E-archívum - Ferge ZsuzsaFerge Zsuzsa: A szociálpolitikai fejlesztés kérdései = Medvetánc 1984-1985.  4-1. (121-127.)
Ferge Zsuzsa: A tudomány szerepe a szegénység társadalmi kezelésében Magyarországon =  Szocpol. Ért. 1985. 4-5/I-II.  (13-49.)
Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra - társadalmi hátrány = Szocpol. Ért. 1985. 4-5/I-II.  (43-70)
Ferge Zsuzsa: Vitaindító gondolatok a szociálpolitikai szakemberképzésről = Szocpol. Ért. 1986. 1. (121-128.)
Ferge Zsuzsa: Mennyire fejlett a magyar szociálpolitika? = INFO-Társtud. 1.  1987. 1. (33-40.)
Ferge Zsuzsa: Hogyan tovább a társadalompolitikában? = INFO-Társtud. 3.  1989. 11. (41-48.)
Ferge Zsuzsa: Kinek az érdeke? = Esély 1. 1989. 1. (4-14.)
Ferge Zsuzsa: Hilscher Rezső aktualitása = Esély 2. 1990. 3. (13-17.)
Ferge Zsuzsa: Variációk a társadalmi integráció témájára = Esély 2. 1990.  1. (3-17.)
Szociálpolitika és társadalom :  válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból / vál. és szerk. Várnai Györgyi. Bp. : ELTE Szociológiai Int. Szociálpol. Tanszéke : T-Twins, 1991.
Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia: Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről = Esély  3. 1991. 4. (149-157.)
Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra és szociálpolitika = Esély 3. 1991. 2.  (3-18.)
Ferge Zsuzsa: A családi pótlékról = Esély 3. 1991. 5. (32-34.)
Ferge Zsuzsa: A Foglalkoztatási törvény - amit megold és amit nyitva hagy =  Esély 3. 1991. 4. (120-127.)
Ferge Zsuzsa: Megjegyzések a Szociális Törvény koncepciójához = Esély 4.  1992. 3. (46-59.)
Ferge Zsuzsa: A szociális polgáriság feltámasztásának nehézségei = Esély 5.  1993. 6. (3-28.)
Ferge Zsuzsa: Az átmenet társadalma = Esély 7. 1995. 4. (3-18.)
Ferge Zsuzsa: A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról = Esély 8.  1996. 4. (53-61.)
Ferge Zsuzsa: Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta = Esély 10. 1998. 3. (3-23.)
Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Állam, kormányok, civilek. Bp., Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 2000. 488 p./A szociális szakképzés kvt; Társpol. olvasókvek/
Ferge Zsuzsa: A magyarországi szegénységről = INFO-Társtud. 15. 2001. 54. (17-26.)