Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

U

Az új EU-tagállamok és a tagjelöltek helyzete a válságban / szerk. Novák Tamás, Wisniewski Anna. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Új horizontok az együttnevelésben / szerk. Balázs Éva, Kőpatakiné Mészáros Mária. Bp. : OKI, 2008.

Új képlet : a 2010-es választások Magyarországon / szerk. Enyedi Zsolt [et al.] Bp. : DKMKA, 2011.

Új kutatások a neveléstudományokban 2008 : hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola / szerk. Kozma Tamás, Perjés István. Bp. : MTA Pedagógiai Bizottság, 2009.

Új kutatások a neveléstudományokban, 2009 : többnyelvűség és multikulturalitás / szerk. Kozma Tamás és Perjés István [Budapest] : AULA, 2010.

Új kutatások a neveléstudományokban, 2010 : törekvések és lehetőségek a XXI. század elején / szerk. Kozma Tamás és Perjés István [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2011.

Új kutatások a neveléstudományokban, 2011 : közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány : a múlt értékei és a jövő kihívásai / szerk. Kozma Tamás és Perjés István [Budapest] : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : ELTE Eötvös K., 2012.

Új média, médiakonvergencia, kulturális változások : 2009. március 27-28. Marosvásárhely / szerk. Tőkés Gyöngyvér, Sántha Ágnes. Kolozsvár : Scientia, 2013.

Az új média szolgáltatások piaca : Ph.D. értekezés / Urbán Ágnes. Bp. : BCE, 2004.

Új megközelítések az iskolavezetésben Bp. : OKI, 2001.

Az új Munka Törvénykönyvének hatása a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolatokra : kutatási zárójelentés / Laki Mihály [et al.] Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Új népvándorlás : migráció a 21. században Afrika és Európa között / szerk. Tarrósy István [et al.] Pécs : Publikon, 2011.

Új tagállamok, új modell? / Farkas Beáta. Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2009.

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben : foglalkozástervek / szerk. Czike Bernadett. Bp. : Educatio, 2012.

Új út az oktatásban : a távoktatás / Kovács Ilma. Bp. : BKÁ FKI, 1996.

Újra munkában! : EU munkaerőpiaci reintegrációs programok és tapasztalatai / szerk. Borbély Szilvia. Bp. : MSZEIB, 2002.

Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár? / Nagy Ildikó, Róbert Péter. Bp. : TÁRKI, 1998.

Újratervezés : életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István Gyögy. Bp. : TÁRKI, 2008.

Ukrán állampolgárok Magyarországon / szerk. Kincses Áron. [Bp.] : [Kincses-Kovács Kft], 2011.

Az ukrán agrárszektor és a világgazdasági válság / Karácsonyi Dávid. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2010.

Az uniós csatlakozás és a magyarországi kisvállalkozások / Lajtai György. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Urbanizáció Székesfehérváron 1867-1914 : doktori értekezés / Csurgai Horváth József. Szeged : SZTE, 2008.

Út a munkaerőpiacra - speciális szakiskolákból / szerk. Mártonfi György. Bp. : OFI, 2011.

Utak a nyelvhez : nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány / Réger Zita. Budapest : Soros Alapítvány : MTA Nyelvtudományi Intézet, 2002.

Útban az Európai Unió felé / szerk. Karikó Sándor. Szeged : Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány, 1998.

Az utcák népe / szerk. Győri Péter, Vida Judith. Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2008.

Útkeresés a posztmodernben : ember és társadalom a globalizációban és a regionalizációban : összegyűjtött szociológiai tanulmányok, 2000-2008 / Bangó Jenő. Budapest ; Aachen : Mundus, 2008.

Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030 / Mihályi Péter. Bp. : MTA KI, 2011.

Az utolsó átváltozás : a magyar parasztság halálképe / Kunt Ernő. Bp. : Gondolat, 1987.

Az utolsó percben : Magyarország nemzetiségei 1945-1990 / Fehér István. Bp. : Kossuth, 1993.

Ünnep - hétköznap - emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Szécsény, 2000. augusztus 24-26. / szerk.: Pásztor Cecília. Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2002.

Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára / szerk. Daniel Heinz [et al.]. Miskolc : Bíbor, 2006.

Üzenet a palackban : fiatal kutatók gondolatai az egész életen át tartó tanulásról / szerk. Juhász Judit, Szegedi Eszter. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2013.

Az üzleti szféra felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslete, ennek várható alakulása és a pályakezdők tudásával való elégedettség 2005-ben / Selmeczy Iván. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2006.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés