Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

L

Lakásépítések a Dél-Dunántúlon 1990-2004 / kész. Bálint Lajos. Pécs : KSH Pécsi Igazg., 2005.

Lakáspiaci körkép a Nyugat-Dunántúlon / kész . Kása Katalin. Győr : KSH Győri Igazg., 2006.

A lakásrendszer szociológiai és közgazdasági elemzése : kandidátusi értekezés / Hegedüs József, Tosics Iván. Bp. : MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1993.

Lakásviszonyok az ezredfordulón / kész. Farkas János [et al.]. Bp. : KSH, 2005.

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága / Czibik Ágnes, Medgyesi Márton. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2007.

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben : kutatási jelentés / Susánszki Éva, Szántó Zsuzsa. Bp. : TÁRKI, 2003.

Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön / Kugler József. Budapest : Osiris Kiadó-MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000.

Lakossági adományok és önkéntes munka / Czakó Ágnes [et al.] Bp. : KSH, 1995.

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek : gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeiről / Czike Klára, Kuti Éva. Bp. : Önkéntes Központ Alapítvány : Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, 2005.

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti [!] agglomerációban : doktori értekezés / Schuchmann Júlia. Győr : SZIE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2013.

A láthatatlan kéztől a baráti kezekig : hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban / Pusztai Gabriella. Bp. : Új Mandátum, 2011.

A láthatatlanság vége : társadalomismereti szöveggyűjtemény / szerk. Gelsei Gergő [et al.]. Budapest : Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, 2004.

Latin-Amerika balra át!? / Dömény Zsuzsa. Bp. : MTA PTI, 2007.

Látlelet 2008 : kutatási összefoglaló az előítéletesség és intolerancia hazai helyzetéről : helyzetjelentés és javaslatok / Gimes Gergely [et al.] Bp. : Political Capital, 2008.

A LEADER-program / Labbancz Marianna. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Legalább ennyit a közösségfejlesztésről : módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez / Vercseg Ilona. Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004.

Legitimitás, bizalom, együttműködés : kollektív cselekvés a politikában / Boda Zsolt. Bp. : MTA TK PTI : Argumentum, 2013.

Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában : doktori (PhD) értekezés / Rácz Sándor. Debrecen : DE BTK, 2014.

A lélek műtétei / szerk. Takács Judit. Bp. : Új Mandátum, 2006.

Lépésről lépésre : kézikönyv a civil szervezetek területi alapú szerveződéséhez / Jon Pratt. Bp. : Civilitas Egyesület, 2005.

A leszakadás regionális dimenziói / Forray R. Katalin, Híves Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon : kutatási zárótanulmány / Takács Judit [et al.] MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2007.

Létmódok és kimódolt létek / A. Gergely András. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 2000.

A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására : PhD értekezés / Németh Balázs. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2005.

A lisszaboni folyamat és Magyarország / szerk. Farkas Beáta. Szeged : JATEPress, 2007.

LLL stratégiák határokon átívelő fejlesztése : egy osztrák-szlovák-magyar projekt tanulságai / szerk. Abari-Ibolya Emese. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2010.

Lokális cigány közösségek Gömörben : identitásváltozatok marginalitásban / szerk. Prónai Csaba. Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005.

Lokális drámák - univerzális nyelv : terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai : doktori értekezés / Mándi Nikoletta. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2013.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés