Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

V

Vadnarancsok / Géczi János. [Budapest] : Orpheusz, [1998]-

Vágóképek - rögzítve Bp. : Magyar Szegénységellenes Hálózat, 2007.

Vágóképek rögzítve 2008 : nincs mese..., ha egyszer ki kell fizetni, akkor ki kell fizetni / összeáll. Farkas Zsombor. Bp. Magyar Szegénységellenes Hálózat, 2009.

Vágóképek - rögzítve 2009 : "Pékségbe járok hitelbe” : a Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a szegénységben vagy annak közelében élő gyerekes családok helyzetéről / összeáll. Farkas Zsombor. Bp. : Magyar Szegénységellenes Hálózat, 2010.

Vágóképek rögzítve 2010 : "ebbe bele lehet dögölni": a Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése... / összeáll. Bass László [et al.] Bp. Magyar Szegénységellenes Hálózat, 2010.

"Vágóképként, csak némában" / Bernáth Gábor, Messing Vera. [Budapest] : Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998.

Válaszol az iskola / szerk. Simon Mária. Bp. : OKI, 2004.

Választási rendszer, választójog és választás Kelet-Közép-Európában Bp. : MTA ÁJI : FES, 1996.

Választókörzetek igazságosan? / Biró Péter [et al.] Bp. : MTA KRTK KTI, 2012.

Vállalati kollektív béralku Magyarországon : Ph.D. értekezés / Neumann László. Bp. : BKÁE, 2001.

Vállalkozás női módra : a székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata : Ph.D. értekezés / Gergely Orsolya. Bp. : BCE, 2010.

Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet : Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase – változatok „paradigmateremtésre” / Madarász Aladár, Valentiny Pál. Bp. : MTA KRTK KTI, 2016.

Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban / Schifner Marianna. Budapest : MEH Kormányzati Stratek. : Külügymin., 2003.

A vállalkozások munkaerő-kereslete és pályakezdőkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 / Perpék Éva. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2006.

A vállalkozások regionális sajátosságai Bp. : KSH, 2013.

A vallási élet elemi formái / Émile Durkheim. Bp. : L’Harmattan, 2002.

Vallási terek szellemi öröksége / Bartha Elek. Debrecen : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról / szerk. Mikonya György. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2012.

A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében : Ph.D. értekezés / Hegedűs Rita. Bp. : BKÁE, 2000.

Vallásosság és értékek együttjárása a magyar társadalom generációiban : Ph.D. értekezés / Földvári Mónika. Bp. : BCE, 2004.

Vallásosság, politikai attitűdök és szekularizáció Nyugat Európában 1981-1999 : Ph.D. értekezés / Rosta Gergely László. Bp. : BKÁE, 2004.

Vallásszociológia [elektronikus dok.] / Tomka Miklós. Bp. UNIWORLD, 2001.

Válogatott tanulmányok / Bibó István ; szerk. Nagy Endre, Vida István. Bp. : Magvető, 1986-1990.

Válság és válságkezelés az Európai Unió kohéziós országaiban / szerk. Farkas Beáta [et al.] Szeged : SZTE GK, 2012.

A válság hatása a munkaerőpiacra Bp. KSH : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2010.

A válság hatása a meghatározó és a feltörekvő nem európai országokban / szerk. Székely-Dobi András, Szilágyi Judit. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

A válság hatása az Európai Unió működésére / szerk. Meisel Sándor. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

A válság hatása néhány kiemelt gazdasági tevékenységre / szerk. Szalavetz Andrea. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Válság: mérföldkő az európai integrációban? / szerk. Farkas Beáta. Szeged : SZTE GK, 2012.

Válság táplálta delegálás Magyarországon a pénzügy-politikai jogalkotásban (2006-2010) / Sebők Miklós. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

Válság Oroszországban és Ukrajnában: eltérő válságkezelési lehetőségek / szerk. Weiner Csaba. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

A válságkezelés egyes nemzetközi dimenziói: nemzetközi pénzügyek, új regionalizmus / szerk. Artner Annamária. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Válságkezelés és növekedési trendek 2009 közepétől 2010 közepéig / Farkas Péter. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2010.

Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében / szerk. Tóth István György. Bp. : TÁRKI : Kopint-TÁRKI, 2009.

Változásban? : elemzések a romániai magyar társadalomról / szerk. Turós Endre. Csíkszereda : KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja ; Pro-Print, 1995.

Változatok integrációra - az ibér-amerikai országok integrációs szervezetei 1945-től napjainkig : doktori disszertáció / Racs Marianna Katalin. Bp. : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2014.

Változó és változatlan arcú hajléktalanság / szerk. Győri Péter, Vida Judith. Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2013.

Változó háztartások, változó megélhetési pozíciók : módszertani elemzés panelvizsgálatok alapján / összeáll. Harcsa István. Bp. : KSH, 2009.

Változó migráció - változó környezet / szerk. Hárs Ágnes, Tóth Judit. Bp. : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010.

Változó világ - változó közösségek a Kárpát-medencében / szerk. Fedinec Csilla, Szoták Szilvia. Bp. : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013.

Van irány? : trendek a magyar politikában / szerk. Boda Zsolt, Körösényi András. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

Van közünk egymáshoz : önkéntesség a gyakorlatban / szerk. Sörös Erzsébet. Bp. : Nap Klub Alapítvány, 2005.

Van ott valaki? : válogatott írások / Csányi Vilmos. Bp. : Typotex, 2000.

Vándorló tárgyak : bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon / szerk. Árendás Zsuzsa, Szejlak György. Bp. : Néprajzi Múzeum, 2014.

Vándorparadicsom : (a letagadott Budapest) / Lábass Endre. Bp. : Osiris, 2004.

Város a képben : városantropológiai mintázatok Terézváros példáján / szerk. A. Gergely András. Bp. : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, 2006-2010.

A város és társadalma : tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére... / [szerk. H. Németh István et al.] Budapest : Hajnal István Kör, 2011.

A város vidéke. A falusi lakosság életmódváltása 1945 után az urbanizáció hatására : doktori disszertáció / Ispán Ágota Lídia. Bp. : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2014.

Város-képzetek : az antropológiai megismerés árnyalatai / szerk. A. Gergely András, Bali János. Bp.: MTA PTI Etnoregionális Kutközp. : ELTE BTK Néprajzi Int., 2007.

Városnarratívák : városantropológiai mintázatok Terézváros példáján II / szerk. A. Gergely András. Bp. : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, 2007-2010.

Városok-falvak / Gerse József, Szilágyi Dániel. Bp. : KSH, 2015.

Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén / Mezei István. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008.

Vas megye számokban, 2013  Bp. : KSH, 2014.

Vasmű / Tábori Zoltán. Budapest : Sík, 1998.

A vasút hatása a közlekedésre, árumozgatásra. Útvonal, életmód és társadalom. Kecskemét (1850-1980) : doktori disszertáció / Molnár Gergely. Bp. : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2015.

A vasúthálózat kiépülése Székelyföldön és szerepe a régió modernizációjában (1868-1915) : PhD-disszertáció / Gidó Csaba. Pécs : PTE BTK, 2011.

Vázlatok a szegénység szociológiájához / Péter László. Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2006.

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban : a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt... / Kegye Adél [et al.] Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

A védtelen gyermek : erőszak és elhanyagolás a családban / Kerezsi Klára. Budapest : Közgazdasági és Jogi Kvk., 1995.

Végzettséget mindenkinek : kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában / szerk. Juhász Judit, Mihályi Krisztina. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2014.

A vegyes választási rendszer működése Oroszországban 1993-2003 / Soltész Erzsébet. Miskolc : Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézet, 2008.

Vélemények a  szociális és gyermekvédelmi munka körülményeiről a Közép-Dunántúli régióban Bp. : Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2010.

Vera (nem csak) a városban : tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére / szerk.: Á. Varga László. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995.

Verseny és szabályozás 2007 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KTI, 2008.

Verseny és szabályozás 2008 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KTI, 2009.

Verseny és szabályozás 2009 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KTI, 2010.

Verseny és szabályozás 2010 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KTI, 2011.

Verseny és szabályozás 2011 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA RKTK KTI, 2012.

Verseny és szabályozás 2012 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA RKTK KTI, 2013.

Verseny és szabályozás 2013 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014.

Verseny és szabályozás 2014 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2015.

Verseny és szabályozás 2016 / szerk. Valentiny Pál [et al.] Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2016.

Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon / Lengyel Imre. Szeged : JATEPress, 2003.

Versenyjogi és médiajogi eszközök a médiakoncentráció korlátozásában / Polyák Gábor. Bp. : AKTI, 2008.

A versenyképesség és a szociális kohézió viszonyrendszere az Európai Unióban : [doktori értekezés] / Eperjesi Zoltán. Debrecen : Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 2013.

Versenyképesség - regionális versenyképesség / szerk. Farkas Beáta, Lengyel Imre. Szeged : JATEPress, 2000.

A versenyszféra munkapiacának működése / Kőrösi Gábor. Bp. : MTA KTI, 2005.

Veszprém megye számokban, 2013  Bp. : KSH, 2014.

Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után / összeáll. Váradi Leventéné. Bp. : KSH, 2006.

Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása / szerkesztő Kovách Imre. Bp. MTA PTI, 2005.

A vidékfejlesztés szereplői Magyarországon : intézmények, megközelítések, erőforrások / Nemes Gusztáv. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2000.

Vidékfejlesztés valódi decentralizációval : a LEADER program megvalósítása Spanyolország Andalúzia tartományban / Nemes Gusztáv [et al.] Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

A vidéki városi agglomerációk fejlődési pályája / Lőcsei Hajnalka. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2004.

A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben = Information society world progress report, 2004 / ITTK. Bp. : 2005. Táblázatokkal.

A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2005-ben = Information society world progress report, 2005 / BME-UNESCO ITTK. Bp. 2006. Táblázatokkal.

A világgazdaság a XXI. század első évtizedében / Simai Mihály. Bp. : MTA VKI, 2004.

Virtuális ifjúsági munka és az e-ifjúság : útikalauz a digitális bennszülöttek világába / Székely Levente, Nagy Ádám. Bp. : Excenter Kutatási Központ, 2010.

Viszolygás a várostól : a szerb társadalomtudomány Miloševiæ Szerbiájáról / [szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv] Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.

Vissza az alapokhoz! : tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról / szerk. Vigvári András. Bp. : Új Mandátum, 2006.

Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után / összeáll. Váradi Leventéné. Bp. : KSH, 2006.

Visszatérők a zsidó valláshoz Budapesten : a hagyománytól való elszakadás és a báál tsuvá jelenség kérdései : doktori disszertáció / Vincze Kata Zsófia. Bp. : ELTE BTK, 2006.

Vita publica : tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére / szerk. Szabari Vera [et al.] Bp. : ELTE TáTK, 2015.

Vitairatok kultúráról, közművelődésről / Török József. Sárospatak : Zempléni Múzsa Alapítvány, 2014.

Vizsgálati jelentés a 2006. szeptember–októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről / Csepeli György [et al.]. Bp., 2007.

WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja : Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? Bp. : Marmol Bt., 2008.

Yogyakarta alapelvek : alapelvek a nemzetközi emberi jogi szabályok alkalmazásáról a szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatban Bp. : Háttér Társaság a Melegekért, 2010.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés