Simon Réka Zsuzsanna: Ahány király, annyi mese

2014-05-20 16:24:26

Részlet a könyvből:

"- Felséges királyom, khm, elnézését kérem, hogy közbevágok, de mégis kivel szeretne felséged háborúzni? - kérdezte a főhadvezér.
- Hogyhogy kivel? Micsoda kérdés ez! Hát természetesen az ellenséggel! -válaszolta homlokát ráncolva a borzas kobakú.
- Felséges királyom, egy icinyke-picinyke apró kicsi gondunk van ezzel a háborúzással - suttogta csukott szemmel az udvari bolond -, birodalmadnak nincs egy szál ellensége sem.
- Mi az, hogy nincs?! Hogyhogy nincs? Micsoda bolondságot hordasz itt össze! Minden birodalomnak van ellensége! Biztosan találunk egy országot, ahol utálnak engem, ahol borsot akarnak törni királyi orrom alá! - csapkodta üvöltözve királyi térdét az uralkodó. Na, ennyi elég is volt ahhoz, hogy a főfőségek ülve vágják magukat haptákba. Senkiben nem fészkelődött már az álom, úgy elillant belőlük, mint a sicc.
- Felséges királyom, a keleti szomszédunknak tegnap adtunk ajándékba kilenc ménest, a nyugati szomszédunknak egy hete ajándékoztunk nyolc értékes bélyeggyűjteményt, a déli szomszédunknak három hete küldtünk hét marcipántortát, az északi szomszédunknak öt hete ültettük tele árvácskákkal a városi parkjait - hadarta az udvari főjegyző.
- Mióta vagyunk mi ilyen nagylelkűek? Na, mióta? - kérdezte lábával toppantva a morcos király.
- Hm, hm, khm - dünnyögte a főminiszter -, hát, őszintén szólva azóta, mióta felséged ül a trónon.
- És erről miért nem szólt nekem senki?
- Miről, felséges királyom? - kérdezte egyszerre az udvari bolond, az udvari főjegyző és a főminiszter.
- Hát arról, hogy ilyen jó király vagyok!
- Felséges királyom, nem gondoltuk, hogy erről szólnunk kellett volna - meresztette csodálkozó szemeit a főminiszter.
- Hát, pedig kellett volna! Most egy ellenségem sem ólálkodik a közelben. Hogy lehet így hősiesen csatába szállni? Milyen birodalom az, aminek egy szál ellensége sincsen?
- Ellenséget kell szereznünk! Mi lenne, ha visszakérnénk a marcipántortákat?
- Azt nem lehet - ingatta a fejét a főudvarmester -, a tortákat már rég megették.
- Akkor követeljük vissza a nyugati királytól a bélyeggyűjteményeket! - süvítette a király.
- Azt sem lehet, mert akkor cserébe vissza kellene adnunk a káposztás lepény titkos receptjét, ami felséged nagy kedvence! - magyarázta a főasztalnokmester.
- Hm, akkor azt nem lehet, azt valóban nem! - motyogta alig hallhatóan a király. - Megvan! Eszembe jutott. Tiporjuk szét galádul az árvácskákat, amiket ültettünk!
- Azt sem lehet, mert az északi szomszédunk fia vette el felséged kiskirálylányát!
- Jaj, micsoda butaságokat beszélek, hát persze! - tördelte kezeit a király. - Nem háborúzhatok a kiskirálylányom ellen.
- Hát nem! - helyeselt a főminiszter.
- Akkor nem tudom, mi a teendő - ugrott fel trónjáról a király -, ellenség nélkül nincs háború! Most lemegyek a királyi alagutam labirintusába gondolkodni. Ne zavarjatok! - mondta a király, és pikkpakk, pakkpikk, már el is viharzott.
- No, most aztán mitévők legyünk? Honnan szerezzünk ellenséget? Hogyan szervezzünk háborút? - kérdezte szomorúan a főudvarmester.
- Támadt egy remek ötletem! - vakargatta az orra hegyét az udvari bolond.
Mi lenne, ha mi szerveznénk egy birodalmi nagy csatát itt a királyi főudvarban?
- Naaa, tessék, ez aztán a jó ötlet! - húzta el a száját a főjegyző. - Mit is várhatnánk egy bolondtól! Háborúzzunk magunkkal! Kaszaboljuk le egymást! Volt birodalom, nincs birodalom!
- Ki mondta, hogy kaszabolnánk? - mosolygott huncutul az udvari bolond.
- Hát akkor mit csinálnánk? - birizgálta unottan a hálósipkáját a főasztalnokmester.
- Párnacsatáznánk!
- Párnacsatáznánk? - kérdezte értetlenül a főhadvezér.
- Párnacsatáznánk, méghozzá libatollal megtöltött pufók párnákkal válaszolta az udvari bolond."