family orientation and parental models in the life of secondary school students. In: M. Kalliopuska (ed.): Children and family structures. University of Helsinki, Lahti, p. 7-14.

PATAKI F. (1991): Preface. In: I. Münnich-B. Kolozsi (eds.): Studies in deviant behaviours in Hungary. Coordinating Council of Program Ts-3, Budapest. (Research Review on Hungarian social sciences granted by the Government; 1991/1). p. 7-9.

PATAKI F. (1991): A bűnbak a kisebbséghez tartozik. In: Magyar Nemzet, VI. 15. p. 6.

PATAKI F. (1991): Kulcskérdés az autonómia visszaszerzése. In: Népszabadság, XI. 25. p. 10.

PATAKI F. (1991): Az értékelés funkcióiról és dilemmáiról. In: Magyar Tudomány, 36. 7. sz. p. 833-837. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1991): Torgyán József három arca. In: Népszava, VII. 12. p. 5.

PATAKI F. (1991): Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói. In: Halász L. (szerk.): Az iskola és akik alkotják. Pszichológiai és pedagógiai tanulmányok pedagógusok irányított önképzéséhez. MTA Pszichológiai Intézete, p. 10-29.

PATAKI F. (1991): Teljesítményelv az iskolában és a társadalomban. In: Halász L. (szerk.): Az iskola és akik alkotják. Pszichológiai és pedagógiai tanulmányok pedagógusok irányított önképzéséhez. MTA Pszichológiai Intézete, p. 50-62.

PATAKI F. (1991): In memoriam Németh Lajos (1929-1991). In: Magyar Építőművészet, 82. 5-6. sz. p. 106.

PATAKI F. (1990): Társadalomlélektani tényezők a magyar rendszerváltásban. In: Valóság, 33. 6. sz. p. 1-16.

PATAKI, F. (1990): Socio-psychology factors in Hungary's recent transition to democracy. A paper presented to the General Meeting of the EASP, Budapest. Manuscript. 29 p.

PATAKI F. (1990): Deviantnye formy povedenia v vengerskom opsestve. In: Vengerskij meridián, 3. sz. p. 32-52.

PATAKI F. (1990): Megfontolások az Akadémia és a tudomány autonómiájáról. In: Magyar Tudomány, 97. 12. sz. p. 1458-1466. Teljes szöveg a FSZEK-ben

PATAKI F. (1990): Megnyitó beszéd a Hermann-ülésszakon. In: Pszichológia, 10. 3. sz. p. 343-346.

PATAKI F. (1990): Fent diadalmámor, lent csüggedés. Interjú. In: 168 óra, szept. 4., p. 24-25.

PATAKI F. (1990): Vértelen-e a békés forradalom? Robinson és Bolond Istók. Interjú. Népszabadság, dec. 15., p. 17.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés