E-archívum - Ritoók Magda


Ritoók Pálné: A szakmai nevelés távlati fejlesztéséről az iskolarendszer tervezésével összefüggésben = Magyar Pedagógia 1979. 1. p. 18-26.

Ritoókné Ádám Magda - László Klára - Susánszky Éva: Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció = Pedagógiai Szemle 38. 1988. 6. p. 533-539