Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

D

Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005 : kutatás közben / Jancsák Csaba [et al.] Szeged : Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2005.

Dél-alföldi regionális ifjúsági helyzetelemzés 2005 : kutatás közben / Jancsák Csaba [et al.] Szeged : Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2005.

A Déli Közös Piac (Mercosur) jelentősége a 20-21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban : doktori értekezés / Molnár Gábor. Pécs : PTE Földrajzi Intézet, 2010.

Demográfiai és szociális változások Szeged lakótelepein : kutatási beszámoló / Idovika Bettina [et al.]. Bp. : TÁRKI, 2002.

Demográfiai fogalomtár / szerk. Kapitány Balázs. Bp. : KSH NKI, 2015.

Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet : gyorsjelentés / szerk. Spéder Zsolt. Bp. : KSH NKI, 2002.

A demográfiai folyamatok regionális különbségei, 1980-2007 / szerk. Vida Judit. Bp. KSH, 2008.

Demográfiai portré 2009 : jelentés a magyar népesség helyzetéről Bp. : KSH NKI, 2009.

Demográfiai portré 2012 : jelentés a magyar népesség helyzetéről / szerk. Őri Péter, Spéder Zsolt. Bp. : KSH NKI, 2012.

Demográfiai portré 2015 : jelentés a magyar népesség helyzetéről / szerk. Monostori Judit [et al.] Bp. : KSH NKI, 2015.

A demográfiai viselkedés mintái a 18. században / Öri Péter. Bp. : KSH NKI, 2003.

Demokrácia és szabadság : filozófiai írások a demokrácia megerősítéséhez / Boros János. Veszprém : Iskolakultúra, 2011.

Demokrácia és politikai közösség : retorikai-diszkurzív értekezés : doktori disszertáció / Horváth Szilvia. Bp. : ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, 2014.

A demokrácia filozófiája / Boros János. Pécs : Jelenkor, 2000.

Depresszió és gyász-reakció: a tüneti kép összehasonlítása, különös tekintettel a szuicid viselkedésre : PhD értekezés / Kiss Kitty. Bp. : SOTE, 2003.

Derrida Marx-szelleme / szerk. Karikó Sándor. Bp. : Gondolat ; Szeged : Szegedi Lukács kör, 1997.

Digitális állampolgárság az információs társadalomban / Ollé János [et al.] Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

A digitális egyenlőtlenségek kulturális vonatkozásai és a sulinet / Bognár Éva. Bp. : ELTE BTK Szociológia, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Közp., 2003. Szakdolgozat.

Digitális egyenlőtlenségek: mítosz vagy valóság? Információs technológiák használatának aspektusai az ifjúság körében : Ph.D. értekezés / Nagy Réka. Bp. : BCE, 2005.

Digitális egyenlőtlenségek : nemzetközi példák és magyarországi alkalmazás / Bognár Éva [et al.]. Bp. : ITTK, 2003.

A digitális média feltérképezése Magyarország : a Nyílt Társadalom Alapítvány jelentése / Tóth Borbála. [London] : OSF, 2012.

Digitális nemzedék konferencia : tanulmánykötet / szerk. Tóth-Mózer Szilvia [et al.] Bp. : ELTE PPK, 2012.

Digitális szakadék monitor / Bognár Éva [et al.]. Bp. : ITTK, 2004.

Digitális szövegek olvasási stratégiái : doktori disszertáció / Gonda Zsuzsa. Bp. : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2014.

A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése / Borovitz Tamás [et al.] Bp. : AKTI, 2007.

Dinamikus egyensúlytalanság : a hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye / Velkey Gábor. Bp. : MTA KRTK Regionális Tudományok Intézete, 2013.

Diplomával a munkaerőpiacon / Berde Éva [et al.]. Bp : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalati szemszögből - 2007 / Selmeczy Iván. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2007.

Diplomás pályakövetés : kézikönyv / szerk. Horváth Tamás [et al.] Bp. : Educatio : OFIK, 2009.

Diplomás pályakövetés I : hazai és nemzetközi tendenciák / szerk. Fábri István [et al.] Bp. : Educatio : OFIK, 2008.

Diplomás pályakövetés II : elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok / szerk. Fábri István [et al.] Bp. : Educatio : OFIK, 2009.

Diplomás pályakövetési adatok 2012 / szerk. Garai Orsolya, Veroszta Zsuzsanna. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató, 2013.

Diskurzusok a vándorlásról / szerk. Sik Endre, Tóth Judit. Bp. : MTA PTI, 2000.

Disputák a kulturális igazgatásról : az 1920-as évek második felének magyarországi sajtónyilvánosságában : doktori értekezés / Drabancz M. Róbert. Debrecen : DE, 2007.

Diszciplínák határain innen és túl / szerk. Balogh Margit. Bp. : MTA Társadalomkutató Központ, 2007.

Diszkrimináció emancipáció - asszimiláció diszkrimináció : Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok / szerk. Kovács I. Gábor. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2012.

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami gazdaságpolitika Magyarországon, 2010-2015 / Mihályi Péter. Bp. : MTA KRTK KTI, 2016.

A diszkurzív politikatudomány alapjai : elméletek és elemzések / Szabó Márton. Bp. : L’Harmattan, 2003.

A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet : Tudományszemléleti és módszertani esszé / Szűcs Zoltán Gábor. Miskolc : Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézet, 2008.

A dolgozói részvétel és az üzemi tanácsok munkájának megszervezése : módszerek és dokumentum minták / Gróf Gabriella [et al.] Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt, 2008.

DPR monitoring 2014 / Garai Orsolya. Bp. : Educatio, 2014.

Dráma, pedagógia, színház, nevelés : szöveggyűjtemény középhaladóknak / szerk. Eck Júlia [et al.] Bp. : OFI, 2016.

Drog, család, személyiség : különböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere / Demetrovics Zsolt. Bp. : NDI : L’Harmattan, 2007.

Drog és disco Budapesten : táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok szocio-demográfiai jellemzői és drogfogyasztási szokásai / Demetrovics Zsolt. Bp. : Budapesti Szociális Forrásközpont, 1998.

Droghasználó fiatalok kapcsolatháló elemzése : szakértői mintán végzett kapcsolatháló elemzés székesfehérvári középiskolások körében / Mahler Balázs. Bp. : Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet, 2006.

Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása / szerk. Rigó János [et al.] Bp. : Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány, 2009.

Drogjogi esetek / Pelle Andrea. Bp. : TASZ, 2003.

Drogok és felnőttek : a 18 év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon / Paksi Borbála. Bp. : L’Harmattan, 2003.

Drogpolitikai jelentés, 2006 / Sárosi Péter [et al.]. Bp. TASZ, 2006.

Duna-táji dilemmák : nemzeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép Európában / Szarka László. Bp. : Ister, 1998.

Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században : doktori disszetáció / Fodor Ferenc. Bp. : ELTE BTK, 2006.

Durkheim : tudás és társadalom / Némedi Dénes. Bp. :  Áron, 1996.

A dzsentri születése : a Tolna megyei reformkori középbirtokos nemesség átalakulása a neoabszolutizmus és a dualizmus korában : doktori disszertáció / Gaál Zsuzsanna. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés