Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

Ko

Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban / Albert Fruzsina [et al.] Bp. : TÁRKI, 2005.

Kockázatos szerek... és veszélyes drogpolitikák : a TASZ tanulmánya a pszichoaktív szerek egészségkárosító hatásairól / Sárosi Péter, Takács István Gábor. Bp. : TASZ, 2007.

Koedukált sportolás - Partnerkapcsolat a versenytáncban : PhD értekezés / Majoross Kinga. Bp. : SOTE, 2008.

Kognitív disztorziók az öngyilkos magatartás hátterében : Ph.D. értekezés / Jekkel Éva. Bp. : SOTE, 2003.

Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában / szerk. Csapó Benő, Zsolnai Anikó. Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál : doktori (PhD) értekezés / Körmendi Attila. Debrecen : DE, 2011.

Kollégisták a felsőoktatásban / Gábor Kálmán. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Komárom-Esztergom megye számokban, 2013 / Baunok László [et al.] Bp. : KSH, 2014.

A komolyzene vállalati támogatásának útvesztői : Ph.D. értekezés / Ásványi Katalin. Budapest : BCE, 2013.

Kommunikációs terek / szerk. András Hanga. Budapest ; Nagyvárad : DOSZ : Partium : UMK, 2015.

A kompetencia / szerk. Demeter Kinga. Bp. : OKI, 2006.

A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiség háttere : doktori (PhD) értekezés / Szebeni Rita. Debrecen : DE, 2010.

Kompetencia, tanulási eredmények, képesítési rendszerek : támpontok az európai uniós képzési politika új fogalmainak és törekvéseinek megértéséhez a nemzetközi szakirodalom alapján / szerk. Szegedi Eszter. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.

Kompetenciaalapú struktúra kiépítésének lehetőségei a közigazgatásban - módszer és esettanulmány / Báger Gusztáv, Balogh Gábor. Bp. : ÁSZ, 2010.

Kompetencián innen és túl : a ZSKF diplomás pályakövetésének eredményeiből 2009-2011 / szerk. Havasi Éva. Bp. : ZSKF, 2011.

A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig / A. Gergely András. Bp. : MTA PTI, 2006.

A kompromisszum keresése : tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez / K. Lengyel Zsolt. Csíkszereda : Pro Print, 2007.

Koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete : [doktori értekezés] / Faragó László. Pécs : PTE BTK Bölcsésztudományi Kar Multidiszciplináris Doktoriskola, 2003.

Konferencia az esélyegyenlőséget növelő óvodai-iskolai jó gyakorlatokról : Bátonyterenye, 2009. október 16-17. / szerk Ferge Zsuzsa, Makai Tóth Mária. Bp. : GYEP, 2010.

Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában : technikák és hagyományok / [szerk. Bárdi Nándor]. Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2000.

Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában? : az EU-források felhasználásának gazdaságszociológiai elemzése / Balogh Péter. Szeged : Belvedere, 2015.

A kooperatív hálózat működése / Arató Ferenc, Varga Aranka. Pécs : PTE BTK NI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2005.

A koragyermekkori fejlődés megalapozása : kézikönyv a Biztos Kezdet program munkatársai számára / szerk. Balázs István. Bp. : SZMI, 2010.

Koragyerekkori programok a fejlett országokban / [Bányai Emőke]. [Bp.], [2010].

A koragyermekkori fejlődés természete - fejlődési lépések és kihívások / szerk. Balázs István. Bp. : NCSSZI, 2011.

A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése : kutatási zárójelentés / Kereki Judit, Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2009.

A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése : vezetői összefoglaló / Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2009.

Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók / szerk. Mayer József. Bp. : OFI, 2016.

Korai nyugdíjba vonulás : okok és következmények / Monostori Judit. Bp. : KSH NKI, 2008.

Kordiagnózis : fiatal társadalomtudósok antológiája / szerk. Szalai Erzsébet. Bp. : MTA PTI, 2009.

A korfa tetején /szerk. Daróczi Etelka, Spéder Zsolt. Bp. : KSH NKI, 2000.

A korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok főbb jellemzői, 2001–2011 Bp. : KSH, 2013.

A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években : Ph.D. értekezés / Dózsa Csaba László. Bp. : BCE, 2010.

Kórházi folyamatok karcsúsítása : külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése : PhD értekezés / Jenei István. Budapest : BCE, 2009.

A kórházi kapacitások és szabályozásuk fejlődéstörténete : doktori (Ph.D.) értekezés / Ágoston István. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2013.

Kórkörkép: látens és diagnosztizált betegségek / Lehmann Hedvig, Polonyi Gábor. Bp. : TÁRKI, 1998.

Korlátlan fájdalom : a bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl : doktori értekezés / Vig Dávid. Bp. : ELTE ÁJK, 2014.

Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben) : doktori értekezés / Cservák Csaba. Szeged : SZTE, 2010.

Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái : Ph.D. disszertáció / Inzelt Éva. Bp. : ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015.

Korrupciógyanús esetek a magyar médiában 2001-2007 között : online hírforrások tartalomelemzése / Szántó Zoltán [et al.] Bp. : BCE, 2009.

Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban : kutatási háttértanulmányok / szerk. Szántó Zoltán, Tóth István János. Bp. : BCE, 2008.

Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 : nemzeti integritás tanulmány / szerk. Burai Petra [et al.] Bp. : Transparency International, 2012.

Korrupciós kockázatok Magyarországon : nemzeti integritás tanulmány : első rész / szerk. Alexa Noémi, Kósa Eszter. Bp. : Transparency International, 2008.

Korrupciós kockázatok Magyarországon : nemzeti integritás tanulmány : második rész / szerk. Alexa Noémi, Kósa Eszter. Bp. : Transparency International, 2008.

Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések : konferecia előadások / szerk. Dobó István [et al.] Bp. : BCE KK NFKK, 2010.

Korunk kulturális körképéről : naplójegyzetek, megjegyzések / Glatz Ferenc. Bp. : MTA Társadalomkutató Központ : Kossuth, 2007.

Kőfallal, sárpalánkkal... Várostörténeti tanulmányok : a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1993. évi debreceni konferenciájának előadásai / szerk.: Németh Zsófia és Sasfi Csaba. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997.

Költségmegosztás a felsőoktatásban : utak és tévutak / Semjén András. Budapest : MTA KRTK KTI, 2013.

Könyv, könyvtár, közönség : a magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében / Gereben Ferenc. Bp. : OSZK, 1998.

Könyvek világában : tanulmányok és egyéb írások / Csáky S. Piroska. Újvidék : Forum, 2005.

A könyvkiadás adatai (1997-2006) = Date of book production (1997-2006) / összeáll. Bárdosi Mónika [et al.]. Bp. : KSH, 2007.

Könyvvásárlási és könyvolvasási szokások a mai magyar társadalomban / Bernát Anikó. Bp. : MKKE : TÁRKI, 2002.

Körkép a Csongrád-megyei nővérek társadalmi helyzetéről és hivatásuk szakmai presztízsének megítéléséről / Pikó Bettina. Bp. : TÁRKI, 1998.

Körkép reform után : tanulmányok a nyugdíjrendszerről / szerk. Augusztinovics Mária. Bp. : Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2000.

Környezeti demokrácia Magyarországon : a TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei /szerk. Fülöp Sándor. Bp. : EMLA, 2005.

Környezeti helyzetkép, 2008 / szerk. Kincses Áron. Bp. : KSH, 2010.

Környezeti helyzetkép, 2011 / közrem. Aujeszky Pál [et al.] Bp. : KSH, 2012.

Környezeti helyzetkép, 2013 / szerk. Franczen Lajos. Bp. : KSH, 2014.

A környezettudatosság pszichológiai meghatározói : a társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe : doktori (PhD) értekezés / Medvés Dóra. Debrecen : DE, 2012.

Környezetügy, 2004 : tanulmányok Láng István tiszteletére / szerk. Bulla Miklós, Kerekes Sándor. Bp. : Országos Környezetvédelmi Tanács : Friedrich Ebert Alapítvány, 2004.

Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban / Láng István [et al.] Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Köszönöm, drágám! : szerelem, szex, házasság a Vajdaságban / Hódi Sándor. Újvidék : Forum, 2006.

Kötelékben : szolidaritás-hálók és közélet / Utasi Ágnes. [Budapest] : MTA TTK ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2013.

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon : doktori (PhD) értekezés / Igazné Prónai Borbála. Budapest : PPKE, 2006.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2017.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Angyal Emese [et al.] Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2016.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2015.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Hajdu Gábor [et al.] Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2014.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Berzsenyi Tamás [et al.] Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2013.

Kötetlen : az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Bacsák Dániel [et al.] Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2012.

Kötetlen : az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Ambrus Márton [et al.] Bp. : ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium, 2011.

Kötetlen : az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete / szerk. Demeter Endre [et al.]. Bp. : ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium, 2010.

Kötetlen : ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium / szerk. Gerő Márton [et al.] Bp. : ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium, 2008.

Kötőerők : az identitás történetének térbeli keretei / szerk. Cieger András Budapest : Atelier, 2009.

Kötő-jelek, 2006 : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve / szerk. Némedi Dénes, Szabari Vera. Bp. : ELTE Társadalomtudományi Kar Doktori Iskola : Plantin, 2007.

Kötő-jelek 2011 : Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve / szerk. Pál Eszter [et al.] Bp. : ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola, 2012.

Kötő-jelek 2014 : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve / szerk. Örkény Antal Bp. : ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola, 2015.

Kötő-jelek 2016 : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve / szerk. Örkény Antal Bp. : ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola, 2017

A következő Magyarország : politikai együttműködés, nagykoalíció és társadalmi kohézió / Csizmadia Ervin. Bp. : Méltányosság Politikaelemző Központ, 2015.

Köz, teher, elosztás : TÁRKI Monitor Jelentések 2008 / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2008.

A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntésére / Varga Júlia. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Közelkép a gyakornoki rendszer első tapasztalatairól / szerk. Kállai Gabriella. Bp. : OFI, 2016.

Közép-európai régiók az Európai Unióban / kész. Bódiné Vajda Györgyi, Kása Katalin. Győr : KSH Győri Igazg., 2005.

Közép-magyarországi mozaik / szerk. Szabó Szabolcs. Bp. : Treffort, 2008.

A középfokú oktatás nemzetközi tükörben /szerk. Imre Anna. Bp. : OKI, 2004.

A középfokú szakképző intézményrendszer átalakulása a 2007. nyári törvénymódosítás után / Mártonfi György. Bp. : TUDOK-TÁRKI, 2009.

A középiskolai munka néhány mutatója 2006 / Neuwirth Gábor, Horn Dániel. Bp. : OKI, 2007.

A középiskolai munka néhány mutatója 2005 / Neuwirth Gábor, Horn Dániel. Bp. : OKI, 2006.

A középiskolai munka néhány mutatója 2003 / Neuwirth Gábor. Bp. : OKI, 2004.

A középiskolai munka néhány mutatója 2002 / Neuwirth Gábor. Bp. : OKI, 2003.

Középiskolások droghasználata és alkoholfogyasztása Magyarországon : kutatási beszámoló / Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála. Bp. : BKE, 1999. Elérés az ESPAD-kutatások menüpontból

Középkorú férfiak esélytelenül? Egy diszkriminációkutatás különös tapasztalatai / Bihary László [et al.] Bp. : Másság Alapítvány, 2009.

A középosztály szigete / Gábor Kálmán. Szeged : Belvedere Meridionale, 2000.

Középpontban a prostituáltak alapvető jogai : háttérkutatás az oktatási program és jogsegélyszolgálat előkészítéséhez / Juhász Judit, Csikvári Judit. Bp. : Panta Rhei Társadalomkutató, 2006.

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 6. tanulmány, 2013 / Földessy Árpád [et al.] Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében / Fazekas Károly. Bp. : MTA KI, 2011.

Közgyűjtemények adatai : levéltárak, könyvtárak, múzeumok, 1999-2003 / összeáll. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné. Bp. : KSH, 2004.

A közigazgatási reform új perspektívái / szerk. Ágh Attila, Somogyvári István. Bp. : Új Mandátum, 2006.

Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon / szerk. Szuper József. Bp. : Generáció 2020 Közhasznú Egyesület, 2007.

A közigazgatási szervezés és technológia fejlődése Magyarországon : doktori értekezés / Almásy Gyula. Pécsi Tudományegyetem ÁJK Doktori Iskola, 2012.

A közlekedés és a tér. A GYSEV és a MÁV egyes helyiérdekő vasútjainak gazdasági és társadalmi hatásai az északnyugat-dunántúli térségben 1920-ig : doktori disszertáció / Horváth Csaba Sándor. Bp. : ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2014.

A közművelődés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon, 1974 és 1989 között : [doktori értekezés] / Koncz Gábor. Debrecen : Debreceni Egyetem Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskolája, 2004.

A közoktatás és a szakképzés illeszkedése / Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.

Közoktatás és regionális fejlődés / Balázs Éva. Bp. : OKI, 2005.

A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai / Lannert Judit. Budapest : TARKI, 2011.

A közoktatás főbb adatai a Dél-Dunántúl kistérségeiben : 2002-2006 / Horváthné Takács Ibolya. Pécs : KSH, 2007.

Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA KTI, 2008.

A közoktatás indikátorrrendszere 2015 / szerk. Varga Júlia. Bp. : MTA KRTK KTI, 2015.

A közoktatás tartalmi szabályozásának rendszere Magyarországon / szerk. Palotás Zoltán, Radó Péter. Bp. : OKI, 2003.

A közoktatás területi adatai / összeáll. Csernyák Mariann Natália [et al.]. Bp. : KSH, 2004.

A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása (1992–2001) / Varga Júlia. Bp. : OKI, 2004.

Közoktatási helyzetkép : a romániai magyar közoktatás 1990 és 2013 között / Barna Gergő, Kapitány Balázs. Kolozsvár : Közpolitikai Elemző Központ, 2014.

A közös haza konfliktusai : a Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik / szerk. Ujváry Gábor. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2014.

Közösség és identitás a Kárpát-medencében / szerk. Fedinec Csilla, Szoták Szilvia. Bp. : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2014.

Közösség és intézmény : stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban / Szabó Á. Töhötöm. Kolozsvár : KJNT, 2002.

Közösség és közélet / szerk. Utasi Ágnes. Budapest : MTA PTI, 2010.

Közösségek : módszertani ajánlások a közösségi munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára / szerk. Balázs István. Bp. : SZMI, [2009]

Közösségfejlesztés / Varga A. Tamás, Vercseg Ilona. Bp. : Magyar Művelődési Intézet, 1998.

Közösségi és közéleti aktivitás : vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén / szerk. Utasi Ágnes. Bp. : MTA PTI, 2012.

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért : zárókiadvány Bp. : Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2014.

Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben / Takács Tamara. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017.

Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben : önszerveződés és szakmai együttműködés : módszertani útmutató : mélyszegénység / Molnár Aranka [et al.] Bp. : NFÜ, 2014.

Közösségi munka - társadalmi bevonás – integráció : szöveggyűjtemény / szerk.Budai István, Nárai Márta. Győr : SZIE, 2011.

Közösségi munka a családsegítésben / szerk. Nagyné Varga Ilona. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

Közösségi viszonyulásaink : a családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban / szerk. Messing Vera, Ságvári Bence. Bp. : MTA TK SZI, 2012.

Közösségtanulmány : módszertani jegyzet / szerk. Kovács Éva. Bp. : Néprajzi Múzeum : PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007.

Közpolitikai diskurzuselemzés / Szabó Márton. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008-ban / Köllő János. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

A közszféra és a gazdaság versenyképessége - empirikus eredmények és tanulságok / szerk. Báger Gusztáv, Czakó Erzsébet. Bp. : ÁSZ, 2010.

A közszféra és a vállalatok közötti bérátterjedések Magyarországon / Telegdy Álmos. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon / Elek Péter, Szabó Péter András. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás / szerk. Hazafi Zoltán. Bp. : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014.

A közszolgálati média és az emberi méltóság alapértéke / Zlinszky János. Bp. : AKTI, 2008.

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások  vizsgálata : országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008 Bp. AKTI, 2008.

Közszolgáltatás és közmenedzsment : európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia-vizsgálata a közmenedzsment tükrében : PhD értekezés / Somogyi Alíz. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2008.

A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje / szerk. Hetesi Erzsébet. Szeged : JATEPress, 2002.

A közvélemény tükrében : demográfiai és családszociológiai tanulmányok / S. Molnár Edit. Bp. : KSH NKI, 2009.

"Közvetítés" : fogyatékosságügy és média Magyarországon / szerk. Litavecz Anna. Bp. : ICSSZEM : MUOSZ, 2004.

Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben : nemzetközi kitekintés és a hazai adaptáció lehetőségei, ajánlások a jogi-pénzügyi szabályozásra : kutatási zárótanulmány / Benedek András, Szép Zsófia. Bp. : NFI, 2006.

A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei / Buda Béla. Budapest : Animula, 1994.

A KCR-dimenzió : a közfeladatellátásban való civil részvétel jogi akadályai / Bíró Endre. Bp. : EMLA, 2005.

Kreatív atlasz : a magyarországi kreatív munkaerő területi és időbeli változásáról / Ságvári Bence, Lengyel Balázs. Bp. : DEMOS, 2008.

A kreatív gazdaság elméletéről / Ságvári Bence. Bp. : ELTE-ITHAKA, 2005.

A kreatív gazdaságról - Európa és Magyarország a kreatív korban / Ságvári Bence, Dessewffy Tibor. Bp. DEMOS, 2006.

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 / szerk. Borbíró Andrea, Kerezsi Klára. Bp, 2009.

Krisnások Magyarországon / Kamarás István. Budapest : Iskolakultúra : [Tárogató], 1998.

Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 1. / szerk. Keszeg Vilmos. Kolozsvár : Gloria Kiadó, 1992.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 2 / szerk. Zakariás Erzsébet, Keszeg Vilmos. Kolozsvár : Gloria, 1994.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 3 / szerk. Zakariás Erzsébet. Kolozsvár : Gloria, 1995.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 4 : erdélyi és partiumi farsangok / szerk. Barabás László [et al.] Kolozsvár : Gloria, 1996.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 5 : dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról / szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár : Gloria, 1997.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 6 / szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár : Gloria, 1998.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönye, 7 : írás, írott kultúra, folklór / szerk. Keszeg Vilmos. Kolozsvár : Gloria, 1999.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 8. / szerk. Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos. Kolozsvár : Gloria, 2000.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 9. / szerk. Keszeg Vilmos. Kolozsvár : Gloria, 2001.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 10. / szerk. Szikszai Mária. Kolozsvár : Gloria, 2002.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 11 : játék és kultúra / szerk. Szikszai Mária. Kolozsvár : Gloria, 2003.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 12. : anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken / szerk. Pozsony Ferenc, Szabó A. Töhötöm. Kolozsvár : Gloria, 2004.

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 14 : tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára / szerk. Gazda Klára, Tötszegi Tekla. Kolozsvár : Gloria, 2006.

A krízis éve a Székelyföldön / Gagyi József. Csíkszereda : Pro-Print, 2004.

A KSH jelenti : gazdaság és társadalom 2010/1 / szerk. Fried Mónika. Bp. : KSH, 2010.

Kudarcok a középfokú iskolákban / Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

Kudarcok és megoldások : iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés / Fehérvári Anikó, Tomasz Gábor. Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015.

Kulcskérdések a társadalomtudományban 2011-2012 / szerk. Bacsák Dániel [et al.] Bp. : ELTE TáTK, 2013.

Kulcskérdések a társadalomkutatásban 2014-2015 : az ELTE Társadalomtudományi Kar konferenciája / szerk. Bíró Judit [et al.] Bp. : ELTE TáTK, 2016.

A kultúra, a szabályok és az intézmények / Farkas Zoltán. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2005.

A kultúra helyzete Magyarországon / Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné, Varga Alajosné. Bp. : MMI, 2005.

A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer / Blénesi Éva, Mandel Kinga, Szarka László (szerk.). Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005.

Kulturális antropológia : tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz / összeáll. A. Gergely András. Budapest : MTA PTI : ELTE BTK, 2002-2003.

Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái : doktori (PhD) értekezés / Szabó János Zoltán. Debrecen : DE, 2011.

Kulturális identitás és de(kon)strukció / Lurcza Zsuzsanna. Kolozsvár : Egyetemi Műhely K. : Bolyai Társ., 2014.

Kulturális kölcsönhatások változásai - peregrináció Magyarországon 1635-1944 között (külföldi születésűek magyar felsőoktatási intézményekben) : doktori disszertáció / Heilauf Zsuzsanna. Bp. : ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2014.

Kulturális nonprofit szervezetek Budapesten / Harsányi László, Kovács Róbert. Bp. : Nonprofit Kutatócsoport, 2002.

Kulturális örökség - társadalmi képzelet / szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Bp. : OSZK-Akad. K., 2005.

A kulturális statisztika módszertana és fogalmai / összeáll. Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné. Bp. : KSH, 2005.

Kulturális statisztikai tájékoztató 2009 Bp. : NEFMI, 2010.

Kulturálódási és szabadidő eltöltési szokások, életmód csoportok / Hunyadi Zsuzsa. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2005.

Kulturálódási szokásaink : a lakosság televíziózási, olvasási jellemzőinek vizsgálata az időmérleg-felvételek segítségével Bp. : KSH, 2013.

Kultúrstatisztikai adattár / összeáll. Bárdosi Mónika [et al.]. Bp. : KSH, 2002.

Kultúrstatisztikai adattár, 2000-2010 / Bárdosi Mónika [et al.] Bp. : KSH, 2011.

Kulturális statisztikai tájékoztató 2006 / összeáll. Kacsirekné Lukáts Melinda [et al.] Bp. : OKM, 2008.

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként a modellek bevezetésére és alkalmazására : kutatási zárótanulmány / Nemes György, Csilléri Miklós. Bp. : NFI, 2006.

Kutatás az ózdi régió cigány népessége körében / Babusik Ferenc. [S.l.] : Delphoi Consulting, 1999.

Kutatás és fejlesztés = Research and development : 2006 / összeáll. Borosné Huber Anikó. Bp. : KSH, 2007.

Kutatás és fejlesztés 2005 / összeáll. Borosné Huber Anikó [et al.]. Bp. : KSH, 2006.

Kutatás és fejlesztés, 2008 Bp. : KSH, 2009.

Kutatás és fejlesztés, 2009 Bp. : KHS, 2010.

Kutatás-fejlesztés, 2012 Bp. : KSH, 2013.

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Bp. : KSH, 2013.

Kutatás - módszertan. : Gyula, 1987. augusztus 26-28. / szerk.: Erdmann Gyula. Gyula: Békés Megyei Levéltár, 1989.

Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004.

Kutatási beszámoló a budapesti 8-10. évfolyamon tanuló diákok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól / Elekes Zsuzsanna. Bp. : SZMM, 2007. Elérés az ESPAD-kutatások menüpontból

Kutatási füzetek 13. / szerk. Bene Krisztián [et al.] Pécs : PTE, 2008.

Kutatási füzetek 14. : a magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században / szerk. Hornyák Árpád [et al.] Pécs : PTE, 2009.

Kutatási füzetek 15. / szerk. Bene Krisztián [et al.] Pécs : PTE, 2009.

Kutatásmódszertan : szociálpszichológia / Kiss Paszkál [et al.] Bp. : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban / szerk. Feischmidt Margit. Bp. : Szabadbölcsészet, 2006.

A külföldi érdekeltségű vállalkozások tevékenysége a régiókban Bp. : KSH, 2010.

Külföldiek Magyarországon és a velük kapcsolatos nézetek a helyi önkormányzatokban / Sik Endre. Bp. : TÁRKI, 1998.

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen : esettanulmány Magyarországról / Ferge Zsuzsa, Tausz Katalin, Darvas Ágnes. 1. kötet. Bp. : ILO, 2002.

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen Bp. : Oktatási Minisztérium, 2002.

Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával és finanszírozásával kapcsolatban Európában : [PhD. disszertáció] / Kende Tamás. Bp. : ELTE ÁJK, 2006.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés