Pártok

Dömény Zsuzsa (2005): Pártok a latin-amerikai társadalmakban Egy kétpárti váltógazdaság negyvenéves működése, kudarca és tanulságai. Pártfinanszírozás Latin-Amerika néhány országában MTA PTI Műhelytanulmányok 2005/2

Hegedűs István (2005): Rút pártviszály. Pártok és változások - a Fidesz politikai fordulata Doktori Disszertáció, Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Szociológia Doktori Iskola

Horváth Péter (2011): Aszimmetrikus koalíciók. A választási programok szerepe a koalíciók pártösszetételében, 1990-2002 Working Papers in Political Science MTA PTI 2011/4

Tóka Gábor (1992): A kakukk fészke. Pártrendszer és törésvonalak Magyarországon in Politikatudományi Szemle 1992/2 123-56. o.

Török Gábor (1995): Ahol a bal volt (?) a jobb. A skandináv pártrendszer ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék