Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

C

Campus-lét a Debreceni Egyetemen : ifjúságszociológiai tanulmányok / szerk. Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó [Debrecen] : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014.

Cári időkből visszatérő patrióta, nacionalista elemek és szimbólumok a Nagy Honvédő Háború idején : Ph.D. értekezés / Békési László. Bp. : BKÁE, 2003.

Cégek célkeresztben : vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén / szerk. Sikos T. Tamás, Tiner Tibor. Komárom : Selye János Egy., 2010.

Charles Taylor - filozófia és politika : doktori disszertáció / Pogonyi Szabolcs. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Cigány etnikai gettók : az 1990. évi népszámlálás számlálókörzeti adatai alapján készült elemzés / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. [Bp.] : [TÁRKI], 1997.

A cigány etnikum újjászületőben : tanulmány a családról és az iskoláról / Forray R. Katalin, Hegedűs T. András. Bp. : Akadémiai, 1990.

Cigány gyerekek az általános iskolákban / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 2001.

Cigány gyermekvilág / Réger Zita. Bp. : L’Harmattan, 2002.

Cigány kisebbségi önkormányzatok : a kisebbségi érdekérvényesítés korlátai : Ph.D. értekezés / Molnár Emilia. Bp. : BKE, 2004.

A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság : doktori disszertáció / Kovai Cecília. Pécs : PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2015.

A cigány népesség a történeti Magyarország polgári korszakában : doktori (PhD) értekezés / Váradi János. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2013.

Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma : konferenciakötet / szerk. Cserti Csapó Tibor. PTE Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2001.

Cigány tanulók a középfokú iskolákban / Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.

Cigány tanulók értékei, értékszerkezetei : kutatási zárójelentés / Paksi Borbála. Bp., 2001.

Cigány tanulók oktatása-nevelése / Máté Mihály. Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2004.

Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés : 2000 / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. Bp. : EÖKIK, 2001.

Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés 2002 : a változások, az ígéretek és a várakozások éve / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. Bp. : EÖKIK, 2003.

Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés - 2003 : látványpolitika és megtorpanás / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. Bp. : EÖKIK, 2004.

Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés, 2004 : helybenjárás / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. Bp. : EÖKIK, 2005.

Cigánynak lenni Magyarországon : a romapolitika kifulladása / szerk. Törzsök Erika [et al.] Bp. : EÖKIK, 2007.

Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés 2007 : a gyűlölet célkeresztjében / szerk. Törzsök Erika, Paskó Ildi, Zolnay János. Bp. : EÖKIK, 2008.

Cigányok és idegenek : társadalmi és kriminológiai tanulmányok / Póczik Szilveszter. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 1999.

A cigányság társadalomismerete / szerk. Reisz Terézia, Andor Mihály. Pécs : Iskolakultúra, 2002.

'Civil álom és politikus állam' - Adalékok a civil sportszervezetek státuszának legújabb-kori politikatörténetéhez Magyarországon : PhD értekezés / Bakonyi Tibor. Bp. : SOTE, 2004.

Civil dilemmák - kihívások és alternatívák a civil szektorban / Sebestény István. Bp. : Civilitas Egyesület, 2005.

Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében / Murányi István, Szerepi Anna. Debrecen : Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete, 2005.

Civil éves jelentés 2007-2008 [A Civil Szemle különszáma] Bp. : Új Mandátum, 2008.

Civil éves jelentés 2006-2007 [A Civil Szemle különszáma] Bp. : Új Mandátum, 2007.

A "Civil falu" a Sziget 2006 fesztiválon : kutatási beszámoló / Paksi Borbála, Arnold Petra. Bp. : 2006.

Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2011 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes. Bp. : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2012.

Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2012-2013 / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes. Bp. : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2014.

Civil kapcsolati hálók az Ister-Granum Eurorégióban : kutatási jelentés / Bartal Anna Mária, Molnár Krisztina. Esztergom : Eurohíd Alapítvány, 2006.

A civil szervezetek és a területfejlesztési politika / szerk. Kovách Imre. Bp. : MTA PTI, 2005.

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása : összefoglaló tanulmány / Udvardy Márton [et al.] Bp. : NEKI : Másság Alapítvány, 2008.

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában : PhD értekezés / Péntek Eszter. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2009.

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon : (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) / Osváth László. Bp. : OCÉE, 2005.

Civilizáció az ezredfordulón / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 1997.

CSR-on innen és túl : Ph.D. értekezés / Győri Zsuzsanna. Bp. : BCE, 2010.

 

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés