Urbanekné László Judit publikációi1989


Lévai Katalin: Fogyatékos támogatás - kárvallott fogyatékosok. Beszélgetés Urbanekné László Judittal = Esély 1989. 2. (77-82.)

1992

Urbanekné László Judit: Szociális munka a kórházakban = Esély 4. 1992. 1. (76-83.)

1993

Urbanekné László Judit: Áldozatok? (p. 88-96.) In: Esély füzetek, 1. [Szerk.]: Lévai Katalin - Talyigás Katalin. Bp. Esély Közösségfejl. Családsegítő Szolg., 1993.

Urbanekné László Judit: A T. család ügyei (p. 101-106.) In: Esély füzetek, 1. [Szerk.]: Lévai Katalin - Talyigás Katalin. Bp. Esély Közösségfejl. Családsegítő Szolg., 1993.

1994

Urbanekné László Judit: Alternatívák az idősgondozásban. - Egy kerületi home-care modellkísérlet ürügyén (p. 185-201.) In: Szociális munka és egészségügy. Tanulmányok. [Szerk.]: Csató Zsuzsa. Bp. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994.

1995

Urbanekné László Judit: Alternatívák az idősgondozásban. Egy kerületi homecare modellkísérlet ürügyén (p. 89-106.) In: Kötet az öregekről. [Szerk.]: Lévai Katalin. Bp. Text-Print Nyomdaip. Kft, 1995. Az idősek otthoni komplex ápolásáról

1998

Nógrádiné Várhalmi Judit - Urbanek Judit: "Én már csak meghalni szeretnék, édes fiam." A szociális munka és a mentálhigiéné lehetőségei az idősek otthonaiban /egy foglalkoztatási program ürügyén/ = Esély 10. 1998. 3. (75-93.) A Magyar Zsidó Szociális Alapítvány hét budapesti idősek otthonában működő foglalkoztatási programjáról

2000

Urbanekné László Judit: Változó szociális szolgáltatások 1. A modernizáció következményei és a fellazuló kapcsolatok = Szociális Menedzser 2. 2000. 6. (10-11.)

2001

Billédi Katalin - Fehér Endréné - Fodor Pálné - Gosztonyi Géza - Hídvégi Katalin - Kemény Ferenc - Miletics Marcell - Udvari Kerstin - Urbanekné László Judit - Rácz Tiborné - Richter István - Vida Zsuzsanna: Szociális szakmai fogalomtár. [Szerk.]: Kemény Ferenc. [Közread. a] Labora. Bp., 2001. 184 p.

2002

Csépányi Gabriella - Urbanekné László Judit: Állami gondozásból kikerült, fiatal hajléktalanok életesélyei (158-164.) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről. [Szerk.]: Kapócs Imre - Maár Márton - Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2002.