Hoffmann Gertrud publikációi1970

Hoffmann Gertrud : Biológiai feladatlapok a gimnázium 3. osztályában (p. 319-343) In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1968-1970. Bp., Akadémiai Kiadó, 1970.

1971

Hoffmann Gertrud: Csoportos iskolaérettségi vizsgálatok (p. 5-15) In: Tanulmányok a nevelési tanácsadás köréből. Szerk: Tunkli László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1971.

Hoffmann Gertrud : Szubjektívek-e az osztályzatok? = A Biológia Tanítása 10. 1971. 3. (76-78.)

Hoffmann Gertrud: A pedagógus pályaorientáló szerepe = Pályaválasztási Tanácsadás 4. 1971. 2. (11-14.)

1973

Hoffmann Gertrud: A pályaválasztás előkészítése a pszichológia szaktanár munkájában. In: A pályaválasztás előkészítésének módszerei az iskolában. II. kötet, 1973. (p. 3-12) 10. füzet

1974

Hoffmann Gertrud: A társas beilleszkedés problémáinak elemzése több szempontú szociogram alapján. - Budapesti középiskolák III. és IV. osztályaiban = Pedagógiai. Szemle 24. 1974. 1. (46-54.)

Raven John Carlyle: 1956. Színes Progresszív Mintateszt 5-11 éves gyerekek vizsgálatára. Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1974. /A kivonatot készítette és az előszót írta: Hoffmann Gertrud/

Szociometriai felmérés. Hoffmann Tiborné vizsgálata (p. 115-124) In: Szociálpszichológiai vizsgálatok az iskolában. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1974.

1976

Hoffmann Gertrud: Gyermekpszichológiai munka a nevelési tanácsadóban = Köznevelés 27. 1976. 39. (16-18.)

A nevelési tanácsadóban dolgozó pszichológus feladatairól és szakképzettségéről (p. 125-133). In: Tanulmányok a gyermekpszichológia köréből. Szerk: Horányi Györgyné. Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1976.

1977

Hoffmann Gertrud: A pszichológus együttműködése a pedagógussal az iskolai munkát magatartásával zavaró gyermek kapcsán = Magyar Pszichológiai Szemle 34. 1977. 1. (51-61.)

Hoffmann Gertrud: Módszerek és eljárások a 14—18 éves korosztálynál jelentkező pszichés tünetek befolyásolására = Budapesti Nevelő, 13. 1977. 4. (69-76.)

1980

Horányi Györgyné - Hoffmann Gertrud - et al. Útmutató a nevelési tanácsadók pedagógiai munkájához a családgondozásról. Kiadja az Oktatási Minisztérium Gyermekvédelmi Önálló Osztálya] Bp. : OM, 1980. 41 p.

1982

Előadások a nevelési tanácsadók tevékenységéről .[A Magyar Pedagógiai Társaság 1980. március 19-i tanácskozásán elhangzott előadások]. [Szerk. Hoffmann Gertrud] ; [kiad. az] Országos Pedagógiai Intézet. Bp. : OPI, 1982. 198 p.

1984

Hoffmann Gertrud: A nevelési tanácsadók hatóköréről = Köznevelés 40. 1984. 11. (11-12.)

Hoffmann Gertrud: Szociális beavatkozás és állásfoglalás serdülők terápiájában (p. 172-174) In.:Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája II. (Tematikus vitaanyagok.) [Összeáll. Barkóczi Ilona] MTA. Bp., 1986.

1988

Hoffmann Gertrud: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? = Gyermek- Ifjvéd. 1988. 7. 24. (12-14.)

Hoffmann Gertrud: A tanácsadó és felvilágosító munkáról = Budapesti Nevelő 24.1988. 4. (15-17.)

Hoffmann Gertrud: Szociális beavatkozás és állásfoglalás serdülők terápiájában (p. 431-34). In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1988.

Hoffmann Gertrud: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét (p. 977-982.) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1988.

Hoffmann Gertrud: Pszichológiai szakvélemények a nevelési tanácsadói gyakorlatból (p. 1101-1146) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1988.

Hoffmann Gertrud: Mit mondjunk a gyereknek, amikor a családot súlyos csapás éri? (p. 5-11.) In: Gyerekeinkért. Szerk.: Horányi Annabella. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1988.

1989

Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella - Schődl Lívia: Lélektani alapismeretek. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1989. 121 p.

1990

Hoffmann Gertrud: A Mária Terézia téri iskola. Emlékezés Mérei Ferencre születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából = Bp. Nevelő 26. 1990. 1-2. (3-6.)

1991

Horányi Annabella - Hoffmann Gertrud - Kósáné Ormai Vera: Nevelési tanácsadás és iskolapszichológia ; [Közread: a "Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése" c. kutatás Programirodája] Bp., Tankönyvk., 1991. 375 p., [12] t. : ill.

1992

Hoffmann Gertrud: A gyermek nem kis felnőtt = Bp. Nevelő 28. 1992. 1. (51-54.)

Hoffmann Gertrud: Szociális beavatkozás és állásfoglalás serdülők terápiájában (p. 511-514) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája I. kötet. Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda. Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1992.

Hoffmann Gertrud: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét (p. 243-248.) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája II. kötet. Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1992.

Hoffmann Gertrud: Munkaterv (II. kerület) (p. 333-342) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája II. kötet. Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1992.

Hoffmann Gertrud: Munkaköri leírás a nevelési tanácsadóban dolgozó családgondozó pedagógus részére (p. 343-346) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája II. kötet. Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1992.

Hoffmann Gertrud: Szakvélemények tartalmi áttekintése : Iskolai beutalók – nevelési tanácsadói szakvélemény (p. 477-504, 518-548, 550, 554-556) In: A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája II. kötet. Szerk.: Illyés Sándor – Ritoókné Ádám Magda Bp., Tankönyvkiadó Vállalat, 1992

1993

Hoffmann Gertrud: Mit mondjunk a gyereknek amikor a családot súlyos csapás éri = Tantusz 48. 1993. 3. mell. (1-5.)

Hoffmann Gertrud: Az örökbefogadásról = Tantusz 48. 1993. 6. mell. (1-5.)

1994

Hoffmann Gertrud: Az örökbefogadásról = Család, Gyermek, Ifjúság 3. 1994. 2. (11-14.)

1995

Hoffmann Gertrud: Tomasovszky Mária: „Elvették a földünket, mindenünket”. Interjú. Készítette 1995-ben. 1956-os Intézet OHA, 664 sz. (Részletek). Tomasovszky Mária (1945–) nyomdász. Nagyapja, Tomasovszky Mihály. Teljes szöveg

1998

Hoffmann Gertrud: Az örökbefogadásról (p. 20-30.) In: Gyerekeinkért. Szerk.: Horányi Annabella. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet,1998.

Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella - Schődl Lívia: Lélektani alapismeretek. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1998.

1999

Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban Bp., OKKER K., 1999. Tanulmánya/i/: Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: A nevelési tanácsadó funkciója (p. 82-88.), Hoffmann Gertrud: A pszichológus munkája a szülőkkel és a gyermekkel (p. 90-168.), Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: A nevelési tanácsadó feladata a gyermekvédelemben (p. 170-203.), Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: Együttműködés az óvodával és az iskolával (p. 320-353.), Hoffmann Gertrud - Horányi Annabella: Együttműködés az egészségüggyel (p. 356-364.)