Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

Mi

Mi a szleng? : tanulmányok a szleng fogalmáról / szerk. Fenyvesi Anna [et al.] Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1999.

Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? / Michael Barber, Mona Mourshed. [S.l.] : McKinsey, 2007.

Mi és ők? : a civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon / Benedek Gabriella, Scsaurszki Tamás. Tokyo : SPF, 2008.

Mi lesz velük a diploma után?  : a ZSKF hallgatói által végzett vizsgálat öt felsőoktatási intézmény friss diplomásai körében : diákkötet / szerk. Kabai Imre [et al.] Bp. : Zsigmond Király Főiskola, 2007.

Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? : a lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években / [szerk. Kovács Éva] Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.

Miből élünk? - A háztartások pénzügyei Bp. : KSH, 2017.

Miért bántalmaz? Miért bánalmazhat? : a családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége / Szil Péter. Bp. : HCM, 2005.

Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel? : a szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon / Molnár György, Kapitány Zsuzsa. Bp. : MTA KRTK KTI, 2013.

Miért marad? : feleség- és gyerekbántalmazás a családban : hogyan segíthetünk? : kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára. Bp. : NANE, 2006.

Migráció a kapcsolatok hálójában : a kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi bevándorlásban / Gödri Irén. Bp. : KSH NKI, 2010.

A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999-2011 : tendenciák és a migránsok profilja a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján / Czibik Ágnes [et al.] Bp. : MTA KRTK KTI, 2014.

Migráció és feketemunka Európában : zárótanulmány / Juhász Judit [et al.]. Bp. : MTA Földrajztudományi Kutatóint. : Panta Rhei Társadalomkutató, 2006.

Migráció és politika / szerk. Sik Endre, Tóth Judit. Bp. : Sík Kiadó, 1997.

Migráció és statisztika / szerk. Illés Sándor, Lukács Éva. Bp. : KSH NKI, 2002.

A migráció integrált társadalmi megközelítései / szerk. Fónai Mihály, Pénzes Mariann. Nyíregyháza : Észak-kelet-magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, 2009.

Migrációs politikák és jogharmonizáció / Gellérné Lukács Éva, Illés Sándor. Bp. : KSH NKI, 2005.

Migrációs tendenciák napjainkban / szerk. Tarrósy István [et al.] Pécs : Publikon, 2014.

Mikrocenzus 2005 / Bp. : KSH, 2005-

Mikrocenzus 2016 : 1. a 2016. évi mikrocenzus témakörei : háttértanulmányok a mikrocenzus programjáról és témaköreiről / Bácskay Andrea [et al.] Bp. : KSH, 2016.

Mikrocenzus 2016 : 2. a népesség és a lakások jellemzői Bp. : KSH, 2017.

Mikrocenzus 2016 : 3. demográfiai adatok Bp. : KSH, 2017.

Mikrocenzus 2016 : 4. iskolázottsági adatok Bp. : KSH, 2017.

Mikrocenzus 2016 : 5. a népesség gazdasági aktivitása Bp. : KSH, 2017.

Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok : a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai / szerk.: Dobrossy István. Miskolc: Hajnal István Kör, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2003.

"Minden különböző - minden egyenlő" :  kérdőíves vizsgálat [Debrecen] : „Lelkierő” Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, 2005.

”Mindenhová kell fújni, én úgy mondom” : egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata / Göncző Viktor, Téglás Attila. [2003] Egyetemi/főiskolai dolgozat

Mindenki középiskolája : középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán / szerk. Nagy Mária. Bp. : OKI, 2003.

Mindennapi hajléktalanság / szerk. Győri Péter, Vida Judith. Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2010.

Mindennapi hajléktalanság [2] Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2010.

Mindennapi ütközések : iskolai konfliktusok és kezelésük / szerk. Györgyi Zoltán, Nikitscher Péter. Bp. : OFI, 2008.

„Minőségi oktatás minden fiatalnak: kihívások, trendek és prioritások” - Az oktatás fejlesztése / szerk. Radácsi Imre. Bp. : OKI, 2004.

Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben : az Észak-Alföldi intézmények esete / Takács-Miklósi Márta. Debrecen : Debreceni Egyetem BTK, 2009.

A mirandai nyelv helyzete. Két- és többnyelvűség egy észak-portugáliai kisebbségi közösségben / Hargitai Evelin Gabriella. Bp. : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2014.

Mire jó a tanoda? : a tanodaplatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek / szerk. Fejes József Balázs [et al.] Szeged : Motiváció Oktatási Egyesület, 2016.

Miskolc a kultúra magyar városa, 2008 /szerk. Zilahy Edina. Miskolc : KSH, 2009.

Miskolc város társadalma és gazdasága / kész. Szalainé Homola Andrea. Bp. : KSH, 2007.

Miskolci politikatudományi évkönyv I. / szerk. Fazekas Csaba. Miskolc : Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet, 2008.

Mit érdemes tudni az adományozóknak a nonprofit kutatásokról? Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2003.

Mit érdemes tudni a nonprofit szervezeteknek a nonprofit kutatásokról? Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2003.

Mit nem tudunk a magyar kapitalizmusról? Jelentés-tervezet a magyar kapitalizmus állapotáról /Szalai Ákos, Szepesi Balázs. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2008.

Mobilitás Magyarországon : lehetőségek és teendők / Manherz Károly [et al.]. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2010.

Mobiltársadalomkutatás : paradigmák, perspektívák / szerk. Nyíri Kristóf. Bp. : MTA : T-Mobile, 2007.

Modern francia szociológiaelméletek / Pokol Béla. Bp. 1995.

A modern háztartás születése az 1930-as években Magyarországon : doktori disszertáció / Seldmayr Krisztina. Bp. : ELTE BTK, 2007.

A modern nagyváros metafizikája : egy kísérlet a városantropológia hazai kezdeteihez / Fehérvári Marcell. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002.

Modernkori rabszolgaság : képzési kézikönyv / Mihalkó Viktória [et al.] Bp. : Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület, 2015.

Módszertani ajánlások szociális szolgáltatóknak : esetmegbeszélés, közösségi szociális munka, mediáció (közvetítés) / szerk. Gáborné Aczél Ágnes. Bp. : SZMI, 2010.

Módszertani ajánlások szociális szolgáltatóknak : jelzőrendszer, szakmai program, adósságkezelés / szerk. Gáborné Aczél Anna [Ágnes!], Zomboriné Botás Mária. Bp. : SZMI, 2010.

Módszertani ajánlások szociális szolgáltatóknak : szociális munka csoportokkal, családsegítő szolgálatok működtetése társulás keretében / szerk. Gáborné Aczél Ágnes. Bp. : SZMI, 2010.

Monetarizmus : múlt és jelen : deviancia vagy normalitás Debrecen : MTA Debreceni Akadémiai Bizottság : FES, 1996.

A Mónika-jelenség kulturális szociológiája / Császi Lajos. Bp. : Gondolat : PTE, 2011.

Monitor, 1999 / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 1999.

Monitoring jelentés 2008 : az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott tizek teljesítményéről / szerk. Túry Gábor, Vida Krisztina. Bp : MTA VKI, 2008.

Monitoring jelentés 2010 : az Európai Unióhoz 2004-2007-ben csatlakozott Tízek teljesítményéről / szerk. Túry Gábor, Vida Krisztina. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2010.

Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében : PhD értekezés / Győrffy Zsuzsa. Bp. : SOTE, 2009.

Motogoria : tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára / szerk. A. Gergely András, Kemény Márton. Bp. : MTA PTI : ELTE Kult Antropológia Szakcsop., 2004.

Mozik és filmek adatai 2001-2005 / összeáll. Lakatos Gyuláné, Bárdosi Mónika. Bp. KSH, 2006.

Mozaik 2001. Gyorsjelentés : összegzés / Szabó Andrea [et al.]. Bp. : Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002.

Mozaik 2001. Gyorsjelentés : Székelyföld / Bálint Blanka, Demeter Gyöngyvér. Bp. : Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002.

Mozaik 2011 - magyar fiatalok a Kárpát-medencében : kutatási jelentés / szerk. Szabó Andrea [et al.] Szeged : Belvedere Meridionale ; Budapest : NCsSzI, 2013.

Mozaikok a gyermekszegénységről : közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában / Spéder Zsolt, Monostori Judit. Bp. KSH NKI, 2001.

A mozgás tere : a magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok : Campus Hungary tanulmánykötet 2014 / szerk. Csekő Krisztina. Bp. : Balassi Intézet, 2014.

Mozgásban az ifjúság : Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2010.

Mozgássérült emberek felnőtté válása a társadalom által teremtett keretek között. A reziliencia lehetősége az életutakban : doktori (PhD) disszertáció / Katona Vanda. Bp. : ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014.

Műkincs vagy működő tőke? : Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetőségéről / Cseres-Gergely Zsombor, Csorba Gergely. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2006.

Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937-2012 / szerk. Lencsés Gyula, Feleky Gábor. Szeged : Belvedere, 2013.

Multikulturális nevelés / Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor. Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Multikulturális tartalmak a pedagógiában / szerk. Torgyik Judit. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

A multimédia technológiák kulturális hatásai : avagy mű + technológia = szerző?/ Máté István Zsolt. Pécs : PTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, 2012.

A munka-attitűdök időbeli változása 1989-1997 között / Medgyesi Márton, Róbert Péter. Bp. : TÁRKI, 1998.

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarországon /szerk. Koltai Luca, Vucskó Bernadett. Bp. : Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda, 2007.

Munka? Terápia? A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás egészségmegóvó hatása a pszichiátriai ellátásban és foglalkoztatásban ... : tanulmánykötet /Gyetvai Gellért. Békés : Szent Lázár Alapítvány, 2010.

Munkaadók véleménye a szakképesítést szerzett pályakezdőkről mint munkavállalókról : résztanulmány / André Lászlóné. Bp. : Nemzeti Szakképzési Intézet, 2006.

A munkaerő-felmérés idősorai : 1992-2005 / összeáll. Pozsonyi Dóra. Bp. : KSH, 2006.

A munkaerő-felmérés módszertana 2006 / összeáll. Földesi Erika [et al.]. Bp. : KSH, 2006.

A munkaerő-felmérés regionális idősorai : 1992-2005 / összeáll. Főző Judit [et al.]. Bp. : KSH, 2006.

Munkaerő-forgalom : 2002-2004 / kész. Plank Ferencné. Bp. : KSH, 2006.

Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban : [doktori értekezés] / Kártyás Gábor. Bp. : ELTE ÁJK Doktori Iskola, 2011.

Munkaerőpiac, foglalkoztatás, integráció / Csapó Gábor. Budapest. ELTE BGGYK, 2009.

A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei : állapot és okkeresés a BérBarométer 5000-es adatbázisán / Rigler András, Vanicsek Mária. Bp. : MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 2007.

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés / Bakó Tamás [et al.] Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014.

A munkaerő-piaci előrejelzések nemzetközi gyakorlata - áttekintés a kvantitatív módszerekről és felhasználásukról / Gács János, Bíró Anikó. Bp. : MTA KRTK KI, 2012.

A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon : Ph.D értekezés / Szalma Ivett. Bp. : BCE, 2011.

Munkaerő-piaci helyzetkép 2004 / összeáll. Pozsonyi Dóra. Bp. : KSH, 2005.

Munkaerő-piaci helyzetkép 2005 / összeáll. Főző Judit [et al.]. Bp. : KSH, 2006.

Munkaerő-piaci helyzetkép 2006 / összeáll. Csaba Erika [et al.]. Bp. : KSH, 2007.

Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011 / Ignits Györgyi, Nagy Ágnes. Bp. : Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2012.

Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2012 / Ignits Györgyi, Nagy Ágnes. Bp. : Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2013.

Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2013 / Ignits Györgyi, Nagy Ágnes, Zsámboki Katalin. Bp. : Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 2014.

Munkerőpiaci helyzetkép Derecske járás területén élő fiatalok körében : a prekariátus új jelenségének vizsgálata : [doktori értekezés] / Szabó Fanni. Debrecen : DE Kerpely Kálmán Doktori Iskola, 2017.

Munkaerőpiaci igények és a szakképzési rendszer közelítése / / Dávid János. Budapest : NFI, 2005.

Munkaerőpiaci kutatások / szerk. Borbély Tibor Bors, Fülöp Edit. Bp. : FSZH, 2008.

A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) / szerk. Lakatos Judit. Bp. : KSH, 2009.

Munkaerő-piaci tendenciák Európában : 1992-2003 / összeáll. Horváth Lajosné Bp. : KSH, 2005.

Munkaerőpiaci tükör 2000 / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2000.

Munkaerőpiaci tükör 2001 / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2001.

Munkaerőpiaci tükör 2002 / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2002.

Munkaerőpiaci tükör 2003 / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2003.

Munkaerőpiaci tükör 2004 / szerk. Fazekas Károly, Varga Júlia. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2004.

Munkaerőpiaci tükör 2005 / szerk. Fazekas Károly, Koltay Jenő. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2005.

Munkaerőpiaci tükör 2006 / szerk. Fazekas Károly, Koltay Jenő. Bp. : MTA Közgazd. Kutatóközp., 2006.

Munkaerőpiaci tükör 2007 / szerk. Fazekas Károly [et al.]. Bp. : MTA KTI, 2007.

Munkaerőpiaci tükör 2008 / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA KI, 2008.

Munkaerőpiaci tükör 2009 / szerk. Fazekas Károly [et al.] Bp. : MTA KI : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2009.

Munkaerőpiaci tükör 2010 / szerk. Fazekas Károly, Molnár György. Bp. : MTA KI : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2010.

Munkaerőpiaci tükör 2011 : közelkép: foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata / szerk. Fazekas Károly, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KI, 2011.

Munkaerőpiaci tükör 2012 / szerk. Fazekas Károly [et al.] Bp. MTA KRTK KTI, 2013.

Munkaerőpiaci tükör 2013 / szerk. Fazekas Károly, Neumann László. Bp. MTA KRTK KTI, 2014.

Munkaerőpiaci tükör 2014 / szerk. Fazekas Károly, Varga Júlia. Bp. MTA KRTK KTI, 2015.

Munkaerőpiaci tükör 2015 / szerk. Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly. Bp. MTA KRTK KTI, 2016.

Munkaerőpiaci tükör 2016 / szerk. Fazekas Károly, Köllő János. Bp. MTA KRTK KTI, 2017.

Munkerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok / szerk. Csoba Judit. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

Munkahely a közszférában : biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe / Molnár György, Kapitány Zsuzsa. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

A munkahely-család konfliktus prevalenciája, prediktorai és lehetséges hatása az orvosnők és férfi orvosok egészségi állapotára és életminőségére Magyarországon : PhD értekezés / Ádám Szilvia. Budapest : SOTE, 2008.

Munka-kör : csoportos módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben / Boda Margit [et al.] Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2008.

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 2. tanulmány, 2011 / Simonovits Bori, Koltai Júlia. Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

Munkanélküli-ellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon / Bódis Lajos [et al.]. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2005.

A munkanélküli-jövedelemtámogatások célzása Magyarországon 2004-ben / Galasi Péter, Nagy Gyula. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet : BCE Emberi Erőforrások Tanszék, 2007.

Munkanélküliek álláskeresési magatartása:  keresési módok és keresési intenzitás / Bakó Tamás. Bp. : MTA KRTK, 2016.

Munkapiac, munkakörülmények és egészség / Kovács Katalin. Bp. : KSH NKI, 2009.

A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete / szerk. Koltay Jenő. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2000.

A munkavállalás feltételei az Európai Unióban / Gellérné Lukács Éva. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

A munkavállalói aktív életkor meghosszabbításának lehetséges eszközei : PhD dolgozat / Barakonyi Eszter. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2010.

A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon : Ph.D. értekezés / Benyó Béla. Bp. : BKÁE, 2004.

Munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeiről : adatok, tények, vélemények / szerk. Soltész Anikó. Bp. : ProAbility, 2017.

A munkavégzés és a családi kötöttségek összeegyeztetése 2005 / összeáll. Csaba Erika. Bp. : KSH, 2006.

Munkavégzés és családi kötöttségek 2010 Bp. : KSH, 2011.

A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás / Tót Éva. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

A muravidéki magyarok nyelvhasználata és nyelvváltozatai : doktori disszertáció / Gasparics Judit. Bp. : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2014.

A múzeumi kultúraközvetítés változó világa : a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata / Koltai Zsuzsa. Veszprém : Iskolakultúra, 2011.

Műhelybeszélgetések 2008 / szerk. Szegedi Eszter. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.

Műhelytanulmányok / szerk. Hrubos Ildikó. Bp. : BCE KK NFKK, 2009.

Műhelytanulmányok : autonómiák a felsőoktatásban / szerk. Hrubos Ildikó. Bp. : BCE KK NFKK, 2013.

Műhelytanulmányok : a felsőoktatási intézmények főbb típusai, tevékenységük és vállalt missziójuk szerint... / szerk. Hrubos Ildikó. Bp. BCE KK NFKK, 2011.

Műhelytanulmányok : "Inspirál" H/011 Equal projekt Debrecen : [DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke], 2008.

Műveljük a médiát! / Aczél Petra [et al.] Bp. : Wolters Kluwer, 2015.

A művelődési házak közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / Hunyadi Zsuzsa. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2004.

Műveltség és demokrácia / Knausz Imre. Bp. : Politikatörténeti Alapítvány, 2010.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés