Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

Ma

A magánfelsőoktatás kialakulása Magyarországon : Ph.D. értekezés / Szemerszki Marianna. Bp. : BKÁE, 2003.
Mágnások, birtokosok, címerlevelesek : Pécsvárad, 1995. szept. 12-13. / szerk.: Ódor Imre [et al.] Debrecen: Hajnal István Kör, KLTE Történelmi Intézete Segédtudományi Tanszéke, 1997.
Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján / Braun László, Csernicskó István, Molnár József. Ungvár : PoliPrint ; Beregszász : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai M. Főisk., 2010.
A magyar börtönszleng szótára / Szabó Edina. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008.
A magyar családtámogatási rendszer termékenységi hatásai : Ph.D. értekezés / Gábos András. Bp. : BCE, 2005.
A magyar diplomák értéke az Európai Unióban / Hudák Annamária, Gellérné Lukács Éva. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.
A magyar dualizmus kori karikatúrák és paródiák : a nőkkel kapcsolatos társadalmi sztereotípiák változása az élclapok tükrében : doktori disszertáció / [Fabó Edit]. Bp. : ELTE BTK, 2007.
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása : doktori értekezés / Homicskó Árpád. Szeged : SZTE, 2008.
A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon : gyorsjelentés 2013 / Szabó Andrea. Bp. : IDResearch : Publikon, 2013.
A magyar elitértelmiség reputációja : Ph.D értekezés / Kristóf Luca. Bp. : BCE, 2011.
A magyar és külföldi büntetésvégrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása : doktori (PhD) értekezés / Burik Mónika. Sopron : NYME, 2010.
A magyar EU-tagság és a kultúra / Rónai Iván, Zongor Attila. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.
A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között / szerk. Derényi András, Temesi József. Bp. : OFI, 2016.
Magyar felsőoktatás 2008 : konferencia előadások / szerk. Berács József [et al.]. Bp. : BCE KK NFKK, 2009.
Magyar felsőoktatás 2009 : konferencia előadások / szerk. Berács József [et al.] Bp. : BCE KK NFKK, 2010.
Magyar felsőoktatás 2010 : konferencia dokumentumok / szerk. Berács József [et al.] Bp. : BCE KK NFKK, 2011.
Magyar felsőoktatás 2011: hazai vitakérdések - nemzetközi trendek : konferencia dokumentumok / szerk. Berács József [et al.] Bp. : BCE KK NFKK, 2012.
Magyar felsőoktatás 2012. Túlélési forgatókönyvek : konferencia dokumentumok / Berács József [et al.] Bp. : BCE KK NFKK, 2013.
Magyar felsőoktatás 2016 : stratégiai helyzetértékelés / Berács József [et el.] Bp. : BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, 2017.
A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése: kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára / szerk. Fekete Zsófia, Szél Dávid. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2015.
A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata 2 : tanulmányok / Berács József [et al.] Bp. : Tempus Közalapítvány, 2011.
A magyar fiatalok életminőségének alakulása az elmúlt két évtizedben : doktori értekezés / Susánszky Éva. Bp. : Semmelweis Egyetem, 2009.
Magyar fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón / Veres Valér, Magyari Tivadar, Csata Zsombor. Kolozsvár : Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 2002.
A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján. Bp. : MTA KTI : FMM, 2005.
A magyar gazdasági szaksajtó (2010-2013) kognitív nyelvi elemzése : doktori disszertáció / Szekrényesné Rádi Éva. Bp. : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2015.
Magyar hadifoglyok és internáltak a Szovjetunióban az oroszországi levéltári források tükrében (1941-1956) : doktori disszertáció / Varga Éva Mária. Bp. : ELTE BTK, 2008.
A magyar háztartások jövedelmi-kiadási egyenlőtlenségei és mobilitása 1993-1998 / Kapitány Zsuzsa, Molnár György. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2001.
A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása : a demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései : doktori értekezés / Csörgits Lajos. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2013.
Magyar ifjúság 2012 : tanulmánykötet /szerk. Székely Levente. Bp. : Kutatópont, 2013.
Magyar ifjúság 2012 kutatás első eredményei : 10 kérdés az ifjúságról / szerk. Székely Levente. Bp. : Kutatópont, 2012.
Magyar ifjúság kutatás 2016 : : az ifjúságkutatás első eredményei : ezek a mai magyar fiatalok! : a Magyar ifjúság kutatás 2016 első eredményei... / szerk. Székely Levente, Szabó Andrea. Bp. : Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft., 2017.
Magyar információs társadalom : éves jelentés, 2004 / Infinit Műhely , Molnár Szilárd, Z. Karvalics László, Kollányi Bence. Bp. : ITTK, 2005.
Magyar információs társadalom : éves jelentés, 2005. Bp. : ITTK, 2006.
Magyar információs társadalom : éves jelentés, 2006 / Bp. : ITTK, 2007.
A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából : szociológia doktori értekezés / Pintér Róbert. Bp. : ELTE Társadalomtudományi Kar, 2004.
Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008 : jelentés az elmúlt évtizedről Bp. : BME-UNESCO ITTK, 2007.
A magyar irredenta kultusz a két világháború között / Zeidler Miklós. Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.
A magyar jövőkutatás történeti alapjai / Hideg Éva [et al.] Bp. : BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 2014.
A magyar katonai szleng szótára / Kis Tamás. 2. jav. bőv. kiad. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008.
A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája : a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata : doktori (PhD) értekezés / Hollósi Hajnalka Zsuzsanna. Debrecen : DE, 2011.
A magyar környezeti jövőkép koncepcionális elemei : nemzetközi minták, függőségek, keretek / Tamás Pál. Bp. : Országos Környezetvédelmi Tanács : MTA Szoc. Kut. Int., 2002.
A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere (1867-1914) …: [PhD. Disszertáció] / Pálvölgyi Balázs. Bp. : ELTE ÁJK, 2006.
A magyar kultúra selyemövezetei / Zelnik József.  Budapest : Ökotáj, 1998.
A magyar mezőgazdaság átalakulása I. : biológiai alapok, struktúraváltás, termelői jövedelmek / Somai Miklós. Bp. : MTA VKI, 2004.
A magyar mezőgazdaság átalakulása II. : az EU-csatlakozás hatása, külkereskedelmi lehetőségek / Somai Miklós. Bp. : MTA VKI, 2004.
A magyar munkaerő-migráció regionális sajátosságairól / Hárs Ágnes. Bp. : MTA KTI, 2004.
Magyar művészet az osztrák önkényuralom és a dualizmus időszakában / Keserü Katalin. Bp. : Szabadbölcsészet, 2006.
Magyar-német felsőoktatási kapcsolatok és kölcsönhatások a 18-19. században : doktori disszertáció / Tar Attila Szilárd. Bp. : ELTE BTK, 2007.
Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán / Pócs Éva. Bp. : L’Harmattan, 2002.
A magyar néprajz tudománytörténete / Kósa László. Bp. : Osiris, 2001.
A magyar neveléstudomány tudományos aktivitásának felmérése empirikus eszközökkel : kutatási zárótanulmány Bp. : Wargo Közgazdasági Elemző- és Piackutató Int., 2008.
A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában : „Kitartottság vagy integráció – a felzárkózás esélyei az európai piacon.” / Zám Mária [et al.] Bp. : Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, 2004.
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai / szerk. Juhász Borbála. 2. bőv. kiad. Bp. : Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 2016.
A magyar oktatás második államosítása / Nagy Péter Tibor. Budapest : Educatio, 1992.
A magyar polgár / szerk. Morcsányi Géza, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2016.
Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914-1989 : előadások a magyar sajtószabadság történetéhez : Budapest, 2012. november 15. / szerk. Paál Vince. Bp. : Médiatudományi Intézet, 2013.
A magyar szlengkutatás bibliográfiája / Kis Tamás. 2. jav. bőv. kiad. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2011.
Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén / [szerk.] Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. Győr ; Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2010.
A magyar társadalom demokráciaképe : ESS Magyarország gyorsjelentés I. 2013 / szerk. Szabó Andrea. Bp. : MTA TK, 2013.
A magyar társadalom és az Internet, 2002 / [... kész. Dessewffy Tibor et al.]. [Budapest] : ITTK : TÁRKI, 2002.
A magyar társadalom és az Internet, 2003 / [... kész. Dessewffy Tibor et al.]. [Budapest] : ITTK : TÁRKI, 2003.
A magyar társadalom és az Internet, 2004 / [... kész. Dessewffy Tibor et al.]. [Budapest] : ITHAKA : ITTK : TÁRKI, 2004.
A magyar társadalom és az Internet 2005 végén : Gyorsjelentés a World Internet Project 2005. évi magyarországi kutatás eredményeiről / a jelentést készítették Bognár Éva, Fábián Zoltán, Galácz Anna. [Budapest] : ITHAKA : ITTK : TÁRKI, 2006. Magyar települések az információs társadalomban : doktori értekezés / Tóth Péter. Győr : SZIE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2011.
Magyar újjászületés : Politikai elmélkedések Közép-Európáról Marácz László. [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007.
A magyar városok kulturális gazdagsága / szerk. Enyedi György, Keresztély Krisztina. Bp. : MTA Társadalomkutató Központ, 2005.
Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban / Kováts András, Medjesi Anna. Bp., 2005.
Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében / Bakó Boglárka, Szoták Szilvia (szerk.). Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2006.
A magyar nemzeti tér megszerkesztése / Keményfi Róbert. Debrecen : Bölcsész Konzorcium, 2006.
A magyar újságíró múltja és jelene : tudományos konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszékének rendezésében / szerk. Buzinkay Géza. Eger : EKF, 2006.
Magyar vándormozgalmak és szórványközösségek Latin-Amerikában a második világháború kitöréséig : doktori értekezés / Torbágyi Péter. Szeged : SZTE, 2007.
Magyarok a békefenntartásban : katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató műveletekben történő szerepvállalásunk fejlődéstörténetéhez és aktuális dilemmáihoz / Kiss Zoltán László. Budapest : Zrínyi, cop. 2011.
Magyarok a határainkon túl - a Kárpát-medencében / Kocsis Károly - Kocsisné Hodosi Eszter. Bp. : Tankönyvkiadó, 1991.
Magyarok a Tisza-forrás környékén : a Felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében / / szerk. Orosz Ildikó. Ungvár : PoliPrint, 2007.
A magyarok bemenetele / szerk. Hegedűs István. Bp. : DKMKA, 2006.
Magyarok Szlovákiában, 1989-2004 : összefoglaló jelentés / szerk. Fazekas József, Hunèík Péter. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004.
Magyarok Szlovákiában : dokumentumok, kronológia (1989-2004) / szerk. Fazekas József, Hunèík Péter. Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2005.
Magyarok Szlovákiában : kultúra, 1989-2006 / szerk. Csanda Gábor, Tóth Károly. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006.
Magyarok Szlovákiában : oktatásügy, 1989-2006 / szerk. László Béla, A. Szabó László, Tóth Károly. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006.
Magyarok Szlovákiában : régiók és gazdaság / Lelkes Gábor. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008.
Magyarok Szlovákiában : nyelv / szerk. Szabómihály Gizella, Lanstyák István. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2011.
Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése : PhD értekezés / Márki-Zay Péter. Bp. : PPKE BTK, 2005.
Magyarország 1989-2009 : a változások tükrében Bp. : KSH, 2010.
Magyarország 2003 / Bp. : KSH, 2004.
Magyarország 2004 / Bp. : KSH, 2005.
Magyarország 2005. Bp. : KSH, 2006.
Magyarország 2006 Bp. : KSH, 2007.
Magyarország, 2008 Bp. : KSH, 2009.
Magyarország, 2009 Bp. : KSH, 2010.
Magyarország 2010 / Bakos Norbert [et al.] Bp. : KSH, 2011.
Magyarország, 2011 / Bakos Norbert [et al.] Bp. : KSH, 2012.
Magyarország, 2012 / szerk. Freid Mónika. Bp. : KSH, 2013.
Magyarország, 2013 Bp. : KSH, 2014.
Magyarország, 2014 Bp. : KSH, 2015.
Magyarország, 2015 Bp. : KSH, 2016.
Magyarország, 2016 Bp. : KSH, 2017.
Magyarország 2025 - Lehet másként is? : vezetői összefoglaló / Nováky Erzsébet. Bp. : MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottság, 2008.
Magyarország a Szabad Európai Rádió hullámhosszán 1951-1956 / Simándi Irén. Bp. : OSZK : Gondolat, 2005.
Magyarország egészségügyi és szociális rendszere / szerk. Kincses Gyula. Bp. : NCSSZI, MEDINFO, 2004.
Magyarország helye a világ értéktérképén / Keller Tamás. Bp. : TÁRKI, 2009.
Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években / Volter Edina. Bp. : Treffort, 2008.
Magyarország környezeti jövőképe - egy évtized távlatából / Bulla Miklós, Vári Anna. Bp. : Országos Környezetvédelmi Tanács : MTA Szoc. Kut. Int., 2002.
Magyarország mezőgazdasága, 2005 : Gazdaságszerkezeti összeírás. Bp. : KSH, 2005.
Magyarország mezőgazdasága, 2013 : gazdaságszerkezeti összeírás - előzetes adatok Bp. : KSH, 2014.
Magyarország mezőgazdasága : gazdaságtipológia 2005 / szerk. Lengyel György. Bp. : KSH, 2005.
Magyarország nemzeti számlái = National Accounts Hungary : 2010-2012 Bp. : KSH, 2013.
Magyarország részvétele a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekben / Faragó Tibor. Bp. : Országos Környezetvédelmi Tanács : MTA Szoc. Kut. Int., 2002.
Magyarország számokban, 2007 / szerk. Németh Eszter .Budapest : KSH, 2008.
Magyarország számokban, 2008 / fel.szerk. Németh Eszter Bp. : KSH, 2009.
Magyarország számokban 2009 Bp. : KSH, 2010.
Magyarország számokban 2010 Bp. : KSH, 2011.
Magyarország számokban 2011 Bp. : KSH, 2012.
Magyarország számokban, 2012 Bp. : KSH, 2013.
Magyarország társadalmi atlasza / Hidasi Zsuzsanna [et al.] Bp. : KSH, 2012.
Magyarország turisztikai régiói, 2013 Bp. : KSH, 2014.
Magyarország vonzásában / szerk. Illés Sándor. Bp. : KSH NKI, 2009.
A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején / Kállai Ernő (szerk.). Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2003.
Magyarországi cigányok / Ligeti György, Varga Ilona. Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A magyarországi cigányság, 1971-2003 / Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella. Budapest : Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.
A magyarországi cigányság helyzetének javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és hatékonysága : összegző és helyzetfeltáró tanulmány / Pulai Gyula, Benkő János. Bp. : ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézet, 2008.
A magyarországi dolgozó korú népesség halandósága : makroelemzés időben és térben / Lackó Mária. Bp. : MTA KRTK KTI, 2014.
Magyarországi és angliai kiemelkedett cigányok identitástípusainak összehasonlító elemzése : Ph.D. értekezés / Tóth Kinga Dóra. Bp. : BKÁE, 2004.
A magyarországi felnőttképzés / összeáll. Györgyi Zoltán. Bp. : Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet, 2004.
A magyarországi foglalkoztatáspolitika az Európai Unió kontextusában Bp. : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009.
Magyarországi görögök / Caruha Vangelió. Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A magyarországi háztartások infokommunikációs (ITK) eszközellátottsága és az egyéni használat jellemzői, 2006 / elemzés Chorle Erzsébet. Bp. : KSH, 2007.
Magyarországi horvátok / Barics Ernő [et al.] Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A magyarországi horvátok 1910-1990 : szociológiai, demográfiai, történeti jellemzők a népszámlálások alapján / Gyurok János. Pécs : Gálos Nyomdász, 1998.
Magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása / Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála. Bp. : Népjóléti Minisztérium, 1996.
Magyarországi lengyelek / Kapronczay Károly. Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
Magyarországi médiapiaci körkép 2005 / Incze Kinga. Bp. : AKTI, 2006.
Magyarországi médiapiaci körkép 2006 / Incze Kinga. Bp. : AKTI, 2007.
Magyarországi médiapiaci körkép 2007 / Incze Kinga. Bp. : AKTI, 2008.
Magyarországi médiapiaci körkép 2008 / Incze Kinga. Bp. : AKTI, 2009.
Magyarországi médiapiaci körkép 2009 / Incze Kinga. Bp. : AKTI, 2010.
A magyarországi metodizmus története 1920-1948 között : egy vallási alternatíva esélyei Trianontól a fordulat évéig : disszertáció / Khaled A. László. Pécs : PTE BTK, 2011.
A magyarországi munkaerőpiac 2005 / Laky Teréz. Bp. : Foglalkoztatási Hivatal, 2005.
Magyarországi németek / Frank Gábor [et al.]. Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig / szerk. Füzes Miklós. Pécs : Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Köre, 1997.
A magyarországi roma népesség általános iskolai oktatása - szakirodalmi kismonográfia / Fiáth Titanilla. Bp. : Delphoi Consulting, 2000.
A magyarországi roma népesség foglalkoztatottsága : szakirodalmi kismonográfia / Kovai Melinda, Zombory Máté. Bp. : Delphoi Consulting, 2000.
A magyarországi romák / szerk. Kemény István. Bp. : Press Publica, 2000.
Magyarországi szlovákok / Ján Chlebnický [et al.] Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A magyarországi termékenységet befolyásoló tényezők - a befolyásolás lehetőségei : Ph.D. értekezés / Szabady Balázs. Bp. : BKÁE, 2005.
A magyarországi tótok / Pechány Adolf. Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 2000.
Magyarországi ukránok / Simon Mónika [et al.] Bp. : Körtánc Egyesület, 1998.
A Magyarországra érkező menedékkérők munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei : zárótanulmány: a kutatás konklúziói Bp. : Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet, 2007.
Magyarrá válni: bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái / Kováts András (szerk.) Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2011.
Magyarságkutatás 1995 - 96 / szerk. Diószegi László. Bp. : Teleki László Alapítvány, 1996.
Makrogazdaság 2007-2008 Bp. : KSH, 2009.
Már megint egy rendszerváltás : történelmi tanulságok és tanulatlanságok / Muraközi László. Debrecen : DE Közgazdaságtudományi Kar, 2004.
A marketing magyarországi intézményesülésének története : doktori disszertáció / Nagy Bálint. Bp. : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2014.
A marxizmustól a posztmarxizmus felé? / Göran Therborn. Bp. : L’Harmattan, 2010.
Másként segíteni, de hogyan? : készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális képzésben résztvevő hallgatók számára / összeáll. Bognár Katalin. Bp. : Menedék, 2008. A tanulmány az Info Center menüpontból érhető el Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja címen.
Második országos betegelégedettségi vizsgálat : előzetes jelentés, szakirodalmi áttekintés / Janky Béla. Bp : TÁRKI, 2001.
Második országos betegelégedettségi vizsgálat : elemzés és átvilágítási terv / Janky Béla. Bp. : TÁRKI, 2001.
Másodkézből : Magyar Ifjúság 2012 / szerk. Nagy Ádám, Székely Levente. Bp. : ISZT Alapítvány-Kutatópont, 2014.
Másodkézből : társadalom-földrajzi tanulmányok / Beluszky Pál. Pécs : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2016.
Mások gyermekei : hivatalos kultúra és kisebbségi tanuló / Lisa Delpit. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2007.
Mediáció az igazságszolgáltatásban : családjogi specialitások : PhD. értekezés / Gyengéné Nagy Márta. Szeged : SZTE, 2010.
Média és identitás : tanulmányok / szerk. Apró István. Budapest : Médiatudományi Intézet, 2014.
A média koncentrációjának mérése / Gálik Mihály, Vogl Artemon. Bp. : AKTI, 2009.
Média multitasking : az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól : Ph.D. értekezés / Székely Levente. Bp. : BCE Szociológiai Doktori Iskola, 2013.
A média rítusai : a kommunikáció neodurkheimi elmélete / Császi Lajos. Bp. : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsop., 2002.
A média szabályozása Belgiumban / Szalai Anita. Bp. : AKTI, 2010.
Médiaetika / Krokovay Zsolt. Bp. : L’Harmattan, 2003.
A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014 / Dobos Ferenc. Bp. : Médiatudományi Intézet, 2015.
Médiaismeretek és felnőttoktatás / Mayer József [et al.] Bp. : OKI, 2005.
Média-önszabályozási útmutató : kérdések és válaszok / szerk. Adeline Hulin, Jon Smith. Bp. : Független Médiaközpont, 2008.
Médiaesemény-esettanulmányok / Hartai László. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.
Médiaműveltség / W. James Potter. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.
A médiaműveltség felfedezése / Renee Hobbs, David Cooper Moore. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.
A médiaszabályozás két éve : 2011-2012 / szerk. Koltay András. Bp. : Médiatudományi Intézet, 2013.
Médiaszocializáció / szerk. Kósa Éva. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.
Médiatörténet / Hargitai Henrik, Hirsch Tibor. Bp. : Szabadbölcsészet, 2006.
Médiatörténeti szöveggyűjtemény / összeáll. Peternák Miklós, Szegedi-Maszák Zoltán. Bp. : Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2011.
Médiatörténeti szöveggyűjtemény / összeáll. Peternák Miklós. Bp. : Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1994.
Megbukott az iskola? / Szilágyi Gyula. Bp. : Osiris, 2004.
Megérteni a globalizációt / szerk. Molnár János, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 1999.
Megfelelni a munkahelyi változás kihívásának Bp. : Oktatási Minisztérium, 2002.
Megfigyelés, internálás, deportálás az internálás és a toloncolás kérdésköre a két világháború között, különös tekintettel a II. világháború korára : [PhD értekezés] / Kovács Tamás. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2013.
Megfontolások : a népszolgálat és eszmetörténeti háttere, Erdélyben 1945-ig / szerk. Bárdi Nándor. Bp. : MTA Társadalomkutató Központ Kisebbségkutató Intézete ; Kolozsvár : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2011.
A meggyőzés csapdái : hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben / Zentai István, Tóth Orsolya. Bp. : Typotex, 2001.
A meggyőzés útjai : a mindennapi élet meggyőzéspszichológiája / Zentai István. Bp. : Typotex, 2001.
Megismerés és elfogadás : pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában / szerk. Kállai Ernő, Kovács László. Bp. : Nyitott Könyvműhely, 2009.
Megismer-hetem : a személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája: kapcsolati napló / Huszti Éva. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016.
Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése : HIV/AIDS-prevenció : az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése / Fábián Róbert, Simich Rita. Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2006.
Megújuló tankönyv : konferenciakötet / szerk. Indri Dániel Janisz, Nagy-Király Vivien. Bp. : OFI, 2016.
Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak számára / Csáki Anikó [et al.] Bp. : OSI, 2006.
A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata / Pulay Gyula. Bp. : Állami Számvevőszék Kutató Intézete, 2009.
Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011 Bp. : KSH, 2012.
Megyei jogú városok Veszprém : KSH, 2012.
A „mélypont ünnepélye” : az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon : doktori értekezés / Madácsy József. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2013.
Mélyszántás : agrár- és falukép, 1990-1994 / Rab László. Bp. : T-Twins, 1994.
A mélyszegénységben szegregáltan élő népesség egészséghez, betegséghez és egészségügyi ellátáshoz való viszonya / Bass László. Bp. : Magyar Hospice Alapítvány, 2013.
Méltányosság az oktatásban : két jelentés az oktatás méltányosságáról / Radó Péter. Bp. : OKM, 2007.
A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében... : doktori (PhD) értekezés / Berei Emese Beáta. Debrecen : DE BTK, 2017.
Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók / Dövényi Zoltán [et al.] Bp. : MTA PTI, 1992.
Menni vagy maradni? : kedvezménytörvény és migrációs várakozások / szerk. Örkény Antal. Bp. : MTA Kisebbségkutató Int., 2003.
Mennyit fordít a társadalom a környezet védelmére? : 2006 / szerk. Szilágyi Gábor. Bp. : KSH, 2008.
Mentális egészségfejlesztési stratégia - pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007.
Mentés másként : tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról / Breitner Péter [et al.] Bp. : Van Esély Alapítvány, 2010.
Mentorok könyve / szerk. Mayer József. Bp. : MFFPPTI, 2010.
Mérésről mérésre : a választáskutatás módszertani kérdései / szerk. Angelusz Róbert, Tardos Róbert. Bp. : DKMKA, 2006.
"Merészen beilleszkedni..." : a ZSKF "párbeszéd-modelljéről", amely összeköti a felsőoktatást a munka világával / Kabai Imre [et al.] Bp. : ZSKF, 2012.
Mérgezéses öngyilkossági kísérlet serdülő lányoknál : PhD értekezés / Csorba János. Bp. : SOTE, 2001.
Mérlegen a magyar iskola / szerk. Csapó Benő. Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012.
Merre tovább, melyik úton? : a fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában / Andor Csaba. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.
A meséken túl a munka világában : hatástanulmány az "Esély bölcsődéje" program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól / Kiss Ilona, Herczeg Tamás. Békéscsaba : Békés Megyei Nők Egyesülete, 2008.
Metodológia, társadalom, gazdaság : in memoriam Bertalan László / szerk. Helmich Dezső, Szántó Zoltán. Bp. : Közgazd. Szle. Alap., 2004.
Mezőcsáti kistérség : a kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjai helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése : 2013 / összeáll. Farkas Zsombor. Bp. : MTA TK, 2013.
Mezőgazdaság, 2011 Bp. : KSH, 2012.
Mezőgazdaság, 2012 Bp. : KSH, 2013.
A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 Bp. : KSH, 2012.
A mezőgazdasági képzettségűek társadalmi jellemzői Bp. : KSH, 2015.
Mezőváros - kisváros : a Hajnal István Kör keszthelyi konferenciája, 1990. június 23-25. / szerk.: Mikó Zsuzsa. Debrecen: Csokonai Kiadó Kft., 1995.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés