Fogyatékkal élők szociális ellátása, 2004-05


1990-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2002-2003 2006-2008
2004

Abonyi Nóra: A budapesti hallássérültek társadalmi helyzetéről = Szociális Munka 16. 2004. 1. (3-41.)

Abonyi Nóra: Szociológiai ismeretek. [Közreműködő]: Bánfalvy Csaba - Nagy Péter Tibor. [Közread. a] Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. Bp., 2004. 227 p. Bibliogr. p. 223-227. Szociológiai tankönyv jelnyelvi tolmácsoknak. A siketek helyzetének ismertetésével.

Babusik Ferenc: Állapot-, mód- és okhatározók. A romák egészségügyi állapota és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése 1-2 = Beszélő. Új foly. 9. 2004. 10.,11. (84-93.,67-76.) A szerző 2002 és 2004 között készült felmérésének ismertetése

Bass László: Szüljön másikat? Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon (p. 54-91.) In: Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. [Szerk.]: Bass László. Bp. Kézenfogva Alapítvány, 2004.

Bass László: Szüljön másikat? Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon = Kapocs 3. 2004. 5. (26-44.)

Berszán Lídia: Tabu-bontás. Sérültek szexuális viselkedése = Család, Gyermek, Ifjúság 13. 2004. 3. (23-27.)

Briggs, Freda: Az önismerettől a biztonságig. [Ford.]: Csató Zsuzsa - Ruttkay Veronika. Átd. kiad. Bp., NCsSzI, 2004. 107 p. /Kapocs könyvek, 3./ A fogyatékos emberek pozitív önértékelését elősegítő módszerekről

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással. [Közreműködő]: Farkas Mariann Mária - Horváthné Kemecsei Erika. Debrecen, Humán Fejlesztők Kollégiuma, 2004. 119 p.

Forgó Györgyné - Veres Gábor: Szociális-jóléti ismeretek. [Előszó]: Lévai Zoltán. Bőv. kiad. Bp., Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2004. 232 p. A szociális juttatásokról

Frey Mária: A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai (p. 195-216.) In: Munkaerőpiaci tükör 2004. [Szerk.]: Fazekas Károly - Varga Júlia. Bp. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2004.

Hajdani Ilona: Az ember és a fogyatékos ember problematikája a filozófiában = Szociális Munka 16. 2004. 4. (3-20.)

Halasi Réka: Nyugat-magyarországi fiatalok a munkaerőpiacon = Új Ifjúság Szemle 2. 2004. 3. (67-79.)

Halassy Krisztina: "Legyen meg a Te akaratod! Beszélgetés Polcz Alaine-nel = Szociális Menedzser 6. 2004. 1. (11-14.) A gyász rítusáról és a magyar hospice mozgalomról

Halász Gábor: A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. Európai politikák és hazai kihívások = Új Pedagógiai Szemle 54. 2004. 2. (28-37.) Teljes szöveg

Hatos Gyula - Kisgyörgyné Cziráki Andrea - Stollár János: Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja. Segédanyag a szociális szakvizsgához. [Előszó]: Bagdy Emőke. Bp., NCsSzI, 2004. 162 p. Bibliogr. p. 159-162. Az értelmi fogyatékosok kóreredete a Budapest vizsgálat tükrében (Bp., Medicina, 1978.) című könyv részleteivel (p. 83-97.)

Hegedűs Szilvia: Megváltozott munkaképességű emberek jövőképe = Szociális Munka 16. 2004. 4. (30-41.)

Kapitány Gabriella - Lakatos Miklós: Az időskorúak főbb demográfiai jellemzői a népszámlálások alapján (p. 27-47.) In: Időskorúak Magyarországon. [Szerk.]: Giczi Johanna - Sághi Gábor. Bp. KSH, 2004.

Karvalics László, Z. - Borovitz Tamás - Balogh Péter: A távmunka mint lehetőség a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének csökkentésére = Kutatási jelentés 2004. 24. (4-19.)

Karvalics László, Z. - Borovitz Tamás - Balogh Péter: Távoktatás és távmunka Magyarországon - a fogyatékkal élők szolgálatában = Kutatási jelentés 2004. 29. (18-27.)

Kádár András: A magyarországi romák oktatására vonatkozó jogi szabályozás áttekintése (p. 45-74.) In: Esély az együttnevelésre. Integráció versus szegregáció. [Szerk.]: Németh Szilvia. Bp. OKI, 2004.

Kemény Ferenc: Felvilágosítani, segíteni, védeni = Háló 10. 2004. 8-9. (3.) A felnőtt értelmi fogyatékosok nemi élete a bentlakásos intézményekben. Teljes szöveg

Kende Anna: Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek = Iskolakultúra 14. 2004. 1. (3-13.) Teljes szöveg

Kis Ildikó - Stokker Erzsébet - Györke Judit: Egészségi állapot, életmódtényezők (p. 118-132.) In: Fiatalok a felnőtté válás küszöbén. - On the threshold of adulthood. [Szerk.]: Kacsuk Zoltán. Bp. KSH, 2004.

Kisgyörgyné Cziráki Andrea: A "madridi nyilatkozat". Új ellátási formák a fogyatékosok ellátásában = Szociális Menedzser 6. 2004. 2. (14-16.) A madridi nyilatkozat az Európai Unió 2003-as jelentése a fogyatékosok helyzetéről

Kissné Szentmihályi Marian - Póti Viktória: Fogyatékkal élő emberek (p. 79-97.) In: A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gelsei Gergő - Gergely Vera - Horváth Vera - Rácz Márton. Bp. Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, 2004.

Laky Teréz: Magyarországi munkaerőpiac. Bp., Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2004. 153 p.

Maes, Bea - Demuynck, Jettie - Petry, Katja: Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életkörülményeinek vizsgálata különböző európai országokban (p. 42-51.) In: Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. [Szerk.]: Bass László. Bp. Kézenfogva Alapítvány, 2004.

Mihály Ildikó: Harminc ország oktatáspolitikai alapelvei = Új Pedagógiai Szemle 54. 2004. 1. (76-86.) Az OECD országok oktatáspolitikájáról. Teljes szöveg

Neményi Mária: A fogyatékossághoz vezető út = Iskolakultúra 14. 2004. 5. (27-49.) Az iskolaérettségi vizsgálatokról és a roma diákok fogyatékossá nyilvánításáról. Teljes szöveg

Németh Szilvia - Papp Z. Attila: Iskola és integráció. (A fókuszcsoport-beszélgetések elemzése) (p. 105-161.) In: Esély az együttnevelésre. Integráció versus szegregáció. [Szerk.]: Németh Szilvia. Bp. OKI, 2004.

Papp Győző - Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. Bp., NCsSzI, 2004. 221 p.

Papp Józsefné: Szociális Munka fogyatékosokkal. Veszprém, Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2004. 270 p.

Petri Gábor - Bánfalvy Csaba - Tibori Tímea - Solymossy József Bonifác - Nagy Marianna: A fogyatékosságról - különös tekintettel a munkába állás nehézségeire = Új Ifjúság Szemle 2. 2004. 3. (5-12.)

Petri Gábor - Verdes Tamás: "...halál vagy távollét majd helyrehozza...". Az ifjúságpolitika és a súlyosan, halmozottan fogyatékos fiatalok = Új Ifjúság Szemle 2. 2004. 2. (121-131.)

Pénzes Jenő: Középiskolások gondolatai a fogyatékosságról, a fogyatékos személyekről = Szociális Munka 16. 2004. 3. (18-38.)

Szabó M. Helga: "Ha a csend beszélni tudna. A jelnyelvhasználó közösség helyzete a mindennapokban és a törvényi szabályozásban = Fordulópont 6. 2004. 2. (49-63.)

Szász Anna: SM-klub a külvárosban = Esély 15. 2004. 1. (95-101.) A sclerosis multiplexes betegek klubjáról, szociális gondozásukról. Teljes szöveg

Szegedi Mónika Éva: Esélyegyenlőség a fogyatékkal élő emberek sportjában a világjátékok és az olimpia tükrében = Szociális Munka 16. 2004. 4. (50-56.)

Szikulai István: "Nem szeretném, hogy befejeződjön..." (p. 175-239.) In: Javítóintézet, család, gyermekvédelem. [Szerk.]: Papházi Tibor. Bp. NCsSzI, 2004. A gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek utógondozói ellátásának utánkövetéses vizsgálata

Tausz Katalin - Lakatos Miklós: A fogyatékos emberek helyzete = Statisztikai Szemle 82. 2004. 4. (370-391.)

V. S.: "Jártam forgatni a pusztulatokat". Beszélgetés Mohácsi Viktóriával = Kritika 33. 2004. 3. (10-12.) A roma gyerkek iskolai szegregációjáról

Williams, David: Szexuális és személyes kapcsolatok = Háló 10. 2004. 8-9. (4-8.) Az értelmi sérült emberek szexuális felvilágosításának és oktatásának tapasztalatai Nagy-Brittaniában. Teljes szöveg

Esély az együttnevelésre. Integráció versus szegregáció. [Szerk.]: Németh Szilvia. Bp., OKI, 2004. 270 p. Bibliogr. tanulm. és lábj. Címlapon: Esély az együttnevelésre. - Chance for integration.

Fogyatékosság, identitás és befogadás. Közösségi ellátások hétköznapi környezetben. [Szerk.]: Glautier, Natacha. [Ford.]: Kozma Ágnes. Bp., Kézenfogva Alapítvány, 2004. 110 p. Bibliogr. lábjegyzetekben

Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. [Szerk.]: Bass László. Bp., Kézenfogva Alapítvány, 2004. 107p.

A láthatatlanság vége. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gelsei Gergő - Gergely Vera - Horváth Vera - Rácz Márton. Bp., Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, 2004. 141 p., Bibliogr. tanulm.

Fóti János - Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság és munkanélküliség. /Információk a magyarországi cenzusok eredményeiből/. Bp., Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 3. köt. Munka nélkül. , 2004. 128 p.

Fóti János - Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság és munkanélküliség. /Információk a magyarországi cenzusok eredményeiből/. Bp., Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1. köt.   A munkaerőpiac múltja, jelene., 2004. 122 p.

Nem hétköznapi élet - A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket és felnőtteket nevelő családok támogatási szükségletei (p. 10-41.) In: Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. [Szerk.]: Bass László. Bp. Kézenfogva Alapítvány, 2004.

A szegénység csapdájában = Lungo Drom 12. 2004. 10. (6-9.) A szociálisan deprimált rétegek hozzáférése az egészségügyi alapellátáshoz.

Kempf Zita: Az elutasítás csendje = Magyar Narancs 2004. 40. 9.30. (16-18.) Siketek és hallássérültek a munkaerőpiacon, segítséggel élők, fogyatékosok emberi jogai.


2005

Balázs János - Bass László: "Gyógypedagógus pályatükör". Gyógypedagógusok pályája és társadalmi helyzete = Szociális Munka 17. 2005. 3. (3-17.)

Bánfalvy Csaba: A fogyatékos gyerekek és az iskolai integrációs törekvések = Fordulópont 7. 2005. 1./27/. (73-84.)

Belmont, Brigitte - Vérillon, Aliette: Fogyatékkal élő gyermekek integrált nevelése a francia óvodákban. [Ford.]: Bajomi Iván = Educatio 14. 2005. 4. (840-854.)

Berényi Eszter - Máder Miklós - Pillók Péter - Ságvári Bence: A kamaszok és a fogyatékosság = Új Ifjúság Szemle 3. 2005. 3. (33-46.)

Berszán Lídia: A fogyatékos személyek védelme Romániában = Esély 16. 2005. 5. (53-78.) Teljes szöveg

Berszán Lídia: Újrakezdeni nap mint nap. Családterápia fogyatékos gyermekek szüleivel = Család, Gyermek, Ifjúság 14. 2005. 4. (28-35.)

Erdőháti Nagy Lászlóné - Földes Éva: Személyre szabott utógondozás. A gyógypedagógiai intézmények mellett működő gyermekotthonokban = Fordulópont 7. 2005. 1./27/. (68-72.)

Éltes Mátyás: A kisegítő-iskola tanulói. A kisegítő-iskolák haszna és fontossága (p. 219-251.) In: Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. [Szerk.]: Németh Mária, K. - Kenderessy Katalin, P. - Somogyi Angéla, P. Pécs. Comenius, 2005.

Farkas Péter: Egymásba kapaszkodva. Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában. Bp., L'Harmattan, 2005. 197 p. Bibliogr. p. 189-197. és lábj.

Gazsi Adrienn: A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége Magyarországon = Kapocs 4. 2005. 2. (18-33.)

Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: A "megszüntetve megőrzött" gyogyó. A kisegítő iskola egy nyomonkövetéses vizsgálat tükrében (p. 53-65.) In: Ladányi János: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából. 1987-2005. Bp. Új Mandátum Kvk., 2005.

Janky Béla: A jóléti preferenciák struktúrája és a szolidaritási normák = Társadalomkutatás 23. 2005. 2. (281-304.) A jóléti intézményekre vonatkozó preferenciák meghatározó tényezőiről

Juhász Gábor - Taller Ágnes: A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem az EU új tagállamaiban = Esély 16. 2005. 6. (23-63.) Teljes szöveg

Kende Anna - Neményi Mária: A fogyatékossághoz vezető út (p. 223-254.) In: Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. [Szerk.]: Neményi Mária - Szalai Júlia. Bp. ÚMK, 2005.

Komlósi Éva: Összevarrható-e, ami szétszakadt? = Új Ifjúság Szemle 3. 2005. 2. (110-122.) A magyar közoktatás szelektivitása

Ladányi János: A burkolt szelekciótól a nyílt diszkriminációig = Kritika 34. 2005. 9. (2-5.)

Lampek Kinga - Törőcsik Mária: A magyarországi roma felnőtt népesség egészségi állapota a kisebbségek fogyasztói magatartásáról készült kutatás alapján (p. 195-213.) In: Globalitás-lokalitás. EtnoRegionális nézőpontok Közép-Európában. Konferencia-kötet. [Szerk.]: Kupa László. Pécs. B&D, 2005.

Ligeti György - Héra Gábor: Fogyatékkal élő hallgatók a felsőoktatásban = Új Ifjúság Szemle 3. 2005. 3. (47-53.)

Lovászy László: A jelnyelv, európai szemmel. A jelnyelv státusa és annak problématikája az Európa Tanács és az Európai Parlament normaalkotásában = Esély 16. 2005. 3. (64-72.) Teljes szöveg

Mártfai Márta: Önbecsülés és integráció = Valóság 48. 2005. 9. (80-84.) A fogyatékosok beilleszkedéséről.

Mártonfi György: Vélemények az eredményességről és a hatékonyságról = Iskolakultúra 15. 2005. 12. (75-84.) Teljes szöveg

Nagy Krisztina: A fogyatékos emberek Magyarországon = Szociális Munka 17. 2005. 1. (3-21.)

Peti Lehel: Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban (p. 157-192.) In: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. [Szerk.]: Kinda István - Pozsony Ferenc. Kolozsvár. Kriza János Néprajzi Társaság, 2005.

Ranschburg Pál: A gyermekkori elmegyengeség (p. 150-171.) In: Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. [Szerk.]: Németh Mária, K. - Kenderessy Katalin, P. - Somogyi Angéla, P. Pécs. Comenius, 2005.

Seres Gyöngyi: [A magyar régiók szociális helyzetének elemzése] = Kapocs 4. 2005. 4., 5., 6. (18-28., 30-41., 40-51., 22-29.)

Szűcs Lászlóné: Gyermek a családban Észak-Magyarországon = Területi Statisztikai 8.(45). 2005. 5. (267-270.)

Varga Ilona: Esélyegyenlőség az elektronikus információszabadságban (p. 265-279.) In: Az elektronikus információszabadság. [Szerk.]: Majtényi László - Molnár Péter - Petri Lukács Ádám - Szabó Máté Dániel. Bp. Eötvös Károly Int., 2005.

Esélyteremtés könyvtári eszközökkel. Európai elvek és tapasztalatok. [Előszó]: Bartos Éva. Bp., Könyvtári Intézet, 2005. 104 p.

Ezüstkor. Időskorúak magyarországon, 2004. [Szerk.]: Giczi Johanna - Polónyi Katalin. Bp., KSH - ICSSZEM, 2005. 191 p.

Információ-hozzáférés a fogyatékkal élők számára (p. 9-33.) In: Esélyteremtés könyvtári eszközökkel. Európai elvek és tapasztalatok. Bp. Könyvtári Intézet, 2005.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára. [Szerk.]: Fialla Marianna - Guba Ildikó - Gaál Mária - Kártyás Irén - Naszvadi Tibor - Vajdovics Viktória. Bp., Menhely Alapítvány, 2005. 152 p.

Magyar statisztikai évkönyv, 2004. - Statistical yearbook of Hungary, 2004. Bp., KSH, 2005. 626 p.

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés jelzőszámai. Elméleti megalapozás. [Szerk.]: Hegedüs Péter - Monostori Judit. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., 2005. 148 p. Bibliogr. p. 136-143. /Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztődés, 2./

Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetéből. [Szerk.]: Németh Mária, K. - Kenderessy Katalin, P. - Somogyi Angéla, P. Pécs, Comenius, 2005. 307 p.

Szociális statisztikai évkönyv, 2004. -The yearbook of welfare statistics 2004. Bp., KSH, 2005. 184 p.