Fogyatékkal élők szociális ellátása, 2002-03


1990-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2004-2005 2006-2008
2002

Barthel Betty: Elfogadás és elutasítás, önzőség és tolerancia. (Mi befolyásolja a fogyatékkal élők iránti beállítódást?) = Szociális Munka 14. 2002. 4. (262-269.)

Bánfalvy Csaba: Gyermekellátásban dolgozó szakemberek szociológiai jellemzői és speciális szükségletei = Szociális Munka 14. 2002. 4. (287-295.)

Ecker Zita: Az idősödő értelmi fogyatékosok specifikus szükségletei = Szociális Munka 14. 2002. 1. (41-50.)

Földes Petra: Az egyéni deficittől a társadalmi felelősségig. Gyógypedagógia a közoktatásban és a társadalomban = Új Pedagógiai Szemle 52. 2002. 4. (52-63.) Teljes szöveg

Gáthy Vera: Egy módszertani ellenőrzés néhány tapasztalata = Társadalomkutatás 20. 2002. 1-2. (73-91.) Budapesti szociális intézményeknél folytatott módszertani ellenőrzés tapasztalatairól.

Gruiz Katalin: A normalizáció és az integráció elve a sérültek sportjában és megvalósulásuk a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetségének gyakorlatában = Szociális Munka 14. 2002. 1. (1-18.)

Gyertyánági Judit: Videofilmek felhasználása a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatásában = Szociális Munka 14. 2002. 1. (19-25.)

Hollósi Péter: Önkormányzatok feladatai az értelmi fogyatékosok ellátásában = Szociális Munka 14. 2002. 1. (51-57.)

Kálmán Zsófia - Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Bp., Osiris, 2002. 557 p. Bibliogr. p. 527-542. A fogyatékkal élők helyzetéről.

Kende Anna: "Sikertelen" testek, testükkel megjelölt csoportok (150-185.) In: Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testről. [Szerk.]: Csabai Márta - Erős Ferenc. Bp. Új Mandátum Kvk., 2002.

Keszi Roland - Komáromi Róbert - Könczei György: Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának néhány jellegzetessége a 200 legnagyobb hazai vállalatnál. Kutatási zárótanulmány rövid summája = Szociális Munka 14. 2002. 4. (257-261.)

Lakatos István: Az emberi jogok kérdése az Európai Unióban = Acta Humana 13. 2002. 48. (46-66.)

Lányiné Engelmayer Ágnes: Intelligencia, IQ, értelmi fogyatékosság. Témaösszefoglaló (p. 111-125.) In: Az intelligencia és az IQ-vita. [Szerk.]: Vajda Zsuzsanna. Bp. Akadémiai K., 2002.

Lőrincz Ildikó - Tóth László - Ispány Márton: Krativitás és tanulásban akadályozottság = Alkalmazott Pszichológia 4. 2002. 1. (35-57.)

Papp Gabriella: Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában = Szociális Munka 14. 2002. 3. (172-184.)

Pikó Bettina: A betegség mint deviancia: a rák, a fogyatékosság és az AIDS szociológiai megközelítése (141-150.) In: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. [Szerk.]: Pikó Bettina. Szeged. JATEPress, 2002.

Schuyt, Kees: A társadalmi kizárás: a legkevesebb, az utolsó, az elveszett és az elkésett. [Ford.]: Komáromi Róbert = Szociális Munka 14. 2002. 4. (270-276.)

Szauder Erik: Esélyegyenlőség és törvénykezés = Iskolakultúra 12. 2002. 11. (97-103.) Teljes szöveg

Szikulai István - Büki Péter: A gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszere átalakulásának módszertani tapasztalatai = Belügyi Szemle 50. 2002. 1. (118-121.)

Szűcs Marianna: A hiperkinetikus szindrómás gyermekeket nevelő szülők számára legsúlyosabb problémákat jelentő tényezők = Szociális Munka 14. 2002. 4. (241-256.)

Vajda Györgyi - Korintus Mihályné: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keresletének, kínálatának és igénybevételének felmérése. /A "Személyes gondoskodás Európában - jelenünk és a jövő" című nemzetközi kutatás 2. Nemzeti Jelentésének összefoglalója/ = Kapocs 1. 2002. 2. (6-18.) Az idősek, a gyermekek és a fogyatékosok szociális ellátásáról szóló jelentés elé.

Az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi jogai. Nemzeti jelentés. Magyarország. Az Európai Bizottság "Az értelmi fogyatékossággal élő emberek emberi jogainak előmozdítása a civil társadalomban" című project keretében. [Szerk.]: Freyhoff, Geert - Skondric, Valentina. Bp., ÉFOÉSZ, 2002. 35 p.

Fogyatékos személyek ellátása = Periferia füzetek 9. 2002. 2-3. 53-124.

Idős emberek (demens betegek) gondozása = Periferia füzetek 9. 2002. 2-3. 125-204. Bibliogr.

Az intelligencia és az IQ-vita. [Szerk.]: Vajda Zsuzsanna. Bp., Akadémiai K., 2002. 246 p. Bibliogr. tanulm. /Pszichológiai Szemle kvtár, 5./ A kötet a Magyar Pszichológiai Szemle 2002. 1. tematikus száma könyv alakban.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára. [Szerk.]: Fialla Marianna - Guba Ildikó - Gaál Mária - Kártyás Irén - Naszvadi Tibor - Vajdovics Viktória. Bp., Menhely Alapítvány, 2002. 126 p. A kézikönyv tartalmazza az adott szociális ellátási tipusokhoz  kapcsolodó jogosultsági feltételeket, a jogosultság érvényesítési módját és a megállapításukra vonatkozó információkat.

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács Évkönyve 1999-2001. Bp., Országos Fogyatékosügyi Tanács, 2002. 46 p.

Szociális statisztikai évkönyv, 2001 - Yearbook of welfare statistics, 2001. Bp., KSH, 2002. 261 p.

Tompáné Mezei Judit - Tamás József: "In omnibus caritas." A szeretet vezéreljen mindenben = Fejlesztő pedagógia 13. 2002. 1. (36-40.)

Wisinger János: Az értelmileg akadályozott személyek sportolása = Fejlesztő pedagógia 13. 2002. 4-5. (77-82.)

Galgóczy Anna: A zene - mint pedagógia. Értelmi akadályozottsággal élő gyermekek és fiatalok zenei oktatása az ULWILA-módszerrel = Fordulópont 17. 2002. (89-95.)

Radványi Katalin: Magatartás- és viselkedésproblémák értelmi akadályozottság esetén = Gyógypedagógiai szemle 30. 2002. 2. (118-128.)

Brazzorottó Jenőné: Integrált nevelés Rákospalotán. [Riporter:] Novák Gábor. = Köznevelés 58. 2002. 39. (14-15.)

Virág Tamás: Kell egy ház = Magyar Narancs 2002. 51-52. 12.19. (30-31.) Mozgássérültek lakóparkja Törökbálinton.

Novák Gábor: Integrált nevelés a pomázi öreg iskolában = Köznevelés 2002. 20. 5. 17. (6-7.)


2003

Antal Géza: Egészségügy és betegjogok az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt (p. 111-138.) In: Magyarországi társadalmi-gazdasági mozaikok az uniós csatlakozás kapujában. [Szerk.]: Pitrik József - Ulcz Gyula. Pécs - Szeged, 2003.

Badelt, Christoph - Österle, August: Fogyatékosok gondozása. [Ford.]: Koncz János (p. 233-264.) In: Ausztria szociálpolitikája. [Szerk.]: Nyilas Mihály - Koncz János. Bp., 2003.

Bass László: "A soha fel nem növő gyermek". Családban nevelkedő súlyos-halmozott fogyatékosok életkörülményei Magyarországon = Fordulópont 5. 2003. 3./21/. (39-56.)

Bánfalvy Csaba: Tüntető fogyatékosok. A fogyatékosügy néhány politikai aspektusa = Szociális Munka 15. 2003. 4. (62-66.)

Benő Attila: Szókölcsönzés és metafora (p. 52-56.) In: Nyelvek és kultúrák találkozása. [Szerk.]: Tóth Szergej, 2003.

Béla Pál - Bozsik József - Keszthelyi Gabriella - Komlóssy Réka - Vámos Tibor: ...Be se zárjad kezedet. Beszélgetések az egyházak szociális munkájáról. [Szerk.]: Keszthelyi Gabriella. [Közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. Kaposvár, 2003. 96 p.

Borbély Sjoukje: A gyermekek fogyatékosságának tudatosulása a szülőkben = Fordulópont 5. 2003. 3./21/. (25-38.)

Büki Gabriella - Csorba Katalin - Rigler Dorottya: Elbliccelt Taigetosz. Fogyatékos emberek - láthatatlan állampolgárok = Új Ifjúsági Szemle 1. 2003. 1. (169-180.)

Büki Orsolya - Marik Álmos - Marik Noémi: Másként élve és másként látva avagy fogyatékkal élők a Szigeten = Fordulópont 5. 2003. 3./21/. (71-79.) A Sziget Fesztiválon szereplő, a fogyatékosok életét bemutató Ability Parkról.

Czachesz Erzsébet, Cs.: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények (p. 349-376.) In: Jelentés a magyar közoktatásról 2003. [Szerk.]: Halász Gábor - Lannert Judit. Bp., 2003. Teljes szöveg

Dobrossy István - Molnár Edit, S. - Virágh Eszter: Öregedés és társadalmi környezet. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., 2003. 167 p. Bibliogr. p. 161. /Életünk fordulópontjai. Műhelytanulmányok, 3./

Dögei Ilona: Segítő ágensek szerepe a városi, gyermekes családok életében = Esély 14. 2003. 3. (68-85.) Teljes szöveg

Forrai Erzsébet - Klucsai Barna: Nappali intézmények a fogyatékkal élők ellátásában = Kapocs 2. 2003. 5. (16-29.)

Amiről beszélni kell. A nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. [Előszó]: Virágh Józsefné. Bp., Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003. 90,[1] p. A Kylie intim világa című oktatófilm bemutatásával (p. 59-91.)

Forrai Judit: Szerelem, fogamzásgátlás, felvilágosítás (p. 21-27.) In: Amiről beszélni kell. A nemiség szerepe az értélmileg sérült emberek életében. Bp. Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003.

Gáthy Vera: Jelnyelvi tolmácsok = Esély 14. 2003. 4. (121-122.) Teljes szöveg

Gellén Imre: A fogyatékosságról őszintén, az Európai Unió kapujában = Szociális Menedzser 5. 2003. 5. (8-10.)

H. T.: Egy szülő a kezdetekről és a mindennapos küzdelemről = Fordulópont 5. 2003. 3./21/. (57-70.)

Hajdani Ilona: Szerep és személyiség = Szociális Munka 15. 2003. 4. (67-75.) A fogyatékosokról.

Horváth Éva: Intézményi elhelyezés nehézségei határesetekben - egy esetismertetés kapcsán = Szociális Munka 15. 2003. 1. (50-52.) A vallási alapon szervezett, értelmi fogyatékosokkal foglalkozó Bárka közösségről, és egy fogyatékos intézményi elhelyezésének nehézségeiről.

Kálmán Zsófia: A haragtól a megértésig. Amit én Virág Teréztől tanultam... (p. 105-110.) In: "...Aki nyomot hagyott". In memoriam Virág Teréz. [Szerk.]: Bárdos Katalin - Erős Ferenc - Kardos Péter. Bp., 2003. A fogyatékos gyermekek és szüleik kapcsolatáról.

Kenéz Judit: "A csodadoktor" (p. 125-126.) In: "...Aki nyomot hagyott". In memoriam Virág Teréz. [Szerk.]: Bárdos Katalin - Erős Ferenc - Kardos Péter. Bp., 2003. A fogyatékos gyermekek és szüleik kapcsolatáról.

Komáromi Róbert: A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjáról = Esély 14. 2003. 5. (27-59.) Teljes szöveg

Komka Norbert - Kulinyi Márton: Monitoring jelentés a főváros 2002. évi foglalkoztatáspolitikai helyzetéről. [Közread. a] Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda. Bp., 2003. 57 p.

Kőváriné Ignáth Éva: A diszkrimináció tilalma fogalmának új elemei. Az életkor, a fogyatékosság és a szexuális orientáció szerinti diszkrimináció = Acta Humana 14. 2003. 1-2. (120-132.)

Krausz Éva: Rendhagyó találkozás Virág Terézzel (p. 45-47.) In: "...Aki nyomot hagyott". In memoriam Virág Teréz. [Szerk.]: Bárdos Katalin - Erős Ferenc - Kardos Péter. Bp., 2003. Virág Teréz fogyatékosokkal kapcsolatos munkásságáról

2001. évi népszámlálás. [Közread. a] KSH Népszámlálási Főosztály. Bp., SKV 12. köt. Lakatos Miklós - Tausz Katalin: A fogyatékos emberek helyzete. , 2003. 400 p.

Mátics Katalin - Hronyecz Ildikó: A felnőtt korú fogyatékkal élők bentlakásos intézményi ellátásáról = Kapocs 2. 2003. 4. (2-15.)

Simon Ilona - Szűcs Erzsébet - Pető Zoltán: Egy szervezett szervezet dilemmái = Szociális Munka 15. 2003. 4. (48-61.) A Kiskunhalason lévő, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonának működési körülményeiről

Sum Ferenc: Gondolatok az életkezdésről. Gyermekotthonban élő értelmi fogyatékos fiatalok élettörténetei = Fordulópont 5. 2003. 3./21/. (98-104.)

Sümegi Endre: Bemutatjuk Fejér megye szociális ellátását = Szociális Menedzser 5. 2003. 1. (19-23.)

Szabó Laura: A boldogság relatív - fogyatékosság és szubjektív életminőség = Szociológiai Szemle 13. 2003. 3. (86-105.) Teljes szöveg

Ambrus Anikó: A pszichoszexuális fejlődésről (p. 13-16.) In: Amiről beszélni kell. A nemiség szerepe az értélmileg sérült emberek életében. Bp. Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003.

Szatmári Éva: Jog és szexualitás (p. 17-20.) In: Amiről beszélni kell. A nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. Bp. Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003.

Szász Anna: Sziget 2003 = Esély 14. 2003. 5. (99-106.)A Szigeten lévő alkoholproblémákkal (Félúton Alapítvány), drogproblémákkal (Gyöngyház Egyesület) foglalkozó civil szervezetek, valamint a Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetségének bemutatása. Teljes szöveg

Szűcs Marianna: Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon. Bp., Nemzeti Tankvk., 2003. 227 p. Bibliogr. p. 188-192.

Tajti Anikó: Szolidaritás, mobilitás és esélyegyenlőség a fiatal sztómás betegek számára a mai magyar társadalomban (p. 343-360.) In: Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány humán- és társadalomtudományi pályázatainak első díjas pályamunkái. [Szerk.]: Havasi Csaba. Bp., 2003.

Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye. [Közread. a] Mati - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Bp. - Piliscsaba, 2003. 163 p. Bibliogr. p. 159-163. /Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 44./

Teleki József: Esélyegyenlőség - hivatalból = Dialógus 2. 2003. 1. (3-7.) Beszélgetés Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszterrel a kormány esélyegyenlőségi programjáról.

Vágó Irén: Az oktatás tartalma (p. 175-238.) In: Jelentés a magyar közoktatásról 2003. [Szerk.]: Halász Gábor - Lannert Judit. Bp., 2003. Teljes szöveg

Wisinger János: A fogyatékosok társadalmi elfogadásáról = Szociális Munka 15. 2003. 2. (54-66.)

Zonda Tamás: A szociális háló működése Magyarországon = Szociális Menedzser 5. 2003. 4. (12-14.)

Ausztria szociálpolitikája. [Szerk.]: Nyilas Mihály - Koncz János. [Előszó]: Tálos, Emmerich. [Közread. a] ELTE TáTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék - Hilscher Rezső Szocpol. Egyesület. Bp., 2003. 376 p. /Társpol. olvasókvek/

Bemutatjuk Fejér megyét = Szociális Menedzser 5. 2003. 1. (29-33.) A szerkesztőség beszélgetése Fejér megye szociális ellátásának helyzetéről és a megyei módszertani intézet munkájáról az intézmény vezetőivel.

A bentlakásos szociális intézményekben élő ellátottak ápolási-gondozási szükségleteinek felmérése = Szociális Munka 15. 2003. 1. (26-49.)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapvető szabályai a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéről. [Szerk.]: Szauer Csilla - Bálintné Réffy Edit. [Közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Bp., 2003. 63,[13] p.

A fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációja. Válogatás az Európa Tanács dokumentumaiból. Bp., Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja, 2003. 148 p. Bibliogr. p. 135-148.

2001. évi népszámlálás. [Közread. a] KSH Népszámlálási Főosztály. Bp., SKV 8. köt.   Intézetek és intézeti háztartások. [Összeáll.]: Harangi Andrea - Kovács Marcell. , 2003. 103 p.

A jelnyelv helyzete a kutatásban, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban. [Szerk.]: Szabó Mária Helga. [Közreműködő]: Bartha Csilla - Szépe György. [Közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. Pécs - Bp., 2003. 121 p. Bibliogr. p. 118-120.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára, 2003. [Szerk.]: Fialla Marianna - Gaál Mária - Guba Ildikó - Kártyás Irén - Naszvadi Tibor - Vajdovics Viktória. [Közread. a] Menhely Alapítvány. Bp., 2003. 124 p.

Munkaerő-piaci segítő szolgálat. Módszertani kézikönyv. [Szerk.]: Szellő János. [Közreműködő]: Gerei Ilona - Hegedüs Lajos - Solymosné Sipos Margit - et al. [Közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. Bp., 2003. 184 p. Bibliogr. p. 180-184.

Párkapcsolatok Tordason (p. 28.) In: Amiről beszélni kell. A nemiség szerepe az értélmileg sérült emberek életében. Bp. Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszert. Oszt., 2003.

Rövid helyzetkép a súlyosan-halmozottan sérült emberek magyarországi életlehetőségeiről = Esély 14. 2003. 6. (102-108.) Teljes szöveg

Statisztikai adatok = Stastical data with English subtitles. [Összeáll.]: Fazekas Károly - Köllő János - Lakatos Judit - Lakatos Miklós - Lázár György (p. 197-334.) In: Munkaerőpiaci tükör 2003. [Szerk.]: Fazekas Károly. Bp., 2003.

Szociális statisztikai évkönyv, 2002. - Yearbook of welfare statistics, 2002. [Közread. a] KSH. Bp., 2003. 180 p.

A munka világa = Népszava 2003. 12.30. (13-16.) Fogyatékosok foglalkoztatása.

A fogyatékosok és a régi szemlélet = Népszabadság 2003. 11.7. (5.) Nyílt nap az Országházban a fogyatékkal élőket képviselő szervezetek tevékenységéről.

Csillag Gabi: Erőfeszítés az értelmi fogyatékos gyermekekért = Család, Gyermek, Ifjúság 2003. 5. (19-21,22.) Vizsgálódás a gödöllői értelmi fogyatékosok napközi otthonában.

Pogonyi Lajos: Megcsinálom. Leküzdöm = Népszabadság 2003. 6. 14. Mell.(4.) Beszélgetés Farkas Jácinttal, a mozgásszervi fogyatékosok helyzetéről és az esélyegyenlőségről, "Hétvége" melléklet.

Sztankay Ádám: A korlátok országa = 168 Óra 2003. 24: 6.12. (20-21.) Fogyatékosok foglalkoztatásáról.

Orosházi Csilla: Fogyatékosok joga = Népszabadság 2003. 5. 14. Mell.(4.) A fogyatékossággal élő egyetemi, főiskolai hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása, "Diploma" melléklet.

Kisida Erzsébet: Egyenlőtlenek az egyenlők között = Magyar Nemzet 2003. 5. 5. (6.) A fogyatékosok hiányzó esélyegyenlősége.