Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

B

B-side-projekt: az otthoni dominóhatás megállítása … / [Budapest] : NANE Egyes.,[2015].

Bács-Kiskun megye számokban, 2013 / Csőszné Seres Ilona. Bp. : KSH, 2014.

Bal, jobb, harmadik út / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 2000.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága Győr : Pécs : Veszprém : KSH, 2011.

A Balkán "kis" politikai földrajza / Pap Norbert. Pécs : PTE Földrajzi Intézet, 2007.

A Barack íze / Barkóczi Balázs [et al.] Bp. : Magyar Progresszív Társaság Platform, 2008.

Baranya megye számokban, 2013 / Berkéné Molnár Andrea [et al.] Bp. : KSH, 2014.

Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái / Takács Viola. Pécs : Iskolakultúra, 2003.

Bátonyterenyei kistérség : a kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjai helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése : 2013 / összeáll. Bass László. Bp. : MTA TK, 2013.

A befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése : doktori értekezés / Máténé Pusztai Annamária. Debrecen : DE, 2009.

"A befogadó és sokszínű munkahelyért" : jó példák magyarországi vállalatoktól / összeáll. Tardos Katalin. Bp. : ILO, 2007.

A befogadó iskolák értékelési gyakorlata / szerk. Kõpatakiné Mészáros Mária. Bp. : OKI, 2006.

A Békés és Csanád megyei szlovákok anyanyelvi művelődési viszonyai 1919-1944 / Tóth István. Bp. : Országos Szlovák Önkormányzat, 1999.

Békés megye számokban, 2013 / Nádasné Uhrin Györgyi. Bp. : KSH, 2014.

A Békés vármegyei oktatásügy története a két világháború közötti időszakban : doktori értekezés / Lipcsei Imre. Debrecen : DE, 2005.

Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben / Illés Sándor. Bp. : KSH NKI, 2000.

Belföldi extrémizmus : kritikus incidensek Európában 1990-2010 : kezdeti jelentés, 2012 [S.l.] : Athena Intézet, 2012.

A belső-ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20. századi olimpiai versenysport mozgalomig : PhD értekezés / Mizerák Katalin. Bp. : SOTE, 2005.

A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái : nemzetközi szöveggyűjtemény az idősellátásban dolgozó szociális munkások továbbképző kurzusai számára / szerk. Földiák András, Kozma Judit. Bp. : NCSSZI, 2011.

A berlini köztársaság : változások és dilemmák a német politikai rendszerben 1990-től 2013-ig, különös tekintettel annak mintajellegére : doktori (PhD) értekezés / Mráz Ágoston Sámuel. Bp. : ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, 2014.

Beszédből világ : elemzések, adatok amerikai magyarokról / szerk. Papp Z. Attila. Bp. MTA ENKI, 2008.

Bevándorlás és beilleszkedés / Gödri Irén, Tóth Pál Péter. Bp. : KSH NKI, 2005.

Bevándorlás és integráció : magyarországi adatok, európai indikátorok / szerk. Kováts András. Bp. : MTA TKK KI, 2013.

A bevándorlás kérdése Magyarországon / Wetzel Tamás. Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola, 2009.

Bevándorlók a magyar társadalom tükrében: méltóság, igazságosság és civil integráció / szerk. Göncz Borbála [et al.] Bp. BCE, 2012.

Bevándorlók Magyarországon : az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Bp. : MTA ENKI, 2009.

A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában : doktori értekezés / Vidra Anikó. Debrecen : DE, 2006.

Bevezetés a filozófiába : szöveggyűjtemény és jegyzet szociológia szakos hallgatóknak / Ujvári Márta. Bp. : Corvinus Egyetem Szociológiai Intézet, 2006.

Bevezetés a gendertanulmányokba : egyetemi jegyzet / Bolemant Lilla, Szapu Marianna. Pozsony-Nyitra : Phoenix Polgári Társulás, 2015.

Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe / Bajmócy Zoltán. Szeged : JATEpress, 2011.

Bevezetés a művelődéstörténetbe : kézirat / Géczi János [et al.]. Veszprém : Pannon Egyetem, 2007.

Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba / Dömsödy Andrea. Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf. 2. jav. bőv. kiad. szerk. Spéder Zsolt. Bp. : Osiris, 2006.

Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe / Louis Dumont. Bp. : L’Harmattan, 2002.

A bevonó oktatás fenntartása: a speciális oktatást igénylő gyermekek bevonása a többségi iskolákba : az esettanulmányokból levonható tanulságok [S.l.] : CERI, 1999.

A bevonódás útjai avagy hogyan kezdtünk internetezni? / Székely Levente, Urbán Ágnes. Bp. : Excenter Kutatási Központ, 2009.

Bibó István és a XX. század magyar történelme : nemzetközi tudományos konferencia. Bp., 2001.

Birsalmasajt : két szomszéd falu az Alföld peremén / Őrszigethy Erzsébet. Budapest : Sík, 1995.

Bizalmi kérdés : kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában : kutatási beszámoló / Ritter Ildikó. Bp. : Magyar Helsinki Bizottság, 2008.

Bizalom és közpolitika : jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? / szerk. Boda Zsolt. Bp. : MTA TK PTI : Argumentum, 2015.

A bizalom infrastruktúrája - a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon / Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2009.

Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében / Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2009.

Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon : Ph.D. értekezés / Vicsek Lilla Mária. Bp. : BKÁE, 2003.

Boldogító utazás : a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai / Michalkó Gábor. Bp. : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010.

Boldogtalan kapitalizmus? A mai magyarországi társadalom értékpreferenciáinak néhány jellemzője / Csite András. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2009.

Bolgárok Magyarországon : tanulmányok / Papadopulosz Petkova Adriana. Bp. : Akadémiai, 2002.

A bolognai folyamat célkitűzéseinek magyarországi megvalósítása: áttekintés / összeáll. Derényi András. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2010.

A „bolognai folyamat” : európai trendek : a Bolognai Nyilatkozatból adódó strukturális változtatások megvalósíthatósága a magyar felsőoktatásban / Hrubos Ildikó. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.

A bolognai folyamat intézményi szinten / Hrubos Ildikó, Tomasz Gábor. Bp. : OKI, 2007.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye számokban, 2013 / Fejes László [et al.] Bp. : KSH, 2014.

Bölcsészek és tanárok a 19-20. században / Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, 2012.

Börtönügyi kaleidoszkóp : ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születénapja tiszteletére / szerk. Deák Ferenc, Pallo József. Bp. : Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, 2014.

Budapest a kreatív város : a lehetőségek kapujában : egy 21. századi európai főváros víziója / Bojár Iván András. Bp. : DEMOS, 2006.

Budapest és az EU fővárosainak főbb jellemzői Bp. : KSH, 2010.

Budapest imázs -1993 : Budapest-képek a mindennapokban / Várnai Gábor. Bp., 1993.

Budapest számokban, 2013 / Bakos Norbert [et al.] Bp. : KSH, 2014.

Budapesti mozaik / Bakos Norbert [et al.]. Bp. : KSH, 2006.

A budapestiek kulturálódási szokásai / Hunyadi Zsuzsa. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2004.

Buddhizmus Magyarországon : Egy posztmodern szubkultúra múltja és jelene / Kárpáty Ágnes. Bp. : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2001.

Bunkóság : a reprimitivizáció változatai a társadalomban / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 1999.

Burgenland és Nyugat-Dunántúl - a határ két oldala Győr : KSH, 2012.

A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében : kutatási jelentés / Bernát Anikó, Sik Endre. Bp. : TÁRKI, 2005.

A bűnözés alakulása a Dél-Dunántúl kistérségeiben / kész. Horváthné Takács Ibolya. Pécs : KSH Pécsi Igazg., 2007.

A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz : tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére / szerk. Borbíró Andrea [et al.] Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon / szerk. Iványi Klára. Bp. : Partners Hungary Alapítvány, 2008.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés