Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

S

Sajtó, kép, neveléstörténet : tanulmányok / Géczi János. Veszprém : Iskolakultúra, 2010.

A Sao Pauló-i magyarság 1945-1990 : doktori (PhD) értekezés / Pongracz Attila. Szeged : SZTE, 2008.

Sárfészek / Eff Lajos. Budapest : Ökotáj, 1998.

Sebezhető ifjúság : sebezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabadidőben Európában - perspektívák / szerk. Jancsák Csaba. Szeged : Belvedere Meridionale, 2003.

Sebezhetőség és adaptáció : a reziliencia esélyei / szerk. Tamás Pál, Bulla Miklós. Bp. : MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2011.

Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 / szerk. Németh Ágnes, Költő András. Bp. : OGYEI, 2011.

A siker és a bizalom egy nagyközség vállakozói körében : Ph.D. értekezés / Tóth Lilla. Bp. : BKÁE, 2003.

A siker fénytörései / Székelyi Mária [et al.] Bp. : Sík Kiadó, 2005.

A sikeres európai felzárkózás társadalmi feltételrendszere / Hüttl Antónia [et al.]. Bp. : TÁRKI, 2000.

Simonovits 70 : társadalom és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelemig / szerk. Patkós Anna. Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016.

Somogy megye számokban, 2013 / Berkéné Molnár Andrea [et al.] Bp. : KSH, 2014.

A Sorstalanság sorsa / Kamarás István. Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006.

Speciális prevenció és dezisztencia : doktori értekezés / Szabó Judit. Bp. : ELTE ÁJK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015.

A spektákulum társadalma / Guy Debord. Bp. : Balassi Intézet, 2006. (a 2006-os kiadás átdolgozott változata)

A spontán beszéd sajátosságai az időskorban / Bóna Judit. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban / Neuberger Tilda. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

Sport és társadalmi nem a XXI. század elején a média tükrében Magyarországon : PhD értekezés / Gáldiné Gál Andrea. Bp. : SOTE, 2007.

A sport szerepe és lehetőségei a regionális fenntartható fejlődés biztosításában : PhD értekezés / Szegnerné Dancs Henriette. Bp. : SOTE, 2006.

Stabilizálódó társadalomszerkezet : TÁRKI Monitor Jelentések 2003 / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2004.

A Stasi Magyarországon : az egykori NDK Állambiztonsági Minisztérium operatív csoportjának magyarországi tevékenysége, együttműködés a magyar és a kelet-német állambiztonsági szervek között, 1964-1989 : PhD dolgozat / Schlachta Krisztina. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2014.

Statisztika online - oktatási portál / Vág András. Bp. Typotex, 2005.

Statisztikai évkönyv 2008 Bp. : Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 2009.

Statisztikai évkönyv 2012 Bp. : Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 2013.

A státustörvény : Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika / szerk. Kántor Zoltán. Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.

A státustörvény : Elõzmények és következmények / [szerk. Kántor Zoltán]. Bp. : Teleki L. Alapítvány, 2002.

Stigma : szegregált roma oktatás Közép- és Kelet-Európában. Bp. : EERC, 2005.

Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban / szerk. Borsa Melinda [et al.] Bp. : Educatio, 2010.

Stratégiai kutatások 2006-2007 : kutatási jelentések / szerk. Banczerowski Januszné [et al.] Bp. : MTA, 2007.

Stratégiai kutatások 2008-2009 : kutatási jelentések / szerk. Banczerowski Januszné [et al.] Bp. : MEH : MTA, 2009.

Stratégiai tervezés a szociális munkában / szerk. Kőnig Éva. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon 1. : tanulmánykötet [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

A súlyos és halmozott fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon 2. : tanulmánykötet [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete / Marián Béla [et al.] Bp. : Országos Piackutató Intézet, 2009.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés