Solt Ottilia publikációi1972

Solt Ottilia: Esettanulmány egy automatikus üzemről In: Napjaink műszaki fejlődésének társadalmi feltételei és várható hatása. Szociológiai konferencia, 3. Balatonfüred 1972. szept. 26-28. Bp. Kossuth K. soksz, 1972.

1975
Solt Ottilia: Budapesti cigánygyerekek az iskolában = Bp. Nev. 1975. 2. (90-106.)

Solt Ottilia: Egy budapesti kerület alacsony jövedelmű munkáscsaládjai = Bp. Nev. 1975. 3. (69-77.)

1976
Solt Ottilia: Még egyszer a cigány osztályokról = Élet és Irod. 1976. 40. (2.)

Solt Ottilia: Az új lakótelepek lakóiról = Bp. Nev. 1976. 4. (85-92.)

1977
Solt Ottilia: Budapest szakképzetlen és vagyontalan lakóinak életmódja = Bp. Nev. 1977. 1. (96-107.)

Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai vizsgálata. [Szerk.]: Solt Ottilia. [Előszó]: Solt Ottilia. [Közreműködő]: Havas Gáborné - Kardos László /Soros Alapítvány/ - Kemény András. [Közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. Bp., Főv. Nyomdaip. Váll., 1977. 22 p. Az interjúkat kész.: Havas Gáborné, Kardos László, Kemény András

Solt Ottilia: Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai vizsgálata.(p. 3-5.;12-15.) Bp., Főv. Pedagógiai Intézet Bp., 1977

1978
Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei (p. 38-44.) In: Mit ér a kéziratos irodalom, ha magyar?. [Szerk.]: Bence György - Kis János /filozófus/. Bp. – Paris,. Dialogues Européennes, 1978.

1979
Solt Ottilia: Cigánygyerekek az iskolában = Budapest 1979. 6. (28-31.) A cigánygyerekek iskolai helyzetének alakulása Budapesten. A cigánylakosság rétegződése, területi elhelyezkedése és a gyerekek hátrányos helyzetének mértéke közötti kapcsolat

1983
-solt [Solt Ottilia]: Új szamizdatlap jelentkezett – ABC Tájékoztató I–II. = Beszélő 1983. 4.

1984
(solt) [Solt Ottilia]: Nem lesz munkanélküliség! = Beszélő 1984. 3.

Solt Ottilia: Egy gyakorló szülő, hajdani tanár és szociológus megjegyzései a „korlátozott autonómiájú iskola” tervéhez = Beszélő 1984. 3.

1985
Független fórum. Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpát-medencében. [Vál.]: Zsille Zoltán. [Összeáll.]: Zsille Zoltán. [Közreműködő]: Dénes Gyula - Illyés Gyula - Konrád György - Solt Ottilia - Balajthy Anna - Szabó Miklós /történész/ - Zsille Zoltán - Kőszeg Ferenc - Duray Miklós - Csoóri Sándor - Demszky Gábor - Krassó György. München, Danubia ny., 1985. [4],335. Solt Ottilia, Csoóri Sándor és mások írásai.

Solt Ottilia: Foglalkoztatáspolitikai garanciák. (Megint a munkanélküliségről) = Beszélő 1985. 2.

-t [Solt Ottilia]: Létminimum Magyarországon = Beszélő 1985. 3.

Havas Gábor - Lengyel Gabriella - Nagy András - Solt Ottilia - Kis János – Kőszeg Ferenc: Beszélő beszélgetés a SZETA kezdeményezőivel = Beszélő 1985. 12.

1986
Solt Ottilia: Szegények pedig nincsenek! /1985/ (p. 167-175.) In: Isten éltessen Pista! Kemény István 60. születésnapjára. [Szerk.]: Havas Gábor - Kenedi János - Kozák Gyula. Bp. ny. n. soksz., 1986.

-solt [Solt Ottilia]: A létminimum alatt =Beszélő 1986. 1.

–Solt– [Solt Ottilia]: Utójáték = Beszélő 1986. 2.

1987
Havas Gábor - Solt Ottilia: Roma in Ungarn. [Cigányok Magyarországon] = Pogrom 18. 1987. 130. /6/. (39-42.)

Társadalmi szerződés. A politikai kibontakozás feltételei. [Összeáll.]: Kis János /filozófus/ - Kőszeg Ferenc - Solt Ottilia = Beszélő. [Szamizdat] 1987. 2. /20./ Különszám. (1-60.)  A politikai reform feltételei, az ellenzék követelései és programja

[Solt Ottilia]: A Szeta eseteiből = Beszélő 1987. 1.

[Kis János, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia]: Mit követeljünk? = Beszélő 1987. 2.

–solt [Solt Ottilia]: A Szeta dossziéjából = Beszélő 1987. 3.

[Solt Ottilia]: Zsigó Vilmos meghalt = Beszélő 1987. 4.

1988
Solt Ottilia: Rendőrségi történetek a nagy magyar ugarról (p. 186-193.) In: Új Magyarország felé?. [Szerk.]: Kende Péter /politológus/. Paris, Dialogues Européennes, 1988.

[Solt Ottilia]: Nyugdíjasok, lakótelepen = Beszélő 1988. 1.

Solt Ottilia: Vadásztörténetek = Beszélő 1988. 1.

–solt– [Solt Ottilia]: Színe és visszája = Beszélő 1988. 3.

1989
Császár Nagy László: A legnagyobb veszélynek a szegénységet tartom. A vesszőfutástól a párbeszédig = M. Nemz. 42. 1989. 56. (márc. 7.). (7.) Solt Ottilia beszél ellenzéki magatartása miatt félbeszakadt szociológusi pályájáról és a hazai szegénységről

Lévai Katalin: A SZETA történetéről. Lévai Katalin interjúja = Esély 1. 1989. 1. (84-87.)

Beszélgetés Solt Ottiliával a Szegényeket Támogató Alapról

Papp Tibor - Horváth Zoltán: "A SZETA mindenekelőtt morális kényszer hatására jött létre". Interjú egy szociológussal = HVG 11. 1989. 3. (78-79.) Beszélgetés Solt Ottiliával

Solt Ottilia: Centrumok uralma = Népszabadság 1989. ápr. 22. 14. Solt Ottilia a társadalmi esélyegyenlőségről.

Solt Ottilia: A Grósz-szá tett Palmer = Szabad Demokraták 1989. 4-5. 18.  Az igazi Grósz- és Palmer-interjú és a magyar reform

Solt Ottilia: Kit hogyan sújt? = Szabad Demokraták 1989. 3. 2. Az áremelések, a bérek, a nyugdíjak és a családosok helyzete.

Solt Ottilia: Magyar maffia = Beszélő 1989. 2. próbaszám

Solt Ottilia: „E sok gyomor hogyan emészthetné meg a tanács kegyelmét” = Beszélő 1989. 4. próbaszám

Buják Attila: A szegények bűne. Beszélgetés Solt Ottíliával = RTV Újs. 34. 1989.

 1990
Solt Ottilia: Arculcsapatás jogállamban = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 39. (32.) Hanák Katalin szociológust származása és férjének történészi tevékenysége miatt érte fizikai támadás

Solt Ottilia: Föld és szegénység (p.93-100.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1990. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László /politológus/. Bp. Aula K. - OMIKK, 1990.

Solt Ottilia: Isten, haza, család = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 23. (17-18.) Kötelező lesz-e az iskolai hitoktatás?

Solt Ottilia: Megjegyzések a cigányságról folyó vitához (p. 465-467.) In: Szamizdat '81-89. Válogatás a Hírmondó című folyóiratból. [Szerk.]: Gyarmathy Katalin - Lévay Jenő. Bp. AB-Beszélő Kft., 1990.

Solt Ottilia: Minőségi társadalom. Az Antall-kormány társadalompolitikája = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 38. (4-7.)

Solt Ottilia: Nincs születésszabályozás abortusz nélkül = M. Napló 2. 1990. 27. (júl. 5.). (6.) Hozzászólás Bálint B. András: Hangos némaság. Orvosok és jogászok az abortusz ellen = Magyar Napló 2. 1990. 22. (máj. 31.) (9.) c. cikkéhez

Solt Ottilia: Politikai optika. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 22. (27-28.) Csepeli György - Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a ’80-as évek végén Budapest, ELTE, 1990. c. könyv kapcsán

Solt Ottilia: ...Reménytelenné válok a politikai megoldások iránt... Beszélgetés Bulányi Györggyel = Beszélő. ú. f. 1. 1990. 18. (18-21.) Az elkötelezetten keresztény Bokor-közösség szembenállása a hivatalos egyházzal és a politikával a Kádár-korszakban és utána

"Folyton laknátok!". [Összeáll.]: Solt Ottilia = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 2-51. 14. (24-28.) Összeállítás salgótarjáni és debreceni tudósításokból

Hozzászólások Kovács András interjújához = Századvég 1990. 1. (110-134.) Solt Ottilia és mások hozzászólása.

Beszélgetés a szociáldemokráciáról. Interjú Kovács Andrással = Századvég 1990. 1. (101-109.)

A létminimum alatt. [Közrem.]: Solt Ottilia - Havas Gábor, F. - Győri Péter /szociálpolitikus/ - Morvai Bea - Mezei György /szociológus/ = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 4. (2-51.) Része: Solt Ottilia: Réteges tüntetés

A Szabad Demokraták Szövetségének gazdasági és szociális választási programja = Beszélő. Ú. f. 1. 1990. 10. (Mell. p. 1-14.) Solt Ottilia és mások tanulmányai alapján.

Solt Ottilia: Nincs születésszabályozás abortusz nélkül = Magyar Napló 27. 1990. (6.)

Solt Ottilia: Nyilvános üzenet egy ismeretlen fenyegetőhöz = Magyar Nemzet 1990. febr. 10. (13.) Egy szegedi cigánycsalád elleni telefonhadjáratról.

Solt Ottilia: A mítosz csapdájában = Ring 34. 1990. (16.) Solt Ottilia reagálása Kéri Kálmán felszólalására

F. Havas Gábor–Solt Ottilia: Munkatársaink helyszíni tudósításai = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 1.

Solt Ottilia: Mi szavatolja a TB biztonságát? = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 1.

Solt Ottilia: A lápon át Libanonba? = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 2.

S. O. [Solt Ottilia]: „Moszkvában holnap bármi megtörténhet” = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

Solt Ottilia: Hajh, kutyafáját, harcias legény! = Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

–t–a [Solt Ottilia]: Folytatásos szomorújáték a fővárosi hajléktalanokról. (2. rész) = Beszélő Ú. f.  1. 1990. 3.

–lt [Solt Ottilia]: (Rá)fázunk =Beszélő Ú. f. 1. 1990. 3.

–lt [Solt Ottilia]: Nyers-anyag = Beszélő 1. 1990. 4.

S. O. [Solt Ottilia]: Réteges tüntetés = Beszélő 1. 1990. 4.

Solt Ottilia: Beismerő vallomás = Beszélő 1. 1990. 4.

Solt Ottilia: Kié a gyerek? A családjogi törvény módosításához = Beszélő 1. 1990. 5.

Solt Ottilia: Nép, csőcselék, vasököl = Beszélő 1. 1990. 6.

–lt [Solt Ottilia]: Ököl-jog államiság. (folyt.) = Beszélő 1. 1990. 6.

S. O. [Solt Ottilia]: Mire kell az a pénz? = Beszélő 1. 1990. 6.

–lt [Solt Ottilia]: Menhely Szegeden = Beszélő 1. 1990. 7.

S. [Solt Ottilia]: Anyai kötelesség = Beszélő 1. 1990. 7.

–t [Solt Ottilia]: 1 éven belül gyógyuló végleges állapot? = Beszélő 1. 1990. 8.

S. [Solt Ottilia]: A titokzatos pályázat és más helyesbítések = Beszélő 1. 1990. 8.

–t [Solt Ottilia]: Vendégünk volt = Beszélő 1. 1990. 9.

–lt [Solt Ottilia]: Sátor = Beszélő 1. 1990. 9.

s. [Solt Ottilia]: Szegedi tudósítónk jelentkezik = Beszélő 1. 1990. 9.

Solt Ottilia: A lánchídi csata – Beszélgetés Pongor Sándor ezredessel, a BRFK Közbiztonsági (ma már Közrendvédelmi) Osztálya vezetőjével = Beszélő 1. 1990. 10.

Solt Ottilia: Szülessenek döntések arról, hogy hová akarunk elmozdulni! – Szűcs László jogásszal beszélget Solt Ottilia a társadalombiztosítási rendszer alternatíváiról = Beszélő 1. 1990. 11.

Solt Ottilia: Győzelem! = Beszélő 1. 1990. 11.

–lt [Solt Ottilia]: A legújabb sátor = Beszélő 1. 1990. 12.

Solt Ottilia–F. Havas Gábor: Koszorú helyett. Tánczos Gábor újratemetésére = Beszélő 1. 1990. 12.

–lt [Solt Ottilia]: A tudatminimum alatt = Beszélő 1. 1990. 12.

Solt Ottilia: „Folyton laknátok!” = Beszélő 1. 1990. 14.

–lt [Solt Ottilia]: [Helyi felmérés] = Beszélő 1. 1990. 14.

–st [Solt Ottilia]: A demokrácia margóján kívül = Beszélő 1. 1990. 14.

Solt Ottilia: …Reménytelenné válok a politikai megoldások iránt… Beszélgetés Bulányi Györggyel = Beszélő 1. 1990. 18.

–szeg–efhá–lt [Kőszeg Ferenc–F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: Sajtóvita = Beszélő 1. 1990. 19.

Solt Ottilia: Mesterporszívózók és szellemvasút = Beszélő 2. 1990. 44.

1991
Hovanyecz László: Hogyan kössünk szociális hálót? = Társ. Szle 46. 1991. 1. (27-37.)

Beszélgetés Fekete Gyula statisztikussal és Solt Ottiliával

Ladányi János: Leszakadók - a gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái = Replika 2. 1991. 4. /december/. (1-39.)

Tardos Márton, Ferge Zsuzsa, Kemény István, Szelényi Iván, Kornai János és Madarász Aladár előadásának rövidített, valamint Solt Ottiliával, a BKE-n 1991. június 20.-án elhangzott kerekasztal-beszélgetésen készült interjú szövege.

Solt Ottilia: Mi van a hegyen, messze túl? = Beszélő. Ú. f. 2. 1991. 26. (12-13.) Egy Budapest környéki falu rendszerváltás utáni helyzetéről

Solt Ottilia: A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap szerveződése és munkája (p. 143-146.) In: Szociális segítő. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Akadémiai K., 1991.

Balla Péter: Rendőrségünket óriási szereptévesztés jellemezte = M. Nemz. 53. 1990. 30. (5.)

Riport Münnich Ivánnal, Solt Ottiliával és Túrós Andrással

Solt Ottilia: Egy cigány – egy zsivány? Szerény vita Farkas Zoltánnal = Magyar Hírlap 1991 dec.17. (7.)

Solt Ottilia: Az igazi féri = Magyar Hírlap 1991.jan. 29. (5.) Solt Ottilia véleménye Boross Péter (BM) nyilatkozatáról, a rendőrség átszervezéséről.

Solt Ottilia – Rege Sándor: Szükségszerűen rossz döntés volt = Népszabadság 1991. aug.2. (7.) A családsegítő központokról.

Solt Ottilia: Ha éhezőt lát, kiáltson rendőrért! = Népszabadság 1991. febr.16. (6.) A szociális védőhálóról.

–t [Solt Ottilia]: Permanens békés átalakulás = Beszélő 2. 1991. 6.

efhá–lt–szeg [F. Havas Gábor–Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc]: Stukkerek és pancserek = Beszélő 2. 1991. 6.

t. a. [Solt Ottilia]: Új csúcs! = Beszélő 2. 1991. 7.

–lt [Solt Ottilia]: Kinek a jogállama? = Beszélő 2. 1991. 7.

Solt Ottilia: Angyal szállt le Babilonba = Beszélő 2. 1991. 8.

–lt, –g [Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc]: Kivételes (lakás)ellátmányok = Beszélő 2. 1991. 8.

–lt [Solt Ottilia]: Népfőiskola = Beszélő 2. 1991. 10.

Solt Ottilia: Lesz magyar újjászületés? = Beszélő 2. 1991. 10.

S. O. [Solt Ottilia]: Az európai kereszténység védőbástyája = Beszélő 2. 1991. 10.

–lt [Solt Ottilia]: Zűrzavar és kora bánat = Beszélő 2. 1991. 11.

Solt Ottilia: Csőre töltve I. = Beszélő 2. 1991. 11.

Solt Ottilia: Ki nevet a végén? = Beszélő 2. 1991. 12.

Solt Ottilia: Csőre töltve II. = Beszélő 2. 1991. 12.

–o [Solt Ottilia], f.–s. [F. Havas Gábor–Solt Ottilia], Tellér Gyula: Mi, csótányok. A tulajdonnév helyesírása. Remény = Beszélő 2. 1991. 12.

–lt [Solt Ottilia]: Nyolcvankilencezer-kilencszázötvenből tizenhatezren – az időközi választások – = Beszélő 2. 1991. 13.

lt [Solt Ottilia]: Híradó-variációk = Beszélő 2. 1991. 14.

f–s [F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: Babérok = Beszélő 2. 1991. 14.

–lt [Solt Ottilia]: A Madách téri fogorvosok esete = Beszélő 2. 1991. 16.

–lt [Solt Ottilia]: Békés váltás = Beszélő 2. 1991. 17.

Solt Ottilia: Megint lőttek… (Giczey Péter helyszínről küldött tudósításának elhasználásával) = Beszélő 2. 1991. 18.

lt [Solt Ottilia]: Technikai szünet? – Kronológia = Beszélő 2. 1991. 19.

S. O. [Solt Ottilia]: Aki a fővárosnak vermet ás… = Beszélő 2. 1991. 19.

–slt [Solt Ottilia]: Érzelmes utazás a TDDSZ bölcsőjéhez = Beszélő 2. 1991. 22.

–lt [Solt Ottilia]: Nyolcezer boltból kilencvenöt. Egy kormányprogram kudarca = Beszélő 2. 1991. 22.

S. [Solt Ottilia]: Háttér egy tüntetéshez = Beszélő 2. 1991. 22.

Solt Ottilia: Terápia = Beszélő 2. 1991. 24.

Solt Ottilia: Kincs, ami nincs? = Beszélő 2. 1991. 25.

–lt [Solt Ottilia]: Tessék választani!  = Beszélő 2. 1991. 25.

Solt Ottilia: Egy válasz Vitányi Ivánnak = Beszélő 2. 1991. 25.

–t [Solt Ottilia]: Új szereplők lépnek a színre = Beszélő 2. 1991. 26.

Solt Ottilia: Mi van a hegyen, messze túl? = Beszélő 2. 1991. 26.

–lt [Solt Ottilia]: Kösz, Demszky! = Beszélő 2. 1991. 27

p. é./s. o./n. w. a. [Pleszkán Éva–Solt Ottilia–Nagy W. András]: Száll a kakukk… / pótlás = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Új seregszemle. Alábecsültem a Népjóléti Minisztériumot = Beszélő 2. 1991. 27.

(–s) [Solt Ottilia]: Kultúrkíséret a sétához = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Laptársunk, a Magyar Fórum = Beszélő 2. 1991. 27.

Solt Ottilia: Örömmel jelentem, tévedtem! = Beszélő 2. 1991.  28.

Solt Ottilia: Az utolsó tangó? = Beszélő 2. 1991. 28.

s. o. [Solt Ottilia]: Lopakodó alkotmányozás. Beszélgetés Tölgyessy Péterrel = Beszélő 2. 1991.- 28.

morvay–lt [Morvay Bea–Solt Ottilia]: Tilos! = Beszélő 2. 1991. 29.

Solt Ottilia: „.…avagy jobb párt lett önökből?” = Beszélő 2. 1991. 30.

lt [Solt Ottilia]: Halljátok a zenét? = Beszélő 2. 1991. 31.

lt [Solt Ottilia]: Érdekegyeztetés = Beszélő 2. 1991. 34-35.

[Solt Ottilia–Kőszeg Ferenc]: Kemény kezek éjszakája = Beszélő 2. 1991. 34-35.

Solt Ottilia: A rendszerváltás kis pillanata. Társadalombiztosítási reform a küszöbön = Beszélő 2. 1991. 36.

s. [Solt Ottilia]: A debreceni dr. Mengele? = Beszélő 2. 1991. 37.

–t [Solt Ottilia]: Parlamenten kívül = Beszélő 2. 1991. 37.

lt [Solt Ottilia]: Egy kis rasszizmusért nem kell a szomszédba menni… = Beszélő 2. 1991. 37.

Solt Ottilia: A sommás ítéletek irritálnak. Beszélő-beszélgetés Pusztai Erzsébet MDF-es képviselővel = Beszélő 2. 1991. 38.

t. [Solt Ottilia]: Villáminterjúk = Beszélő 2. 1991. 38.

lt [Solt Ottilia]: Az a legény, aki… – (Jön a gőzhenger) = Beszélő 2. 1991. 40.

Solt Ottilia: Újság Debrecenben = Beszélő 2. 1991. 40.

Solt Ottilia–Kőszeg Ferenc: Olyan ez, mint az Expo… Beszélő-beszélgetés Hack Péterrel = Beszélő 2.1991. 41.

–lt– [Solt Ottilia]: Pártleltár = Beszélő 2. 1991. 42.

Solt Ottilia: Az autonómia kísértései = Beszélő 2. 1991. 43.

Solt Ottilia – Kőszeg Ferenc: Nem vagyok híve az önjelöltségnek. Beszélő-beszélgetés Dornbach Alajossal = Beszélő 2. 1991. 43.

lt [Solt Ottilia]: Egyéves mérleg = Beszélő 2. 1991. 44.

–lt [Solt Ottilia]: Baracskai távlatok = Beszélő 2. 1991. 44.

lt [Solt Ottilia]: MASZOVKER = Beszélő 2. 1991. 45.

Solt Ottilia: Egyhangú kilátások, avagy nincs kiút? Kormányzati és önkormányzati cigánypolitika = Beszélő 2. 1991. 46.

–lt [Solt Ottilia]: Pénzünket és életünket = Beszélő 2. 1991. 48.

(Ziaja György), Solt Ottilia: Pragmatikus szociológia = Beszélő 2. 1991. 49. Ziaja György zuglói képviselő válasza Solt Ottilia: Egyhangú kilátások, avagy nincs kiút? Kormányzati és önkormányzati cigánypolitika = Beszélő 2. 1991. 46. c. cikkére

Solt Ottilia: Ez egy demokratikus hatalom… Beszélgetés Beke Katával = Beszélő 2. 1991. 50.

efhá–solt [F. Havas Gábor–Solt Ottilia]: „Ha rászokik valaki, kelljen neki, mint a drog…” Interjú a Magyar Narancs főszerkesztőjével = Beszélő 2. 1991. 51-52.

1992
Kemény István: Szociológiai írások. [Szerk.]: Gábor Kálmán. [Közreműködő]: Gábor Kálmán - Solt Ottilia. Szeged, Replika Kör, 1992. 301 p. /Replika kvek, 1./ Gábor Kálmán interjúival. Tanulmánya: Kemény István – Solt Ottilia: Gazdasági vezetők (p. 85-122.)

Solt Ottilia: AIDS, avagy mi a demokrácia = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 14. (19-20.) Sz.-ben, egy nyugat-magyarországi nagyközség óvodájában egy gyermek HIV vírussal fertőzött volt. A helyi társadalom reakciójáról

Solt Ottilia: "...együtt indultak el az őshazából...". Horváth Aladár mesél = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 19. (11-13.)

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 8. (10.) A rendszerváltás hátrányos szociális hatása

Solt Ottilia: A Köztársaság bemutatkozik = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 18. (3.)

Solt Ottilia: Közmegegyezés nélkül? = Figyelő 46. 1992. (3. ) Solt Ottilia a szociálpolitikáról.

Solt Ottilia: Rendőrpolitika, rendőrjog = Magyar Hírlap 1992 jan. 13. (7.)

Solt Ottilia: Belülnézet = Kritika 2. 1992. (27.) Könyvismertetés: Vásárhelyi Mária: Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi-gazdasági kérdéséről. 1994. novemberéig folytatott vizsgálatok. Budapest, Pesti Szalon Kvk., 1995. c. könyv ismertetése.

Solt Ottilia: Ígéretek és nosztalgiák csapdája = Népszava 1992. szept.8. (7.)

Solt Ottilia: Amatőrképek egy amatőrtársaságról = Beszélő 3. 1992. 1.

Solt Ottilia: Komoly úr, komoly szándékkal = Beszélő 3. 1992. 3.

Solt Ottilia: Az idegen = Beszélő 3. 1992. 4.

–lt [Solt Ottilia]: Amire Önök büszkék lehetnek? Antall József nemzeti mitológiájáról = Beszélő 3. 1992. 5.

–t [Solt Ottilia]: A Nagy Nyomulás – Dokumentumdramolett = Beszélő 3. 1992. 6.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 8.

–lt [Solt Ottilia]: Meglepetés = Beszélő 3. 1992. 9.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 9.

F. Havas Gábor – Kőszeg Ferenc–Solt Ottilia: „Elszabadult az úri pimaszság…” Beszélő-beszélgetés Horn Gyulával, Orbán Viktorral és Tölgyessy Péterrel = Beszélő 3. 1992. 10.

Solt Ottilia: Hőstörténet = Beszélő 3. 1992. 10.

lt [Solt Ottilia]: Válságmenedzselő érdekképviselet. Ózdi helyzet = Beszélő 3. 1992. 11.

–lt– [Solt Ottilia]: Mert fakó minden élet, csak a teória aranyfája zöld = Beszélő 3. 1992. 12.

lt [Solt Ottilia]: Tessék mondani, mi az a tüntetés?  = Beszélő 3. 1992. 13.

lt [Solt Ottilia]: Svédország észhez tért = Beszélő 3. 1992. 14.

F. Havas Gábor–Solt Ottilia: Kényszerhíd – Beszélő-beszélgetés a lágymányosi hídról = Beszélő 3. 1992. 15.

Solt Ottilia: Döntés szilárd pilléreken = Beszélő 3. 1992. 18.

lt [Solt Ottilia]: Megvan Pongor ezredes! = Beszélő 3. 1992. 18.

Solt Ottilia: Nemzeti gondozatlanság = Beszélő 3. 1992. 19.

Solt Ottilia: „…együtt indultak el az őshazából…” Horváth Aladár mesél = Beszélő 3. 1992. 19.

lt [Solt Ottilia]: Csőcselék = Beszélő 3. 1992. 19.

–t. [Solt Ottilia]: A válságbőség zavara = Beszélő 3. 1992. 20.

lt [Solt Ottilia]: Horn Gábor, a Liga megbízott elnöke = Beszélő 3. 1992. 20.

Simon János: Végül is ki mutatkozott be? Válasz Solt Ottiliának = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 20. (47.) Válasz Solt Ottilia: A Köztársaság bemutatkozik = Beszélő. Ú. f. 3. 1992. 18. (3.) c. cikkére

lt [Solt Ottilia]: Nemzeti érdek úgy estefelé, egy hétköznapon = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia: Sötétben – Újra az önkényes lakásfoglalókról = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia – Eörsi János: A szociális Európába kívánkozunk! Beszélgetés Forgác Pállal = Beszélő 3. 1992. 21.

Solt Ottilia: A rövidtávfutó magányossága = Beszélő 3. 1992. 23.

t [Solt Ottilia]: A Józsefvárosban is áll a bál = Beszélő 3. 1992. 23.

Dzseferzon Tamás [Solt Ottilia]: Absztrakt Csúcs-ra járatás = Beszélő 3. 1992. 24.

–lt [Solt Ottilia]: Zárlatos a rendszer! – A szegénység és a munkanélküliség a közgondolkodásban = Beszélő 3. 1992. 24.

–seölt– [Solt Ottilia – Eörsi János]: Válassz szakszervezetet! De hogyan? = Beszélő 3. 1992. 24.

lt [Solt Ottilia]: Törv. védve = Beszélő 3. 1992. 25-26.

–t [Solt Ottilia]: Utánunk az özönvíz! = Beszélő 3. 1992. 25-26.

1993
lt–zzs–eö [Solt Ottilia – Zádori Zsolt – Eörsi János]: La Stampa. A Rossz virágai. Kis nagyegyházi nyomulás = Beszélő 4. 1993. 47.

lt–zzs [Solt Ottilia – Zádori Zsolt]: Egy kicsit a médiáról. Lezsák és Boross kora. A savanyú szőlő esete = Beszélő 4. 1993. 48.

Solt Ottilia – Eörsi János: Ráerősítettek a lassításra… Kuncze Gábor szabad demokrata miniszterelnök-jelölt a költségvetésről és a privatizációról = Beszélő 4. 1993. 49.

lt [Solt Ottilia]: Pénzvilág. Felelős férfiak. Hogy jutunk el a választásokig? = Beszélő 4. 1992. 49.

Solt Ottilia: Antall után = Beszélő 4. 1993. 50.

(lt) [Solt Ottilia]: A végrendelet = Beszélő 4. 1993. 51-52.

Szikra Zsuzsa: A Jurta = Mozgó Világ 19. 1993. 1. (79-96.) A Jurta Színház története 1983. január és 1992. október között a napi- és hetilapok tükrében

Solt Ottilia: Parlamenti képviselő Kétegyházán. (p. 81-87.) In: Félünk. Etnikai és szociális konfliktusok elkerülésének, feloldásának lehetőségei. Szerk. Nagy Gábor Tamás. Budapest, Fővárosi Önkormányzat, 1993.

1994
Solt Ottilia: A SZETA, a Szegényeket Támogató Alap szerveződése és munkája (p. 123-127.) In: A szociális segítő nyitánya. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1994. Az írás Lévai Katalinnak Solt Ottiliával az Esély 1989. 1. számában megjelent interjúja alapján készült

seölt [Solt Ottilia – Eörsi János]: Egy törvénytisztelő jogász / A hét örökzöldjei / Gazdaságis fejek és Piszkos Fred / Drága Kuncze Úr! = Beszélő 5. 1994. 1.

Kőszeg Ferenc–Solt Ottilia: „Én két Borosst látok”.  Beszélő-beszélgetés Kulin Ferenccel = 5. 1994. 2.

lt [Solt Ottilia]: A messziről jött ember. Pártok és vállalatok. Hazafias Népfront. A Faji Uszítás Pártja = Beszélő 5. 1994. 2.

Solt Ottilia: Az új szabadság első veresége. A Liga-válságról = Beszélő 5. 1994. 4.

lt [Solt Ottilia]: Azok a piszkos tények / Hungaristák /. Szakértői segítség = Beszélő 5. 1994. 4.

lt [Solt Ottilia]: Az SZI üdvöskéje. A nemzetépítő program megerősítése. Nemzeti televízió = Beszélő 5. 1994. 5

lt [Solt Ottilia]: Furcsa pár / Kampánynyitány / A heti botrányok = Beszélő 5. 1994. 6

Solt Ottilia: „Ez inkább pszichológiai hadművelet lesz”. Beszélgetés Király Bélával = Beszélő 5. 1994. 7

lt [Solt Ottilia]: Dolce vita. Nagy bukások. Az elveszíthetetlen csomag. A szocialista lista = Beszélő 5. 1994. 7

Solt Ottilia: Az önök igazmondó barátai = Beszélő 5. 1994. 8

t. [Solt Ottilia]: Kacsa (?) a magyar légtérben = Beszélő 5. 1994. 12.

Solt Ottilia: Közvélemény őfelsége = Beszélő 5. 1994. 13

Solt Ottilia: Befogadó ország = Beszélő 5. 1994. 16

Solt Ottilia: A vihar kapujában = Beszélő 5. 1994. 17

Kőszeg Ferenc – Solt Ottilia: Miért bukik meg a kormány? = Beszélő 5. 1994. 18

lt [Solt Ottilia]: A tömegkommunikátor felelőssége = Beszélő 5. 1994. 18

Solt Ottilia: Kis politikai földrajz = Beszélő 5. 1994. 20

lt [Solt Ottilia]: Sikersztori. A jövendő MSZP-frakció szociológiájáról = Beszélő 5. 1994. 21

Solt Ottilia: Játszd újra, Magyarország! = Beszélő 5. 1994. 22

t [Solt Ottilia]: Frakcióstatisztika  = Beszélő 5. 1994. 23

–lt [Solt Ottilia]: Szól a kakas már = Beszélő 5. 1994. 24

Solt Ottilia: Vétó és kasszakulcs = Beszélő 5. 1994. 25

Solt Ottilia: Vér és olaj = Beszélő 5. 1994. 26

–lt [Solt Ottilia]: Stefka Titusz = Beszélő 5. 1994. 27

–lt [Solt Ottilia]: Változatok egy témára. Bod Péter Ákos és Botos Katalin = Beszélő 5. 1994. 28

Solt Ottilia: Érted szűkítek, nem ellened… Az MSZP–SZDSZ-kormány szociális programja = Beszélő 5. 1994. 29

–t [Solt Ottilia]: Kormányunk született… = Beszélő 5. 1994. 29

(lt) [Solt Ottilia]: Ántré. Horn entrée-ja. Interjú a Napkeltében = Beszélő 5. 1994. 30.

Solt Ottilia: Románesz (cigányok). Michael Sinclair Stewart: Daltestvérek című könyvéről = Beszélő 5. 1994. 31

Solt Ottilia: Szakmai kérdések és politika = Beszélő 5. 1994.  32–33.

–lt [Solt Ottilia]: Pogrom-évforduló = Beszélő 5. 1994. 32-33.

s. [Solt Ottilia]: Önkéntes biztosítópénztárak = Beszélő 5. 1994. 36

–lt [Solt Ottilia]: Budapest legújabb vőlegénye = Beszélő 5. 1994. 36

t-a [Solt Ottilia]: Átmenet-e a recesszió? = Beszélő 5. 1994. 36

s. [Solt Ottilia]: Levendel László (1920–1994) = Beszélő 5. 1994. 37

t. [Solt Ottilia]: Ki szoktat, kit és mire? = Beszélő 5. 1994. 37

LT [Solt Ottilia]: Világhír = Beszélő 5. 1994. 37

t. a. [Solt Ottilia]: Egy régi földesúr = Beszélő 5. 1994. 37

–lt– [Solt Ottilia]: A történelemhamisítás rossz szokása = Beszélő 5. 1994. 38

Solt Ottilia: Önkor-kép. Az önkormányzati törvény és a választási törvény módosításáról = Beszélő 5. 1994. 39

–lt [Solt Ottilia]: Szabad ajtó = Beszélő 5. 1994. 39

–lt [Solt Ottilia]: Röntgendiagnosztikai központ a Pannon Egyetemen = Beszélő 5. 1994. 40

–S. O. [Solt Ottilia]: Lélegzet = Beszélő 5. 1994. 40.

Solt Ottilia: Őrző-védő közhatalom = 5. 1994. 42.

–t [Solt Ottilia]: Fiatal karthauziak = 5. 1994. 42

F. Havas Gábor – Solt Ottilia: „Bizonyos ügyeket rá lehet bízni a miniszterre”.  Interjú Kuncze Gáborral = Beszélő 5. 1994. 43.

Solt Ottilia: Álomgyár = Beszélő 5. 1994. 44.

t. [Solt Ottilia]: Kis hír – kis kommentár = Beszélő 5. 1994. 44.

–lt [Solt Ottilia]: A politikai perverzió kísértése = Beszélő 5. 1994. 45.

–lt [Solt Ottilia]: Állami agyonkezelés = Beszélő 5. 1994. 46.

Solt Ottilia: Törékeny falvak = Beszélő 5. 1994. 47.

–t [Solt Ottilia]: A tényfeltáró újságírás leckéje = Beszélő 5. 1994. 48.

–lt [Solt Ottilia]: Vizsgálati fejlemények = Beszélő 5. 1994. 48.

Solt Ottilia: Szigorúan ellenőrzött vonatok = Beszélő 5. 1994. 48.

-LT [Solt Ottilia]: Ki sír a végén? = Beszélő 5. 1994. 49.

s. [Solt Ottilia]: Gondoskodik, mint Horn a tűzoltókról = Beszélő 5. 1994. 51-52.

–lt [Solt Ottilia]: Mindenki Jánoskái = Beszélő 5. 1994. 51-52.

1995
Solt Ottilia, Kőszeg Ferenc. A mi titkaink az ő titkaik. = Magyar Hírlap 1995. aug. 23. 7. A belügyi iratok nyilvánosságáról

Gorcsev Iván [Solt Ottilia]: Eredeti gengszterfelhalmozás = Beszélő 6. 1995. 2.

Solt Ottilia: Hol terem a magyar vitéz? = Beszélő 6. 1995. 3.

lt [Solt Ottilia]: Dornbach kontra Bauer = Beszélő 6. 1995. 4.

Solt Ottilia: „Semmiféle segítségben nem bízunk többé!” = Beszélő 6. 1995. 5.

Efhá–Solt [F. Havas Gábor – Solt Ottilia]: Kulturkampf? = Beszélő 6. 1995. 7.

lt [Solt Ottilia]: Gyöngyösi vádirat = Beszélő 6. 1995. 7.

lt [Solt Ottilia]: Piszkos Fred közbelép = Beszélő 6. 1995. 8.

Eörsi János – Solt Ottilia: 2x2 néha 5 – Államháztartás-statisztika = Beszélő 6. 1995. 9

lt [Solt Ottilia]: Roma a kínpadon. Egy ízig-vérig demokrata tévés személyiség = Beszélő 6. 1995. 9

Gosztonyi Ágnes – Solt Ottilia: A drogozás – tünet – Beszélgetés a főváros drogkoordinátorával = Beszélő 6. 1995. 10.

Solt Ottilia: Bársonyos erőszak – A Maccabis Tasnádiék a Dániel úton = Beszélő 6. 1995. 11.

LT [Solt Ottilia]: Van-e a csp-ben 9 milliárd? = Beszélő 6. 1995. 12.

LT [Solt Ottilia]: Mi újság a Dániel úton? = Beszélő 6. 1995. 12.

[Solt Ottilia]: Az Ostermann-akció = Beszélő 6. 1995. 12

lt [Solt Ottilia]: Közakarat = Beszélő 6. 1995. 13.

Eörsi János–Solt Ottilia – Tálas Péter: „370 milliárd kellene” – Beszélgetés Surányi Györggyel, a Nemzeti Bank elnökével = Beszélő 6. 1995. 13.

eö–lt [Eörsi János – Solt Ottilia]: Lakás(le)építés – A március 12-i kormánycsomag lakásépítési fejezete = Beszélő 6. 1995. 14.

Solt Ottilia: Egy telefonhívás, szívkórház, meg egy el nem küldött levél – Dániel úti fejlemények = Beszélő 6. 1995. 14.

lt [Solt Ottilia]: A legnagyobb – és ami mögötte van = Beszélő 6. 1995. 15.

Solt Ottilia: Két szék között – Kulcsár Kálmán: Két világ között – Rendszerváltás Magyarországon 1988–1990 című könyvéről = Beszélő 6. 1995. 15.

–lt [Solt Ottilia]: Egészségügyi sokkterápia = Beszélő 6. 1995. 17.

Solt Ottilia: Az óriás nem vész el, csak átalakul = Beszélő 6. 1995. 18.

–lt [Solt Ottilia]: Mutatja, vagy mondja? = Beszélő 6. 1995. 19.

–seölt– [Solt Ottilia – Eörsi János]: Törvényes munkaidő = Beszélő 6. 1995. 21.

lt [Solt Ottilia]: Híradó-háttér = Beszélő 6. 1995. 21.

Solt Ottilia: 07 magazin = Beszélő 6. 1995. 22.

Solt Ottilia: Gyermektörténet = Beszélő 6. 1995. 23.

Solt Ottilia: Ki mit tesz a hazáért? – Interjú Konrád Györggyel = Beszélő 6. 1995. 23.

lt [Solt Ottilia]: Arkhimédész Lajos = Beszélő 6. 1995. 24 Beszélő 6. 1995. 21.

Solt Ottilia: Ezt nektek! – Séta a szakszervezeti vagyon tájékán = Beszélő 6. 1995. 25

lt [Solt Ottilia]: Az elnök életrajza = Beszélő 6. 1995. 26.

Solt Ottilia: Egy év után = Beszélő 6. 1995. 26.

Solt Ottilia: A valóság ismerete nélkülözhetetlen… – Interjú Gönczöl Katalin ombudsmannal = Beszélő 6. 1995. 27.

lt [Solt Ottilia]: Túlélés – Vizsgálódás a BM irattárában = Beszélő 6.1995. 28.

lt [Solt Ottilia]: Ócseny veritas…= Beszélő 6. 1995. 29.

F. Havas Gábor – Solt Ottilia: Memorett – A Déri Miksa utca 10. titkos története = Beszélő 6.1995. 29.

1996
Solt Ottilia: Dél-zselici burzsoázia – A Wesley János Főiskola másodéves szociális munkásszakos hallgatóinak munkáiból összeállította Solt Ottilia = Beszélő Ú.f. 2. 1996. 4.

Solt Ottilia: Nem Amerikából, Székelyföldről jöttünk… – A KAM „helyzet-könyvei”-ről = Beszélő Ú.f. 2. 1996. 6-7.

1997
Betlen János: "Fejembe vettem, hogy jogtalan az egész" = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (66-68.) Solt Ottilia 1988 március 15-i letartóztatásáról és a nap eseményeiről

Hafner Zoltán - Tóth Andrea: "Ők ugyanis sokkal védtelenebbek..." = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (60-65.) Solt Ottilia önmagáról

Solt Ottilia: Bűnügyi riport. Harmadíziglen... = Amaro Drom 7. 1997. 4. (21-23.) Egy kétegyházi magyar-cigány konfliktusról

Vásárhelyi Mária: "A kádárizmust nem utálták annyira" = Beszélő. Ú. f. 2. 1997. 3. (69-75.) A szabad szakszervezetek megalakulása. Liga konföderáció

Solt Ottilia: A margó margóján. = Magyarország 14. 1997. 20. Tartalom: A szélsőségesen marginális szociális helyzetek kialakulása és a kitörtés lehetőségei

Lengyel László: Szegényország követe = Mozgó Világ 23. 1997. 4. (45-48.) Solt Ottilia munkásságáról

1998
Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások. I-II. Bp., Beszélő, 1998. Kötetei: 1. kötet. Tanulmányok, vita, recenzió, parlamenti beszédek. [vál. és szerk. Eörsi János, F. Havas Gábor, Kemény István] ; [a jegyzeteket kész. Eörsi János, F. Havas Gábor] 553 p. 2. kötet. Cikkek, riportok. [vál. és összeáll. Kőszeg Ferenc] ; [szerk. Havas Fanny és Kőszeg Ferenc] 555 p.

Berényi Gábor: = M. Hírlap. Ahogy Tetszik mell. 1998. jún. 27. (15.) Könyvismertetés: Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások. I-II. Bp., Beszélő, 1998.

Solt Ottilia: „Kész a leltár” – Egy budapesti kerület alacsony jövedelmű munkáscsaládjai = Beszélő Ú. f. 3. 1998. 5.

Kardos László: SZETA = Beszélő Ú.f. 3. 1998. 11. 82-87.

1999
A Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Főügyészség, a Pesti Központi kerületi Bíróság végzései és a Budapesti Rendőr-főkapitányság meghallgatási jegyzőkönyve Demszky Gábor, Nagy Jenő János, Rajk László, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia, Haraszti Miklós, Török Miklós és Pilinszky Erika sajtórendészeti vétségének ügyében: 1983. április 14. és 1985. április 18. közötti dokumentumok [S.l.] : [S.n.] In: Demszky Gábor főpolgármester személyére vonatkozó, illetve személyével kapcsolatos irat- és dokumentummásolatok,1972-1989. - [S.l.] : [S.n.], [1999]. - 58 fol.

Kőszeg Ferenc: A vég kezdete = Beszélő ú.f. 4. 1999. 5.

2000
Solt Ottilia: "Kész a leltár". Egy budapesti kerület alacsony jövedelmű munkáscsaládja (p. 532-538.) In: Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. Bp., Budapest Főv. Levélt. 2. köt. "A nagy válságtól" "a rendszerváltásig". 1930-1990, 2000.

Solt Ottilia: Szakképzetlen családok (p. 528-531.) In: Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. Bp., Budapest Főv. Levélt. 2. köt. "A nagy válságtól" "a rendszerváltásig". 1930-1990, 2000.

2001
Solt Ottilia: Cigányok és cigány gyerekek Budapesten (p. 137-157.) In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. [Szerk.]: Kovalcsik Katalin. Bp. Iskolafejlesztési Alapítvány - Okt. Min. - ELTE, 2001.

2004
Rádai Eszter: Szemtanú = Médiakutató 5. 2004. 2.,3.,4. 75-81.,49-66.,83-99.

Czirják Pál: Egy megtalált dokumentumfilmes. (Az Ember-lépték. Ember Judit portréja c. könyvről) = Metropolis 2004. 8. 2004. 2. 128-131. Ember Judit rendezőnő filmjeiről született írások. Többek között Józsa Péter, Solt Ottilia írásai. Teljes szöveg

A rendszerváltás médiával kapcsolatos eseményeiről. Rádai Eszter interjúi. Teljes szöveg

Bukta Annamária: Beszélgetés a SZETA tagjaival a SzocKaféban = KisTáska 2004. 15.