Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

A

Adaptációs kézikönyv : az intézményi szintű tanulói beilleszkedés elősegítéséhez / szerk. Mayer József. Bp. : OKI, 2008.

Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója / Rapos Nóra [et al.] Bp. : OFI, 2011.

Adaptív nevelés és oktatás / M. Nádasi Mária. Bp. : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

Adaptív oktatás : szöveggyűjtemény : 1. kötet : az adaptivitás szemlélete / szerk. Lénárd Sándor, Rapos Nóra. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Adaptív oktatás : szöveggyűjtemény : 2. kötet : az adaptív iskola / szerk. Lénárd Sándor, Rapos Nóra. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Adatvédelem az Európai Unióban / Oros Paulina, Szurday Kinga. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon : kutatási beszámoló / Gábos András [et al.] Bp. : TÁRKI, 2007.

Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények : kutatási beszámoló / szerk. Janky Béla, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 1999.

Adózás és társadalmi versenyképesség / Somai Miklós. Bp. : MTA VKI, 2006.

Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a kelet-közép-európai országokban / Fertő Imre. Bp. : MTA KTI, 2006.

Agrártermelés és agrártársadalom Hajdúnánások az 1930-as évek második felétől az 1970-es évek végéig : doktori (PhD) értekezés / Csiszár Imre. Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2015.

Agglomeráció, településegyüttesek / szerk. Hidas Zsuzsanna. Bp. : KSH, 2014.

"Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát" : hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben / szerk. Berta Gábor. Bp. : MTA BTK Néprajztudományi Intézet : MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, 2014.

Ahol ritka jószág a tanuló : oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten / Bajomi Iván [et al.]. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúra kialakításához / szerk. Lippai Edit. Bp. : OFI, 2011.

Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon : kutatási eredmények... / szerk. Nagy Zita Éva. Bp. : NCSSZI, 2011.

Az akadályozottsággal élők helyzete Magyarországon : gyorsjelentés / Bernát Anikó, Hajdu Gábor. Bp. : TÁRKI, 2011.

Akadálypályán : sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária [et al.] Bp. : Sulinova, 2007.

Akkulturalizáció Bp. FETA, 1997.

Az alap- és középfok közötti átmenet / Györgyi Anna. Bp. : Oktatáskutató Int., 2000.

Alapinformációk a települési önkormányzatok szociális tevékenységéről 2002-2003 / Faragó Miklós [et al.]. Bp. : KSH, 2004.

Alapítványok az iskolákban : harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata : doktori értekezés / Sipos László. Debrecen : DE, 2007.

Alapjogi és esélyegyenlőségi problémák Magyarországon : 2007 Bp. : Political Capital, 2007.

Alapszemlélet a jövőről / Fekete Judit. Környezeti jövőképünk alakításának szempontjai / Lányi András. Bp. : Országos Környezetvédelmi Tanács : MTA Szoc. Kut. Int., 2002.

"Alattvalók vagy polgárok lesznek?" : a fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban : másodelemzés nemzetközi adatbázisok és a szakirodalom alapján Budapest : TÁRKI-TUDOK : Aktív Állampolgárság Alapítvány, 2010.

Az Alföld iparosítása - Szolnok megye példáján (1950-1970) : esettanulmány : Ph.D. értekezés / Sebők Balázs. Szeged : SZTE, 2009.

Alföldi utakon / Szűcs Sándor. Karcag ; Túrkeve : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2006.

Alkohol és társadalom / Elekes Zsuzsanna. Bp. : OAI, 2004. Elérés az Egyéb letölthető tanulmányok menüpontból

Az alkoholizmus néhány pszichológiai és szomatikus következményének vizsgálata : a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az alkohol-dependens fiatal férfiak komplex rehabilitációjában : [doktori értekezés] / Szalay Piroska. Bp. : Semmelweis Egyetem, 2005.

Alkotmányjogi javaslatok és reformok 1790-1949 / Horváth Attila. Bp. : MTA PTI, 2011.

Az alkotmányosság diskurzusai : esettanulmány az 1994-1998 közötti alkotmányozási kísérletről / Szűcs Zoltán Gábor. Bp. : MTA PTI, 2011.

Alkotmányozás Magyarországon és máshol / szerk. Jakab András, Körösényi András. Bp. : Új Mandátum : MTA TK PTI, 2012.

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában / szerk. Pulay Gyula. Bp. Állami Számvevőszék Kutató Intézete, 2009.

Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban / Kőrösi István. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2016.

Az állam gazdaságfejlesztő és jóléti szerepe / szerk. Kőrösi István. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Az állam gazdasági szerepvállalásának átalakulása az Európai Unióban / Kőrösi István. Bp. : MTA VKI, 2008.

Az állam szerepe a francia gazdaságban / Somai Miklós. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2016.

Az állam szerepe a jólétben és a mindennapi hatalomgyakorlásban / Fekete Judit, Szigeti Péter. Bp. : MTA PTI, 2005.

Az állam szerepe a szlovén gazdaságban / Somai Miklós. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2015.

Az állam szerepe az orosz gazdaságban : középpontban az állami vállalatok / Weiner Csaba. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2016.

Államhatár és identitás - Komárom/Komárno / szerk. Vajda Barnabás. Komárom . Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011.

Az államháztartási fegyelem és a növekedés néhány összefüggése az EU-ban : doktori értekezés / Vass Kitti. Debrecen : DE, 2008.

Az állami, a civil és az üzleti szféra részesedése az egyetemi-főiskolai sportban az 1990-es években : PhD értekezés / Hédi Csaba. Bp. : SOTE, 2004.

Állami beavatkozás, lokális eladósodás, túlfűtöttség és ezek rendszerbeli okai a globális válság alatt Kínában / Csanádi Mária. Bp : MTA KRTK KTI, 2013.

Az állami eper édesebb-e? / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 1998.

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák : nemzetközi kitekintés : zárótanulmány / Frey Mária. Bp. : Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály, 2005.

Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról / Szepesi Balázs. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2008.

Állami szerepvállalás a német gazdaságban / Naszádos Zsófia. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2016.

Az állami támogatások és a verseny / Hargita Eszter. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Állami támogatások és célszervezetek : az ezredforduló rendszerének tanulságai / Keszi Roland. [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Az állampolgári és emberi jogok érvényesülésének mértéke a szociális intézményekben / Páthy-Dencső Blanka. Bp. : TÁRKI, 2009.

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról : összefoglaló megállapítások / Göncz Borbála [et al.] Bp. : BCE, 2009.

Az álláskeresők főbb adatai a dél-dunántúli régió kistérségeiben : 2006 / kész. Berettyánné Halas Judit. Pécs : KSH, 2007.

Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban : történelmi-szociológiai tanulmányok / Karády Viktor. Bp. : WJLF, 2012.

Álmok és lidércek : iskolaalapítás Magyarországon Vekerdy Tamás. Bp. : T-Twins, 1992.

Alsó- és Felsőszeli a 20. században I. : társadalomrajz két magyarlakta településről Szlovákiában / szerk. Szarka László, Tóth Károly. Somorja : Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010.

Általános és rehabilitációs, magyar és nemzetközi munkaerő-piaci ismeretek / szerk. Pulay Gyula. Bp. : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009.

Általános iskolai szegregáció - okok és következmények / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KTI, 2004.

Amikor a harmadik az első : a civil szektor többféle nézőpontból / Márkus Edina. Bp. : Csokonai Kiadó, 2016.

Amrita az ezredforduló előtt / szerk. Varga Aranka. Pécs : PTE BTK NI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium, 2015.

Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről : tanulmánykötet / szerk. Koltai Dénes, Lada László. Bp. : NFI, 2006.

Antiszemita előítéletesség a mai magyar társadalomban : kutatási jelentés [Budapest] : Tett és Védelem Alapítvány : Brüsszel Intézet, 2015.

Antropolitikai és antipolitikai tanulmányok : válogatott tanulmányok és reflexiók / A. Gergely András. Bp. : MAKAT : Antroport, 2013.

Antropológiai és etikai vázlatok / Bohár András. Bp. : Keraban Kiadó, 1993.

Antropológiai - etnológiai - kultúratudományi kislexikon / szerk. A. Gergely András [et al.] Bp. : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, 2010.

Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon : kutatási összefoglaló / Fertetics Mandy. Bp. : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2009.

Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme : [PhD értekezés] / Piczil Márta. Szeged : SZTE, 2009.

Az ápolóképzés fejlesztése a közösségi ápolás területén : PhD értekezés / Balogh Zoltán. Bp. : SOTE, 2008.

Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban / Fél Edit, Hofer Tamás. Bp. : Balassi, 1997.

Arctalan (?) nemzedék : ifjúság 2000-2010 / szerk. Bauer Béla, Szabó Andrea. Bp. : NCSSZI, 2011.

Árnyékban : az európai parlamenti választási kampányok elemzése / szerk. Mihályffy Zsuzsanna, Szabó Gabriella. Bp. : MTA PTI, 2010.

Árnyéksereg : elvi és logikai dilemmák, anomáliák és megoldások a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában / Gyetvai Gellért [et al.] Békés : Szt. Lázár Alapítvány, 2011.

Ártalomcsökkentés Magyarországon / Nyizsnyánszki Anna Eszter [et al.] Bp. : TASZ, 2003.

Aszimetrikus koalíciók. A választási programok szerepe a koalíciók pártösszetételében, 1990-2002 / Horváth Péter. Bp. : MTA PTI, 2011.

Asszimiláció és kettős identitás a birminghami ipari elit dzsentrifikációjában : doktori disszertáció / Timár Attila. Bp. : ELTE BTK, 2005.

Asszimiláció, integráció, szegregáció : párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban / szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes. Bp. : MTA Kisebbségkutató Intézet, 2011.

Asszimilációkutatás - elmélet és gyakorlat / Biczó Gábor. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2004.

Átalakuló Magyarország /szerk. Kiss Endre. Bp. : FES, 1996.

Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon a kilencvenes és a kétezres években / Hárs Ágnes. Bp. : MTA KRTK KTI : BCE, 2012.

Az atipikus oktatási módszerek : kutatási zárótanulmány / Kadocsa László. Bp. : NFI, 2006.

Átjárható határok az Európai Unióban / Tóth Judit. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben / D. Lőrincz József. Csíkszereda : Pro-Print, 2004.

Átmenetek / szerk. Sik Endre, Tóth Judit. Bp. : MTA PTI, 1999.

Átszervezések kora : cigánynak lenni Magyarországon : jelentés 2002-2006 / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. Bp. : EÖKIK, 2006.

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről : a kompetencia alapú megközelítés szerepe / Lannert Judit [et al.] Bp. Tempus Közalapítvány, 2009.

Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről / Farkas Zsombor [et al]. Bp. : NFÜ, 2014.

Autizmussal élő személyek a nyílt munkaerő-piacon? / [szerk. Nagy Petra] Budapest : AOSZ : Jelenkutató Alapítvány, 2010.

Autonómia és fundamentalizmus a mai Magyarországon / Várnai Gábor, Závecz Tibor. Bp. : TÁRKI, 1994.

Azonosságok és különbségek a magyarországi dél-alföldi és a romániai Vest régiók között / szerk. Szűcs Anna, Petrov Liubina. Szeged : KSH, 2010.

„Azt hittem célt tévesztettem” : A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban / Melegh Attila [et al.] Bp. : KSH NKI, 2010.

Azt tették, amit mondtak? : választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 / szerk. Soós Gábor, Körösényi András. Bp. : MTA TK PTI, 2013.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés