Fogyatékkal élők szociális ellátása, 2000-01


1990-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999

2002-2003 2004-2005 2006-2008




2000

Bánfalvy Csaba: A fogyatékos személyek a családban és a társadalomban (p. 91-96.) In: Család és társadalom. [Szerk.]: Várhelyi Krisztina. Bp. STRATEK, 2000.

Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iskoláztatása Magyarországon (p. 131-135.) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, 2000.

Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok társadalmi integrációja és a gyógypedagógiai szociológia értelmezése (p. 69-74.) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp. Új Mandátum Kvk. - ELTE TÓFK, 2000.

Borbély Tibor Bors: Esetmunka, szervezet, diszfunkciók. Rehabilitációs munkatanácsadás az állami munkaügyi szervezetben = Esély 12. 2000. 5. (86-95.) Teljes szöveg

Czike Klára: Iskola és gyerekkor (p. 157-180.) In: Minden másképp van. Társadalomismereti tankönyv. [Szerk.]: Csáki Anikó - Ligeti György. Bp. Új Mandátum Kvk., 2000.

Dévai Judit, Sz.: Legalul. Bp., Etnoproject Kutató, Kiadó, Oktatási, Kulturális, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, 2000. 34 p. A szegénységkép és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megjelenítése a hazai televíziókban karácsonykor.

Domszky András - Büki Péter: Helyzetjelentés az általános iskola és diákotthonokról (többcélú közoktatási intézmények) = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 5. (31-32.) Fogyatékosokat oktató és nevelő intézmények

Farkas Miklós: Szociológiai diagnózis és prognózis a gyógypedagógiai diagnosztikában = Szociális Munka 12. 2000. 1. (68-72.) A közvetlen környezet jelentősége a fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai diagnosztikájában.

Farkas Péter: Családszociológia és gyermekvédelem. Piliscsaba, PPKE, 2000. 219 p., Bibliogr. fej.

Fejes András: Testi sérültek szexualitása. Bp., MEOSZ, 2000. 171 p.

Feketéné Kohajda Mária: Egy kitagolási program bemutatása. (A HMÖ Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézetében) = Szociális Munka 12. 2000. 1. (37-42.)

Gordosné Szabó Anna: A gyermekközpontú pedagógia egyik bölcsője. Százhuszonöt éve született Éltes Mátyás (p. 34-42.) In: A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla. Bp. Osiris, 2000.

Gönczöl Katalin: Állampolgári jogaink sérelmeiről = Kritika 29. 2000. 9. (7-10.)

Gruiz Katalin: Alternatív intézményhálózat értelmi fogyatékosok segített önálló életéhez = Szociális Munka 12. 2000. 4. (246-259.)

Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY = Pszichol. 20. 2000. 3. (243-270.) Az értelmi képességek mérésére készült a MAWI-GY teszt, amely a tanulási zavarokat okozó részképességek azonosítását célozza.

Gyulavári Tamás - Könczei György: Európai szociális jog. Bp., Osiris, 2000. 394 p., Bibliogr. p. 268-275 /Magyarország az Európai Unióban; Osiris tankvek/

Haris Csaba - Jáki Zsolt: Az esélyegyenlőségi törvény és a veszprémi mozgássérültek = Comitatus 10. 2000. 6. (20-26.)

Haris Csaba - Jáki Zsolt: A magyar esélyegyenlőségi törvényről egy nemzetközi dokumentum fényében = Szociális Munka 12. 2000. 4. (260-268.) Az 1998-ban elfogadott Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény elemzése a The standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities (Alapszabályok a fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosítására) c. ENSZ-dokumentum alapján.

Hattyár Helga: A siketoktatás elméleti és gyakorlati kérdései = Educatio 9. 2000. 4. (776-790.)

Horváth Dezsőné: Nevelői hatások egységének jelentősége az óvodás korú mozgássérült gyermekek esetében = Óvodai Nevelés 53. 2000. 3. (94-97.)

Illyés Sándor: A fogyatékossággal élő ember az egészségtudomány szemléletében = Szociális Munka 12. 2000. 1. (5-8.)

Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István: Látlelet a fogyatékosok munkabizottságának kérdéseiről (p. 10-26.) In: A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp. Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000.

Kanyik Csaba - Nyitrai Imre: A rehabilitációs foglalkoztatás helyzete a rehabilitációs közvetítők és a támogatások tükrében (p. 27-33.) In: A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp. Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000.

Katona Péter: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának helyzete a foglalkoztatás folyamatossága és biztonsága szempontjából (p. 34-47.) In: A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp. Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000.

Kiss Erzsébet: Roma gyerekek képzése a Kárpátok Eurorégió magyarországi területén. Az edelényi példa = Iskolakultúra 10. 2000. 12. (69-77.) Teljes szöveg

Kogon Mihály: Fogyatékos emberek foglalkoztatásának munkakörülményei, munkavédelmi és munkabiztonsági aspektusai (p. 61-69.) In: A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp. Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000.

Könczei György: A hátrányos helyzetű csoportok védelme az Európai Unióban (p. 127-145.) In: Az Európai Unió szociális dimenziója. [Szerk.]: Gyulavári Tamás. Bp. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000.

Könczei György - Kogon Mihály: Két törvény hátterük - és egy meglepetés. Gazdasági és szociális jogok politikai összefüggésben  - az ezredforduló Magyarországán (p. 434-450.) In: Magyarország politikai évkönyve 1999-ről. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László. Bp., 2000.

Könczei György - Kogon Mihály: Valami elindult ... Egy egykori törvényalkotó műhelymunka tanulságai és folyományai = Esély 12. 2000. 2. (84-99.) A fogyatékosokat védő törvény születésének körülményeiről. Teljes szöveg

Mesterházi Zsuzsa: "Nincsen bánat mélyebb nálad...". A fogyatékos gyermek sorsa a 20. században (p. 43-49.) In: A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla. Bp. Osiris, 2000.

Méhes József: Rendszerezendő gondolatok a magyar gyógypedagógia történelmi és jelenkori értékeiről, jövőbeli lehetőségeiről = Szociális Munka 12. 2000. 2. (85-89.)

Mészáros Ilona: Gyógypedagógiai problémák és megoldási kísérletek a roma tanulók körében (p. 122-125.) In: A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. [Szerk.]: Balázs Sándor - Nagy Andor. Bp., 2000. A fogyatékosság és a magatartászavar definiálása.

Molnár Andrásné: Fogyatékosok speciális szakképzésének tapasztalatai = Szakoktatás 50. 2000. 3. (15-20.)

Molnár Máté: Képzés és foglalkoztatás a termelőiskolában = Új Pedagógiai Szemle 50. 2000. 1. (64-72.) Szociális gondokkal, magatartászavarokkal küszködő ill. enyhén fogyatékos fiatalok felzárkóztatása speciális oktatási intézményekben. Teljes szöveg

Negrea Vidia - Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek gyermekvédelmi szakellátása. Tájékoztató = Család, Gyermek, Ifjúság 9. 2000. 2. (36-37.)

Pozar, Ladislav: A fogyatékos "elit" felelősségérzetének és motivációjának értelme = Gyógypedagógiai Szemle 28. 2000. 1. (7-11.)

Réthy Endréné: Integrációs törekvések Európában. Az ép és sérült (fogyatékos) gyermekek együttnevelésének elmélete és gyakorlata = Szociális Munka 12. 2000. 1. (9-22.)

Schermann Vera: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900-tól 1945-ig (p. 30-37.) In: Soha többé... Visszaemlékezések a holokausztra. [Szerk.]: Bódi Zsuzsanna. Bp., 2000.

Szűcs Ágnes: Máshogy a világban = Szociális Munka 12. 2000. 4. (287-294.) Az értelmi fogyatékosok társadalmi helyzete.

T. S.: Egyenlő esélyt vagy többet. A cigányok, a nők, a hajléktalanok, a fogyatékosok foglalkoztatásáról = Népszabadság 58. 2000. 85. (20.) Interjú Kozma Blanka közgazdász-szociológussal.

Telek Vilmosné: Gyógypedagógus szakember gondolatai a Magyarországi Krízisintervenciós Központ Egyesület fogyatékos személyek foglalkoztatására kiterjedő kutatásához (p. 48-60.) In: A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp. Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000.

Tunyogi Erzsébet: Sérült kisgyermekek korai fejlesztése (p. 119-124.) In: A játék mint mentalitás a 21. század küszöbén. [Szerk.]: Váczi Mária. Kecskemét. Regál, 2000.

Vašek, Š. - Horváth J. - Vačová, A. - Vašeková, E. - Lamošová, I. - Jakubócyová, H.: Halmozott akadályozottság - egy szlovák-magyar kutatás tükrében = Gyógypedagógiai Szemle 28. 2000. 1. (1-6.)

A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla. Bp., Osiris, 2000. 164 p., Bibliogr. tanulm.

Jelentés a magyar közoktatásról 2000. [Szerk.]: Halász Gábor - Lannert Judit. Bp., OKI, 2000. 560 p.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára. [Szerk.]: Fialla Marianna - Guba Ildikó - Gaál Mária - Kártyás Irén - Naszvadi Tibor - Vajdovics Viktória. Bp., Menhely Alapítvány, 2000. 103 p. A kézikönyv tartalmazza az adott szociális ellátási típusokhoz  kapcsolodó jogosultsági feltételeket, a jogosultság érvényesítési módját és a megállapításukra vonatkozó információkat.

A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban. A fogyatékos személyek foglalkoztatási körülményeiről. [Szerk.]: Kanyik Csaba - Némethy Szabolcs - Sziklai István. Bp., Új Mandátum Kvk. - Krízisintervenciós Központ, 2000. 96 p.

Regiszter. Értelmi és halmozottan sérült emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi intézmények és civil szervezetek gyűjteménye. [Szerk.]: Váradi Ildikó - Farsang Krisztián. Bp., Kézenfogva Alapítvány, 2000. 262 p.

Szociális statisztikai évkönyv, 1999. - Yearbook of welfare statistics, 1999. Bp., KSH, 2000. 230 p.

Korondyné Molnár Tímea, Hüse Lajos: Fogyatékosok - szegregáció vagy integráció = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000. 3. (301-309.) Tanulmány, a fogyatékosokkal való bánásmód története és jelene.

Erdélyi Tamás: Fogyatékosok és egészségkárosodottak = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2000. 3. (310-319.)


2001

Abonyi Nóra: Körkép a budapesti hallássérültek társadalmi helyzetéről = Educatio 10. 2001. 2. (375-383.)

Beőthy-Fehér László: Az autonómia fejlesztése állami gondoskodásból kikerült, jelenleg szociális otthonban élő értelmileg akadályozott felnőttek pszichodráma csoportjában = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 1. (9-15.)

Brdárné Illés Zsuzsanna - Hidasi Tiborné - Ruminé Szijártó Ildikó - Zentai László: Szociális - jóléti ismeretek. [Közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. Bp., 2001. 163 p.

Csató Zsuzsa: A speciális élethelyzetek kezelése a szociálpolitikában (p. 67-71.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001. A fogyatékkal/fogyatékossággal élők a krónikus betegek és az ídőskori egészségkárosodottak életminősége.

Csányi Yvonne: Különtámogatás. Szegregáltan vagy integráltan? Trendek külföldön és Magyarországon = Educatio 10. 2001. 2. (232-243.)

Dávid Beáta: A rokkantnyugdíjasok hátrányos társadalmi helyzetéről (p. 81-94.) In: Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. [Szerk.]: Susánszky Éva - Szántó Zsuzsa. Bp. MTA Szociol. Kutató Int. - Fekete Sas, 2001.

Fogarassy Borbála: Szociális Munka a fogyatékkal élő gyermekek családjával = Család, Gyermek, Ifjúság 10. 2001. 1. (7-8.) Egy Down-kóros gyerekekkel foglalkozó csoport ismertetése.

Gere Ilona: A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába (p. 221-245.) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., 2001.

Halmai Gábor: Hogyan éljünk etikusan? = Fundamentum 5. 2001. 1. (191-193.) Peter Singer: Writings on an Ethical Life. (New York, The Eco Press, 2000. p. 361.) című könyvének ismertetése.

Haris Csaba - Jáki Zsolt: Ami a veszprémi mozgássérültek esélyegyenlőségéről egy szakmai napon elhangzott = Esély 2001. 1. (70-76.)Egy 1998-1999-ben, veszprémi fogyatékosok körében végzett vizsgálat eredményének ismertetése. Teljes szöveg

Illyés Sándor: A különleges gondozáshoz, rehabilitációs foglalkozáshoz való jog a közoktatásban = Educatio 10. 2001. 2. (221-231.)

Kálmán Zsófia - Pajor András: Nem cigány, nem zsidó és mégis... (p. 22-27.) In: Diszkrimináció és üldöztetés. Hatások és következmények. Konferencia. Budapest, 2000. november 10-12. [Szerk.]: Kardos Péter. Bp. Animula, 2001.

Kovács Melinda: Elmarasztalni vagy elhalasztani. Az EU diszkurzív stratégiái az 1998-as és 1999-es országjelentésekben. [Ford.]: Kovács Melinda = Replika 12. 2001. 45-46. /november/. (89-110.)

Könczei György: Következő lépés a diszkrimináció kutatásában (p. 11-18.) In: Diszkrimináció és üldöztetés. Hatások és következmények. Konferencia. Budapest, 2000. november 10-12. [Szerk.]: Kardos Péter. Bp. Animula, 2001.

Kőműves Ágnes: Az iskolarendszerből való lemorzsolódás trendjének alakulása, javaslatok a megelőzésre, különös tekintettel a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok megsegítésére (p. 175-193.) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., 2001.

Liégois, Jean-Pierre: "Sérültek" Európája. [Ford.]: Bartók Judit = Fordulópont 3. 2001. 4./14/. (33-37.) A szerző 1980-as években írt átfogó tanulmányának része a cigányság oktatásáról.

Liskó Ilona - Janni Gabriella: [Fogyatékos gyermekeket nevelő intézmények igazgatóival készült interjúk] = Educatio 10. 2001. 2. (349-368.)

Mesterházi Zsuzsa: A különtámogatást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái = Educatio 10. 2001. 2. (255-266.)

Perlusz Andrea: Az integrált hallássérült gyermekek sikeres iskolai teljesítményét befolyásoló tényezők = Educatio 10. 2001. 2. (389-394.)

Polónyi István: A különleges ellátást igénylő tanulók ellátásának és oktatásának néhány finanszírozási jellemzője = Educatio 10. 2001. 2. (339-348.)

Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária: Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón = Educatio 10. 2001. 2. (394-401.)

Salné Lengyel Mária - Kőpatakiné Mészáros Mária: Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón = Új Pedagógiai Szemle 51. 2001. 7-8. (20-29.) Teljes szöveg

Szabó Ákosné: A családi szocializáció szükségletei = Educatio 10. 2001. 2. (312-323.)

Szávai Eszter, P.: Akik "Hangos könyvet" olvasnak. Az olvasás technikai látássérültek részére = Fordulópont 3. 2001. 1./11/. (53-60.)

Torda Ágnes: A civil szféra támogatási formái a közoktatás különleges gondozattjai számára = Educatio 10. 2001. 2. (324-338.)

Varga Csaba - Birta Bertalan - Bognár Vilmos - Csörgő Zoltán - Csurgó Mária - Fehér Zsuzsa - Fleischer Tamás - Kiss Endre - Kövesd Péter - Neumark Tamás - Pálmai Zoltán: Dél-Alföldi intelligens régió stratégia (p. 183-288.) In: Intelligens régiók Magyarországon. [Szerk.]: Pócs Gyula. Bp., AGROINFORM - Stratégiakut. Int. 1. köt., 2001.

Akiknek drágább az oktatás. [Ford.]: Zsigovits Gabriella = Educatio 10. 2001. 2. (369-371.) Forrás: OECD (2000). Education at a glance. OECD indicators. Paris,OECD p. 187-191. Fogyatékosok, tanulási és viselkedési zavarral küszködő és hátrányos helyzetű fiatalok speciális ellátásban részesítéséről a közoktatásban.

Fogyatékos fiatalok. [Szerk.]: Illyés Sándor = Educatio 10. 2001. 2. 210-401.

"Az iskola összetétele leképezi a társadalmat, amelyben élünk". A Gyermekek Háza integrált oktatásáról. [Összeáll.]: Szénási Zsófia = Fordulópont 3. 2001. 4./14/. (5-14.) A Klebelsberg Kunó Általános Iskola Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programjáról, mely az egészséges és fogyatékos gyerekek integrált oktatását tűzte ki célul. Interjúkkal.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára, 2001. [Szerk.]: Fialla Marianna. Bp., Menhely Alapítvány, 2001. 113 p.

A munkanélküliség ára. Mibe kerülnek a támogatások és mennyit érnek?. [Szerk.]: Garzó Lilla. [Közreműködő]: Garzó Lilla - Mózer Péter - Sziklai István. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 2001. 147 p. A függelékben a ZALA-KAR Szociális Szolgáltató és Termelő Kht. foglalkoztatási programjának ismertetésével.

Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. [Szerk.]: Susánszky Éva - Szántó Zsuzsa. Bp., MTA Szociol. Kutató Int. - Fekete Sas, 2001. 124 p. /Egészség - közösség - misszió, 1./

Tájékoztató a fővárosi állami-, nem állami- és egyházi szociális intézményekről. [Közread. a] Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt. - Bp. Főv. Polgármesteri Hiv. Szociálpol. Ügyo. Bp., 2001. 142,[4] p.

"A társadalmi kohézió, az elszegényedés megállapítása". Politikai vita az Országgyűlésben = Esély 13. 2001. 5. (81-91.) Nagy Sándor (MSZP-s) képviselő kezdeményezésére 2001. május 11-én az országgyűlésben a szegénységről, és annak szociálpolitikai megoldásáról tartott vita anyaga. Teljes szöveg

Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. [Közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. Bp., 2001. 272 p.

Gyertyánági Judit: Vizuális ismeretszerzés. Videofilmek felhasználása a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában = Fejlesztő Pedagógia 12. 2001. 2. (43-46.)

Kövics Ágnes: Az Ulwila-módszer elemeinek alkalmazása értelmileg akadályozott óvodásoknál = Fejlesztő Pedagógia 12. 2001. 2. (18-23.)

Gruiz Katalin: Értelmi fogyatékos sportolók nemzetközi igazolási rendszere = Magyar Sporttudományi Szemle 2001. 3-4. (22-25.)