Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

R

A racionális cselekvés, a társadalmi cselekvés és kölcsönhatás / Farkas Zoltán. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2006.

Racionális cselekvés és kollektív döntés a társadalombiztosításban : szociológia Ph.D. értekezés / Balogh Gábor. Bp. : BKÁE, 2003.

Rákosi a hatalomért 1945-1948 / Pünkösti Árpád. Bp. : Szépirodalmi Kvk, 1992.

Református karitatív intézmények a magyar fővárosban 1850-1952 : doktori disszertáció / Géra Eleonóra Erzsébet. Bp. : ELTE BTK, 2006.

A régi Budapest a fattyúnyelvben / Zolnay Vilmos, Gedényi Mihály. Bp. : Fekete Sas, 1996.

Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának előadásai / szerk.: Sasfi Csaba. Esztergom: Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, 2000.

Régió és oktatás : a "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete / szerk. Juhász Erika. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006.

Régiók a határon : határmenti együttműködés az Európai Unióban és Közép-Európában : Ph.D. értekezés / Kruppa Éva. Bp. : BKÁE, 2003.

Régiók távolról és közelről Bp. : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005.

Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat  / szerk. Vörös Ferenc. Bp. : Magyar Nyelvtud. Társ. ; Nyitra : Konstantin Egy. ; Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int., 2005.

Regionális egyetem / Kozma Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.

Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben / Kozma Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 2000.

Regionális elemzési módszerek. Bp. : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005.

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetű térségekben : Zárótanulmány / Benke Magdolna. Budapest : NFI, 2005.

Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban / szerk. Horváth Gyula. Pécs : MTA RKK, 2008.

Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika / Forray R. Katalin, Kozma Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 1999.

Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság / szerk. Bajmóczy Zoltán [et al.] Szeged : JATEpress, 2012.

A regionális intézményrendszer körvonalai / szerk. Kaiser Tamás [et al.] Bp. : MTA, 2007.

Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon / Radácsi Imre. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása / Korompai Attila. Bp. : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 1995.

Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban : doktori értekezés / Baranyai Nóra. Pécs : Pécsi Tudományegyetem BTK, 2013.

Regionalizmus, határok és kisebbségek Kelet-Közép-Európában : szempontok a határrégiók vizsgálatának elméleti megközelítéséhez : Ph.D. értekezés / Éger György. Bp. : BKE, 2000.

Rejtett gazdaság : be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás - kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai / szerk. Semjén András, Tóth István János. Bp. MTA KTI, 2009.

A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon / Sik Endre, Tóth István János. Bp. : TÁRKI, 1998.

Reménykeltők / Csite András. Bp. : Századvég, 2005.

Rendészeti ismeretek a kábitószer-problémával kapcsolatban / szerk. Rácz József. Bp. : Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóság : Országos Bűnmegelőzési Bizottság, 2009.

Rendszerbe zárva : hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és a gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon? / szerk. Wirth Judit. Bp. : NANE Egyesület : Patent Egyesület, 2009.

Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depreszív tünetek, stressz és stresszkezelés összefüggéseinek empirikus vizsgálata : doktori (PhD) értekezés / Petrika Erzsébet. Debrecen : DE, 2012.

A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok : 1989-1992 / szerk. Popély Árpád, Simon Attila. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int., 2009.

A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 2. : 1989-1992 / szerk. Popély Árpád, Simon Attila. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int., 2010.

Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban / Szamuely László, Csaba László. Bp. : Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1998.

Rendszerváltások kortársa és kutatója : tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára / szerk. Feitl István [et al.]. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

A rendvédelmi erők harca a futball-huliganizmus ellen Magyarországon : PhD értekezés / Freyer Tamás. Bp. : SOTE, 2004.

A reneszánsz gyermekképe - a gyermekkép reneszánsza 1455-1517 között Európában : ikonográfiai elemzés : doktori [PhD] értekezés / Endrődy-Nagy Orsolya. Bp. : ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015.

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban : tanulói jegyzet / Nagyné Schiffer Rita. Bp. : Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, 2010.

Résztvevők és apatikusak : a társadalmi részvétel helyzete Magyaroszágon / Jávor Benedek, Beke Zsolt Frigyes. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

Részvétel, képviselet, politikai változás / szerk. Tardos Róbert [et al]. Bp. : DKMKA, 2011.

A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KRTK KTI : BCE, 2012.

A roma fiatalok esélyei és az iskolarendszer egyenlőtlensége / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KRTK, 2016.

Roma foglalkoztatás az ezredfordulón : a rendszerváltás maradandó sokkja / Kertesi Gábor. Budapest : MTA KTI : Budapesti Corvinus Egyetem, 2005.

Roma integráció Békés városában / Gyetvai Gellért. Békés : Szent Lázár Alapítvány, 2009.

Roma kutatások, 2010 : élethelyzetek a társadalom peremén / szerk. Kurucz Erika. Bp. : NCSSZI, 2011.

A roma lakosság hozzáférése az uniós fejlesztési forrásokhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében / Kadét Ernő, Varró Gabriella. Bp. : TASZ, 2010.

Roma migráció / szerk. Kováts András. Bp. : MTA Kisebbségkutató Int., 2002.

A romapolitika sarokpontjai és finanszírozása / Zolnay János. Bp. : EÖKIK, 2004.

Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben / Baranyi Béla (szerk.). Budapest, Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005.

Roma támogatások és jogosultságok egyéni követésének lehetőségei Bp. : Eötvös Károly Intézet, 2006.

A roma tanulók középiskolai továbbtanulása / Liskó Ilona. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2005.

Roma társadalom Bp. : Marketing Centrum, 2009.

A "roma ügy" és finanszírozása / Zolnay János. Bp. : EÖKIK, 2003.

Roma vállalkozások Magyarországon 2004 / Babusik Ferenc. Bp. : Delphoi Consulting, 2004.

Romák és oktatás / [szerk. Andor Mihály]. Pécs : Iskolakultúra, 2001.

A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása : áttekintés / Budapest : OSI, 2007.

A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása : országjelentés / Bp. : OSI, 2007.

A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. A működtetők világa : doktori disszertáció / Papp Z. Attila. Budapest, ELTE, 1997.

A romániai Országos Magyar Párt története (1922-1938) : doktori disszertáció / György Béla. Bp. : ELTE BTK, 2006.

Romológia "akkor és most" : romológusok első szakmai konferenciája : konferenciakötet, 2012. május 11-12 / szerk. Trendl Fanni, Cserti Csapó Tibor. Pécs : PTE BTK, 2012.

Romológia "akkor és most" : romológusok második szakmai konferenciája : konferenciakötet, 2013. május 10-11 / szerk. Arató Mátyás, Cserti Csapó Tibor. Pécs : PTE BTK, 2013.

Romológia a felsőoktatásban és kutatásban : konferenciakötet / szerk. Beck Zoltán. Pécs : PTE Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2001.

Rontás és társadalom Aranyosszéken / Komáromi Tünde. Kolozsvár : BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék : Kriza János Néprajzi Társaság, 2009.

A rossz magyar egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői; összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004 / Lackó Mária. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2010.

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés - 2007 / Selmeczy Iván [et al.] Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2007.

Rút pártviszály : pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata : Ph.D. értekezés / Hegedűs István. Bp. : BKÁE, 2003.

A rutének : ruszinok / Bonkáló Sándor. Basel : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1996.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés