Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

F

"Fába róva, földbe ütve... : a kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál / L. Juhász Ilona. Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2005.

A falusi kisiskolák helyzete / Forray R. Katalin. Bp. : Oktatáskutató Int., 1998.

A falusi társadalom rejtett kapcsolatai / Letenyei László. Bp. 1993.

Falvak az uradalmak helyén : a megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után / Tamáska Máté. Bp. Martin Opitz Kiadó, 2013.

Fehér füzet 2011-2012 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2013.

Fehér füzet 2009-2010 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2011.

Fehér füzet 2008 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2008.

Fehér füzet 2007 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2007.

Fehér füzet 2006 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2006.

Fehér füzet 2005 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2005.

Fehér füzet 2004 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Bodrogi Bea, Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2004.

Fehér füzet 2003 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2003.

Fehér füzet 2002 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2002.

Fehér füzet 2001 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2001.

Fehér füzet 2000 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2000.

Fehér füzet 1999 : a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 1999.

Fehér füzet 1996 : romák elleni etnikai diszkriminációk, ezekből eredő más jogsértések... / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány, 1996.

Fehér füzet 1995 : a Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodájához érkezett ügyek alapján / szerk. Furmann Imre. Bp. : Másság Alapítvány, 1995.

Fejér megye számokban, 2013 / Baunok László. Bp. : KSH, 2014.

Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből : tanulmányok / Varga E. Árpád. Budapest : Püski, 1998.

Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből, 1938-1991 / Fedinec Csilla. Bp. : NHK, 1999.

Fejezetek a korai magyar privatizációk és államosítások történetéből, 17-18. század / Mihály Péter. Bp. : MTA KRTK KTI, 2015.

Fejezetek a magyarországi románok és szlovákok történetéből / szerk. Micheller Magdolna. Békéscsaba : Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 1995.

Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből / szerk. Balogh László, Tóth László. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 : Budapest polgári és katonai egészségügyi viszonyai, valamint a légoltalmi egészségügyi szolgálat kiépülése, működése : doktori értekezés / Kalakán László. Pécs : PTE BTK, 2012.

Fejlesztési támogatások hátrányos helyzetű településeken / szerk. Csongor Anna, Kóródi Miklós. Bp. : GYEP, 2010.

Fejlesztő állam - egy letűnt világ nyomában (?) / Ricz Judit. Bp. : MTA KRTK Világgazdasági Intézet, 2015.

A fejlesztő-támogató programok hatékonysága, működtetése / Barczi Magdolna, Szamos Erzsébet. Bp. : GYEP, 2009.

Fejlettség és egyenlőtlenségek : Magyarország megyéinek és kistérségeinek esete / Kiss János Péter, Németh Nándor. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2006.

A fejlődés új paradigmája: elmélet és gyakorlat : doktori értekezés / Ricz Judit. Debrecen : DE, 2008.

Fejlődő és leszakadó járások : Magyarország társadalmi-gazdasági profilja / Bublik Bence, Nyeste András. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, 2014.

A fejlődő országok/régiók és a válság / szerk. Szigetvári Tamás. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Fekete éden : a 2000. november 26-án és 2001. november 15-én Kolozsváron megtartott Drogfórum című konferenciák előadásai / szerk. Albert-Lőrincz Enikő. Kolozsvár : Scientia, 2003.

Fekete gettó - a hatalom dilemmái / Kenneth B. Clark. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Feketén fehéren : TÁRKI Monitor Jelentések 2005. / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2006.

A feláldozott Bereg / Kun István. Bp. : Osiris, 2004.

A felekezeti oktatás újabb negyed százada : tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére / szerk. Bacskai Katinka. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017.

Felekezeti társadalom - felekezeti műveltség : a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2011. évi, győri konferenciájának kötete / [szerk. Lukács Anikó]. Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2013.

A felelet kérdései között : fogyatékosságtudomány Magyarországon / Hernádi Ilona, Könczei György. Bp. : ELTE BGGYK, 2015.

Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás : mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban / szerk. Barabás Tünde. Bp. : P-T Műhely, 2011.

Felemás asszimiláció : a kassai zsidóság a két világháború között (1918-1938) / Kovács Éva. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004.

Felmérés a bevándorlók civil integrációjáról : kutatási jelentés / Göncz Borbála [et al.] Bp. : BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Empirikus Társadalomkutató Központ, 2012.

Félmúlt : társadalomrajzok / [vál. és szerk. Gondos Ernő] Bp. : Szépirodalmi Kvk., 1990.

A felnőttek digitális írás- és idegennyelv tudása : kutatási zárótanulmány / Lannert Judit [et al.]. Bp. : NFI, 2006.

A felnőttek iskolái /szerk. Mayer József. Bp. : OKI, 2004.

A felnőttképzés EU-konform fejlesztése céljából a felnőttképzés EU trendjeinek vizsgálata / Papp Péter. Budapest : NFI, 2005.

Felnőttképzés, vállalati képzés / szerk. Barizsné Hadházi Edit, Polónyi István [Debrecen] : DE Közgazdtud. Kar, 2004.

Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciáinak meghatározása : kutatási zárótanulmány / [szerk. Horváth Cz. János]. Budapest : NFI, 2005.

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra : kutatási zárótanulmány / Halmos Csaba. Budapest : NFI, 2005.

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére : kutatási zárótanulmány / Bancsók József, Kiss Ibolya. Bp. : NIF, 2006.

A felnőttoktatásban és -képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága : kutatási zárótanulmány / Kálmán Anikó. Budapest : NFI, 2005.

Felsőfokú? Szakképzés? / szerk. Fehérvári Anikó, Kocsis Mihály. Bp. : OKI, 2009.

Felsőoktatás a Közép-Dunántúlon Veszprém : KSH, 2009.

A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában / Hrubos Ildikó. Bp. : Oktatáskutató Int., 1999.

Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás 2003 / összeáll. Szunyogh Zsuzsanna [et al.]. Bp. : KSH, 2004.

Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet / szerk. Temesi József. Bp. : Aula, 2012.

Felnőttoktatás, felnőttképzés Bp. : KSH, 2014.

A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához / szerk. Pusztai Gabriella [et al.] Nagyvárad : Partium ; Budapest : PPS : Új Mandátum, 2016.

A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben / Veres Pál. Bp. : OFI, 2010.

A felsőoktatás minősége / Bálint Julianna [et al.]. Bp : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Felsőoktatás-menedzsment /szerk. Drótos György, Kováts Gergely. Bp. : Aula, 2009.

A felsőoktatásban folyó többciklusú képzés első tapasztalatai : konferencia dokumentumok / szerk. Csirik János, Temesi József. Bp. : BCE KK NFKK, 2009.

Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén Magyarországon / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa. Bp. : Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, 2007.

Felsőoktatásban tanuló roma fiatalok pályaszocializációs és személyiségvizsgálata / Mendi Rózsa. Budapest : ELTE Pszichológiai Intézet, 1999. Bölcsészkari szakdolgozat

A felsőoktatási autonómia elmélet és gyakorlata Magyarországon : doktori értekezés / Kocsis Miklós. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2010.

A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete / Polónyi István. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2005.

Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői / szerk. Dobos Gábor. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.

Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői, 2 / szerk. Kiss István. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2010.

A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői, különös tekintettel a diplomás pályakövetésre : doktori értekezés / Tamándl László. Győr : SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2011.

Felsőoktatási jelentkezések 2010 : továbbtanulási tendenciákat meghatározó tényezők Bp. : Educatio, 2010.

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1. köt / szerk. Fekete Zsófia [et al.] Bp. : Tempus Közalapítvány, 2014.

A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 2. köt / szerk. Kovács Laura [et al.] Bp. : Tempus Közalapítvány, 2014.

Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái / Orosz Éva. Bp. : Egészséges Magyarországért Egyesület, 2001.

Felvételi szelekció a középfokú oktatásban / Fehérvári Anikó, Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 1998.

Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok / szerk. Györgyi Zoltán. Bp. : OFI, 2015.

Fenntartható-e a közoktatás? / szerk. Balogh Miklós. Bp. : OKI, 2004.

Fenntartható fejlődés : évkönyv : 2010 / szerk. Biró Péter. Bp. : GKI Gazdaságkutató Intézet, 2010.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon / összeáll. Aujeszky Pál [et al.] Bp. : KSH, 2007.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon / szerk. Mészáros Andrea. Bp. : KSH, 2008.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Bp. : KSH, 2011.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2012 / szerk. Andrási Zsolt, Tóth Roland. Bp. : KSH, 2013.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2014 / szerk. Andrási Zsolt, Franzen Lajos. Bp. : KSH, 2015.

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon, 2016 Bp. : KSH, 2017.

Fenntartható fejlődés Magyarországon : jövőképek és forgatókönyvek / szerk. Bulla Miklós, Tamás Pál. Bp. : Új Mandátum, 2006.

Fenntartható fogyasztás és növekedés határai, új trendek a kereskedelemben / szerk. Sikos T. Tamás. Gödöllő : SZIE GTK ; Komárom : Selye J. Egy. Kutint., 2010.

Fenntartható közösségek: állandó otthonok - változó életek : stratégia a hajléktalanság kezelésére / szerk. Győri Péter, Vida Judith. Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2006.

Fenntartható önkormányzatok a Dél-Alföldön : konferenciakötet / szerk. Nagy Gyula. Bp. : NKE, 2014.

Fenntartható önkormányzatok a Dél-Dunántúlon : konferenciakötet / szerk. Bencsik András. Bp. : NKE, 2014.

Fenntartható önkormányzatok az Észak Alföldön : konferenciakötet / szerk. Balla Zsuzsanna. Bp. : NKE, 2014.

Fenntartható önkormányzatok az Észak- és Nyugatdunántúlon : konferenciakötet / szerk. Hulkó Gábor. Bp. : NKE, 2014.

Fényes tegnapunk : tanulmányok a szocializmus korszakáról / szerk. Bodó Julianna. Csíkszereda : Pro-Print, 1998.

A férfiak és nők esélyegyenlőségének elősegítése Bp. : Oktatási Minisztérium, 2002.

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 1. tanulmány, 2011 / Sik Endre [et al.] Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

Férfierőszak : írások a nők és a gyerekek elleni erőszakról / szerk. Kuszing Gábor, Szil Péter. Bp. : Haebes Corpus Munkacsoport, 2007.

Férfikutatások : szöveggyűjtemény / szerk. Hadas Miklós. Bp. : BCE, 2011.

Fesztiválok ifjúsága és a drog / Gábor Kálmán. Szeged : Belvedere Meridionale, 2005.

A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban / Hunyadi Zsuzsa. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2004.

Fiatal budapesti elit értelmiségiek szocializációja : esettanulmány két korosztály metszetében / Mátay Melinda. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.

Fiatal diplomások munkaerőpiaci helyzetének változása 1999-2003 / Galasi Péter [et al.] Bp. 2004.

A fiatal felnőttkor mint büntetőjogilag releváns életszakasz : doktori értekezés / Csúri András. Szeged : SZTE, 2008.

A fiatal gazdák helyzete Magyarországon / összeáll. Biacsi Orsolya [et al.] [Szeged] : KSH Szegedi Főosztály, 2013.

Fiatal házaspárok életútja Németországban és Magyarországon : két házassági longitudinális vizsgálat összehasonlító elemzése / Kamarás Ferenc [et al.]. Bp. : KSH NKI, 2005.

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra / szerk. Ligeti Katalin, Hollán Miklós. Bp., 2008.

Fiatalok az Európai Unióban / Móder Judit, Endrész Kinga. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2004.

A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei : kutatási zárótanulmány / Szilágyi Klára. Budapest : NFI, 2005.

A fiatalok helyzetének néhány fontosabb jellemzője Hajdú-Bihar megyében / kész. Ambrus Zoltánné. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2005.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete : a munkaerő-felmérés 2006. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján / összeáll. Váradi Rita. Bp. : KSH, 2007.

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete : a munkaerő-felmérés alap-, illetve a 201. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Bp. : KSH, 2011.

A fiatalok támogatása az iskolából a munka világába vezető úton Bp. : Oktatási Minisztérium, 2002.

Fiatalok társadalmi részvétele / Bánszegi Zsuzsa. Bp. : Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, 2009.

Fiatalok társadalmi részvétele és érdekképviselete / szerk. Bencze Györgyné [et al] Kecsekemét : Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, 2012.

A fiatalok vasárnapja Európában / szerk. Keszeg Vilmos [et al.] Kolozsvár : BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék : Kriza János Néprajzi Társaság, 2009.

Filozófia! / Boros János. Veszprém : Iskolakultúra, 2009.

Filozófia - művelődés - történet : 2007 / szerk. Donáth Péter. Bp. : Trezor, 2007.

A filozófia rövid története : a Védáktól Wittgensteinig / Lendvai L. Ferenc, Nyíri Kristóf. Bp. : Áron : Kossuth, 1995. Néhány fejezet hiányzik.

Filmirányítás, gyártástörténet és politika Magyarországon 1957-1963 : doktori disszertáció / Varga Balázs. Bp. : ELTE BTK, 2008.

Finanszírozás a hazai kapitalizmus nézőpontjából / Szabó-Morvai Ágnes. Bp. : Közjó és Kapitalizmus Intézet, 2009.

Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás : elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével : Ph.D. értekezés / Szabó Miklós. Bp. : BCE, 2005.

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata : jegyzet / Szellő János. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

A foglalkozási rehabilitáció Magyarországon: a szabályozás múltja, jelene, jövője [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Foglalkoztatás jogi szabályozása a közszférában : a jogi szabályozás két neuralgikus pontja: az állásbiztonság és a kollektív alku / Nacsa Beáta. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

A foglalkoztatás és a munkanélküliség területi különbségei az elmúlt 55 évben : Miskolc, Eger, Salgótarján / [kész. Fejes László et al.] Miskolc ; Eger ; Salgótarján : KSH Miskolci Ig., 2006.

A foglalkoztatás és a munkanélküliség regionális különbségei, 2009 Bp. : KSH, 2010.

A foglalkoztatási, jövedelmi és fogyasztási jellemzők regionális különbségei / szerk. Malakucziné Póka Mária, Szűcs Anna. Debrecen : Szeged : KSH, 2008.

A foglalkoztatási válság gyermekei : roma fiatalok középiskolai továbbtanulása az alhúzódó foglalkoztatási válság idején / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KTI : Budapesti Corvinus Egyetem, 2005.

Foglalkoztatáspolitika : oktatási segédanyag / Csoba Judit. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2006.

A foglalkoztatottak időfelhasználása az ingázás és a munkábajárás idejének tükrében / Lakatos Miklós. Bp. : KSH, 2013.

Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1998-2003 : munkaügyi adattár / szerk. Víg Andrásné. Bp. : KSH, 2005.

Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1998-2005 : munkaügyi adattár / szerk. Víg Andrásné. Bp. : KSH, 2007.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : értékelések, következtetések, jövőkép / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2005.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : a foglalkoztatottak főbb jellemzői / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2004.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : foglalkoztatottak strukturális jellemzői / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2006.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : munka nélkül / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2004.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : a munkaerőpiac múltja, jelene / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2004.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : a munkaerőpiac változásai 2001 és 2005 között / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2006.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei, 2011 Debrecen : Miskolc : KSH, 2012.

Foglalkoztatottság és munkanélküliség : területi mobilitás a munka világában / Fóti János, Lakatos Miklós. Bp. : OFA, 2005.

Foglalkoztatottság, keresetek a Közép-Dunántúlon / kész. Baunok László, Sinkovics Katalin. Veszprém : KSH Veszprémi Ig., 2007.

Foglalkozzunk vele! : fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása / [szerk. Dénesné Spitzer Éva] Budapest : Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület, 2010.

Foglalkozzunk vele! : fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása / [szerk. Dénesné Spitzer Éva] Budapest : Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület, 2010.

Fogvatartásból szabadult fiatal felnőttek társadalmi (re)integrációjának lehetőségei : kutatási összefoglaló / Csáki Anikó [et al.] Bp. : Váltósáv Alapítvány, 2006.

Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetekből szabadulók munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása / szerk. Csáki Anikó [et al.] Bp. : Váltósáv Alapítvány, 2006.

A fogyasztás társadalomtörténete : [a Hajnal István Kör -Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Pápa, 2004. augusztus 27-28.] / [szerk. Hudi József] Budapest : Hajnal I. Kör ; Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények, 2007.

Fogyasztási csoportok / Fábián Zoltán, Kolosi Tamás, Róbert Péter. Bp. : TÁRKI, 2000.

Fogyasztói etnocentrizmus : a sztereotípiák, az etnocentrizmus és a országeredet imázs hatása a hazai és a külföldi termékek megítélésére : PhD értekezés / Malota Erzsébet. Bp. : BKÁE, 2003.

Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán : Doktori (PhD) értekezés / Happ Éva. Sopron : NYME, 2011.

A fogyatékkal élők munkavállalási feltételrendszerének vizsgálata az agrárágazatban : doktori (PhD) értekezés / Dióssi Katalin. Gödöllő : Szent István Egyetem, 2013.

Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek növelése [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

A fogyatékosság definíciói Európában : összehasonlító elemzés 2. javított kiadás. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

A fogyatékosság definíciói Európában : összehasonlító elemzés [Brüsszel] : Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága, 2002.

Fogyatékosság és bántalmazás : könnyen érthető kommunikációval készült kiadvány / szerk. Somogyi Krisztina. Bp. : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft, 2017.

Fogyatékosság és munkaerőpiac : tanulmánygyűjtemény [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése / Horváthné Nőth Edit. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása / Kovács Gábor. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai magyar Magyarországon : alapadatok / összeáll. Kabai Imre. Bp. : Zsigmond Király Főiskola, 2010.

A fogyatékossággal élő személyek jogai : a legfontosabb nemzetközi egyezmények [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékosság-politikai szakismeretek : szöveggyűjtemény / szerkesztő Könczei György. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékosságtudományi fogalomtár / szerk. Könczei György, Maróthy Johanna. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

A fogyatékosságügy hazai és nemzetközi története : jegyzet / szerk. Könczei György. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékosságügyi és rehabilitációs jog és igazgatás az Európai Unióban és Magyarországon : jegyzet / Lovászy László Gábor. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Fogyatékosságügyi statisztikák : szöveggyűjtemény Bp. : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009.

Fókuszban a nyelvtanulás / szerk. Vágó Irén. Bp. : OKI, 2007.

Fókuszban a roma többségű iskolák / szerk. Mayer József, Németh Szilvia. Bp. : OKI, 2005.

Fordulóponton a délkelet-európai gazdaságok? / Inotai András [et al.] Bp. : MTA VKI, 2006.

Főbb munkaügyi folyamatok : 2007. január - december. Bp. : KSH, 2008.

Földből élők : polarizáció a magyar vidéken / szerk. Kovács Katalin. Bp. : Argumentum, 2016.

Földrajz, regionális tudomány : tudományelméleti tanulmányok Bp. : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 1995.

A földreformok politikai gazdaságtana / Fertő Imre. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2001.

Főúri lakáskultúra Magyarországon a dualizmus időszakában : doktori disszertáció / Óhidy Viktor. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Egy főúri portré a 19. századból. Andrássy György gróf a reformkorban : doktori (PhD) értekezés / Brigovácz László. Debrecen : Debreceni Egyetem BTK, 2011.

A francia területfejlesztés változó paradigmái : doktori értekezés / Egyed Ildikó. Pécs : PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2016.

Franciaország gazdaság helyzete és a francia gazdaságpolitika előtt álló kihívások / Szemlér Tamás. Bp. : MTA VKI, 2003.

Frissdiplomások 2012 : kutatási zárótanulmány / Veroszta Zsuzsanna. Bp. : Educatio Nonprfit Kft, 2013.

Frissdiplomások 2011 : kutatási zárótanulmány / Veroszta Zsuzsanna. Bp. : Educatio, 2012.

Frissdiplomások 2011 /[szerk. Garai Orsolya, Veroszta Zsuzsanna] [Budapest] : Educatio, cop. 2013.

Friss kutatások a romológia körében : konferenciakötet / szerk. Cserti Csapó Tibor. Pécs : PTE Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2002.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés