Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

T

Táborlakók, diaszpórák, politikák / szerk. Sik Endre, Tóth Judit. Bp. : MTA PTI, 1996.
Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésről / szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária. Bp. : OKI, 2004.
Tájékoztató a kiemelten támogatott kistérségekről Budapest : KSH, 2008.
Találkozások a minőségi idősgondozással / Eszik Zoltán. Debrecen : Humán Fejlesztők Kollégiuma, 2005.
Találkoztam boldoguló cigányokkal is / Juhász Júlia. Bp. : Taninfo, 2003.
Talpalatnyi régiónk : tanulmányok / Bodó Barna. Kolozsvár : Komp-Press, 2003.
Támogatások és ellátások változása 2001-2008 között / szerk. Mester Dániel. Bp. : SZMI, 2010.
Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás : fogyatékos emberek a nyílt munkaerőpiacon / Jásper Éva, Csányi Zsuzsanna. Bp. : ELTE BGGYK, 2009.
Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás : szövegyűjtemény szerk. Csányi Zsuzsanna [et al.]. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.
A támogatott foglalkoztatási szolgáltatás : gyakorlati ismeretek tára [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009. 
A tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményre : európai eredményei a TIMSS adatok alapján / Hermann Zoltán. Bp. : MTA KI, 2011.
Tanári pálya és életkörülmények, 1996/97 : tanulmánykötet / szerk. Nagy Mária. Bp. : OKI, 1998.
Tanárképzés és oktatáskutatás / szerk. Kozma Tamás [et al.]. Szeged : Belvedere Meridionale, 2015.
A tanárképzés jövőjéről : 1. kötet / szerk. Deák Máté [et al.] Bp. : OFI, 2013.
A tanárképzés jövőjéről : 2. kötet : átívelések / szerk. Horváth H. Attila [et al.] Bp. : OFI, 2013.
A tanárképzés megítélése / Kocsis Mihály. Pécs : Iskolakultúra, 2003.
Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen - a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái : doktori (PhD) értekezés / Jancsák Csaba. Debrecen : DE, 2012.
Tanárképzős hallgatók a bolognai folyamatban, 2010-2011 / szerk. Ercsei Kálmán, Jancsák Csaba. Bp. : OFI, 2011.
Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. A multikulturális és interkulturális szemlélet... / szerk. Gordon Győri János. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.
A tandíj közgazdaságtana : szakirodalmi áttekintés / Semjén András. Bp. : MTA KI, 2011.
A tanítással változó világ : 1. kötet : elméleti viták / Martin Lipton, Jeannie Oakes. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.
A tanítással változó világ : 2. kötet : az iskola: az intézménytől a tanulóig / Martin Lipton, Jeannie Oakes. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.
A tanító a történelem sodrában : tanulmányok a magyar tanítóság 19-20. századi történetéből / Kelemen Elemér. Pécs : Iskolakultúra, 2007.
Tankönyvdialógusok / szerk. Simon Mária. Bp. : OKI, 2008.
Tanterv, tankönyv, vizsga / szerk. Bánkuti Zsuzsa, Lukács Judit. Bp. : OFI, 2015.
Tanulás életen át (TÉT) Magyarországon / szerk. Benedek András. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2008.
Tanulás felnőttkorban / Györgyi Zoltán. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.
A tanulás kora / szerk. Mayer József, Singer Péter. Bp. : OKI, 2003.
Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák / szerk. Fehérvári Anikó, Györgyi Zoltán. Bp. : Oktatáskutatás és Fejlesztő Intézet, 2015.
A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben / Fischer Andrea, Halász Gábor. Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.
Tanulási lehetőségek az Európai Unióban / Forgács András. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.
Tanulási utak - pályautak : a szakképzésben tanulók pályakövetése / szerk. Ercsei Kálmán. Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015.
Tanulástámogatás a felsőoktatásban : online mentorálási kézikönyv / Perjés István, Héja-Nagy Katalin. Eger :  Eszterházy Károly Egyetem, [2015.]
Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról... Bp. : [Nemzeti Munkaügyi Hivatal], 2007.
Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről : 1. rész. / kész. Kincses Gyula [et al.]. Bp. : ESKI, 2003.
Tanulmány a munkaadók véleményfeltárását felmérő kérdőíves kutatásról Bp. N-Terra : Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 2008.
Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére / [szerk. Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely] Győr : Universitas-Győr : Széchenyi I. Egy. Deák F. ÁJK, 2013.
Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / vál. Kovalcsik Katalin. [Budapest] : BTF : Iskolafejlesztési Alapítvány : Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 2001.
Tanulmányok a diaszpóráról / Kovács Nóra (szerk.). Budapest : Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.
Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, jelenéből és teológiájából / szerk. Nagy-Ajtai Erzsébet [et al.] Bp. : Kisegyház-kutató Egyesület, 2010.
Tanulmányok a médiatudományok köréből / szerk. Martin József. Eger : EKF, 2009.
Tanulmányok a médiatudományok köréből / szerk. Andok Mónika. Eger : EKF, 2007.
Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről 2016 / szerk. Ugrai János, Varga Attila. Bp. : OFI, 2016.
Tanulmányok a romológia köréből : válogatás a Romológiai Alapismeretek tanfolyam dolgozataiból / [szerk. Várnagy Elemér]. Pécs : JPTE BTK, 1994.
Tanulmányok a szórványról / Ilyés Zoltán, Papp Richárd (szerk.). Budapest : Gondolat Kiadó - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005.
Tanulmányok a társadalomról III / szerk. Laki Ildikó [et al.] Szeged : Belvedere Meridionale, 2017.
Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből / szerk. Szabó Ákosné. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.
Tanulmányok Magyarország versenyképességéről / szerk. Vértes András, Viszt Erzsébet. Bp. : Új Mandátum, 2006.
Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban : útmutató az Európai Kreditrendszer alkalmazásához  / szerk. Derényi András, Simon Mária. Bp. : OFI, 2016.
A tanuló felnőtt – a felnőtt tanuló / szerk. Mayer József, Singer Péter. Bp. : OKI, 2004.
Tanuló közösségek, közösségi tanulás : a tanuló régió kutatás új eredményei / szerk. Juhász Erika. Debrecen : CHERD-H, 2014.
A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra : oktatás és készségek Bp. : OECD, 2001.
A tanya épített környezete / szerk. Kiss Attila. Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Int., 2005.
Tanyák a Duna-Tisza közi Homokhátságon : válogatott annotált bibliográfia / Törökné Gémes Tünde. Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Int., 2005.
A tardi helyzet 2008-ban / szerk. Bartal Anna Mária. Piliscsaba, PPKE, 2009.
TÁRKI-UNICREDIT európai társadalmi jelentés 2008 / szerk. Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2008.
TÁRKI európai társadalmi jelentés 2009 / szerk. Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2009.
Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban Magyarországon (1971-2008) / Kovács Katalin. Budapest : KSH NKI, 2011.
A társadalmi egyenlőtlenségek új dimenziója: „digital gap” nemzetközi összehasonlításban / Bognár Éva, Galácz Anna. Bp. : TÁRKI, 2004.
Társadalmi ellátórendszerek, 2006 / összeáll. Aujeszky Pál [et al.]. Bp. : KSH, 2007.
Társadalmi esélyegyenlőtlenségek a versenysportban: az úszás példája : PhD értekezés / Egressy János. Bp. : SOTE, 2005.
Társadalmi felelősségvállalás : mit tehet a közszféra? / szerk. Jánosik Orsolya és Vörös Andrea. Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012.
Társadalmi folyamatok Hajdú-Bihar megyében a 2005. évi mikrocenzus tükrében / kész. Ambrus Zoltánné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2006.
Társadalmi folyamatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2005. évi mikrocenzus tükrében / kész. Fodor Aladárné [et al.]. Szolnok : KSH Debreceni Igazg., 2006.
Társadalmi folyamatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2005. évi mikrocenzus tükrében / kész. Csizmazia Tamásné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2006.
Társadalmi-gazdasági helyzetkép Veszprém megyéről 2004 / kész. Berta Györgyné [et al.]. Veszprém : KSH Veszprémi Igazg., 2005.
Társadalmi, gazdasági jellemzők / [kész. Bakos Norbert et al.] Budapest : KSH, 2007.
A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában / Faluvégi Albert. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2004.
Társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata káoszelméleten alapuló eszközökkel / Orosz Miklós. Bp. : BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 2014.
Társadalmi helyzetkép 2005 / kész. Bocz János [et al.] Bp. : KSH, 2007.
Társadalmi helyzetkép 2010 : lakáshelyzet / Székely Gáborné. Bp. : KSH, 2012.
Társadalmi helyzetkép: életkörülmények Észak-Magyarországon / kész. Fejes László [et al.]. Miskolc, KSH Miskolci Igazg., 2007.
Társadalmi jellemzők, 2006 Bp. : KSH, 2007.
Társadalmi jellemzők és ellátórendszerek, 2007 Bp. : KSH, 2008.
Társadalmi jellemzők és ellátórendszerek, 2008 / szerk. Lakatos Judit, Tokaji Károlyné. Bp. : KSH, 2009.
A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló jelzőszámok : laekeni indikátorok / kész. Salamin Pálné. Bp. : KSH, 2006.
A társadalmi kohézió erősítése / szerk. Tausz Katalin. Bp. : Új Mandátum, 2006.
Társadalmi kommunikáció / Béres István, Horányi Özséb. Bp. : Osiris, 2001.
Társadalmi konfliktusok : Salgótarján, 1989. június 15-18. / szerk.: Á. Varga László. Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 1991.
A társadalmi marketing elméleti és empirikus kérdései : egyetemisták alkoholfogyasztási történeteinek narratív elemzése : Ph.D. értekezés / Mitev Ariel Zoltán. Bp. : BCE, 2005.
Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában [szerk. Fedinec Csilla]. Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.
Társadalmi rendszerek és funkciók / Terestyéni Tamás. Bp. : AKTI, 2009.
Társadalmi részvétel : bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára / Pallai Katalin. Bp. : Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2010.
Társadalmi részvétel a fenntartható vidékfejlesztésben: a részvételi akciókutatás lehetőségei : doktori értekezés / Bodorkós Barbara. Gödöllő : SZIE, 2010.
Társadalmi riport 1990 / szerk. Andorka Rudolf [et al.]. Bp : TÁRKI, 1990.
Társadalmi riport 1992 / szerk. Kolosi Tamás [et al.]. Bp : TÁRKI, 1992.
Társadalmi riport 1994 / szerk. Andorka Rudolf [et al.] Bp. : TÁRKI, 1994.
Társadalmi riport 1996 / szerk. Andorka Rudolf [et al.]. Bp. : TÁRKI, 1996.
Társadalmi riport 1998 /szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 1998.
Társadalmi riport 2000 / szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 2000.
Társadalmi riport 2002 / szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 2002.
Társadalmi riport 2004 / szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 2004.
Társadalmi riport 2006 / szerk. Kolosi Tamás [et al.] Bp. : TÁRKI, 2006.
Társadalmi riport 2008 / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2008.
Társadalmi riport 2010 / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2010.
Társadalmi riport 2012 / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2012.
Társadalmi riport 2014 / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2014.
Társadalmi riport 2016 / szerk. Kolosi Tamás, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2016.
Társadalmi-politikai változások hatása a vallásos identitás alakulására Magyarországon (1948-1990) - különös tekintettel 1948-1964 közötti időszakra : Ph.D. értekezés / Bögre Zsuzsanna. Bp. : BKÁE, 2002.
A társadalmi támaszt nyújtó személyes kapcsolatháló és a szubjektív életminőség összefüggései az egész-séges és a mozgáskorlátozott személyek körében : Ph.D. értekezés / Szabó Laura. Bp. : BKÁE, 2003.
A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben : Ph.D. értekezés / Csetnek Tünde Tímea. Budapest : BCE, 2013.
Társadalmi tőke, karrieresélyek, viselkedésminták / Bugovics Zoltán, Ferenczi Zoltán, Szakál Gyula. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutatóközp., 2004.
A társadalmi világ ideáltipikus felépítése / Erdélyi Ágnes. Bp. : Typotex, 2003.
Társadalmi tükör : jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015 / Hajdu Gábor, Kristóf Luca. Bp. : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2015.
Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában / szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Folmeg Márta. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2014.
Társadalomkutatás - mi végre : politikatudomány, alkotmányjog, világrendszerelmélet? / Szigeti Péter Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011.
A társadalomrendszer mint kommunikáció : Niklas Luhmann az erkölcsi és az ökológiai válságról / Balogh István Budapest : MTA PTI, 2008.
A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században : a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 10. jubileumi konferenciájának előadásai… / szerk.: Sasfi Csaba. Salgótarján: Hajnal István Kör, Nógrád Megyei Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, 2003.
Társadalomtudományi végzettséggel a munkaerő-piacon : a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója / Héra Gábor. Bp. : Kurt Lewin Alapítvány, 2006.
Társas környezet és sportfogyasztás : a folyamatos megerősítést igénylő tanult fogyasztás : Ph.D. értezekés / Neulinger Ágnes. Bp. : BCE, 2007.
Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években / szerk. Vágó Irén. Bp. : OKI, 1999.
A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája / szerk. Farkas Ágnes. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.
Tavaszi fesztivál / Csizér Kata. Bp. : TÁRKI, 2000.
Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Bp. : KSH, 2011.
Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2013 Bp. : KSH, 2014.
A távmunka humánpolitikája / Breinerné Varga Ildikó. Bp. : Emberi Erőforrás-menedzsment, 2004.
Távoktatás a határon túli magyarok képzésében / Török Balázs. Bp. : Oktatáskutató Int., 2002.
A távoktatás módszertanának fejlesztése : kutatási zárótanulmány / Szűcs András, Zarka Dénes. Bp. : NFI, 2006.
Távoktatástól távoktatásig : egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között / Kovács Ilma. Bp., 2006.
Távoli szomszédok : Jánossomorja és Andau 1990-2000 / Gerhard Baumgartner [et al.] Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.
Távoli tájak, ismeretlen gyerekek / Kéri Katalin. Pécs : JPTE Tanárképző Intézet, 1997.
Tehetséggondozó programok / szerk. Kállai Gabriella. Bp. : OFI, 2015.
A települési infrastruktúra fejlődése a Nyugat-Dunántúlon Bp. : KSH, 2009.
A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában : Ph.D. értekezés / Bódi Ferenc. Bp. : BKÁE, 2001.
A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában / szerk. Fodor László, Bányai Orsolya. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017.
A településszerkezet és a közigazgatási rendszer inkonzisztenciája : PhD dolgozat / Kovács Róbert. Pécs : PTE, 2003.
A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között – a népszámlálási adatok tükrében Bp. : KSH, 2013.
A településszociológia alapjai / Szirmai Viktória. Bp. : Pollack Mihály Műszaki Főiskola, 1994.
A teljesítményalapú pedagógusbérezés nemzetközi tapasztalatai / Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2008.
Tény és való : a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete / Bárdi Nándor. Pozsony : Kalligram, 2004.
A tér a társadalomkutatásban : bevezetés a regionális tudományba / Nemes Nagy József. Bp. : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 1998.
Tér - társadalom - kultúra / szerk. Török József. Szeged : CSMKTK, 2005.
Tér és terep : tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből / szerk. Kovács Nóra és Szarka László. Budapest : Akadémiai K., 2002.
Tér és terep : tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből / szerk. Kovács Nóra és Szarka László. Budapest : Akadémiai K., 2003.
Tér, idő, határ és átmenet : politikai antropológiai esettanulmányok / A. Gergely András. Budapest : MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 2001.
Terepgyakorlatok könyve / szerk. Budai István. Győr : Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet : Szent István Egyetem, 2011.
Terek és tér-képzetek : elképzelt és formalizált terek, régiók a Kárpát-medencében, Közép-Európában / szerk. Hardi Tamás. Somorja ; Győr : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2015.
Terek, intézmények, átmenetek / szerk. Fedinec Csilla. Bp. : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2015.
Terek, tervek, történetek : az identitás történetének térbeli keretei 2 / szerk. Cieger András. Budapest : Atelier, 2011.
Terhességmegszakítások : 1995-2006 / összeáll. Kiss Vámosi Éva. Bp. : KSH, 2007.
Terhességmegszakítások a Dél-Alföldön / kész. Takács Béláné. Szeged : KSH Szegedi Igazg., 2005.
Terhességmegszakítások az alföldi megyékben Szeged : KSH, 2012.
A terhességmegszakítások jellemzői a Dél-Dunántúlon 1990-től napjainkig / kész. Horváthné Takács Ibolya. Pécs : KSH Pécsi Igazg., 2006.
Téri lét : társadalomtér elméleti alapvetések : akadémiai doktori értekezések / Faragó László. Bp. : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2016.
Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben / Seres Antal [et al.] Bp. : MTA KI, 2011.
A természet és a lélek : a naturalista megközelítés a pszichológiában / Pléh Csaba. Bp. : Osiris, 2003.
Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása / szerk. Lengyel Imre, Nagy Benedek. Szeged : JATEPress, 2016.
Térségek versenyképességének mérése / Lukovics Miklós. Szeged : JATEPress, 2008.
Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben : módszertani útmutató / szerk. Sain Mátyás. Bp. : NFÜ, 2014.
Területfejlesztés és régiók / Horváth Gyula, Szaló Péter. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.
A területfejlesztés és vidékfejlesztés kapcsolata : kutatási zárótanulmány / közrem. Baranyi Béla [et al.] Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2004.
A területfejlesztési eszközök és az egyes térségek makrogazdasági helyzete, illetve annak változásai : kutatási zárótanulmány / közrem. Edelényi Béla. Pécs : MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, 2003.
A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé / szerk. Szirmai Viktória. Székesfehérvár : Kodolányi János Főisk., 2015.
A területi elemzések alapjai / Dusek Tamás. Bp. : ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2004.
Területi konfliktusok és változásaik a periférián : tanulmányok a perifériáról / közrem. Balcsók István [et al.] Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2002.
A területi kutatások csomópontjai / szerk. Barta Györgyi [et al.] Pécs : MTA RKK, 2010.
Tervezői identitás és alternatív stratégiák : a magyar divattervezés új generációjának esélyei a globális piacon : doktori értekezés / Dévényi Dalma Alma. Budapest : MOME, 2013.
Tettesek, szemtanúk, áldozatok : a vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében : Ph.D. értekezés / Csősz László. Szeged : SZTE, 2010.
Tévéerőszak és morális pánik / Császi Lajos. Bp. : Új Mandátum, 2003.
TIMSS 2007 : összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanuló képességeiről matematikából és természettudományból / Balázsi Ildikó [et al.] Bp. : Oktatási Hivatal, 2008.
TIMSS 2011 : összefoglaló jelentés a 8. évfolyamos tanulók eredményeiről / Balázsi Ildikó [et al.] Bp. : Oktatási Hivatal, 2012.
Tiszántúli Emanuelle / Szilágyi Gyula. Budapest : Osiris, 2005.
Tíz év / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2001.
Tíz nap Szegényországban / Balogh Edgár. Budapest : Magvető, 1988.
Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről / szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kolozsvár : Scientia, 2002. 3 kötet
Tollam szivárványba mártom : források az európai nőtörténet köréből az ókortól a 20. századig / szerkesztő Kéri Katalin. Pécs, 1999.
Tolna megye számokban, 2013 / Berkéné Molnár Andrea [et al.] Bp. : KSH, 2014.
A tornasport nevelő hatásának empirikus vizsgálata : PhD értekezés / Batta Klára. Bp. : SOTE, 2002.
Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére : kutatási zárótanulmány / Antalovits Miklós. Budapest : NFI, 2005.
Továbbtanulási döntés az általános iskola végén:  a kulturális és a jövedelmi tényezők szerepe : Ph.D. értekezés / Hermann Zoltán. Bp. BKÁE, 2003.
Többcélú kistérségi társulások az Észak-Alföldön / [kész. Sólyom Ildikó, Novák Géza]. Debrecen : KSH Debreceni Igazgatóság, 2005.
Többcélú küzdelem : helyzetképek a kistérségi közoktatásról / szerk. Balázs Éva, Kovács Katalin. Bp. : OFI, 2012.
Többnyelvű oktatás és EU-integráció : az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban / szerk. Ring Éva. Bp. : EÖKIK, 2004.
A többség kisebbsége : tanulmányok a székelyföldi románság történetéről / szerk. Hermann Gusztáv Mihály. Csíkszereda : Pro-Print, 1999.
A többszintű területi együttműködés lehetőségei és akadályai – A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió esete / Majoros András. Bp. : EÖKIK, 2009.
Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közössgében : doktori (PhD) értekezés / Belényi Emese-Hajnalka. Debrecen : DE BTK, 2016.
Tömegkommunikáció és társadalom : három tanulmány / Szecskő Tamás. Bp. : AKTI, 2009.
Törések, hálók, hidak : választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon / szerk. Angelusz Róbert, Tardos Róbert. Bp. : DKMKA, 2005.
A történelem mint emlék(mű) / Gyáni Gábor. Bp. : Kalligram, 2016.
Történelem, társadalom, nevelés / Baska Gabriella [et al.] Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.
A történelem visszavág / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 2001.
Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon : doktori disszertáció / Farkas Mária. Bp. : ELTE BTK, 2007.
Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben / szerk. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea. Székesfehérvár : KJF, 2015.
Történelmi traumáink : közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében / szerk. Ujváry Gábor. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2014.
Történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe a vállalkozói potenciál területi különbségeinek alakulásában Magyarországon : Ph.D. értekezés / Kopasz Marianna. Bp. : BCE, 2005.
A történeti pszichológia elmélete és gyakorlatának lehetőségei a nemzetiszocializmus példáján : doktori értekezés / Kiss Zsuzsanna. Pécs : PTE BTK, 2011.
A trafikpiac átalakulása és átalakítása : esettanulmány / Laki Mihály. Bp. : MTA KRTK KTI, 2014.
Transznacionális vállalati stratégiák és multilateralizmus / Simai Mihály. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.
Trendek és előrejelzések : munkaerőpiaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon / szerk. Fazekas Károly, Varga Júlia. Bp. : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2013.
A Trilla szólamai : egy Örkény-egyperces olvasatai / Kamarás István. Budapest : Holnap, [2003].
A tudásalapú társadalom kialakulása Magyarországon / szerk. Tamás Pál. Bp. : Új Mandátum, 2006.
Tudásexport : a felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei : Campus Hungary esettanulmányok 2014 / szerk. Kadlót Nikolett, Csekő Krisztina. Bp. : Balaassi Intézet, 2014.
Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés / szerk. Buzás Norbert. Szeged : JATEPress, 2005.
A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban : doktori (PhD) értekezés / Boga-Pohl Patricia. Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013.
A tudomány, a tudás és az egyetem : filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok / Boros János. Veszprém : Iskolakultúra, 2010.
Tudomány és történet / szerk. Forrai Gábor, Margitay Tihamér. Bp. : Typotex, 2002.
Tudományfilozófia : szöveggyűjtemény / szerk. Forrai Gábor, Szegedi Péter. Bp. : Áron, 1999.
Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon. A doktori képzésben résztvevők helyzete : doktori értekezés / Fináncz Judit. Debrecen : DE, 2008.
Tudományterületi át(-)tekintések : alkalmazott antropológiai és társ-tudások / A. Gergely András. Budapest : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutközp., 2006.
Túl a magyar ugaron : az integrált vidékfejlesztés lehetőségei Magyarországon / Bíró Nagy András. Bp. : DEMOS, 2007.
Túl jó / elég rossz szülők. A pszichológiai túlvédés okai, jellemzői, következményei és kezelési lehetőségei : doktori (PhD) disszertáció / Csomortáni Domokos Zoltán. Bp. : ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2014.
Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében / Szakál Gyula. Bp. : Győr : Pozsony : Nemzetiségi Dokumentációs Centrum Pozsony, MTA PTI, Műhely, 1997.
A túlnyomórészt nőket foglalkoztató ágazatok speciális problémái : a kutatás módszertani megalapozása és a kérdőíves adatfelvételek megtervezése és próbája Bp. : SZGTI Alapítvány, 2009.
A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata / Mundruczó Györgyné [et al.] Bp. : ÁSZ, 2010.
Turizmus a Nyugat-Dunántúlon Győr : KSH, 2012.
A turizmus és a szabadidő eltöltésének lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914) : Ph.D. értekezés / Glózik Klára. Szeged : SZTE, 2011.
A turizmus társadalmi beágyazottsága : Ph.D. értekezés / Szőllős Péter. Bp. : BCE, 2005.
A turizmus területi dimenziói / szerk. Hanusz Árpád. Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézete, 2012.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés