Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

J

Jaques Derrida szakmai hitvallása / szerk. Orbán Jolán. Veszprém : Iskolakultúra, 2009.

A japán, a kínai, a muzulmán, a hindu jogi kultúra és ezek modernizációs lehetőségei : PhD értekezés / Maros Kitti. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2008.

A japán felsőoktatási modell / Hrubos Ildikó. Bp. : Oktatáskutató Int., 1999.

Járadékszerzés a posztszocialista munkaszervezetekben: három magyarországi eset : Ph.D. értekezés / Bódis Lajos. Bp. : BCE, 2005.

A járműipar helyzete és szerepe a Nyugat-Dunántúlon Győr : KSH, 2011.

Jász-Nagykun-Szolnok megye számokban, 2013 / Kólyáné Sziráki Ágnes, Végh Lajosné. Bp. : KSH, 2014.

A játék lendületbe hoz : közösségi játékok időseknek / szerk. Somorjai Ildikó. [Bp.] : ICSSZEM, 2006.

Javíthat-e hosszútávon a közalkalmazottak relatív helyzetén egy 50%-os béremelés? ... / Altwicker-Hámori Szilvia, Lovász Anna. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Jelek égen és földön : hiedelmek és helyi társadalom a Székelyföldön / Gagyi József. Csíkszereda : KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja ; Pro-Print, 1997.

Jelentés a külhoni magyarság helyzetéről Bp. : MEH, 2008.

Jelentés a magyar közoktatásról, 1997 / szerk. Halász Gábor, Lannert Judit. Bp. : OKI, 1998.

Jelentés a magyar közoktatásról, 2000 / szerk. Halász Gábor, Lannert Judit. Bp. : OKI, 2000.

Jelentés a magyar közoktatásról, 2003 / szerk. Halász Gábor, Lannert Judit. Bp. : OKI, 2003.

Jelentés a magyar közoktatásról 2006 / szerk. Halász Gábor, Lannert Judit. Bp. : OKI, 2006.

Jelentés a magyar közoktatásról 2010 / szerk. Balázs Éva [et al.] Bp. : OKI, 2011.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről / szerk. Ritter Ildikó, Felvinczi Katalin. Bp. : GYISM, 2003.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről : új fejlemények, trendek és részletes információk : 2004 / szerk. Gábor Edina. Bp. : SZMM, 2004.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről : 2005 / szerk. Borsi Éva, Portörő Péter. Bp. : ICSSZEM, 2005.

Jelentés a magyarországi kapitalizmus állapotáról 2008 / szerk. Szepesi Balázs. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2009.

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről / Bass László. Bp. : Kézenfogva Alapítvány, 2004.

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről Bp. : KSH, 2010.

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Bp. : KSH, 2012.

Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Bp. : KSH, 2014.

Jelentés az ipar 2013. évi teljesítményéről Bp. : KSH, 2014.

A jelentések nyomában : hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban / Szűcs Balázs. Bp. : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2004.

Jelzések az oktatásról : Oktatásunk helyzete az OECD adatainak tükrében / szerk. Imre Anna. Bp. : OKI, 2003.

Jezsuiták elleni koncepciós perek 1948-1965 : PhD disszertáció / Bánkuti Gábor. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2009.

Jó kormányzás és decentralizáció / Pálné Kovács Ilona. Bp. MTA, 2014.

"Jó szomszédi (v)iszonyok?" : a jobboldali (nemzeti) radikalizmus és a hazai "gárdák" kapcsolathálózati elemzése : Ph.D. értekezés / Malkovics Tibor. Bp. : BCE, 2010.

Jó szülő-e az állam? : a corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése / szerk. Rácz Andrea. Bp. : Rubeus Egyesület, 2014.

Jobbak a nők esélyei a közszférában? A női-férfi bérkülönbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a köz- és magánszférában / Lovász Anna. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet / szerk. Bencsik András, Fülöp Péter. Pécs : PTE ÁJK, 2011. 

Jogász doktoranduszok II. pécsi találkozója : tanulmánykötet / szerk. Bencsik András, Fülöp Péter. Pécs : PTE ÁJK, 2012. 

A jogerősen elítéltek társadalomstatisztikai vizsgálata, 1990-2003 / összeáll. Papp Gábor. Bp. : KSH, 2005.

Joghallgatók - honnan jönnek és hová tartanak? / Fónai Mihály. Debrecen : DE Állam- és Jogtudományi Kar, 2014.

Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás : gépek a jogban : doktori értekezés / Ződi Zsolt. Pécs : PTE ÁJK, 2011.

Jogkövető magatartás a magyar állami intézményekben : minisztériumok és háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése - 2009 / Tóth István János [et al.] Bp., 2009.

A jogok törvénye : értekezések az alkotmányos szabadságról / Tóth Gábor Attila. Bp. : Gondolat, 2014.

Jól nézünk ki (...?!) : háztartások helyzete a válság után / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2015.

A jól-léti közpolitika a 21. században / Hervainé Szabó Gyöngyvér. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2015.

Jóléti ellátások, szakképzés és munkakínálat / szerk. Nagy Gyula. Bp. : MTA KTI, 2008.

A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon, 1992-1997 / Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 1998.

A jótékonyság vállalati stratégiája / szerk. Kuti Éva. Budapest : Nonprofit Kutatócsoport, 2005.

Jövedelem eloszlás a kilencvenes évek Magyarországán : Ph.D. értekezés / Tóth István György. Bp. : BKÁE, 2002.

A jövedelem és a fogyasztás regionális különbségei / kész. Bódiné Vajda Györgyi. Győr : KSH Győri Igazg., 2006.

A jövedelem mint az anyagi jólét és a szegénység mérőszáma / Altorjai Szilvia, Havasi Éva. Bp. : KSH, 2005.

Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között: a nemzeti transzferszámlák és nemzeti időtranszferszámlák / Gál Róbert Iván, Vargha Lili. Bp. : KSH NKI, 2015.

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000-2011 Bp. : KSH, 2013.

Jövedelmi helyzet, jövedelemeloszlás, 2004 : válogatott tanulmányok / szerk. Kovács Anna [et al.]. Bp. :  KSH, 2006.

Jövedelmi helyzet, jövedelemeloszlás : 2004 : válogatott tanulmányok 2 / szerk. Kovács Anna. Bp. : KSH, 2007.

A jövevényektől az államalkotó tényezőkig : a nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon / szerk. Gyulavári Tamás, Kállai Ernő. Bp. : Országgyűlési Biztos Hivatala, 2010.

Jövő mint egész : mit látunk a jövőből? / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 2001.

Jövőképek és gazdasági stratégiák / Cserháti Ilona [et al.] Bp. : Ecostat, 2010.

Jövőkereső : a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak / [fel. szerk. Schmuck Erzsébet] Budapest : NFFT, 2010.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés