Szanyi Éva publikációi1987


Szanyi Éva: A nevelőotthonokban élő cigány gyermekek helyzete, hátrányosságuk problémái, beilleszkedési nehézségeik (p. 153-179.) In: Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 43. [Szerk.]: Kóti János. Bp., 1987

1999

Interjú Szanyi Évával= Zalai Falu, 2000. február. Az 1999. évi pályázati eredményeiről, Összeegyeztethető e a falugondnokság a polgármesterséggel, Az önerőből bezetett falugondnokságokról - Szanyi Éva írása. Teljes szöveg

2002

Szanyi Éva: A falugondnoki hálózat helyzetéről: egyszemélyes intézmény = Szociális Menedzser, 4. 2002. 3.

2004

A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás rendszere Magyarországon. Szakmai útmutató [összeáll. Szanyi Éva, Kemény Bertalan], Budapest, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ; Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2004