Globalizáció

Artner Annamária (2006): Globalizáció alulnézetben Napvilág Kiadó, Budapest

Farkas Péter (szerk.)(2009): A globális válság: hatások gazdaságpolitikai válaszok és kilátások 1. kötet: Világgazdasági súlyponteltolódások VKI-ECOSTAT

Lányi András (2007): A globalizáció folyamata L'Harmattan, Budapest

Szabó Gábor (2003): A globalizáció emberi jogi kockázatai Doktori Disszertáció, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola