Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

SZ

Szabadidőstruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-időmérleg vizsgálatok tükrében : PhD értekezés / Gáldi Gábor. Bp. : SOTE, 2004.

Szabadság és demokrácia az oktatásban / Jerry Mintz. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

Szabályozóalku szabadpiaci környezetben: a budapesti taxipiac / Réti Pál. Bp. : MTA KRTK KTI, 2014.

Szabolcs-Szatmár-Bereg leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek jellemzői / kész. Malakucziné Póka Mária. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2005.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számokban, 2013 / Csizmazia Tamásné [et al.] Bp. : KSH, 2014.

Szakképzés, együttműködés, társadalmi modernizáció : a romániai magyar szakképzés helyzetképe és fejlesztési lehetőségei / szerk. Bíró A. Zoltán [et al.] Bp. : Alutus, 2015.

Szakképzés és lemorzsolódás / szerk. Fehérvári Anikó. Bp. : OKI, 2008.

A szakképzés helyzete az Alföldön / [szerk.] Szűcs Anna. Budapest : KSH, 2009.

A szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása : 1990-2000 / Forray R. Katalin, Híves Tamás. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2004.

A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez : 1990-2000 / Forray R. Katalin, Híves Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

A szakképző iskolák kollégiumai / Liskó Ilona. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2004.

A szakmai előkészítő oktatás bevezetése / Liskó Ilona. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

Szakmai etika : szöveggyűjtemény szociológusoknak / szerk. Kiss Gabriella. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2006.

A szakmai képzés és társadalmi átalakulás / Fehérvári Anikó. Bp. : Új Mandátum Kvk., 2014.

Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre / Kuszing Gábor [et al.] Budapest : NANE Egyes. : Patent Egyes., 2012.

Szakmai tanárképzés: múlt - jelen - jövő : konferencia dokumentumok / szerk. Hrubos Ildikó, Pfister Éva. Bp. : BCE KK NFKK, 2011.

Szakmastruktúra- és szakmatartalom - változások a gazdasági fejlődés tükrében / Koszó Zoltán [et al.]. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2007.

Szám- és betűvetés : tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére / szerk. Őri Péter. Bp. : KSH NKI, 2014.

Számoljuk fel egy generáció alatt a szakadékot : az egészséggel összefüggő esélyegyenlőség megteremtése az egészség társadalmi meghatározóin keresztül Bp. : Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2008.

Szárny és teher : ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére / Csermely Péter [et al.] [Budapest] : Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009.

A szatmári svábok népi kultúrájának nyomai, mai etnikai sajátosságai : egyén, közösség, identitás : [doktori értekezés] / Lukácsné Marinka Melinda. Debrecen : DE Bölcsészettudományi Kar, 2015.

Százarcú pedagógia / szerk. Torgyik Judit. Komárno : International Research Institute s.r.o., 2015.

Szeged népességének demográfiai és lakáshelyzete / [kész. Bozsikné Vadai Anna et al.] Szeged : KSH Szegedi Ig., 2007.

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig : [doktori értekezés] / Király Lilla. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2010.

A szegénység csapdájában : cigányok Magyarországon - szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés / Babusik Ferenc. Bp. : Delphoi Consulting, 2004.

A szegénység enyhítéséért – helyzetkép és javaslatok 2000–2002 / szerk. Fóti Klára. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2003.

A szegénység és a kirekesztés változása, 2001-2006 / Bass László [et al.] Bp. : MTA KTI Gyerekprogram Iroda, 2007.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése : Magyarország / Medgyesi Márton. Bratislava : UNDP : TÁRKI, 2004.

Szegénység és depriváció : társadalmi összefüggések nyomában / Kapitány Balázs, Spéder Zsolt. Bp. : KSH NKI, 2004.

Szegénység és iskola : kor- és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskoláztatásáról / Szabó Ákosné. Budapest : Trezor, 1998.

A szegénység generációk közötti átörökítése Bp. : KSH, 2012.

Szegregáció a fejekben : a statisztikai és a mentális társadalmi és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden : PhD értekezés / Rácz Attila. Budapest : BCE, 2012.

Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában / Havas Gábor, Liskó Ilona. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2005.

Szegregáció - munkaerőpiac - foglalkoztatási esélyegyenlőség / Apró Antal Zoltán. Pécs : PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 2004.

Szégyenbélyegek : folyamatábrák a stigmatizációról a börtön szégyenbélyegétől a szégyenbélyeg börtönéig / Végh József. [S.l.] : [s.n.], 1997.

Székelyek és szászok : a kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál / Hajdú Farkas-Zoltán. Marosvásárhely : Mentor, 2001.

Szélre tolva : kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről, 2011 / Bernáth Gábor, Messing Vera. Budapest, [2012]

Szemelvények PhD-hallgatók munkáiból / szerk. Kocsis Erzsébet. Bp. : Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület, 2014.

Személyek szabad mozgása az Európai Unióban / Gellérné Lukács Éva. Bp. : Tullius, 2008.

Személyes idő - történelmi idő : a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kőszeg, 2003. augusztus 29-30. / szerk.: Mayer László, Tilcsik György. Szombathely: Vas Megye Levéltára, 2006.

Személyzeti politika - humánstratégia a közigazgatásban : doktori (PhD) értekezés / Linder Viktória. Debrecen : DE, 2010.

Szenvedély, szerelem, narrációk : filozófiai és pszichológiai tanulmányok / szerk. Boros Gábor, Pólya Tibor. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

Szerbia decentralizációja : a kisebbségi dimenzió = Dezentralization of Serbia : the minority dimension / Huszka Beáta. Bp. : EÖKIK, 2008.

Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2012 között : doktori értekezés / Ördögh Tibor. Bp. : ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola, 2014.

Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában / szerk. Györgyi Zoltán [et al.] Bp. : OFI, 2015.

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1997 / (szerk.) Lévai Katalin. Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 1997.

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1999 / (szerk.) Pongrácz Tiborné, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 1999.

Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001 / (szerk.) Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2002.

Szerepváltozások : jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2009 / szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné. Bp. : TÁRKI, 2009.

Szerepváltozások : jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2011 / szerk. Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné. Bp. : TÁRKI, 2011.

"Szeretnék valami lenni" :  hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról… / szerk. Fehér Boróka [et al.] : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2008.

A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában : doktori (PhD) értekezés / Balázs László. Pécs : Pécsi Tudományegyetem BTK, 2013.

A szervezeti tanulás interpretatív megközelítése: a szervezetfejlesztés esete : Ph.D. értekezés / Gelei András. Bp. : BKÁE, 2002.

A szervezeti tudás feltérképezése : Ph.D. értekezés / Klimkó Gábor. Bp. : BKÁE, 2001.

A szervezetfejlesztés jó gyakorlatai / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária. Bp. : OKI, 2006.

Szervezetmenedzsment : T-kit Strasbourg : Európa Tanács : Európai Bizottság, 2000.

Szervezetpszichológia : tantárgyi tematika és oktatási segédanyag / Kovács Zoltán. Bp., BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet, 2006.

Szexuálpedagógia : szexuális egészségnevelés / Szilágyi Vilmos. Bp. : Athenaeum, 2006.

Szexuálpszichológia : tankönyv és dokumentáció / Szilágyi Vilmos. Bp. : Medicina, 2006.

Sziget Fesztivál 2005 : az új fiatal középosztály és az élettervezés / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Sziget Fesztivál 2007 / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna. Bp. EIKKA, 2007.

Sziget-kutatás 2011 / Kabai Imre, Krisztián Viktor. Bp. : Zsigmond Király Főiskola, 2011.

A szigorítás útján : a kábítószer-jogszabályok szigorítása és a hatályba lépésük óta eltelt egy év értékelése / Pelle Andrea, Dénes Balázs. Bp. : TASZ, 2001.

Szigorúan ellenőrzött iratok : a magyar igazoltatási gyakorlat hatékonyságáról és etnikai aspektusairól - kutatási jelentés / Kádár András Kristóf [et al.] Bp. : Magyar Helsinki Bizottság, 2008.

A színházak adatai : 1992-2001 / összeáll. Lakatos Gyuláné. Bp. : KSH, 2002.

Szleng és kultúra / Vlagyimir Jelisztratov. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.

Szleng és lexikográfia / szerk. Szabó Dávid és Kis Tamás. Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012.

A szlengkutatás 111 éve / szerk. Várnai Judit Szilvia, Kis Tamás. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002.

A szlengkutatás útja és lehetőségei / szerk. Kis Tamás. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997.

A szlovák népesség főbb demográfiai jellemzői : Békés megye / szerk. Ando György [et al.] Békéscsaba : KSH Békés megyei Igazgatósága, 2004.

Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján 1900-1948 : a trianoni határokon belülre vetítve / Tóth István. Szeged : Móra Ferenc Múzeum, 2003.

A szociális és munkaügyi rendszer feladatai és integrációs lehetőségei a tartós munkanélküliség kezelésében / szerk. Kovács Ibolya, Ráczné Lehóczky Zsuzsánna. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon : kutatási zárótanulmány / Futó Péter [et al.] Bp. : NFI, 2005.

A szociális identitás, az információ és a piac / szerk. Czagány László, Garai László. Szeged : JATEPress, 2004.

Szociális munka csoportokkal / Pataki Éva. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék, 2010.

Szociális párbeszéd az Európai Unióban : Ph.D. értekezés / Arató Krisztina. Bp. : BKÁE. 2000.

A szociális segélyezés pénzbeli ellátásai az EU tagállamaiban / Hajdú József. Bp., 2004.

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége : a helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai / szerk. Landau Edit. Bp. : Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 2006.

A szociális szolgáltatási rendszer folyamatai 2002-2007 között / szerk. Mester Dániel. Bp. : Szociálpolitikai és Munkaügyi Int., 2010.

A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata : zárótanulmány / Erdélyi Tamás, Mészáros Zoltán. Bp. : SZMI, 2010.

A szociális városrehabilitáció esélyei Középső-Józsefváros és Külső-Erzsébetváros szlömösödő negyedeiben / Futó Péter. Bp. BKAE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék, 2003.

Szociális védőháló a régiókban / szerk. Szalainé Homola Andrea. Bp. : KSH, 2008.

A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében : PhD értekezés / Kasik László. Szeged : SZTE, 2010.

A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái : a gyermekközpontú ideológiák társadalomképe / Sáska Géza. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2005.

Szocializáció és drogfogyasztás : Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében : Ph.D. értekezés / Barabásné Kárpáti Dóra. Bp. : BCE, 2010.

Szociálpedagógus hallgatók egészség-kulturális magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a fizikai aktivitásra : PhD értekezés / Bucsi Gellértné. Bp. : SOTE, 2003.

Szociálpolitika / Lakner Zoltán. Bp. : Szent István Társulat, 2012.

Szociálpolitikai monitoring tanulmányok Bp. : TÁRKI, 2015.

Szociálpszichológia / vál. Lengyel Zsuzsanna. Bp. : Osiris., 1997.

A szociológiai és az intézményes szemléletmód / Farkas Zoltán. [Miskolc] : Miskolci Egyetem, 2006.

A szociológiai interjú készítése / Heltai Erzsébet, Tarjányi József. Bp. : TÁRKI, 1999.

Szociológiatörténeti szöveggyűjtemény I-II / szerk. Bertalan László. Bp. : BKE, 1997.

Szoft montázs : elméleti megközelítések az antropológiai filmhez / szerk. Horváth Réka, A. Gergely András. Bp. : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2004.

Szokások, babonák beás közösségekben - gyerekszemmel / Sánta Alíz. Pécs : PTE BTK NTI Romológia, 2007.

A szokások és a test az európai etnológia perspektívájában / Heltai Gyöngyi. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 1997.

Szolgáltatások, 2008-2012 Bp. : KSH, 2013.

Szolgáltatások világa / szerk. Hetesi Erzsébet [et al.]. Szeged : JATEPress, 2009.

Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen : szolgáltatásfejlesztési koncepció a gyermekszegénység elleni nemzeti programhoz / összefogl. tanulm. kész. Pataki Éva, Somorjai Ildikó. Bp. : MTA KTI Gyerekprogram Iroda, 2007.

Szolidaritás és jóléti preferenciák : Ph.D. értekezés / Janky Béla. Bp. : BKÁE, 2002.

A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai. Budapest : DemNet, 2013.

A szomszédsági hatás vizsgálata az európai regionális gazdasági fejlettségi tagozódásban : doktori értekezés / Fábián Zsófia Melánia. Budapest : ELTE TTK, 2013.

Szórakoztatás és kultúra az Interneten : a magyar web-világ tartalomelemzése. Bp. : TÁRKI, 2001.

A szovjet hatóság megtorló tevékenység Kárpátalján (1944-1991) / Dupka György. Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014.

Szövetkezetek Erdélyben és Európában / szerk. Somai József. Kolozsvár : Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2007.

Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben / szerk. Szoták Szilvia. Bp. : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013.

Szubkultúrák és iskolai nevelés : narratív kritikai pedagógiai etnográfia / Mészáros György. Veszprém : Iskolakultúra, 2014.

A születési rítusok és hiedelmek szerepe a közösség kapcsolatrendszerében Gyimesközéplokon : doktori disszertáció / Csonka-Takács Eszter. Bp. : ELTE BTK, 2006.

Születéstől az iskoláig az Észak-magyarországi régióban Bp. : KSH, 2011.

A „született”, a „sorseseményt átélt” és a „nem tehettem mást” politikus - az új parlamenti pártok politikusainak önképe / Csurgó Bernadett [et al.] Bp. : MTA PTI, 2011.

Szülőföldön magyarul : iskolák és diákok a határon túl / szerk. Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017.

Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában : doktori értekezés / Danis Ildikó. Bp. : ELTE Pedagógiai-Pszichológiai Kar, 2007.

Szülők : módszertani ajánlások a szülőkkel való együttműködéshez a Biztos Kezdet program munkatársai számára / szerk. Balázs István. Bp. : SZMI, [2009].

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés