Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

CS

"Csak legyintett arra, hogy családon belüli erőszak" : bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében ... / Sándor Beáta. Bp. : PATENT Egyesület, 2016.

Család és munka : értékek és aggodalmak a rendszerváltozás után / Pongrácz Tiborné [et al.]. Bp. : KSH NKI, 2000.

Család, gyermek, társadalom / Bodonyi Edit [et al.]. Bp. : Bölcsész Konzorcium, 2006.

A család vonzásában : tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére / szerk. Spéder Zsolt. Bp. : KSH NKI, 2014.

A Családbarát Munkahely Díj megújítása 2008 : áttekintés, szempontok, irányok / szerk. Keveházi Katalin. Bp. : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2008.

A családdal kapcsolatos jogszabályok alakulása Magyarországon 1980-1998-ig / Tárkányi Ákos. Bp. : KSH NKI, 2001.

Családi alapon működő mezőgazdasági vállalkozások (családi gazdaságok) ökonómiai elemzése : doktori értekezés / Nagy Adrián Szilárd. Debrecen : DE, 2006.

Családi állapottól függő halandósági táblák Magyarországon : a házasságok várható tartama, túlélése / Faragó Miklós. Bp. : KSH, 2009.

A családi értékek és a demográfiai magatartás változásai / szerk. Pongrácz Tiborné. Bp. : KSH NKI, 2011.

Családi fénykép csatlakozás után, hosszú expozícióval, önkioldóval / Kastélyos Péter. Bp. : Osiris, 2006.

Családi gazdaságok helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában : PhD értekezés / Molnár Balázs. Veszprém : Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, 2008.

Családi és közösségi konfliktusok / szerk. Pilinszki Attila, Szabó Tünde. [Budapest] : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2015.

A családi rituálék szerepe a családi identitás-konstrukcióban : doktori (PhD) értekezés / Elblinger Csaba. Pécs : Pécsi Tudományegyetem BTK, 2013.

Családok és háztartások : Tolna megye társadalma a 19. század közepén : doktori disszertáció / Pozsgay Péter. Bp. : ELTE BTK, 2006.

A családoktól tanulunk : a kisgyermekes családokat segítő intézkedések hatása a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemben / kész. Hegedűs Réka, Dávid Beáta. Bp. : OSM, 2005.

Családpolitika más szemmel : eltérő nézőpontok, változó gyakorlatok / szerk. Surányi Éva, Danis Ildikó. Bp. : MTA Közgadaságtudományi Intézet, 2009.

Családpolitikák változóban / szerk. Simonyi Ágnes. Bp. : SZMI, 2010.

Családpolitikai szótár / összeáll. Ruminé Szíjártó Ildikó. Bp. SZMM, 2007.

Családsegítő szolgálatok 2000-2011 Bp. : KSH, 2012.

A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban : vezetői modulfüzet / szerk. Csoba Judit. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

Családsegítő szolgáltatás : munkanélküliekkel végzett szociális munka Bp. : NCSSZI, 2011.

Családsegítő szolgáltatások. Tematikus szöveggyűjtemény a nemzetközi irodalomból / szerk. Kozma Judit [et al.] Bp. : NCSSZI, 2011.

Családszociológia : szöveggyűjtemény : oktatási segédanyag / szerk. Czibere Ibolya. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2006.

Csángóság és katolicizmus : az identitástudat változásai / Jakab Attila. Bp. : EÖKIK, 2006.

Csatlakozási hatások társadalmi felelősségvállalás / szerk. Novák Tamás, Szilágyi Judit. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóint., 2007.

Cseh-Szombathy László műveinek válogatott bibliográfiája / összeáll. Rettich Béla. Bp. : KSH Könyvtár, 2012.

A cselekvéshatékonyság vizsgálata küzdősportban. (A küzdelemtől a látványos szórakozásig) : PhD értekezés / Barna Tibor. Bp. : SOTE, 2002.

Csendes csatatér : kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1942-1962) / Oláh Sándor. Csíkszereda : Pro-Print, 2001.

Csongrád megye számokban, 2013 / Csiszérné Palkó Rita, Takács Béláné. Bp. : KSH, 2014.

Csongrád megye kistelepüléseinek helyzete / szerk. Bölcsföldi Erzsébet. Szeged : KSH Szegedi Igazg., 2005.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés