Fogyatékkal élők szociális ellátása, 2006-08


1990-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999

2000-2001 2002-2003 2004-2005
2006

Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iskoláztatása és a /gyógy/pedagógusok (p. 135-142.) In: Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp. Új Mandátum Kvk., 2006.

Bánfalvy Csaba: Tüntető fogyatékosok. A fogyatékosügy néhány politikai aspektusa = Fordulópont 8. 2006. 1. (63-70.)

Bárd Petra: "Ne parázz! Gondolatok a fogyatékosságról a sérült emberek világát bemutató gyermekfilm kapcsán = Család, Gyermek, Ifjúság 15. 2006. 4. (20-26.)

Bors Lajosné: A vak ember addig lát, amíg a keze ér... Múlt - jelen - jövő útjai = Szociális Menedzser 8. 2006. 3. (17-23.)

Bozsó Renát: Megkérdezzük... Képzést segítő felmérések a szegedi főiskolások körében 2002-2005 = Kultúra és Közösség III. folyam 10. 2006. 1. (14-22.)

Csanádi Gábor - Ladányi János - Gerő Zsuzsa: Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák (p. 79-98.) In: Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp. Új Mandátum Kvk., 2006.

Czeizel Endre - Lányiné Engelmayer Ágnes - Rátay Csaba: Még egyszer az értelmi fogyatékosokról (p. 99-103.) In: Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp. Új Mandátum Kvk., 2006.

Földiné Angyalossy Zsuzsa - Fazekas Viktória: A diplomás vak emberek és az esélyegyenlőség = Szociális Munka 18. 2006. 1. 18. (9-15.)

Gere Ilona: Foglalkoztatási stratégia a tartósan akadályozott emberek integrációja érdekében = Kapocs 5. 2006. 5. (16-27.)

Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Elkülönített gyógypedagógiai képzés, vagy gyógypedagógiai integráció (p. 143-145.) In: Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp. Új Mandátum Kvk., 2006.

Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: A "megszüntetve megőrzött" gyogyó. A kisegítő iskola egy nyomonkövetéses vizsgálat tükrében (p. 107-120.) In: Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp. Új Mandátum Kvk., 2006.

Gerő Zsuzsa - Csanádi Gábor - Ladányi János: Mobilitási esélyek és a kisegítő iskola. Bp., Új Mandátum Kvk., 2006. 152 p.

Goldmann Tamás - Varga Veronika: Rendhagyó esettanulmány a támogatott foglalkoztatás tárgyköréből = Esély 17. 2006. 1. (75-81.) Teljes szöveg

Kopp Mária - Székely András - Skrabski Árpád: Társadalmi-gazdasági helyzet, aktivitás és életminőség (p. 273-287.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Kottlár Gabriella: Ahogy fogtad a kezem... Bátor Tábor - krónikus betegséggel élő gyermekeknek = Fordulópont 8. 2006. 2. /32/. (39-58.)

Kovács Melinda: Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége = Kapocs 5. 2006. 2, /23/. (58-59.)

Krasznárné, Erdős Felícia: A kommunikációs korlátokkal élők minősítése és életminősége = Kapocs 5. 2006. 1. (10-11.)

Kullmann Lajos: Az orvosi rehabilitáció szerepe = Kapocs 5. 2006. 6. (16-29.)

Lovászy László: A fogyatékos emberek helyzetéről - filozófiától a demográfiáig = Kapocs 5. 2006. 1. (2-9.)

Lovászy László: Szemelvények a fogyatékosság megítélésének történetéből a 17. századtól napjainkig = Kapocs 5. 2006. 3. (40-43.)

Mayer József: A tanulás kora = SZÍN 11. 2006. 2. (4-9.) A hátrányos helyzetű tanulók segítése a tanulásban.

Mazzag Éva - Sári Mihály: A mozgáskorlátozottak a felnőttképzésben és a közművelődésben - esély az egyenlőségre? = Valóság 49. 2006. 4. (82-95.)

Mártonfi György: Adalékok a szegregáció és az iskolai eredményesség összefüggéséhez = Iskolakultúra 16. 2006. 12. (28-42.) Teljes szöveg

Méhn Ágnes: Mozgássérültek kapcsolatai intézetben és lakóotthonban = Kapocs 5. 2006. 3. (44-57.)

Mózer Ibolya: Egy fogyatékos római princeps: Claudius = Partes populorum minores alienigenae 3. 2006. 10. (9-40.)

Németh Szilvia - Szilassy Eszter: "Tegyük akadálymentessé magunkat!" Sajátos nevelési igényű tanulók és az integrált oktatás Magyarországon = Regio 17. 2006. 1. (102-145.)

Polgári Imre: Mozgásélmény értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyek részére = Szociális Menedzser 8. 2006. 2. (51-54.)

Prónay Beáta: Az akadálymentes építészeti környezet és a látássérült emberek igényei = Szociális Munka 18. 2006. 1. (24-28.)

Radványi Katalin: Minőség és mutatók a fogyatékosságal élő emberek ellátásában = Kapocs 5. 2006. 5. (10-15.)

Riesz Mária: Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében = Alkalmazott Pszichológia 8. 2006. 2. (47-62.)

Steiner Henriette - Berghammer Rita: Rokkantnyugdíjasok és nem rokkantnyugdíjasok életminőségének összehasonlító vizsgálata (p. 387-396.) In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. [Szerk.]: Kopp Mária - Kovács Mónika Erika. Bp. Semmelweis Kiadó, 2006.

Sujbert Mónika - Vajda Zsuzsanna: Együtt nevelés vagy külön nevelés? Dilemmák a másság ellátásában Európában = Iskolakultúra 16. 2006. 12. (15-27.) Teljes szöveg

Szeli Emília: Siketvakok Magyarországon = Szociális Munka 18. 2006. 1. (16-23.)

Várhelyi Eszter: Esélyteremtés a könyvtárakban = Információs Társadalom 6. 2006. 2. (123-128.)

Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program = Esély 17. 2006. 2. (71-108.)

Létai Dalma - Hoffmann Judit: Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába. Szöveggyűjtemény. Pomáz, Comenius, 2006.

Lovászy László: "Semmit rólunk, nélkülünk!" Doktori értekezés. A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és európai uniós jog fejlődésére. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2006.

Módszertani kézikönyv a fogyatékkal élőket segítő intézmények szakemberei és az önkéntesek számára. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt, 2006.

Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése [Szerk.]: Kézenfogva Alapítvány és a Lebenshilfe Österreich. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006.

A fogyatékosság definíciója Európában.Összehasonlító elemzés.A Brunel Egyetem által készített tanulmány. Budapest, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2006.

Országos fogyatékosügyi program.[Kész.]: az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. Budapest, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, 2006.

Szendreiné Gergely Erzsébet: A fogyatékossággal élő emberek jogainak védelme a magyar jogban- és gyakorlatban az európai szabályok tükrében. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2006.

Tulipán Beatrix: Fogyatékos személyek ellátásai. Problémák és megoldási kísérletek. Debrecen, 2006.

Kozár Júlia Erzsébet: A fogyatékkal élők munkaerő- piaci helyzete és intézményi támogatottsága Magyarországon. Debrecen, 2006.

Golyha Ágnes: A lakóotthoni ellátások : a fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása. Debrecen, 2006.

Kőpatakiné Mészáros Mária: A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási integrációjának lehetőségei = Családi Jog 2006. 2. (19-26.)

Mazzag Éva, Sári Mihály: A mozgáskorlátozottak a felnőttképzésben és a közművelődésben - esély az egyenlőségre? = Valóság 2006. 4. (82-95.)

Mártonffy Zsuzsa: Nincs akadály = Figyelő 2006. 8. 2.22. (36-37.) Fogyatékosok alkalmazása, mint üzleti stratégia, németországi példák.


2007

Gurbai Sándor - Kovács Melinda: Gondolatok a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 12. cikkéről és a vonatkozó magyar jogszabályokról. Budapest, ÉFOÉSZ, 2007.

Csereklei Gábor - File Szabolcs: Egyenlő jogok, egyenlőtlen esélyek. Gyorsjelentés a magyarországi fogyatékosok helyzetéről = Egyenlítő 5. 2007. 6. (26-30.)

Makai József: Vajdaság - fogyatkozó szavazatok = Egyenlítő 5. 2007 4. (12-15.)

Havas Júlia: A szellemi fogyatékkal élő gyermekeket és fiatalokat megillető jogok érvényesülésének ellenőrzése az őket gondozó intézetekben Romániában = Család, Gyermek, Ifjúság 16. 2007 4. (3-11.)

Berszán Lídia: A fogyatékos gyermeket nevelő családok megküzdési esélyei Romániában = Esély 18. 2007 1. (47-60.)

Fónai Mihály - Pásztor Enikő - Zolnai Erika: A fogyatékos emberek helyzete, életmódja és életkörülményei Hajdú-Bihar megyében = Esély 18. 2007 6.(87-119.) 387 családos mintán végzett kutatás alapján.

Lovászy László: A fogyatékosság problémái az ezredfordulón a média szemszögéből.Példák külföldről és itthonról = Kapocs 6. 2007. 1. (60-61.)

Gombos Gábor: A Fogyatékos Személyek Jogairól szóló Egyezmény = Kapocs 6. 2007. 1. (62-64.)

Lovászy László: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fogyatékosügyi politikája = Kapocs 6. 2007 2. (58-63.)

Rész Levente: Civil szervezésű fogyatékosellátás. Kutatási beszámoló = Kapocs 6. 2007 3. (2-20.) A vizsgálatban 57 civil szervezet 152 intézményének működését vizsgálták.

Lovászy László: A fogyatékos emberek jogi helyzete az USA-ban és a "megerősítő intézkedések" mint jogintézmény fejlődése = Kapocs 6. 2007. 3. (52-59.)

Kozma Ágnes: Bentlakásos ellátások értelmi fogyatékos felnőttek számára az Egyesült Államokban. Elvek és trendek = Kapocs 6. 2007 4. (48-53.)

Könczei György: Megharcolt jogok a fogyatékosságügyben. Távoli és közeli történetek a láthatatlanság gettójától a lassú, fokozatos elfogadásig (p. 189-208.)In: Mérleg : hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben [Szerk.]: Kósáné Kovács Magda és Pető Andrea. Budapest, Napvilág, Táncsics M. Alapítvány, 2007. Az "Egészen - másképpen" című fejezet részeként.

A láthatatlan fogyaték. Hallássérültek oktatása = Köznevelés 63. 2007. 3. (6-7.)

Csányi Zsuzsanna: Foglalkoztatja? Útmutató fogyatékkal élő személyek felvételéhez és alkalmazásához. Vezetők, HR szakemberek és munkatársak számára. Budapest, Salva Vita Alapítvány, 2007.

Csányi Zsuzsanna - Jásper Éva - Sipos Anna: Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás módszertani kézikönyv. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerőpiacon. Budapest, Salva Vita Alapítvány, Fekete Sas, 2007.

Jakab Rita - Jaksa Éva: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény megértését segítő munkafüzet, Budapest, ÉFOÉSZ, 2007.

A fogyatékos emberek jogai Magyarországon : a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról az Európai Tanács 2000. november 27-i, 2000/78/EK irányelve alapján. [S.l.] : [S.n.], 2007.

Kiss Mónika: A digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon = Információs Társadalom 2007. 3. (83-101.)

Csereklei Gábor - File Szabolcs: Egyenlő jogok, egyenlőtlen esélyek = Egyenlítő 2007. 6. (26-30.) Magyarországi fogyatékosok helyzete, szociális ellátórendszer fejletlensége, oktatás, foglalkoztatottság.

Csereklei Gábor - File Szabolcs: Egyenlő jogok, egyenlőtlen esélyek = Mozgó Világ 2007. 5. (17-21.) Gyorsjelentés a magyarországi fogyatékosok helyzetéről, szociális ellátórendszer, oktatás, foglalkoztatás.


2008

Berszán Lídia: Fogyatékosság és családvilágok. A sérült gyermeket nevelő családok életminősége és speciális problémái. Marosvásárhely, Mentor, 2008.

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük, életük. Gyula, APC-Stúdió, 2008.