E-archívum - Gönczöl Katalin


Gönczöl Katalin: A fiatalkorúak utógondozása = Jogtud. Közl. 1976. 9. (509-514.)
Gönczöl Katalin: Bűnözés - komplex családgondozás = Mozgó Világ 1984. 1-2. (150-160.)
Gönczöl Katalin: A hátrányos helyzet és a bűnözés = Valóság 1982. 8. (61-72.) Ua. In: A társadalom, az iskola és a pedagógia.  [Szerk.]: Illyés Sándor – Nádasi Mária. Bp., Szegedi Ny., 1986. (p. 319-328.)
Gönczöl Katalin: A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban = M. Jog 33. 1986. 6. (501-517.)
Gönczöl Katalin: Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika = Valóság 31. 1988. 10. (35-48.) Ua. = Jogtud. Közl. 43. 1988. 8. (463-472.)
Gönczöl Katalin: Szegénység és bűnözés = INFO-Társtud. 5. 1991. 16. (25-30.)
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója = Szocpol. Ért. 5. 1987. 1. (303-317.) Ua.  In: Gönczöl Katalin [et al.]: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Bp. Corvina Kvk., 1996. p. 108-118; In: Rejtőzködő jelen. [Szerk.]: Tausz Katalin - Várnai Györgyi. Bp. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996. p. 88-104
Gönczöl Katalin: Szegénység és bűnözés = Szocpol. Ért. 1987. 1. sz. 250-302. p.
Gönczöl Katalin: Csökkenthető-e a börtönnépesség? A magyar büntetőpolitika a 80-as években = Esély 2. 1990. 5. (66-84.) Ua. In: Deviancia, emberi jogok, garanciák. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. T-Twins Kiadó, 1993. (p. 123-142.)
Gönczöl Katalin: A bűnözés és a bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában = M. Jog 38. 1991. 11. (646-653.); Esély 1992. 1. p. 42-55.
Gönczöl Katalin: Bűnös szegények. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1991. 231, [1] p. Bibliogr. p. 203-231.
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései = Társ. Szle 48. 1993. 3. (37-48.)
Gönczöl Katalin: Devianciák, bűnözés és a megelőzési stratégia = Társ. Szle 49. 1994. 5. (40-54.)
Gönczöl Katalin: Válság - munkanélküliség - büntetőpolitika (p. 84-106.) In: A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára. Bp. Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület, 1996.Ua. In: Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. [Szerk.]: Gyekiczky Tamás. Bp., Kossuth Kvk., 1990. (p. 158-178.)
Gönczöl Katalin: Jelentés a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása folytán kialakult helyzet vizsgálatáról = Esély 9. 1997. 5. (94-102.) Ua. Esély 10. 1998. 3. (112-120.)Ua. Háló 3. 1997. 7-8. (2-7.)
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése : a családon belül veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló állami feladatokról : Heves megyei helyzetjelentés 1997-99 évekről = Család, gyermek, ifj. 9. 2000. 6. (12-19)