Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

Ea

Az e-közigazgatás axiomatikus megközelítésben : PhD doktori értekezés / Budai Balázs. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2008.

Az e-learning a felnőttképzésben : trendek, perspektívák, európai környezet : kutatási zárótanulmány / [szerk.] Papp Lajos. Budapest : NFI, 2005.

E-tanulás : partnerségi erőpróba : oktatás és készségek Bp. : OECD, 2001.

ECRI jelentés Magyarországról (negyedik monitoring kör) [Strasbourg] : Council of Europe, 2009.

Édesem vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban : doktori értekezés / Eisingerné Balassa Boglárka. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2012.

Egész életen át tartó tanulás a három kelet-magyarországi régióban : sikeres partnerségekkel a tanulásért / szerk. Abari-Ibolya Emese, Kardos Anita. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.

Az egész életen át tartó tanulást támogató eszközrendszer / Tót Éva [et al.] Bp. : Tempus Közalapítvány, 2013.

Egész nap az iskolában? : egy fejlesztés anatómiája /szerk. Kovács Erika, Mayer József. Bp. : OFI, 2015.

Az egész napos iskola nemzetközi tapasztalatai, hazai lehetőségei / Darvas Ágnes, Kende Ágnes. Bp. : GYEP, 2009.

Az egészség befektetés : az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítőképességre és az életminőségre / Kollányi Zsófia, Imecs Orsolya. Bp. : DEMOS, 2007.

Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014 : az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása... / szerk. Németh Ágnes és Költő András. Bp. : NEFI, 2016.

Egészség-esélyek / Kovács Katalin. Bp. : KSH NKI, 2006.

Az egészség védelme a büntetőjogban : PhD értekezés / Balogh Ágnes. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2006.

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény / Janky Béla. Bp. : TÁRKI, 2000.

Egészségesen várható élettartamok Magyarországon 2005 : egy összetett, kvantifikált mutató a népesség egészségi állapotának mérésére / Faragó Miklós. Bp. : KSH, 2007.

Egészségfejlesztés a színtereken Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004.

Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken / Füzesi Zsuzsanna, Tistyán László. Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004.

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban : irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007.

Az egészséggel kapcsolatos életstílus : betegviselkedés és egészségviselkedés : PhD. értekezés / Szántó Zsuzsanna. Bp. : Semmelweis Egyetem, 2005.

Az egészségkárosodott népesség helyzete Magyarországon : zárótanulmány / Gábos András, Tátrai Annamária. Bp. : NCSSZI : TÁRKI, 2011.

Egészségturizmus és életminőség Magyarországon : fejezetek az egészség, utazás és jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről / Michalkó Gábor, Rátz Tamara. Bp. : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2011.

Az egészségügy helyzete a Közép-Dunántúlon / kész. Cserta Orsolya. Veszprém : KSH Veszprémi Igazg., 2006.

Egészségügy, kommunikáció, cigányság / Ambrus Péter [et al.] Bp. : Soros Alapítvány, 2002.

Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában / kész. Borbás Ilona [et al.]. Bp. : ESKI, 2005.

Éghajlatváltozás és helyi kormányzás : a lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben / Csurgó Bernadett [et al.] Bp. : MTA PTI, 2010.

Egy igazolt praxis felé : újabb eredmények a pszichológiai és a felsőoktatási tanácsadás hazai kutatásaiból / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa, Lisznyai Sándor. Bp. : FETA, 2009.

"Egy lépés előre, kettő hátra" : a nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon, az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásával / Bugarszki Zsolt [et al.] Budapest : Soteria : ELTE TáTK, 2010.

"Egy lépés előre, kettő hátra". 2. rész : a nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon, az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználásával / Bugarszki Zsolt [et al.] Budapest : Soteria : ELTE TáTK, 2010.

Egy más mellett élés : a magyar- román, magyar-cigány kapcsolatokról / szerk. Gagyi József. Csíkszereda : KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja ; Pro-Print, 1996.

Egy másik Kelet-Európa : munkás-és társadalomtörténeti tanulmányok Mark Pittaway emlékére / szerk. Bartha Eszter, Berzsenyi Tamás. Bp. : ELTE BTK Kelet-Európa Tört. Tansz., 2017.

Egy mikrorégió az ezredfordulón : tanulmányok, szociográfiák és publicisztikák / Pethő László. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete ; [Jászberény] : Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 1999.

Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából : PhD értekezés / Nagy Edit. Debrecen : DE BTK, 2007.

Egy speciális populáció droghasználata - Sziget 2005 : szakmai beszámoló - a szigetlátogatók körében 2005-ben készült kutatásról / Paksi Borbála. Bp., 2008.

Egy város - két ország : Komárom - Komárno / [szerk. Sikos T. Tamás, Tiner Tibor]. Komárom : Selye János Egyetem Kutatóint., 2007.

Egy világváros pedagógusai : gyorsjelentés / Mayer József. Bp. : MFPI : Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, [2010.]

Egyedülálló szülők - egyszülős családokban nevelkedő gyermekek és társadalmi jellemzőik : nemzetközi áttekintés / Kósa Eszter. Bp. : GYEP, 2010.

Az egyén, a környezet és a cselekvés / Farkas Zoltán. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2004.

Az egyéni agrárgazdaságokban élők társadalmi rétegződése / szerk. Kasza Jánosné, Lakatos Miklós. Bp. : KSH, 2006.

Az egyéni karrier utak, szakmák szerinti életutak, kereseti lehetőségek : a nem felsőfokú iskolai végzettségűek karrier-útjainak és kereseti lehetőségeinek elemzése: módszerek, problémák és lehetőségek a szakképzés-fejlesztés szempontjából / Semjén András. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2002.

Az egyéni képzési számlák rendszere Magyarországon / Szalai Ákos. Bp. : NFI, 2005.

Az egyenlő bánásmód gyakorlatai : az LMBT embereket érintő társadalmi megkülönböztetés felszámolásának keretei Magyarországon / szerk. Takács Judit. Bp. : Új Mandátum, 2007.

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között : fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT-emberek / Neményi Mária [et al.] Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

Egyenlő esély fiataloknak : a fiatalok társadalmi és közösségi részvételét, együttműködését fejlesztő módszertan / Földesi Szabolcs. Bp. : Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság, 2005.

Egyenlő esélyek, lehetőségek és megoldások : válogatott tanulmányok az Esélyért Társadalmi Műhely munkáiból / szerk. Bartók Boglárka [et al.] Miskolc : Miskolci Egyetem BTK, 2017.

Egyenlő pályák. egyenlő esélyek? : kutatási beszámoló Debrecen : Revita Alapítvány, 2006.

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség / Lakatos Szilvia [et al.] Pécs : Khetanipe for the Roma Unity Association, 2007.

Egyenlőtlenség és polarizálódás a magyar társadalomban : TÁRKI Monitor Jelentések 2012 / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2013.

Egyesületek, társadalom, egészségügy / Papházi Tibor. Bp. : Nonprofit Kutatócsoport, 1997.

Egyetem 2.0 : az internetes publikációs paradigma, az interaktív tanulási környezet... / Szűts Zoltán. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2014.

Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején : felsőoktatás-kutatási tanulmányok / Keczer Gabriella. Szeged : Egyesület Közép-Európa Kutatására, 2014.

Az egyetemi diáktanácsadás pedagógiai-pszichológiai tapasztalatai -egy működő gyakorlat elemzése : PhD értekezés / Kormosné Acsai Irén. Bp. : SOTE, 2007.

Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok I / szerk. Dusa Ágnes Réka. Debrecen. : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Egyetemi élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok II / szerk. Dusa Ágnes Réka. Debrecen. : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.

Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015 / Szabó Andrea. Szeged : Belvedere Meridionale, 2015.

Egyezzünk ki a múlttal! : műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről / szerk. Lőrinc László. Budapest : TTE, 2010.

Egyház és társadalom : a tanítás forradalma / Lakner Zoltán. Bp. : Szent István Társulat, 2012.

Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon : Ph.D. értekezés / Sztárayné Kézdy Éva. Bp. : BKÁE, 2001.

Együttműködés és felelősségvállalás tanulása : a szociális és közösségi munkában / szerk. Budai István, Nárai Márta. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2012.

Együttműködés, verseny, kommunikáció / Terestyéni Tamás. Bp. : AKTI, 2008.

Együttnevelés határon innen és túl : kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária. Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009.

E-közigazgatás : éves jelentés 2005 / Molnár Szilárd [et al.]. Bp. : ITTK, 2006.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés